Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0078/2007

Debatter :

PV 13/03/2007 - 12
CRE 13/03/2007 - 12

Omröstningar :

PV 14/03/2007 - 5.8
CRE 14/03/2007 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0072

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

5.8. Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Herr talman! Min grupp gjorde misstaget att inte i tid begära två omröstningar med namnupprop. Om ingen har några invändningar vill jag vänligen be er att låta oss göra det nu, trots att tidsfristen har gått ut.

I den ursprungliga texten skulle det påverka punkt 1, den andra delen av den delade omröstningen på omröstningslistan, och punkt 9, också i den ursprungliga texten, där omröstningen ska ske i två olika delar. Med er tillåtelse begär vi omröstning med namnupprop även i detta fall och ber er att ha överseende med vårt misstag.

 
  
  

(Parlamentet biföll begäran.)

- Före omröstningen om punkt 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Vi kan förbättra punkt 2 genom att lägga till några få ord.

Det gäller vår uppmaning till ”alla stater som inte är parter till icke-spridningsavtalet att ansluta sig till detta”. Det görs regelbundet, som rutin. Vi skulle dock kunna uppmana dem att först ”frivilligt rätta sig efter” och sedan ansluta sig till fördraget, och på så sätt uppmuntra dem på ett nytt sätt.

 
  
  

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget.)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Omröstningen är avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy