Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 15 maart 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.De eilanden en natuurlijke en economische beperkingen in het kader van het regionaal beleid (debat)
 4.Lokale overheden en ontwikkelingssamenwerking (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Benoemingen in de interparlementaire delegaties (stemming)
  5.2.Communautaire actie ten behoeve van grensoverschrijdende gezondheidszorg (stemming)
  5.3.Illegale vogeljacht op Malta (stemming)
  5.4.Euromediterrane betrekkingen (stemming)
  5.5.Totstandbrenging van de Euromediterrane vrijhandelszone (stemming)
  5.6.Bosnië en Herzegovina (stemming)
  5.7.Naleving van het Handvest van de grondrechten in de wetgevingsvoorstellen van de Commissie (stemming)
  5.8.Associatieovereenkomst EU/Midden-Amerika (stemming)
  5.9.Associatieovereenkomst EU/Andes-Gemeenschap (stemming)
  5.10.Vermiste personen in Cyprus (stemming)
  5.11.De eilanden en natuurlijke en economische beperkingen in het kader van het regionaal beleid (stemming)
  5.12.Lokale overheden en ontwikkelingssamenwerking (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Verbod op producten die afgeleid zijn van zeehonden in de Europese Unie (debat)
 10.Aanslag op Galina Kozlova, lid van de raad van bestuur van de Mari Ušem-organisatie en hoofdredactrice van het literair magazine Ontšõko (debat)
 11.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat(debat)
  11.1.Guatemala
  11.2.Cambodja
  11.3.Nigeria
 12.Stemmingen
  12.1.Guatemala (stemming)
  12.2.Cambodja (stemming)
  12.3.Nigeria (stemming)
  12.4.Aanslag op Galina Kozlova, lid van de raad van bestuur van de Mari Ušem-organisatie en hoofdredactrice van het literair magazine Ontšõko (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Onderbreking van de zitting
 ANNEX (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (576 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid