Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

5.4. Saluföring av kött från nötkreatur som är högst tolv månader (omröstning)
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy