Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 1. helmikuuta 2007 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Yksityisen eurooppayhtiön säännöt (keskustelu)
 4.Neuvottelut julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (keskustelu)
 5.Juhlaistunto - Bulgaria
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Matkustajien suojaaminen siirtyviltä matkatavaroilta (äänestys)
  7.2.Moottoriajoneuvojen hyväksyntä kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (äänestys)
  7.3.EY:n ja Korean tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus (äänestys)
  7.4.Kestävyyden huomioon ottaminen kehitysyhteistyöpolitiikassa (äänestys)
  7.5.Lisätalousarvio nro 1/2007 (äänestys)
  7.6.Intian kastittomien ihmisoikeustilanne (äänestys)
  7.7.Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus (äänestys)
  7.8.Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen (äänestys)
  7.9.Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (äänestys)
  7.10.Vanhentumisajat henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyvissä rajatylittävissä riita-asioissa (äänestys)
  7.11.Nuorten naisten ja tyttöjen syrjintä koulutuksessa (äänestys)
  7.12.EU:n suhteet Tyynenmeren saariin – kumppanuuden vahvistamisstrategia (äänestys)
  7.13.Yksityisen eurooppayhtiön säännöt (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Jäsenelle uskottu tehtävä: ks. pöytäkirja
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (223 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (481 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö