Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 1 februari 2007 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Statuut van de Europese besloten vennootschap (debat)
 4.Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (debat)
 5.Plechtige vergadering - Bulgarije
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Bescherming van inzittenden tegen de verplaatsing van bagage (stemming)
  7.2.Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft (stemming)
  7.3.Overeenkomst EG/Korea voor wetenschappelijke en technologische samenwerking (stemming)
  7.4.Mainstreaming van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (stemming)
  7.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 (stemming)
  7.6.Mensenrechten van Dalits (kastelozen) in India (stemming)
  7.7.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon (stemming)
  7.8.Moratorium op de doodstraf (stemming)
  7.9.Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (stemming)
  7.10.Verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot letsel en dodelijke ongevallen (stemming)
  7.11.Discriminatie van vrouwen en meisjes in het onderwijs (stemming)
  7.12.Betrekkingen tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan - strategie voor versterkt partnerschap (stemming)
  7.13.Statuut van de Europese besloten vennootschap (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Aan een lid opgedragen taak: zie notulen
 11.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (233 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (556 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid