Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0156(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0004/2007

Ingediende teksten :

A6-0004/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2007 - 5.1
CRE 14/03/2007 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0065

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 14 maart 2007 - Straatsburg Uitgave PB

5.1. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (stemming)
Notulen
  

- Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE), rapporteur. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, al sinds 1999 worden in het Europees Parlement wetgevingsvoorstellen op het gebied van migratie besproken, zonder dat enig cijfermateriaal beschikbaar is om onze beslissingen op te baseren. Het toepassingsgebied van het migratiebeleid is aanzienlijk uitgebreid. Daarom hebben we, om politieke maatregelen doeltreffend te kunnen uitwerken, uitvoeren, evalueren en controleren, meer en betere gegevens nodig. De Commissie is onder leiding van de heer Frattini ingegaan op het dringende verzoek van het Europees Parlement en heeft een ontwerpverordening opgesteld betreffende statistieken over migratiestromen. Dat is nodig, omdat verstrekking van statistisch materiaal tot nu toe op vrijwillige basis gebeurde, wat erop neerkwam dat de lidstaten te weinig of helemaal geen gegevens verstrekten.

De gegevens worden bovendien op verschillende manieren vergaard, en zijn daardoor op dit moment niet vergelijkbaar. Door de onderhavige verordening worden de lidstaten verplicht absoluut noodzakelijk cijfermateriaal te verstrekken. Bovendien komt er een harmonisatie, waardoor de cijfers onderling kunnen worden vergeleken. Binnen de Raad kon men het er maar moeilijk over eens worden, terwijl in het Europees Parlement alle betrokkenen in beginsel overtuigd waren van de noodzaak van deze verordening.

Dankzij de algemene consensus onder de fracties werd het standpunt van het Parlement in de comitologieprocedure overgenomen. De uitstekende samenwerking met alle schaduwrapporteurs, die ik bij dezen hartelijk wil bedanken, heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat we dit belangrijke dossier tot een goed eind konden brengen. Daar wil ik hen nogmaals voor bedanken.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey van Orden (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, mag ik even om het geduld van het Parlement vragen. Ik wil de aandacht van het Parlement namelijk graag vestigen op de verschrikkelijke situatie in Zimbabwe. Wij kijken vol afschuw en met enorme frustratie naar de beelden van de brute verstoring van een vreedzame parlementaire vergadering in het land van Mugabe. Ik heb begrepen dat de oppositieleider, Morgan Tsvangirai, weer is vrijgelaten, maar dat hij wel een schedelfractuur heeft opgelopen. Bij Grace Kwinjeh, de vertegenwoordiger van de Zimbabwaanse oppositie in Brussel, is tijdens de hechtenis een deel van haar oor afgesneden.

Ik weet dat de fungerend voorzitter van de Raad die gebeurtenissen heeft veroordeeld, maar ik vraag mij af of wij geen concretere acties kunnen ondernemen. Ik doe met name een beroep op het voorzitterschap om zijn invloed te gebruiken om de Zuid-Afrikaanse regering en de andere regeringen van de SADC ervan te overtuigen dat zij een veel principiëler standpunt in moeten nemen. Daarnaast moeten zij actie ondernemen om de dringende veranderingen tot stand te brengen die noodzakelijk zijn om de situatie in Zimbabwe te verbeteren. Handwringend toekijken volstaat niet.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Dank u zeer, mijnheer Van Orden. Wij nemen goede nota van uw opmerkingen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid