Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Hepatit C (skriftlig förklaring): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy