Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 13. februára 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu
 4.Hlasovanie
  4.1.Zrušenie smernice 68/89/EHS týkajúcej sa klasifikácie surového dreva (hlasovanie)
  4.2.Zrušenie smernice 71/304/EHS o verejnom obstarávaní prác (hlasovanie)
  4.3.Akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II) (hlasovanie)
  4.4.Pravidlá nal vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (hlasovanie)
  4.5.Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (hlasovanie)
  4.6.Revízia rámcovej smernice o odpade (hlasovanie)
  4.7.Tematická stratégia recyklovania odpadu (hlasovanie)
  4.8.Úloha žien v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Príprava Európskej rady (8. - 9. marca 2007) (rozprava)
 9.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 10.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 11.Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom (rozprava)
 12.Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP (rozprava)
 13.Smerom k európskej politike rádiového spektra (rozprava)
 14.Klimatické zmeny (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 15.PNR, SWIFT (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (628 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (944 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia