Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 1 lutego 2007 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Statut europejskiej spółki prywatnej (debata)
 4.Porozumienie w sprawie zamówień publicznych (GPA) (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie - Bułgaria
 6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Głosowanie
  7.1.Ochrona pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu (głosowanie)
  7.2.Homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (głosowanie)
  7.3.Umowa WE-Korea w sprawie współpracy naukowej i technologicznej (głosowanie)
  7.4.Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
  7.5.Projekt budżetu korygującego nr 1/2007 (głosowanie)
  7.6.Prawa człowieka w odniesieniu do Dalitów w Indiach (głosowanie)
  7.7.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską (głosowanie)
  7.8.Moratorium na wykonanie kary śmierci (głosowanie)
  7.9.Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym (głosowanie)
  7.10.Okresy przedawnienia w odniesieniu do sporów transgranicznych związanych ze uszkodzeniami ciała i wypadkami śmiertelnymi (głosowanie)
  7.11.Dyskrminacja kobiet i dziewcząt w zakresie edukacji (głosowanie)
  7.12.Stosunki UE z wyspami Pacyfiku: strategia na rzecz ściślejszego partnerstwa (głosowanie)
  7.13.Statut europejskiej spółki prywatnej (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Powierzenie misji posłowi: Patrz protokól
 11.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 14.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (271 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (486 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności