Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 14 martie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Mustrare adresată unui deputat
 3.Declaraţia de la Berlin (dezbatere)
 4.Reuniunea Consiliului European (8/9 martie 2007) (dezbatere)
 5.Timpul afectat votului
  5.1.Statistici comunitare privind migraţia şi protecţia internaţională (vot)
  5.2.Numărul de membri şi componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare (vot)
  5.3.Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei (vot)
  5.4.Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai puţin (vot)
  5.5.Ratificarea Convenţiei consolidate privind munca maritimă, din 2006, a OIM (vot)
  5.6.Servicii sociale de interes general în Uniunea Europeană (vot)
  5.7.Încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (vot)
  5.8.Neproliferarea şi dezarmarea nucleară (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 9.Relaţiile euro-mediteraneene - Construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (dezbatere)
 10.Bosnia-Herţegovina (dezbatere)
 11.Viitorul construcţiei aeronauticii europene (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 13.Numirea în delegaţiile interparlamentare (propunerea Conferinţei preşedinţilor): a se vedea procesul-verbal
 14.Hepatita C (declaraţie scrisă): a se vedea procesul-verbal
 15.Reforma instrumentelor de politică comercială ale UE (dezbatere)
 16.Respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: metodologie pentru un control sistematic şi riguros (dezbatere)
 17.Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală - Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Andină (dezbatere)
 18.Persoane dispărute în Cipru (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (776 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1203 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate