Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2221(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0025/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0025/2007

Keskustelut :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0080

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

5.9. Euroopan unionin ja Andien yhteisön välinen assosiaatiosopimus (äänestys)
Pöytäkirja
  

– Ennen 1 kohdan b alakohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), esittelijä. – (ES) Arvoisa puhemies, haluan useiden poliittisten ryhmien myötävaikutuksella esittää suullisen tarkistuksen 1 kohdan b alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen: sana "tavoitteena" olisi korvattava ilmaisulla "yhtenä tavoitteena" ja ilmaisu "kaupan asteittainen vapauttaminen" ilmaisulla "luoda tulevaisuudessa pitkälle menevä vapaakauppa-alue".

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 1 kohdan s alakohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), esittelijä. – (ES) Arvoisa puhemies, haluan esittää suullisen tarkistuksen, joka koskee 1 kohdan s alakohdan toista riviä. Kohdan "vastavuoroisesta vapauttamisesta" jälkeen ilmaisu "kilpailun oloissa" olisi korvattava ilmaisulla "oikeudenmukaisin sekä täydentävyyteen ja yhteisvastuuseen perustuvan molemminpuolisen hyödyn ehdoin".

Ehdotan myös, että samaisen kohdan olisi loputtava sanoihin "taloudellisten ja kaupallisten suhteiden luomisen osapuolten välillä".

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 1 kohdan u alakohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), esittelijä. – (ES) Tämän suullisen tarkistuksen tarkoituksena on korvata 1 kohdan u alakohdassa oleva ilmaisu "vapaakauppa-alueen" ilmaisulla "Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueidenvälisen kokonaisvaltaisen assosiaatioalueen".

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 1 kohdan v alakohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), esittelijä. – (ES) Tämän suullisen tarkistuksen tarkoituksena on korvata 1 kohdan v alakohdassa oleva ilmaisu "vapaakauppa-alueen" ilmaisulla "Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueidenvälisen kokonaisvaltaisen assosiaatioalueen".

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen 1 kohdan x alakohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), esittelijä. – (ES) Tämän suullisen tarkistuksen tarkoituksena on korvata 1 kohdan x alakohdassa oleva ilmaisu "vapaakauppa-alue" ilmaisulla "Euroopan ja Latinalaisen Amerikan alueidenvälinen kokonaisvaltainen assosiaatioalue".

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö