Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 12 maart 2007 - Straatsburg Uitgave PB

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb vorige week zowel geboeid als geschrokken kennis genomen van een verslag waaruit naar voren kwam dat de totale tijd die in Europa aan lichamelijke oefening wordt besteed, sinds 2002 gestaag is afgenomen. Mijn eigen land, Ierland, heeft een van de laagste scores met een minimum van dertig minuten en een maximum van slechts zestig minuten per week als richtsnoer voor het leerplan.

Obesitas bij kinderen neemt in heel Europa toe. Obesitas komt thans vijf keer zoveel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Volgens het Ierse ministerie van Volksgezondheid en Kinderen hebben in Ierland alleen al driehonderdduizend kinderen overgewicht of obesitas.

Obesitas bij onze kinderen brengt voor de samenleving op lange termijn zeer hoge kosten met zich mee, zowel vanuit een economisch als uit een sociaal oogpunt. In termen van directe kosten is obesitas verantwoordelijk voor 6 procent van de totale kosten voor gezondheidszorg. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen obesitas en een groot aantal ernstige ziekten zoals diabetes type twee, hartaandoeningen, beroertes, hoge bloeddruk en bepaalde soorten kanker.

Gezien dit gegeven wordt het hoog tijd dat de EU door middel van een realistische en effectieve strategie, die als referentiepunt voor de lidstaten kan dienen, verandering op dit gebied gaat stimuleren.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid