Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 1. februára 2007 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Stanovy európskej súkromnej spoločnosti (rozprava)
 4.Dohoda o verejnom obstarávaní (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza - Bulharsko
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Ochrana cestujúcich proti nezabezpečenej batožine (hlasovanie)
  7.2.Homologizácia motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu (hlasovanie)
  7.3.Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Kórejskou republikou (hlasovanie)
  7.4.Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
  7.5.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (hlasovanie)
  7.6.Ľudské práva Dalitov v Indii (hlasovanie)
  7.7.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou (hlasovanie)
  7.8.Moratórium na trest smrti (hlasovanie)
  7.9.Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (hlasovanie)
  7.10.Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (hlasovanie)
  7.11.Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (hlasovanie)
  7.12.Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (hlasovanie)
  7.13.Stanovy európskej súkromnej spoločnosti (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Poverenie poslanca: pozri zápisnicu
 11.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (271 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (486 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia