Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2169(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0034/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0034/2007

Συζήτηση :

PV 14/03/2007 - 16
CRE 14/03/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2007 - 5.7
CRE 15/03/2007 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0078

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5.7. Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 15, σημείο 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Voggenhuber (Verts/ALE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν από την ψηφοφορία, η προσοχή μου επικεντρώθηκε σε ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επιλυθεί πολύ εύκολα. Στην παράγραφο 15 αναφέρεται: «σκοπεύει εν προκειμένω να τροποποιήσει το άρθρο 34 του Κανονισμού του». Εφόσον για τους Κανονισμούς χρειαζόμαστε διαφορετική πλειοψηφία από ό,τι για την ψηφοφορία αυτή, πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι η λέξη «σκοπεύει» είναι πολύ δυνατή.

Για τον λόγο αυτό, προτείνω να τροποποιήσουμε την παράγραφο 15 ως εξής: «εξετάζει εν προκειμένω τη δυνατότητα τροποποίησης του Κανονισμού». Ελπίζω ότι με αυτήν την τροποποίηση του άρθρου θα μπορέσει να συμφωνήσει και η Ομάδα PPE-DE.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου