Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0156(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0004/2007

Indgivne tekster :

A6-0004/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2007 - 5.1
CRE 14/03/2007 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0065

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. marts 2007 - Strasbourg EUT-udgave

5.1. EF-statistikker over migration og international beskyttelse (afstemning)
Protokol
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE), ordfører. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Siden 1999 har Europa-Parlamentet drøftet lovforslag inden for migrationsområdet, uden at der foreligger et beslutningsgrundlag i form af talmateriale. Anvendelsesområdet for indvandringspolitikken er blevet væsentligt større. Derfor har vi også brug for flere og bedre informationer for effektivt at kunne planlægge, gennemføre, vurdere og observere politiske foranstaltninger. Kommissionen har under Franco Frattinis ledelse opfyldt Europa-Parlamentets ønske og har stillet forslag om en forordning om statistisk registrering af vandringsbevægelser. Det er nødvendigt, fordi medlemsstaterne ikke eller kun delvist leverer statistisk materiale på det hidtidige, frivillige grundlag.

Desuden registreres oplysninger forskelligt, og de kan derfor ikke sammenlignes. Med den foreliggende forordning forpligtes vores medlemsstater til at levere det nødvendige talmateriale. Samtidig opnår vi en harmonisering, så tallene kan sammenlignes. Det var relativt vanskeligt at opnå enighed i Rådet, hvorimod alle involverede i Europa-Parlamentet principielt var overbevist om, at forordningen var nødvendig.

På grund af den vidtgående enighed mellem alle grupper lykkedes det også at gennemføre Parlamentets holdning i udvalgsproceduren. Det fremragende samarbejde med alle skyggeordførere, som jeg hermed vil takke varmt, har i høj grad været medvirkende til, at vi kan afslutte denne vigtige sag på en tilfredsstillende måde. Det vil jeg gerne endnu en gang takke for.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg beder Parlamentet om at bære over med mig, men jeg ønsker at henlede opmærksomheden på den frygtelige situation i Zimbabwe. Vi oplever med rædsel og stor frustration den brutale måde, hvorpå fredelige forsamlinger behandles under Mugabes regime. Jeg har erfaret, at oppositionslederen, Morgan Tsvangirai, er frigivet, men har kraniebrud. Grace Kwinjeh, repræsentanten for oppositionen i Bruxelles, har fået skåret noget af det ene øre af under tilbageholdelsen.

Jeg ved, at formanden for Rådet har fordømt disse hændelser, men kan vi træffe mere konkrete foranstaltninger? Jeg vil især anmode formandskabet om at bruge sin indflydelse til at overtale den sydafrikanske regering og andre regeringer i Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab til at indtage en mere principfast holdning og træffe hasteforanstaltninger for at afhjælpe situationen i Zimbabwe. Det er ikke nok at sidde og vride vores hænder.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mange tak, hr. Van Orden, vi noterer os Deres bemærkninger.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik