Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επίπληξη βουλευτή
 3.Δήλωση του Βερολίνου (συζήτηση)
 4.Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (ψηφοφορία)
  5.2.Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)
  5.3.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ψηφοφορία)
  5.4.Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών (ψηφοφορία)
  5.5.Κύρωση της σύμβασης της ΔΟΕ του 2006 για τη ναυτική εργασία (ψηφοφορία)
  5.6.Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  5.7.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις αεροπορικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  5.8.Πυρηνικός αφοπλισμός και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ευρωμεσογειακές σχέσεις - Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (συζήτηση)
 10.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 11.Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Μέλη των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ηπατίτιδα C (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μεταρρύθμιση των μέσων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (συζήτηση)
 17.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής - Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (συζήτηση)
 18.Αγνοούμενοι στην Κύπρο (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1261 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου