Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 mars 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Prickning av en ledamot
 3.Berlinförklaringen (debatt)
 4.Europeiska rådets möte (8-9 mars 2006) (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Statistik över migration och internationellt skydd (omröstning)
  5.2.De interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter (omröstning)
  5.3.Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (omröstning)
  5.4.Saluföring av kött från nötkreatur som är högst tolv månader (omröstning)
  5.5.Ratificering av ILO:s konvention om sysselsättning till sjöss från 2006 (omröstning)
  5.6.Sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen (omröstning)
  5.7.Ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (omröstning)
  5.8.Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Relationerna i Europa-Medelhavsområdet - Inrättande av en frihandelszon för Europa-Medelhavsområdet (debatt)
 10.Bosnien och Hercegovina (debatt)
 11.Den europeiska flygindustrins framtid (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Nomineringar inom de interparlamentariska delegationerna (talmanskonferensens förslag): se protokollet
 14.Hepatit C (skriftlig förklaring): se protokollet
 15.Reform av EU:s handelspolitiska instrument (debatt)
 16.Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller (debatt)
 17.Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater - Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen (debatt)
 18.Saknade personer i Cypern (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (712 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1291 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy