Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 12 februari 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 13.Infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) (debatt)
 14.Avfall - En temainriktad strategi för materialåtervinning av avfall (debatt)
 15.De turkiska kvinnornas roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet (debatt)
 16.EU:s begränsningar av vätskor som passagerare får ta med sig ombord på flygplan (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (320 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (670 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy