Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0025/2007

Συζήτηση :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0080

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής - Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων,

- (A6-0026/2007) της κ. Meyer Pleite, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (2006/2222(INI)), και

- (A6-0025/2007) του κ. Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών μελών της, αφετέρου (2006/2221(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η τέταρτη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, πέρυσι την άνοιξη στη Βιέννη, έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια στρατηγική συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρώπης και της Κοινότητας των Άνδεων. Σε αυτή την έκθεση, προτείνω περίπου τριάντα συστάσεις για να λάβουν υπόψη το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά τον σχεδιασμό των διαπραγματευτικών κατευθυντήριων γραμμών. Θέλουμε αυτή η σύνδεση να είναι φιλόδοξη, γενική και ευρεία, όπως η σύνδεση με τις δίδυμες, τη Mercosur και την Κεντρική Αμερική, διότι πιστεύουμε ότι είναι μια στρατηγική απαίτηση και για τις δύο περιοχές.

Λόγω της ιστορίας τους, της γλώσσας τους, της κουλτούρας, των πεποιθήσεων και των αξιών τους, καθώς και της κοινής θεώρησής τους για τον κόσμο και της υποστήριξής τους στην πολυμέρεια και στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η Λατινική Αμερική και η Ευρώπη είναι προορισμένες να γίνουν στρατηγικοί σύμμαχοι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χώρες των Άνδεων, όπου υπάρχει ακραία φτώχεια και οι μεγαλύτερες ανισότητες της ηπείρου.

Η συμφωνία πρέπει να έχει τρεις πυλώνες. Έναν πολιτικό-θεσμικό πυλώνα, έναν πυλώνα συνεργασίας και έναν πυλώνα εμπορίου. Στον πολιτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν Χάρτη Ευρώπης-Άνδεων για την ειρήνη και την ασφάλεια, να ξεκινήσουμε έναν μόνιμο πολιτικό διάλογο, να προωθήσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή, την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, τον περιορισμό της φτώχειας, τις ανταλλαγές ανθρώπινου δυναμικού, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την πρόληψη των συγκρούσεων και τον συντονισμό για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις επιχειρήσεις πολιτικής και στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η προώθηση της αειφόρου ανθρώπινης ανάπτυξης και της σταδιακής πρόσβασης των προϊόντων των Άνδεων στις ευρωπαϊκές αγορές, υπό ανταγωνιστικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες οικονομικές ανισότητες και τον βαθμό ολοκλήρωσης μεταξύ των Ευρωπαίων και των κατοίκων των Άνδεων, γεγονός που θα απαιτήσει μια αναθεώρηση της ΚΓΠ και των επιδοτήσεων από την Ένωση.

Ο τρίτος πυλώνας είναι το εμπόριο, αλλά σε αντίθεση με άλλα πρότυπα συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπως οι συμφωνίες των χωρών των Άνδεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πρέπει να είναι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την αυστηρή έννοια του όρου ή απλώς και μόνο συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, αλλά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το τεράστιο χάσμα που χωρίζει τις δύο περιοχές. Χωρίς οικονομικά μέτρα στήριξης, συνεργασίας και χρηματοδότησης, οι αμιγώς εμπορικές πολιτικές δεν θα μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους συμβάλλοντας στην ανάπτυξη.

Η συμπερίληψη των εργασιακών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για τις ιθαγενείς κοινότητες και φυλές, η προστασία των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, η κατάργηση των διακρίσεων και η εργασιακή ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η εξάλειψη της παιδικής εργασίας πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυτών των χωρών, όπως και την ανάγκη να εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα ίδια πρότυπα αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας που εφαρμόζουν στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η μετανάστευση, ως φαινόμενο και ως πηγή ευκαιριών, πρέπει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία, με την προστασία για τα δικαιώματα των μεταναστών, και τα τραπεζικά εμβάσματα πρέπει να γίνουν πιο εύκολα, πιο φθηνά, πιο διαφανή και πιο ασφαλή.

Το κεφάλαιο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να έχει εξέχουσα θέση στη συμφωνία, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη θέσπιση κοινών πολιτικών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαφοροποίηση, στην προώθηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών, σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθέτησε το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι να μπορέσουμε να υπογράψουμε αυτή τη φιλόδοξη στρατηγική συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Κοινότητας των Άνδεων και των κρατών μελών της στην Πέμπτη Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στη Λίμα το 2008.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές σε όλους ότι αυτή η συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τη Λατινική Αμερική εν γένει. Έρχεται σε μια χρονική στιγμή που οι λαοί της φαίνεται ότι αμφισβητούν έντονα την πολιτική που τους οδήγησε στη φτώχεια. Αμφισβητούν την πολιτική των νεοφιλελεύθερων συνταγών. Η επίσκεψη του Προέδρου Bush στη Λατινική Αμερική το αποδεικνύει ξεκάθαρα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ένα ιστορικό χρέος στην περιοχή. Διαδραματίσαμε πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 στη διαδικασία ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού στη Κεντρική Αμερική –οι συμφωνίες του Σαν Χοσέ, η συμφωνία του Esquipulas– στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστασιοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας μια αυτόνομη στάση, και διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο.

Η παρούσα κατάσταση της Κεντρικής Αμερικής είναι πολύ σαφής: υπάρχει πολύ αδύναμη οικονομική ανάπτυξη –αυτή τη στιγμή 0,6%– ποσοστά φτώχειας που παραμένουν παρόμοια με εκείνα της δεκαετίας του 1990, και αυξανόμενες ανισότητες.

Οι ειρηνευτικές συμφωνίες δεν έχουν επαληθευτεί ακόμη. Το ίδιο ισχύει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ατιμωρησίας και της διαφθοράς, ενώ η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ακόμη πολύ αδύναμη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υποφαινόμενος ταπεινός εισηγητής προτίμησε ένα συγκεκριμένο είδος έκθεσης προκειμένου να προσδιορίσει τι είδους σύνδεση θέλαμε. Τη στήριξα σε τρεις βασικούς πυλώνες: πολιτικό διάλογο για τη χρηστή διακυβέρνηση, αναπτυξιακή συνεργασία που συμβάλλει στην εξάλειψη των διαρθρωτικών αιτιών της φτώχειας και της ανισότητας, και εμπορικές συναλλαγές με δίκαιους όρους και επ’ αμοιβαία ωφελεία στη βάση της συμπληρωματικότητας και της αλληλεγγύης. Μια συμφωνία που επιδιώκει περιφερειακή ολοκλήρωση προκειμένου να συμβάλει στην ισορροπημένη και δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος και του πλούτου της Κεντρικής Αμερικής. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Θέλαμε μια συμφωνία που δεν θα μετατρεπόταν σε συμφωνία σχετικά με μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Συνοπτικά, δεν θέλαμε να υπερκεραστούν ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία από τις επιταγές του ελεύθερου εμπορίου.

Είμαι πεπεισμένος ότι μια συμφωνία εμπορικών συναλλαγών έντονου νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα μεταξύ άνισων περιοχών –άνισων με όλη τη σημασία της λέξης– θα αύξανε απλώς αυτή την ανισότητα και θα προήγαγε την εκμετάλλευση από μια επιχειρηματική ελίτ, οδηγώντας σε έναν ακόμη μεγαλύτερο κύκλο εξάρτησης, αποκλεισμού, φτώχειας, και εξαιρετικά υψηλού κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους.

Πιστεύω ότι το εμπόριο και η συνεργασία πρέπει να στοχεύουν προς τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, ωφελώντας τους λαούς, και όχι προς μια σειρά σχεδίων που ωφελούν το διεθνές κεφάλαιο, όπως το Σχέδιο Πουέμπλα-Παναμά ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Με αυτή την πρόθεση εκπόνησα την ταπεινή μου έκθεση, με τη συνεργασία πολλών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Ευρώπη και την Κεντρική Αμερική. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου εξέδωσαν φυσικά στη συνέχεια τις γνωμοδοτήσεις τους σχετικά με την έκθεση. Θα βεβαίως να σας ευχαριστήσω για όλες τις συνεισφορές που βελτίωσαν το κείμενο από την άποψη της προσέγγισης που επιθυμούσα να διατηρήσω σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κ. Miguel Ángel Martínez για τις πάντα δίκαιες και αλληλέγγυες συνεισφορές του, εν προκειμένω από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ο κ. Susta κατέθεσε ορισμένες πολύ σημαντικές τροπολογίες στο κείμενο που στρεβλώνουν πραγματικά την έκθεση που σκόπευα να παρουσιάσω στο Σώμα.

Η αληθινή μου πρόθεση ήταν να παρουσιάσω μια ισορροπημένη έκθεση, βασισμένη στους τρεις πυλώνες που ανέφερα νωρίτερα, αλλά, στην πράξη, οι τροπολογίες στο σύνολό τους δημιουργούσαν ένα έγγραφο που επιδιώκει βασικά τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Σε αυτό το σημείο, η πρόθεσή μου ήταν να προσπαθήσω να μετριάσω αυτή την προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερο. Αναφέρομαι στην προσέγγιση που προσπαθεί να δώσει στην Κεντρική Αμερική την εντύπωση ότι αυτό που επιδιώκουμε εμείς οι Ευρωπαίοι είναι βασικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Συμφωνήσαμε σε επτά συμβιβαστικές τροπολογίες με τον κ. Salafranca, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, τον κ. Obiols, της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τον κ. Susta, της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά θερμά για τις προσπάθειές τους να συμφωνήσουν σε έναν τρόπο μετριασμού της έκθεσης και να μην καταστρέψουν την αξία της.

Θα ήθελα, ωστόσο, να ευχαριστήσω τον κ. Obiols και την κ. De Kayser, της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τον κ. Romeva, της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, για τις τροπολογίες τους, διότι βελτιώνουν και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επιθυμία να μετατραπεί η εντολή σε σαφή εντολή για μια συμφωνία σύνδεσης αυτού του είδους, μια συμφωνία σύνδεσης που δεν συμπεριλαμβάνει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.

Αυτό ήταν καλό ως έναν βαθμό διότι, όπως είπα, έχουμε καταφέρει να μετριάσουμε τόσο σημαντικά σημεία όπως το σημείο κβ), το οποίο συνιστά ρητά ότι η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να είναι ένας στρατηγικός στόχος προτεραιότητας, και αναφέρεται στο Σχέδιο ΖΕΣ ΗΠΑ-Κεντρικής Αμερικής, και καταφέραμε φυσικά να το μετριάσουμε, αλλά όχι επαρκώς.

Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει ξανασυμβεί, αλλά θα προτείνω στην Ομάδα μου να απόσχει από την ψηφοφορία επί αυτής της έκθεσης, διότι δεν πιστεύω ότι έχει εκπληρώσει τον προσδοκώμενο στόχο μου, ο οποίος ήταν η παρουσίαση μιας ισορροπημένης έκθεσης.

Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρομαι πολύ να ακούσω τη γνώμη του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής και των πολιτικών οργανώσεων της Κεντρικής Αμερικής, και ελπίζω ότι, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη ότι αυτό που ζητά η Κεντρική Αμερική δεν είναι ένα πιστό αντίγραφο της θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μια ισότιμη, διαφορετική και αυτόνομη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να χαιρετίσω, εξ ονόματος και της συναδέλφου μου, κ. Benita Ferrero-Waldner, το αξιόλογο έργο των δύο εισηγητών καθώς και την εποικοδομητική ανάλυση και τα σχόλια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με τις διάφορες πτυχές και τις προοπτικές για μελλοντικές συμφωνίες με αυτές τις περιοχές.

Η σύναψη συμφωνιών σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και την Κοινότητα των Άνδεων αποτελεί μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο και των δύο περιοχών, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις διασκέψεις κορυφής της Γκουανταλαχάρα και της Βιέννης.

Μέσω της διαπραγμάτευσης αυτών των συμφωνιών, η ΕΕ επιδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον της για την περιοχή και τη βούλησή της να ενισχύσει τις σχέσεις της με όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είναι φυσικοί εταίροι, και οι στενότερες σχέσεις με την Κεντρική Αμερική και την Κοινότητα των Άνδεων θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Η διαπραγμάτευση των συμφωνιών θα γίνει σε επίπεδο περιφερειών προκειμένου να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης τόσο στην Κεντρική Αμερική όσο και στην Κοινότητα των Άνδεων. Όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμιστεί, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι αναγκαία για την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Θα συμβάλει επίσης στην επιτυχέστερη ένταξη αυτών των περιοχών στην παγκόσμια οικονομία μέσω της ανάπτυξης ολοένα μεγαλύτερων και σταθερότερων οικονομιών οι οποίες θα είναι σε θέση να προσελκύσουν επενδύσεις. Οφείλουμε, εντούτοις, να διαλύσουμε την εντύπωση ότι η ΕΕ προσπαθεί να «επιβάλει» το δικό της πρότυπο: η περιφερειακή ολοκλήρωση πρέπει να αναπτυχθεί από κάθε περιφέρεια με βάση τις δικές της φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Οι συμφωνίες σύνδεσης αντιμετωπίζονται ως συνολικές συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των πολυδιάστατων σχέσεων της ΕΕ με τις δύο περιοχές: πολιτικός διάλογος, συνεργασία και εμπόριο.

Ο σεβασμός και η προώθηση των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης θα παραμείνουν στο επίκεντρο των σχέσεών μας με την Κεντρική Αμερική και την Κοινότητα των Άνδεων. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι στις συμφωνίες σύνδεσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και του περιβάλλοντος προκειμένου να ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο, οι συμφωνίες αυτές θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ευρέος φάσματος θεμάτων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, η μετανάστευση και η καταπολέμηση των ναρκωτικών. Αυτά τα θέματα έχουν ζωτική σημασία όχο μόνο για τις δύο περιοχές μας αλλά και για το σύνολο του πλανήτη. Ο ενισχυμένος διάλογος με την Κεντρική Αμερική και την Κοινότητα των Άνδεων έχει ως στόχο την εποικοδομητική επιδίωξη της ουσιαστικής πολυμέρειας και της διεθνούς διακυβέρνησης που θα μπορέσουν να προσφέρουν τις απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Το πολιτικό κεφάλαιο των συμφωνιών σύνδεσης θα συνοδεύεται από μέτρα τα οποία θα αποβλέπουν στην ενίσχυση του διαπεριφερειακού εμπορίου και επενδύσεων κατά τρόπο ισορροπημένο και δίκαιο. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιδιωχθεί όχι μόνο μέσω της προοδευτικής και αμοιβαίας ελευθέρωσης του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και μέσω της θέσπισης ενός δίκαιου και διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου. Οι ασυμμετρίες μεταξύ των περιοχών μας πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη. Το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας θα συνάδει πλήρως με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ενώ θα υπερβαίνει τους βασικούς του κανόνες, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αμοιβαία και μακροπρόθεσμα οφέλη της διπεριφερειακής ελευθέρωσης του εμπορίου.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να θεμελιώνεται στους γενικούς στόχους και αρχές που προβλέπονται στην αναπτυξιακή μας πολιτική, όπως η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, καθώς και οι διεθνείς συμφωνίες των οποίων είμαστε συμβαλλόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και της δήλωσης του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Η κοινωνική συνοχή θα αποτελέσει προτεραιότητα. Το κεφάλαιο της συνεργασίας πρέπει να αντικατοπτρίζει την προθυμία μας να συνεργαστούμε ισότιμα και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη προς τους πιο φτωχούς και αποκλεισμένους πληθυσμούς.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση με μια επισκόπηση της προετοιμασίας αυτών των διαπραγματεύσεων: τα σχέδια διαπραγματευτικών οδηγιών εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2006 και συζητούνται επί του παρόντος με τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προσδοκά ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες θα εγκριθούν και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις δύο αυτές υποπεριφέρειες της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Αν καταφέρουμε να τηρήσουμε αυτό το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, θα το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στη στήριξή σας και στη βούλησή σας να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής, ιδίως με τις δύο αυτές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Angel Martínez Martínez (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η αρχική έκθεση που μας παρουσίασε ο κ. Meyer σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής παρείχε τη βάση της γνωμοδότησης που εκπονήσαμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Συμφωνήσαμε σε πολύ γενικές γραμμές με τις προτάσεις του και επίσης συμφωνήσαμε επί μιας σειράς συστάσεων από την Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά με αυτές. Ο κ. Meyer αποδείχτηκε πολύ δεκτικός και υπογράψαμε από κοινού επτά τροπολογίες που εισάγουν τις συγκεκριμένες ανησυχίες της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Πρέπει να επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ότι θεωρώ το κείμενο που παρουσιάζεται στο Κοινοβούλιο πολύ αδύναμο σε σύγκριση με τις αρχικές προτάσεις. Έχουν επανεξεταστεί σε μια αρκετά νεοφιλελεύθερη βάση, αντανακλώντας ίσως το σκεπτικό της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου.

Η αλήθεια είναι ότι εμείς μπορούμε να αποδεχτούμε αυτά τα κείμενα χάρη στους συμβιβασμούς. Θα τα ψηφίσουμε, αλλά δεν θα ψηφίσουμε με ενθουσιασμό, καθώς δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες της Κεντρικής Αμερικής ούτε με τις φιλοδοξίες των λαών της και επίσης διότι αυτό το κείμενο δεν θα αυξήσει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις κοινωνίες.

Από τις επτά τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή Ανάπτυξης, τρεις έγιναν δεκτές. Υπογραμμίζουν ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής πρέπει να συμπεριλάβει τη διάσταση της αναπτυξιακής συνεργασίας και επομένως υιοθετούν τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στην ευρωπαϊκή συναίνεση συνεργασίας, όπως είπε ο Επίτροπος: την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας. Ως αποτέλεσμα αυτών των αναγνωρίσεων και της σημασίας που αποδίδουμε στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας, το κείμενο που θα ψηφίσουμε περιέχει μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις μας για να το υποστηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την εμπεριστατωμένη και ισορροπημένη του έκθεση, η οποία είναι άκρως σημαντική στον σημερινό κόσμο. Αποτελεί ζωτικής σημασίας ορόσημο και βοήθημα για τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων σε μια κρίσιμη περίοδο πολιτικών και οικονομικών αλλαγών στην περιοχή.

Η Κοινότητα των Άνδεων είναι ένα παραγωγικό και συνεκτικό σύστημα στο οποίο εντάσσονται διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και οι δύο πλευρές –και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινότητα των Άνδεων– θα ωφεληθούν από την εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών μας σχέσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες κατάρτισε το Συμβούλιο αποτελούν ένα συνεκτικό και εμπεριστατωμένο έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για μια ικανοποιητική συνεργασία. Ο εισηγητής επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο του πολιτικού διαλόγου, της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της καταπολέμησης των ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου όπλων και του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ τονίζει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στο ελεύθερο εμπόριο. Η Συμφωνία Σύνδεσης πρέπει να οδηγήσει σταδιακά στην ελευθέρωση του εμπορίου και στην ανάπτυξη των πολιτικών σχέσεων, προάγοντας συγχρόνως τη δημοκρατία και τα κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα που προσιδιάζουν στην περιοχή.

Χαίρομαι διότι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία σύνδεσης έχει συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες γραμμές της διαπραγμάτευσης, πράγμα που υπογραμμίζω στη γνωμοδότησή μου εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, ο τομέας των ΜΜΕ είναι μία από τις κύριες πηγές οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ο αντίκτυπός του έχει καίρια σημασία για το επίπεδο διαβίωσης και τη μείωση της φτώχειας. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή του εν λόγω τομέα διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ σε δάνεια, καταργώντας τους περιττούς εμπορικούς φραγμούς και υλοποιώντας προγράμματα τα οποία αποβλέπουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (ALDE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα σταθώ στην έκθεση Meyer σχετικά με μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει και πάλι την Κεντρική Αμερική ως μια ευκαιρία, να ενθαρρύνει τις εμπορικές συναλλαγές, να μειώσει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου τους δασμολογικούς φραγμούς, όχι όμως και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι τις ιδιαιτερότητες αυτών των χωρών.

Αυτό σημαίνει ενίσχυση της συνεργασίας και της ανάπτυξης, προστασία της κοινωνικής και ατομικής αξιοπρέπειας των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων και σταδιακό άνοιγμα των αγορών μας κυρίως στα τοπικά γεωργικά προϊόντα αυτών των χωρών, στα οποία βασίζεται ακόμη μεγάλο μέρος του ΑΕγχΠ αυτών των χωρών.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου συνέβαλε, όπως πάντα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, αλλά ασφαλώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των χωρών της Κεντρικής Αμερικής αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την πολιτική σταθεροποίηση μιας περιοχής, η οποία ταλανίζεται ακόμη από τις συνέπειες των βίαιων συγκρούσεων που έλαβαν χώρα πριν από λίγα χρόνια ανάμεσα στα τυραννικά καθεστώτα και τις επαναστατικές δυνάμεις προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και αναστατώνοντας τη γεωπολιτική αυτή περιοχή.

Η πολιτιστική και πολιτική προσέγγιση της έκθεσης είναι, συνεπώς, θετική και δεν θεωρώ ότι αποδυναμώνεται από την πρόταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Επίσης, το γεγονός ότι έγιναν κατ’ ουσία δεκτές ορισμένες συστάσεις της, συνέβαλε στον συνδυασμό του ζητήματος της δημιουργίας μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με το γενικότερο σύνολο προβλημάτων τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη της δημοκρατίας σε αυτόν τον γεωπολιτικό χώρο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι εκθέσεις που παρουσίασαν ο κ. Yañez και ο κ. Meyer απαντούν στη μακροχρόνια έκκληση του Κοινοβουλίου μας να έχουν και οι Κοινότητες των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής συμφωνίες σύνδεσης, όπως εκείνες που έχουμε με άλλες χώρες της περιοχής, και επομένως να ωφεληθούν από τα πλέον συντονισμένα και ανεπτυγμένα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της με τρίτες χώρες.

Αυτές δεν είναι σαφώς οι μόνες περιοχές με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίες σύνδεσης, κύριε Πρόεδρε. Καθώς ο Επίτροπος Εμπορίου είναι εδώ μαζί μας απόψε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να του ζητήσω να καταβάλει μια ξεχωριστή προσπάθεια σχετικά με ορισμένες διαπραγματεύσεις που καθυστερούν εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες είναι οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur.

Κατανοώ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Δεν οφείλονται εντελώς στη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια να τους δώσουμε νέα ώθηση προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι, στις συμφωνίες πρώτης και δεύτερης γενιάς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, δόθηκε έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις συμφωνίες τρίτης γενιάς δόθηκε έμφαση στη δημοκρατική ρήτρα, και σε αυτή την τέταρτη γενιά των συμφωνιών σύνδεσης η έμφαση αποδίδεται σε μια σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εμπορικές πτυχές είναι οι πιο σημαντικές, φυσικά. Όπως είπε ο Επίτροπος πριν από λίγο, αυτή η σύνδεση παρέχει τις βάσεις για μια σχέση στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αξιών, του σεβασμού του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία του ελεύθερου εμπορίου, το οποίο είναι κάτι που ζητάνε οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής και των Άνδεων, και από αυτή την άποψη, η μοναδική μου σύσταση, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτό το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για το οποίο μας μίλησε ο Επίτροπος, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης και το Κοινοβούλιο θα τις εγκρίνει επίσης αύριο, πρέπει να αποκτήσει ουσία το συντομότερο δυνατόν, διότι περιμέναμε ήδη πολύ καιρό για να αποκτήσουν οι Κοινότητες των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής συμφωνίες σύνδεσης, όπως εκείνες με το Μεξικό και τη Χιλή, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, έχουν επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μας επιδιώκει μια συναίνεση όσον αφορά τις εκθέσεις των συναδέλφων μας, κ. Yañez και κ. Meyer. Αναζητήσαμε συμβιβαστικές τροπολογίες, διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα στις εν λόγω υποπεριφέρειες της Λατινικής Αμερικής ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αλλά μια συμφωνία με ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής που λαμβάνει βασικά υπόψη την πολιτική συμφωνία και την αναπτυξιακή συνεργασία.

Αν κατάλαβα την ουσία της συζήτησης που διεξήχθη σε αυτό το Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές τις δύο εκθέσεις, φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι της θέσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις πτυχές της ελεύθερης αγοράς σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ενώ άλλοι, μεταξύ των οποίων η Σοσιαλιστική Ομάδα μας, αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική συμφωνία, την αλληλεγγύη, τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών, την καταπολέμηση της φτώχειας και την καταπολέμηση της βίας.

Αν εξετάσουμε το σημερινό πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής, για παράδειγμα, θα δούμε ότι το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Αμερική εκπροσωπεί περίπου το 0,3% του εξωτερικού εμπορίου μας και ότι, και στην Κεντρική Αμερική, το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί όχι πάνω από το 9 ή 10% του εξωτερικού τους εμπορίου.

Αν εφαρμόσουμε το κλασικό ρητό primum vivere, deinde philosophare [πρώτα να ζεις και ύστερα να φιλοσοφείς], θα καταλήξουμε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της κατάστασης σε αυτές τις χώρες, η πιο κρίσιμη πτυχή των σχέσεών μας δεν είναι τόσο το εμπόριο όσο η καταπολέμηση της φτώχειας, η καταπολέμηση της έλλειψης ασφάλειας, η καταπολέμηση της βίας και, σε ορισμένες χώρες, η καταπολέμηση του ολοένα και πιο σημαντικού προβλήματος της εμπορίας ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το βασικό θέμα.

Πριν από λίγο καιρό, ένας μεγάλος ευρωπαίος δημοσιογράφος, ο πολωνός Kapucinski, είπε ότι προσέχουμε τις χώρες αυτές μόνο όταν υπάρχει αιματοχυσία, και πρόσθεσε: «αυτό είναι λυπηρό, αλλά είναι αλήθεια». Είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην οποία, έχοντας σταματήσει να εφιστούμε προσοχή, μετά από δέκα χρόνια από την υπογραφή των ειρηνευτικών συμφωνιών στην Κεντρική Αμερική, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα να προσέχουμε περισσότερο και να εκμεταλλευτούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρονται με το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία σύνδεσης, η οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και υποστήριξη της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τον κ. Pleite Meyer και τον κ. Yañez-Barnuevo García, για το εξαίρετο έργο τους όσον αφορά τις συμφωνίες σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Οι εκθέσεις τους αντιμετωπίζουν με πληρότητα τους πολιτικούς στόχους με τους οποίους σχετίζεται η επέκταση της συνεργασίας.

Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής συμμερίζονται τον ευρωπαϊκό και λατινικό μας πολιτισμό. Καθώς σχετίζονται τόσο στενά με τις χώρες μας, είναι απολύτως φυσικό να διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία σύνδεσης μαζί τους. Η εν λόγω συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης και των δύο πλευρών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Επί του παρόντος η βοήθεια που προσφέρουμε στην περιοχή είναι κυρίως ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Τους προσφέρουμε ψάρια, αντί να τους διδάσκουμε πώς να ψαρεύουν. Η Κίνα, η Ινδία και το διεθνές κεφάλαιο βοηθούν αυτές τις χώρες να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, κατασκευάζοντας δρόμους, ορυχεία και εργοστάσια, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και πουλώντας με επιτυχία τα προϊόντα τους.

Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης πρέπει να διασφαλίσουν την ανάπτυξη οικονομικών δεσμών οι οποίοι θα ωφελήσουν τόσο την Ευρώπη όσο και τις υπόλοιπες συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ των κοινωνιών μας. Ας ελπίσουμε ότι το ευρωπαϊκό κεφάλαιο θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις χώρες με τις οποίες επιθυμούμε να συνάψουμε συμφωνίες σύνδεσης, παράλληλα με την κινεζική και την ινδική βοήθεια.

Οι συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ τρίτων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστια πολιτική σημασία και, εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικές ως προς τη διασφάλιση διαρκούς οικονομικής συνεργασίας, θα σημειώσουν τεράστια επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Επίτροπε, και εγώ επίσης θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους δύο εισηγητές για τις προσπάθειές τους να επιδιώξουν τη συναίνεση μεταξύ των Ομάδων αναφορικά με τη θέσπιση της εντολής για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και την περιοχή των Άνδεων.

Ωστόσο, όπως έχει επίσης ειπωθεί, η διαδικασία εκπόνησης αυτών των εκθέσεων αποκάλυψε ότι υπάρχουν βαθειές και σημαντικές διαφορές μεταξύ των Ομάδων. Παρά τις προσπάθειες των εισηγητών, το τελικό κείμενο επιδεικνύει μια πραγματική έλλειψη ισορροπίας αναφορικά με τις τρεις βασικές πτυχές της συμφωνίας: τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το εμπόριο.

Δεν πιστεύουμε ότι μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών αποτελεί ρεαλιστικό ή ενδεδειγμένο στόχο για περιοχές τόσο ευάλωτες όπως αυτές που συζητάμε εδώ.

Επομένως, πιστεύουμε ότι έχουμε χάσει μια καλή ευκαιρία να ενθαρρύνουμε τις διπεριφερειακές σχέσεις που καθιστούν δυνατή την ενίσχυση των πολλών διαστάσεων αυτών των σχέσεων και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των λαών των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής. Η Ομάδα μας θα απόσχει επομένως από την αυριανή ψηφοφορία. Λυπούμαστε γι’ αυτό. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αλλά λυπόμαστε που δεν επιτεύχθηκε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και στις δύο εκθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, στις εκθέσεις αυτές διατυπώνεται η απαίτηση να λάβουν οι αναπτυσσόμενες χώρες μέτρα απορρύθμισης, να προσφέρουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιρροή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, να προστατεύουν τα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επενδύσεων στις οποίες προβαίνουν μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στη μία από τις εκθέσεις διατυπώνεται ακόμη και αίτημα δημιουργίας μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών – κατά λέξη «χωρίς να αποκλείει κανέναν τομέα». Σκεφτείτε λίγο αυτή τη διατύπωση. Όχι, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απορρύθμιση, τόσο περισσότερα είναι ίσως τα οφέλη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τόσο χειρότερη είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις – καθώς όλα αυτά προστατεύονται από τους νόμους των οποίων ζητείται η κατάργηση.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο παραδείγματα. Είναι θετικό για τη Monsanto το να κατοχυρώσει μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ορισμένες καλλιέργειες στη Νότια Αμερική, όμως είναι αρνητικό για τους γεωργούς και για το περιβάλλον. Είναι θετικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας το άνοιγμα του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στον ανταγωνισμό, όμως είναι αρνητικό για όσους δεν έχουν τα χρήματα να καταβάλουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση: το δίκαιο εμπόριο αντί του ανεξέλεγκτου ελευθέρου εμπορίου, καθώς και η συνεργασία και η ασφάλεια αντί του ανταγωνισμού και της απόλυτης κυριαρχίας της αγοράς. Αυτό ζητούν οι λαοί τόσο της Ευρώπης όσο και της Λατινικής Αμερικής. Ολοκληρώνω εδώ την παρέμβασή μου δηλώνοντας τη θέση της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, η οποία είναι η αποχή από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Κοινότητας των Άνδεων; Το ερώτημα μπορεί να ισχύσει εξίσου για το σύνολο της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, καθώς και για τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες.

Είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον του οικονομικά ανεπτυγμένου και δημοκρατικού κόσμου να χρησιμοποιήσει την οικονομική ισχύ του για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να μειωθούν οι εμπορικοί φραγμοί παγκοσμίως μέσω της σύναψης συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας με προϋπόθεση τον σεβασμό του κράτους δικαίου, της ατομικής ιδιοκτησίας και των συμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων.

Βλέπουμε πώς η Κίνα, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον ζυγό ενός δικτατορικού κομουνιστικού καθεστώτος, είναι, παρ’ όλα αυτά, σε θέση να επιτύχει εκπληκτικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης όταν ενστερνίζεται πρακτικές του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς. Ο καπιταλισμός, παρά τις όποιες αδυναμίες του, λειτουργεί. Προσφέρει ευημερία, δυνατότητα επιλογών, καθώς και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για δημοκρατία και πολιτισμένες αξίες. Ο σοσιαλισμός, παρά τον ιδεαλισμό του, δεν λειτουργεί. Οδηγεί σε καταπίεση, έλλειψη επιλογών και υλική και πολιτική στασιμότητα.

Αυτό που χρειάζονται, λοιπόν, οι αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου είναι να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα της οιονεί μαρξιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζονται όσα προτείνονται σε αυτές τις εκθέσεις, τα οποία αποτελούν απόπειρα εξαγωγής των χειρότερων χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση και εναρμονισμένη νομοθεσία.

Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται αυτές οι χώρες είναι να μιμηθούν το παράδειγμα του αποτυχημένου οικονομικού προτύπου και του αυξανόμενου συγκεντρωτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολιτικά όργανα της οποίας απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τις αρχές της δημοκρατίας και της λογοδοσίας. Στις εκθέσεις αυτές εκφράζεται η επιθυμία ελευθέρωσης του εμπορίου –και αυτό το στοιχείο είναι θετικό– όμως αυτό δεν πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την εξάπλωση των αποτυχημένων δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE) . – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Yañez-Barnuevo García για την έκθεση του που αφορά τη συμφωνία με την Κοινότητα των Άνδεων, καθώς βασίζεται στους τρεις πυλώνες και παρέχει ένα πλαίσιο που δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές πτυχές. Πράγματι, επιθυμία όλων των θεσμικών οργάνων ήταν να συμπεριληφθούν στη μελλοντική συμφωνία σύνδεσης ζητήματα όπως η απασχόληση, η ασφάλεια, η μετανάστευση, η κοινωνική ανάπτυξη, το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, η πολιτική σταθερότητα.

Στόχος μας είναι να εδραιωθεί η προστασία των ανθρωπίνων, ατομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και επίσης, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Τίθεται η ανάγκη καταπολέμησης της εργασίας των ανηλίκων και της διασφάλισης επενδύσεων για την εκπαίδευση, την έρευνα, την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό της Κοινότητας των Άνδεων επιβάλλουν μια προσπάθεια για τη μείωση της φτώχειας. Θα θέλαμε επίσης όλοι να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να εξαλειφθεί η πληγή της τρομοκρατίας των ναρκωτικών και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκρίζωση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της ατιμωρησίας, της τρομοκρατίας, του ξεπλύματος χρημάτων και του εμπορίου όπλων. Θα πρέπει, συνεπώς, μέσω της συμφωνίας αυτής να προωθήσουμε την απασχόληση και, προπαντός, εναλλακτικές καλλιέργειες αντί των ναρκωτικών.

Ελπίζουμε επίσης ότι η συμφωνία σύνδεσης θα δώσει νέα ώθηση στην ελευθέρωση της αγοράς και του εμπορίου με τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, στους ελεγχόμενους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και στην απλοποίηση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η νομική ασφάλεια των επενδυτών, επαναλαμβάνοντας ένα αποφασιστικό «όχι» στις αυταρχικές εθνικοποιήσεις που παρακολουθήσαμε τον τελευταίο καιρό.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Meyer Pleite για την εκπόνηση της έκθεσης που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και τον κ. Yañez-Barnuevo García για την έκθεσή του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων.

Στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζεται ότι οι συμφωνίες σύνδεσης, ενώ αποσκοπούν στη σταδιακή ελευθέρωση των συναλλαγών καθώς και σε πολιτικό διάλογο και συνεργασία, αποβλέπουν επίσης στη στήριξη της διαρκούς κοινωνικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της ενίσχυσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς να παραβλέπονται οι πολιτισμικές και περιβαλλοντικές πτυχές αυτών των δικαιωμάτων.

Οι χώρες της Κοινότητας των Άνδεων και της Κεντρικής Αμερικής πέτυχαν τα τελευταία 20 χρόνια την ειρηνική μετάβασή τους από αυταρχικά καθεστώτα σε δημοκρατίες. Στη δεκαετία του 1980, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μέσω των συστάσεών του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει αυτή την παράδοση.

Σήμερα, η ελευθέρωση του εμπορίου δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Υπογραμμίζω ότι δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, αλλά μόνο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, της κοινωνικής ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική. Οι συμφωνίες σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και την Κοινότητα των Άνδεων πρέπει να περιλαμβάνουν πολιτικά θέματα, το εμπόριο και την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, στην Κεντρική Αμερική, ο όρος «Ευρωπαϊκή Ένωση» ακούγεται όλο και πιο σπάνια. Η ευρωπαϊκή πολιτική επιρροή στην περιοχή μειώνεται, παρά το γεγονός ότι στη δεκαετία του 1980 οι ίδιες αυτές ευρωπαϊκές χώρες είχαν κεντρικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό της περιοχής.

Τα τελευταία 11 χρόνια, η αξία των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής μειώθηκε κατά 11%, φτάνοντας στο σημερινό επίπεδο του 13%, παρά τις μονομερείς προτιμησιακές σχέσεις που έχουμε προσφέρει. Η Συμφωνία Σύνδεσης αναμένεται να μεταβάλει κάπως αυτή την κατάσταση.

Η δεύτερη Συμφωνία Σύνδεσης με την Κοινότητα των Άνδεων συμπίπτει με μια δύσκολη πολιτική περίοδο για την περιοχή. Η νίκη της αντιαμερικανικής Αριστεράς στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία και η μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή αποτελεί πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά, ευνοεί τη διαδικασία οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης του συνόλου της Λατινικής Αμερικής σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι η MERCOSUR.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, κ. Meyer Pleite και κ. Yañez-Barnuevo García, εκφράζοντας συγχρόνως τη λύπη μου διότι συζητούμε τόσο σοβαρά θέματα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη φορά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο αγόρευσής μου για να παρουσιάσω τη θέση της Ομάδας μου, της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς-Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, αναφορικά με την έκθεση του κ. Yañez.

Θα καταλάβει ότι πρόκειται να ψηφίσουμε όπως ψηφίσαμε για την έκθεση που είχα τη χαρά να παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο. Σκοπεύουμε να απόσχουμε. Θα το κάνουμε αυτό για τους ίδιους λόγους και έχοντας επίγνωση ότι ο κ. Yañez κατέβαλε μια πραγματική προσπάθεια να υποβάλει μια πολύ ισορροπημένη έκθεση δίνοντας έμφαση στο πιο βασικό πράγμα που ζητά αυτή τη στιγμή η Λατινική Αμερική, στον πολιτικό διάλογο και στη συνεργασία. Όσον αφορά την πτυχή της συνεργασίας, μπορούμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Λατινική Αμερική, αλλά δυστυχώς άλλοι βουλευτές, βασικά στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αλλοίωσαν σημαντικά αυτή την προσέγγιση.

Σκοπεύουμε να απόσχουμε. Η αλήθεια είναι ότι το ένστικτό μας μερικές φορές μας παροτρύνει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Αλλά θα απόσχουμε επειδή πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να ακούμε τη γνώμη της Λατινικής Αμερικής και, στην περίπτωση αυτή, και των κοινωνικών οργανώσεών της. Θα φροντίσουμε ώστε η αποχή μας σε αυτή την περίπτωση να συμβάλει στην ουσιαστική συζήτηση για τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, και θα είμαστε πολύ επικριτικοί προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία σύνδεσης που δεν θα ισοδυναμεί με μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, παρά την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών στην Κεντρική Αμερική, ο ρόλος της σε αυτή την περιοχή έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία.

Όπως πληροφορηθήκαμε ήδη, η ίδια τάση παρατηρείται και στο εμπόριο, το οποίο μειώθηκε από 24% σε μόλις 13% το 2001. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει με σαφήνεια την τεράστια σημασία της υπογραφής μιας νέας Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής.

Μια τέτοια συμφωνία, εκτός από τα αδιαμφισβήτητα οικονομικά της οφέλη, θα επιβάλει επίσης ορισμένες υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσον αφορά τη στήριξη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και αποκέντρωσης, καθώς και τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας ως προς την καταπολέμηση της βίας, της διαφθοράς και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι υποχρεώσεις είναι ο λόγος για τον οποίον η μελλοντική Συμφωνία Σύνδεσης δεν πρέπει να είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία. Πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την πολιτική και κοινωνική συνεργασία. Ο αγώνας κατά της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων μπορεί να μετατραπεί σε πολύ χρήσιμο μέσο ενίσχυσης της δημοκρατίας, εμπέδωσης της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς αλλά και στην πολιτική ηγεσία, η οποία οφείλει να είναι θεματοφύλακας αυτών των αξιών.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο μιας μελλοντικής Συμφωνίας Σύνδεσης είναι η θέσπιση υποχρεωτικών προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος. Το σύστημα κινήτρων που έχει δοκιμαστεί σε προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο σε αυτό το πλαίσιο.

Όλα τα στοιχεία που ανέφερα πρέπει να γίνουν μέρος της μελλοντικής Συμφωνίας Σύνδεσης και συγχρόνως πυλώνες της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Μόνον εάν διαδραματίσουμε ενεργό και συνεπή ρόλο σε αυτή την περιοχή μπορούμε να συμβάλουμε στην ουσιαστική οικονομική της ανάπτυξη, στην κοινωνική και πολιτική της σταθερότητα, καθώς και στην εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου