Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 15. března 2007 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Ostrovní, přírodní a hospodářská omezení v kontextu regionální politiky (rozprava)
 4.Místní společenství a rozvojová spolupráce (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Jmenování v meziparlamentních delegacích (hlasování)
  5.2.Činnost Společenství v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče (hlasování)
  5.3.Nazákonný lov ptáků na Maltě (hlasování)
  5.4.Vztahy Evropa - Středomoří (hlasování)
  5.5.Budování evropsko–středomořské zóny volného obchodu (hlasování)
  5.6.Bosna a Hercegovina (hlasování)
  5.7.Dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise - metodika pro systematickou a přísnou kontrolu (hlasování)
  5.8.Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky (hlasování)
  5.9.Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Andským společenstvím (hlasování)
  5.10.Pohřešované osoby na Kypru (hlasování)
  5.11.Ostrovní, přírodní a hospodářská omezení v kontextu regionální politiky (hlasování)
  5.12.Místní společenství a rozvojová spolupráce (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Zákaz výrobků z tuleňů v Evropské unii (rozprava)
 10.Napadení Galiny Kozlové, členky správní rady organizace Mari Ušem a šéfredaktorky literárního časopisu Ontšõko (rozprava)
 11.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  11.1.Guatemala
  11.2.Kambodža
  11.3.Nigérie
 12.Hlasování
  12.1.Guatemala (hlasování)
  12.2.Kambodža (hlasování)
  12.3.Nigérie (hlasování)
  12.4.Napadení Galiny Kozlové, členky správní rady organizace Mari Ušem a šéfredaktorky literárního časopisu Ontšõko (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Sdělení společných postojů Rady: viz zápis
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 18.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 19.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 20.Přerušení zasedání
 PŘÍLOHA (Písemné odpovědi)
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (642 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (661 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí