Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. marts 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Irettesættelse af et medlem
 3.Berlin-erklæringen (forhandling)
 4.Det Europæiske Råds møde (den 8.-9. marts 2007) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.EF-statistikker over migration og international beskyttelse (afstemning)
  5.2.Antallet af og medlemstallet for interparlamentariske delegationer (afstemning)
  5.3.Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  5.4.Afsætning af kød fra kvæg (afstemning)
  5.5.Ratificering af ILO's konvention om søfarendes arbejdsstandarder (afstemning)
  5.6.Socialydelser af almen interesse (afstemning)
  5.7.Indgåelse af en lufttransportaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (afstemning)
  5.8.Ikkespredning af kernevåben og nuklear nedrustning (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 9.Euro-Middelhavssamarbejdet - Euro-Middelhavs-frihandelsområde (forhandling)
 10.Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 11.Den europæiske flyindustris fremtid (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 13.Udnævnelser i de interparlamentariske delegationer (forslag fra Formandskonferencen): se protokollen
 14.Hepatitis C (skriftlig erklæring): se protokollen
 15.EU's handelspolitiske instrumenter (forhandling)
 16.Overholdelse af chartret om grundlæggende rettigheder (forhandling)
 17.Associeringsaftale EU/mellemamerikanske lande - Associeringsaftale EU/Det Andinske Fællesskab (forhandling)
 18.Forsvundne personer i Cypern (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (686 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik