Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

Lokala myndigheters roll i utvecklingssamarbetet (debatt)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Jag tackar Pierre Schapira för hans arbete med betänkandet och Manolis Mavrommatis för hans insats som skuggföredragande. Jag anser att detta är en mycket viktig del av arbetet i utvecklingsutskottet.

Jag hade förmånen att vara föredragande för instrumentet för utvecklingssamarbete, DCI, ett ganska så kontroversiellt instrument som det tog oss två år att komma överens om. Som en del i det yrkade vi på att den roll som lokala myndigheter spelar måste erkännas – och det skedde också – och genom den nya genomförandeprocessen som vi nu har enats om i utvecklingsutskottets fyra arbetsgrupper måste vi nu se till att lokala myndigheter deltar fullt ut i rådgivningsprocessen och i genomförandet av utvecklingsbiståndet, och att parlamentets önskningar inte bara tas för just önskningar utan att DCI betraktas som parlamentets lagstiftande vilja.

För det andra borde vi inte begränsa de lokala myndigheternas deltagande till att bara gälla i utvecklingsländer. Som tidigare borgmästare i Dublin vill jag gärna låta er få del av min egen erfarenhet som ordförande för Irlands största lokala myndighet. Inom kommunfullmäktige i Dublin har vi till exempel en stor resurs, nämligen ingenjörer som vet hur man skaffar rent vatten, hur man handskas med avloppsvatten, hur man bygger vägar och vågbrytare och alla möjliga saker, och jag anser att den resursen skulle kunna användas i utvecklingsländerna, och inte bara hämtas från Dublin utan från alla grevskap i Irland och från alla kommuner och lokala myndigheter inom EU. Vi borde fundera på att koppla samman våra lokala myndigheter med lokala myndigheter i utvecklingsländerna. Jag vet att många människor som arbetar för lokala myndigheter inom EU och har kunskaper gärna skulle vilja använda dessa kunskaper till att förse utvecklingsländerna med rent vatten och andra förnödenheter. Jag ber kommissionen att fullfölja denna tanke, att inte bara engagera lokala myndigheter inom utvecklingsländerna utan att engagera våra lokala myndigheter som har kunskaper och vill använda dem till att bistå utvecklingsvärlden. Jag anbefaller denna tanke till kommissionen och hoppas att man inte glömmer bort den.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy