Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 14 marca 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Nagana udzielona posłowi
 3.Deklaracja berlińska (debata)
 4.Posiedzenie Rady Europejskiej (8-9 marca 2007) (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Statystyki z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (głosowanie)
  5.2.Ilość i skład liczbowy delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)
  5.3.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)
  5.4.Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy (głosowanie)
  5.5.Ratyfikcja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. (głosowanie)
  5.6.Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (głosowanie)
  5.7.Zawarcie Umowy w sprawie usług lotniczych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony (głosowanie)
  5.8.Nierozprzestrzenianie i rozbrojenie jądrowe (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Stosunki euro-śródziemnomorskie - Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (debata)
 10.Bośnia i Hercegowina (debata)
 11.Przyszłość europejskiej budowy samolotów (debata)
 12.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 13.Mianowanie członków delegacji międzyparlamentarnych (na wniosek Konferencji Przewodniczących): patrz protokół
 14.Zapalenie wątroby typu C (pisemne oświadczenie): patrz protokół
 15.Reforma instrumentów polityki handlowej UE (debata)
 16.Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (debata)
 17.Negocjacja układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową - Negocjacja układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską (debata)
 18.Osoby zaginione na Cyprze (debata)
 19.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (776 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1203 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności