Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. februar 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)
 3.Afstemningstid
  3.1.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (afstemning)
 4.Højtideligt møde - Italien
 5.Afstemningstid (fortsat)
  5.1.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (fortsat afstemning)
  5.2.Makrofinansiel bistand til Moldova (afstemning)
  5.3.Stærkt vandrende fiskearter (afstemning)
  5.4.Drivgarn (afstemning)
  5.5.Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger (afstemning)
  5.6.Revisionsrettens særberetning om transeuropæiske transportnetværk (afstemning)
  5.7.Klimaændringer (afstemning)
  5.8.SWIFT og ny PNR-aftale (afstemning)
  5.9.Lissabon-strategien (Det Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007) (afstemning)
  5.10.En europæisk frekvenspolitik (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 9.Bekæmpelse af terrorisme (forhandling)
 10.Aftale EF/Rusland om visa til kortvarigt ophold - Tilbagetagelsesaftale EF/Rusland (forhandling)
 11.Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik for 2007 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 13.Situationen i Darfour (forhandling)
 14.Budgetstøtte til udviklingslandene (forhandling)
 15.Ulovligt fiskeri (forhandling)
 16.Romaernes frie bevægelighed inden for Den Europæiske Unions grænser (forhandling)
 17.Dagsorden for næste mødeperiode: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (687 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1286 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik