Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0025/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0025/2007

Συζήτηση :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0080

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5.9. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο β:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σε συμφωνία με διάφορες ομάδες, θέλω να καταθέσω μια προφορική τροπολογία με σκοπό να αντικατασταθεί, στην πρώτη γραμμή της παραγράφου 1, σημείο (β), η φράση «ο στόχος», με τη φράση «μεταξύ των στόχων» και να αντικατασταθεί η φράση «είναι η σταδιακή ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών» με τη φράση «είναι η έγκαιρη θέσπιση μιας εξελιγμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΖΕΣ)».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο ιθ:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία με σκοπό να εισαχθεί, στη δεύτερη γραμμή της παραγράφου 1, σημείο (ιθ), μετά τη φράση «ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών υπό», η φράση «συνθήκες δικαιοσύνης και αμοιβαίου οφέλους, που βασίζεται στη συμπληρωματικότητα και την αλληλεγγύη» προς αντικατάσταση της φράσης «ανταγωνιστικές συνθήκες».

Επίσης προτείνεται η ίδια παράγραφος να τελειώνει με τη φράση «των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των συμβαλλομένων μερών».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο κα:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Αυτή η προφορική τροπολογία έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη «ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ)» στην παράγραφο 1, σημείο (κα), με τη φράση: «ευρωλατινοαμερικανικής ζώνης σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο κβ:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Αυτή η προφορική τροπολογία έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη «ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ)» στην παράγραφο 1, σημείο (κβ), με τη φράση: «ευρωλατινοαμερικανικής ζώνης σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο κδ:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η τελευταία από τις προφορικές τροπολογίες και έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη «ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ)» στην παράγραφο 1, σημείο (κδ), με τη φράση: «ευρωλατινοαμερικανική ζώνη σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου