Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 15 maart 2007 - Straatsburg Uitgave PB

Lokale overheden en ontwikkelingssamenwerking (debat)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Schapira graag complimenteren met zijn werk aan dit verslag, evenals de heer Mavrommatis met zijn werk als schaduwrapporteur. Ik denk dat dit een belangrijk deel is van het werk van de Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Ik heb het voorrecht gehad om rapporteur te zijn over het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking (Development Cooperation Instrument, DCI), een nogal omstreden instrument, waarover we het pas na twee jaar eens werden. In dat kader hebben we aangedrongen op erkenning voor de rol van lokale overheden. Die erkenning is er ook gekomen. Nu moeten we er, met behulp van de nieuwe tenuitvoerleggingsprocedure die tot stand is gekomen via de vier werkgroepen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, voor zorgen dat de lokale overheden in het overlegproces en in de tenuitvoerlegging van de ontwikkelingshulp betrokken worden, en dat de wensen van het Parlement niet louter als wensen worden opgevat, maar dat het DCI als de wetgevende wil van dit Parlement wordt beschouwd.

Ten tweede: we moeten niet alleen lokale overheden in ontwikkelingslanden bij de ontwikkelingssamenwerking betrekken. Laat ik, als oud-burgermeester van Dublin, mijn eigen ervaring als voorzitter van de grootste lokale overheid van Ierland met u delen. Bij de gemeente Dublin hebben we bijvoorbeeld waardevolle knowhow in huis: we hebben ingenieurs die weten hoe je voor schoon water moet zorgen, hoe je riolering aanlegt en hoe je wegen, pieren en wat niet al bouwt. Ik denk dat de ontwikkelingslanden daar wat aan hebben, en dan niet alleen de knowhow uit Dublin, maar uit alle delen van Ierland en vanuit alle regionale en lokale overheden in de Europese Unie. We zouden moeten overwegen om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen onze lokale overheden en lokale overheden in ontwikkelingslanden. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen die werken voor lokale overheden in de Europese Unie en die bepaalde vaardigheden hebben, die vaardigheden maar al te graag nuttig zouden maken om in ontwikkelingslanden voor zaken als schoon water te zorgen. Ik verzoek de Commissie dit idee verder te onderzoeken, en dus niet alleen lokale overheden in ontwikkelingslanden bij het beleid te betrekken, maar ook onze eigen lokale overheden die knowhow in huis hebben en daarmee de ontwikkelingslanden kunnen helpen. Ik beveel dit idee aan bij de Commissie en ik hoop dat het in aanmerking genomen zal worden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid