Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 13.Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) (συζήτηση)
 14.Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα – Θεματική στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων (συζήτηση)
 15.Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή στην Τουρκία (συζήτηση)
 16.Περιορισμοί της ΕΕ στα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (579 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (848 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου