Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

Paikallisyhteisöt ja kehitysyhteistyö (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Schapiraa mietinnön laadintatyöstä sekä jäsen Mavrommatisia varjoesittelijänä toimimisesta. Tämä on mielestäni tärkeä osa kehitysyhteistyövaliokunnan työtä.

Minulla oli kunnia toimia kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä käsitelleen mietinnön esittelijänä. Se on varsin kiistanalainen väline, josta pääsimme sovintoon vasta kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Vaadimme kyseisessä mietinnössä paikallisviranomaisten roolin tunnustamista, ja se todellakin tunnustettiin. Olemme kehitysyhteistyövaliokunnan neljän työryhmän avulla sopineet nyt uudesta täytäntöönpanomenettelystä. Siinä on varmistettava, että paikallisviranomaiset otetaan täysimääräisesti mukaan kuulemisprosessiin ja kehitysavun täytäntöönpanoon ja ettei parlamentin toiveita pidetä pelkkinä toiveina vaan että kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä pidetään lainsäädäntövaltaa käyttävän parlamentin tahtona.

Toiseksi totean, ettei paikallisviranomaisten osallistuminen saa tarkoittaa ainoastaan kehitysmaiden paikallisviranomaisten osallistumista. Entisenä Dublinin ylipormestarina haluaisin kertoa omista kokemuksistani Irlannin suurimman paikallisyhteisön johtajana. Esimerkiksi Dublinin kaupunginvaltuuston valtavana voimavarana ovat insinöörit, jotka ovat asiantuntijoita vesihuollossa, jäteveden käsittelyssä, teiden ja laiturien rakentamisessa ja kaikenlaisissa muissa asioissa. Kehitysmaissa voitaisiin mielestäni hyödyntää näitä Dublinin ja Irlannin muidenkin kreivikuntien sekä kaikkien EU:n maakuntien ja paikallisyhteisöjen resursseja. Meidän on harkittava EU:n ja kehitysmaiden paikallisviranomaisten välistä kumppanuustoimintaa. Tiedän, että monet Euroopan unionin paikallisviranomaisten pätevät työntekijät haluaisivat soveltaa taitojaan esimerkiksi kehitysmaiden vesihuollossa. Pyydän komissiota toteuttamaan tämän ehdotuksen, jotta toimintaan osallistuisivat kehitysmaiden paikallisviranomaisten lisäksi myös EU:n paikallisviranomaiset, joilla on taitoa ja tahtoa käyttää taitoaan kehitysmaiden hyväksi. Suosittelen tätä ehdotusta komissiolle ja toivon, että se pidetään mielessä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö