Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 15 март 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Регионална политика (островите и природните и икономически ограничения) (разискване)
 4.Ролята на местните власти и сътрудничество за развитиe (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Назначения в междупарламентарните делегации (вот)
  5.2.Действия на Общността относно предоставянето на трансгранични здравни услуги (вот)
  5.3.Незаконен лов на птици в Малта (вот)
  5.4.Евро-средиземноморски отношения (вот)
  5.5.Eвро-средиземноморска зона за свободна търговия (вот)
  5.6.Босна и Херцеговина (вот)
  5.7.Хартата на основните права в законодателните предложения на Комисията (вот)
  5.8.Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга страна (вот)
  5.9.Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, от друга (вот)
  5.10.Изчезналите в Кипър (вот)
  5.11.Регионална политика (островите и природните и икономически ограничения) (вот)
  5.12.Ролята на местните власти и сътрудничество за развитиe (вот)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 9.Забрана на продукти, получени от тюлени, в Европейския съюз (разискване)
 10.Атаката срещу Галина Козлова, член на административния съвет на организацията Mari Uchem и главен редактор на литературното списание Ontšõko (разискване)
 11.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  11.1.Гватемала
  11.2.Камбоджа
  11.3.Нигерия
 12.Време за гласуване
  12.1.Гватемала (вот)
  12.2.Камбоджа (вот)
  12.3.Нигерия (вот)
  12.4.Атаката срещу Галина Козлова, член на административния съвет на организацията Mari Uchem и главен редактор на литературното списание Ontšõko (вот)
 13.Обяснения на вот
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 16.Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протоколи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 19.График на следващите заседания: вж. протоколи
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (642 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (661 kb)
Правна информация - Политика за поверителност