Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Saaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (keskustelu)
 4.Paikallisyhteisöt ja kehitysyhteistyö (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Jäsenten nimittäminen parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin (äänestys)
  5.2.Rajatylittävää terveydenhoitoa koskevat yhteisön toimet (äänestys)
  5.3.Lintujen laiton metsästys Maltassa (äänestys)
  5.4.Euro–Välimeri-suhteet (äänestys)
  5.5.Euro–Välimeri-alueen vapaakauppa-alueen perustaminen (äänestys)
  5.6.Bosnia ja Hertsegovina (äänestys)
  5.7.Perusoikeuskirjan noudattaminen lainsäädäntöehdotuksissa: järjestelmällinen ja tiukka valvonta (äänestys)
  5.8.Neuvottelut Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisestä assosiaatiosopimuksesta (äänestys)
  5.9.Euroopan unionin ja Andien yhteisön välinen assosiaatiosopimus (äänestys)
  5.10.Kyproksella kadonneet henkilöt (äänestys)
  5.11.Saaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (äänestys)
  5.12.Paikallisyhteisöt ja kehitysyhteistyö (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks.pöytäkirja
 9.Hyljetuotteiden kieltäminen Euroopan unionissa (keskustelu)
 10.Mari Ušem –järjestön hallituksen jäsenen ja kirjallisuuslehti Ontšõkon päätoimittajan Galina Kozlovan pahoinpitely (keskustelu)
 11.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  11.1.Guatemala
  11.2.Kambodža
  11.3.Nigeria
 12.Äänestykset
  12.1.Guatemala (äänestys)
  12.2.Kambodža (äänestys)
  12.3.Nigeria (äänestys)
  12.4.Mari Ušem –järjestön hallituksen jäsenen ja kirjallisuuslehti Ontšõkon päätoimittajan Galina Kozlovan pahoinpitely (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 16.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (556 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö