Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (συζήτηση)
 4. Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  5.2. Κοινοτική δράση για την πρόβλεψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ψηφοφορία)
  5.3. Παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα (ψηφοφορία)
  5.4. Ευρωμεσογειακές σχέσεις (ψηφοφορία)
  5.5. Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (ψηφοφορία)
  5.6. Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  5.7. Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (ψηφοφορία)
  5.8. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)
  5.9. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)
  5.10. Αγνοούμενοι στην Κύπρο (ψηφοφορία)
  5.11. Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  5.12. Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες (συζήτηση)
 10. Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Οργάνωσης του Mari, Mari Usem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (συζήτηση)
 11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
  11.1. Γουατεμάλα
  11.2. Καμπότζη
  11.3. Νιγηρία
 12. Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1. Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  12.2. Καμπότζη (ψηφοφορία)
  12.3. Νιγηρία (ψηφοφορία)
  12.4. Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Οργάνωσης του Mari, Mari Usem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (ψηφοφορία)
 13. Αιτιολογήσεις ψήφου
 14. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MOSCOVICI
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10:05 π.μ.)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα πρωτοκόλλου. Χθες που επρόκειτο να μιλήσω για την έκθεση σχετικά με τα μέτρα εμπορικής άμυνας, ήθελα να παραθέσω την έκθεση Muscardini του Οκτωβρίου, τη στιγμή εκείνη όμως ανακάλυψα ότι ένα σημαντικό κομμάτι της έλειπε. Συνεπώς, δεν ξέρω πως θα προχωρήσουμε τώρα. Η έκθεση χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2006, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό λάθος στη σουηδική έκδοση, καθώς το σύνολο του κειμένου που ακολουθεί, λείπει από την παράγραφο 11 και αναρωτιέμαι πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Το παρακάτω κείμενο λείπει από τη σουηδική έκδοση: «με σκοπό να συμπεριληφθεί η μη τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμφωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο ή των διεθνών συμφωνιών ως μορφών ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων». Αν η συνολική πτυχή του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ντάμπινγκ λείπει από τη σουηδική έκδοση, ο λαός της Σουηδίας θα σχηματίσει μια λανθασμένη εικόνα όσον αφορά τη βούληση του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Schlyter, η παρατήρηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και θα ληφθεί υπόψη. Θα εξετασθεί και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0044/2007) του κ. Musotto, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με τα νησιά και τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (2006/2106(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές που συνέβαλαν στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αφιερώνεται μια ολοκληρωμένη μελέτη στα νησιά, η οποία λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε όλους τους τομείς της κοινοτικής αρμοδιότητας: αν και η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013 προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις διαρθρωτικά μειονεκτούσες περιφέρειες, δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για τις νησιωτικές περιφέρειες.

Το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει πολλές φορές το κενό αυτό και, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στα ευρωπαϊκά νησιά ποικίλει –υπάρχουν συνολικά 121 νησιά, με πληθυσμό 15 εκατομμυρίων περίπου κατοίκων– αυτά αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες, οι οποίες συνιστούν ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα: υψηλότερες τιμές λόγω του πρόσθετου κόστους μεταφοράς και του ελλιπούς ανταγωνισμού, δυσκολία πρόσβασης στην ενιαία αγορά, ανάγκη εισαγωγής πρώτων υλών, μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος, ελλείψεις σε υποδομές, μετανάστευση, περιορισμένη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και ευαισθησία στους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των νησιών ανέρχεται στο 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουμε τα ιδιαίτερα νησιωτικά χαρακτηριστικά τους κατά την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής, ξεκινώντας από τις κρατικές ενισχύσεις. Πιστεύουμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία, προκειμένου να εξισορροπηθούν τα πρόσθετα κόστη και, όσον αφορά την ενέργεια, να αντισταθμιστούν οι διακυμάνσεις στο κόστος των καυσίμων.

Στο πλαίσιο των λειτουργικών προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματοποίηση έργων υποδομής, ειδικότερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής, προκειμένου να ενσωματωθούν τα νησιά πλήρως στην εσωτερική αγορά και στη στρατηγική της Λισαβόνας. Από την άλλη πλευρά, τα νησιά απολαμβάνουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας με τη χρήση του ανέμου, του ήλιου και της θάλασσας. Αυτά αποτελούν μια μοναδική δυνητική αξία και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει τα προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει έναν ακόμη πόρο προς αξιοποίηση. Χρειαζόμαστε μια κοινοτική πολιτική για την προώθηση του νησιωτικού τουρισμού, μια σήμανση ποιότητας και προέλευσης, καθώς και μια εμπεριστατωμένη μελέτη για τον βιώσιμο τουρισμό. Μεταξύ άλλων, προτείνουμε να οριστεί το 2010 ως ευρωπαϊκό έτος για τα νησιά.

Η έκθεση εξετάζει επίσης το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο αντιλαμβανόμαστε τόσο ως μια ανθρώπινη τραγωδία όσο και ως ένα αβάστακτο φορτίο για τα νησιά της Μεσογείου, όσον αφορά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Χαιρετίζουμε τη σύσταση ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και ζητούμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ακτοφυλακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει επειγόντως τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση της ταχείας και έγκαιρης επέμβασης στον τομέα αυτό.

Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που αξίζει να εξετάσουμε περαιτέρω, όπως τα χρηματοδοτικά εργαλεία JASPERS (κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) και JEREMIE (κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις), για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πιστώσεις και για την προώθηση της διαφοροποίησης των νησιωτικών οικονομιών ή της διάδοσης της ευρυζωνικότητας, προκειμένου να γεφυρωθεί το τεχνολογικό χάσμα.

Τέλος, είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε το νομικό πλαίσιο προκειμένου να λάβουμε πλήρως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών και να εκσυγχρονίσουμε, κατά συνέπεια, τους στατιστικούς δείκτες: να λάβουμε υπόψη τα νησιά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρητηρίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και να συστήσουμε μια διοικητική μονάδα για τα νησιά στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την περιφερειακή πολιτική.

Ελπίζουμε ότι η ανά χείρας έκθεση θα αποτελέσει ένα πραγματικό σημείο καμπής, μια για πάντα, δημιουργώντας πραγματική ανάπτυξη και παρέχοντας πρακτικές απαντήσεις στις νέες γενιές, οι οποίες προτίθενται να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στον τόπο όπου γεννήθηκαν, ενσωματωμένες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά και οι άλλες περιοχές με φυσικούς ή ειδικούς περιορισμούς είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή από την άποψη της διασφάλισης της εδαφικής συνοχής, της ανάπτυξης της διασυνοριακής συνεργασίας –συνήθως με τρίτες χώρες– τον τουρισμό, τον πολιτισμό και άλλα ζητήματα.

Μολονότι αναγνωρίζω ότι μια διατομεακή προσέγγιση μπορεί να είναι χρήσιμη, η πολιτική συνοχής αποσκοπεί στο να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων αυτών των περιοχών. Στο σχέδιο γενικού κανονισμού για την πολιτική συνοχής την περίοδο 2007-2013, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2004, η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα τη χορήγηση ενός συμπληρωματικού ποσοστού συγχρηματοδότησης για αυτές τις περιοχές. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε τελικά από το Συμβούλιο στην τελική έκδοση του κανονισμού που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2006 και είναι τώρα εν ισχύι, όπως γνωρίζετε. Ωστόσο, η Επιτροπή θα διασφαλίσει, κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την παρέμβαση της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2007-2013, ότι οι ειδικοί περιορισμοί αυτών των περιοχών θα ληφθούν δεόντως υπόψη στα αντίστοιχα προγράμματα και ότι θα προγραμματιστούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή προετοιμάζει τώρα την τέταρτη έκθεση για τη συνοχή, που θα δημοσιευτεί τον Μάιο και θα περιέχει μια περιεκτική ανάλυση της κατάστασης και των τάσεων στην εδαφική συνοχή στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των νησιών και των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Ομοίως, η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει την αναβάθμιση του έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρητηρίων Χωροταξικού Σχεδιασμού) προκειμένου να αποκτήσει καταλληλότερους δείκτες και πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες για αυτές τις περιοχές. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για νησιά ή άλλες περιοχές που είναι περιφέρειες NUTS II ή NUTS III. Η συγκέντρωση στατιστικών πληροφοριών για μικρότερες περιοχές είναι σίγουρα δυσκολότερη, αλλά στην πραγματικότητα το 95% του ευρωπαϊκού νησιωτικού πληθυσμού, εξαιρουμένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, ζει σε περιφέρειες NUTS II ή NUTS III.

Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της έννοιας της εδαφικής συνοχής, παρά την έλλειψη σαφούς νομικής βάσης, όπως προβλέπεται από τη Συνταγματική Συνθήκη, το Συμβούλιο συμφώνησε ήδη το 2004 στο Ρότερνταμ να εισάγει την εδαφική διάσταση στη διαδικασία της Λισαβόνας. Άρχισε επίσης να αναπτύσσει την εδαφική ατζέντα και το έγγραφο αυτό, που αποσκοπεί στην παρουσίαση των προκλήσεων, των στόχων και των συστάσεων πολιτικής για την εδαφική συνοχή, αναμένεται να υιοθετηθεί τον Μάιο του 2007 στη Λειψία.

Επιπλέον, οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο περιλαμβάνουν ένα ειδικό κεφάλαιο για την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Η Επιτροπή εργάζεται τώρα για να διασφαλίσει την πρακτική εφαρμογή τους στα έγγραφα προγραμματισμού, τα οποία βρίσκονται τώρα υπό διαπραγμάτευση.

Η Επιτροπή επικροτεί ιδιαίτερα την προώθηση των Ευρωπεριφερειών ή παρόμοιων δομών προκειμένου να διαχειριστεί τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Τα όργανα αυτά θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τα νησιά και για άλλες περιφέρειες με φυσικά μειονεκτήματα και, επιπροσθέτως, η Επιτροπή ενθαρρύνει αυτές τις περιοχές να χρησιμοποιήσουν τον ολοκαίνουριο Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, ενδέχεται οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις να μην είναι το βέλτιστο μέσο για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων στα νησιά. Πιστεύω ότι τα κύρια προβλήματα των νησιών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με οριζόντια μέσα, για παράδειγμα. Οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις προβλέπουν ήδη πολλές μορφές ενισχύσεων. Για παράδειγμα, οι κανόνες μας για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος προβλέπουν αντιστάθμιση για την παροχή τοπικών δημοσίων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.

Δεύτερον, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές μας για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και το πλαίσιο μας για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη νέων, καινοτόμων εταιρειών, με επιπλέον οφέλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επίπεδα στήριξης που χρειάζονται τα μικρά νησιά δεν θα υπολογιστούν καθόλου ως ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τις ενισχύσεις de minimis, ενίσχυση ύψους μέχρι 200 000 ευρώ, η οποία χορηγείται στη διάρκεια περιόδου τριών ετών δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως ενίσχυση. Οι επενδύσεις για όλων των ειδών τις δημόσιες υποδομές μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Δεν έχουν στοιχείο ενίσχυσης. Επιπλέον, η ειδική κατάσταση των νησιών λαμβάνεται αποτελεσματικά υπόψη στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Με τη νέα μορφής ενίσχυσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, δίνεται πριμοδότηση 5% στα μικρά νησιά.

Νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πραγματικά πώς, μέσω της διαδικασίας μεταρρύθμισης των κρατικών ενισχύσεων, καθιστούμε τους κανόνες πιο προβλέψιμους και μειώνουμε τη διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με την κοινοποίηση των ενισχύσεων· αυτό ακριβώς ζητούσατε προς το συμφέρον των νησιωτικών περιφερειών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(MT) Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον συνάδελφό μου, κ. Musotto, γι’ αυτή την έκθεση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση, κυρίως για αυτούς που, όπως και εγώ, κατάγονται από κάποιο νησί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί προσφέρει στα νησιά τη δυνατότητα να εκφραστούν. Τα νησιά αξίζουν να λάβουν τον λόγο, γιατί έως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολήθηκε επαρκώς μαζί τους. Η έκθεση αυτή τους αφιερώνει επομένως τη δέουσα προσοχή. Με ικανοποίησή μου επίσης άκουσα τον Επίτροπο Kroes να δηλώνει ότι τα νησιά είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, κυρία Επίτροπε, θέλουμε τα νησιά να λαμβάνονται υπόψη στους διάφορους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην εξετάζονται απλώς υπό το πρίσμα της περιφερειακής πολιτικής. Για παράδειγμα, είστε Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό και, όπως σωστά επισημάνατε, υπάρχουν κανόνες όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίοι, μέχρι στιγμής, δεν είναι αρκετά ευέλικτοι στην περίπτωση των νησιών. Οι κανόνες που προορίζονται για το σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας δεν χαρακτηρίζονται από την ευελιξία που απαιτείται για να εφαρμοστούν στα νησιά και θα θέλαμε να εξετάσετε με σοβαρότητα αυτούς τους κανόνες, να αφιερώσετε περισσότερη προσοχή στα νησιά και να διασφαλίσετε ότι αυτοί οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία.

Θα ήθελα να επισημάνω την παράγραφο 10 της έκθεσης. Αναφέρεται στην ανάγκη να συντάσσει η Επιτροπή σε τακτική βάση μια έκθεση σχετικά με τις ανάγκες των νησιών καθώς και με τα μέτρα αντιμετώπισής τους. Πιστεύω πως η Επιτροπή θα συντάξει μια τέτοια έκθεση και θα εξακολουθήσουμε να επιμένουμε σε αυτό. Για ακόμη μια φορά, θα ήθελα να πω πως πρόκειται για μια καλή έκθεση και, αναμφίβολα, μια έκθεση την οποία θα εκτιμήσουν όλα τα εμπλεκόμενα νησιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα της νησιωτικότητας. Για μια ακόμη φορά δηλώνει ξεκάθαρα μέσα από την έκθεση αυτή - και θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Musotto για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει - ότι οι νησιωτικές περιφέρειες χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, για να μπορέσουν όχι μόνο να ξεπεράσουν τις αναπτυξιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινή αγορά και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους εμάς που κατοικούμε σε νησιωτικές περιοχές, προβλήματα σε διαφορετικό πάντα βαθμό, όπως αυτό της γεωγραφικής απομόνωσης, της έλλειψης υποδομών, του οικονομικού και πληθυσμιακού μαρασμού, του περιορισμού των πόρων και των επιλογών είναι, θα έλεγα, τρόπος ζωής. Συγχρόνως όμως είναι γνωστά σε όλους τους μόνιμους κατοίκους αλλά και στα εκατομμύρια πολιτών που επιλέγουν τα ευρωπαϊκά νησιά για τις διακοπές τους, τα πλεονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών: ο πολιτιστικός τους πλούτος, τα πλούσια αλλά ευαίσθητα οικοσυστήματα, το φυσικό τους περιβάλλον, ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής, τα ποιοτικά προϊόντα, οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να τα υποστηρίξουμε, να τα αναδείξουμε και να τα προβάλουμε μέσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκές Ένωσης, και κυρίως μέσα από την πολιτική συνοχής, αν πράγματι θέλουμε μια ουσιαστική οικονομική και εδαφική συνοχή ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη σημασία της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε νησιωτικές περιφέρειες, όπου το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητά τους αλλά και στην ευέλικτη εφαρμογή τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με το κόστος μεταφοράς, της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τον τουρισμό, της εφαρμογής αποτελεσματικής επιχειρηματικής πολιτικής, της άμεσης δημιουργίας μιας διοικητικής μονάδας για τα νησιά στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής στη βάση της υπάρχουσας εμπειρίας της διοικητικής μονάδας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, η λειτουργία της οποίας θα εξασφαλίσει όσες ιδιαιτερότητες και ανάγκες των νησιών και των μόνιμων και εποχιακών κατοίκων αυτών λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη και εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, και ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια περίοδο όπου προετοιμάζεται η 4η έκθεση για τη συνοχή αλλά και ξεκινά η συζήτηση για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής εν όψει της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών προοπτικών του 2008-2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να υπενθυμίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μεταχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο παρόμοιες καταστάσεις αλλά ούτε διαφορετικές καταστάσεις με παρόμοιο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Ομάδα ALDE ευχαριστεί τον κ. Musotto για την πολύτιμη έκθεσή του σχετικά με τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα νησιά.

Όλα τα θέματα που καλύπτει η έκθεση αξίζουν απόλυτης προσοχής, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στα ζητήματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις και τις παραγράφους 8, 9 και 19. Ο λόγος είναι ότι αφορούν τις πραγματικότητες της ζωής στα νησιά, ιδίως σε αυτά που απέχουν πολύ από μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα. Τα παραδείγματα που θα αναφέρω είναι από τη δική μου εκλογική περιφέρεια, αλλά τα συναντούμε και στο σύνολο της ΕΕ.

Για να τονίσω το πρόβλημα της απόστασης, αρκεί να αναφέρω ότι ένας φίλος από τα νησιά Shetland χρειάζεται ταξίδι 14 ωρών με το αυτοκίνητο και το φέρι μποτ για να πάει στο πιο κοντινό σινεμά. Η τιμή της βενζίνης είναι περίπου 11% υψηλότερη στα Western Isles από ό,τι στην κεντρική ζώνη της Σκωτίας ενώ στα νησιά Shetland η διαφορά αυτή αγγίζει το 16%. Ένα δέμα με άχυρα κοστίζει πέντε φορές περισσότερο στα Western Isles από ό,τι λίγο έξω από την πιο κοντινή στο Ινβερνές πόλη. Στοιχεία σαν και αυτά δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο σε τι βαθμό ο παράγοντας απόσταση μόνο μπορεί να δημιουργήσει στα νησιά ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Ευχαριστώ την Επίτροπο για όσα είπε σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά ένα πιο ευέλικτο καθεστώς εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για να εξομοιώσει τους όρους ανταγωνισμού. Έχω ιδιαίτερη ανησυχία, όπως γνωρίζει, σχετικά με το τεστ «επενδυτή ελεύθερης αγοράς». Και πάλι, εξαιτίας της πραγματικότητας της ζωής στα νησιά και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές το τεστ αυτό είναι πολύ δύσκολο να αποβεί θετικό, καθώς μπορεί να μην υπάρχει κατάλληλο πρότυπο σύγκρισης και το μικρό μέγεθος της αγοράς δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά το μέσο επίπεδο απόδοσης για έναν δεδομένο τομέα.

Το μόνο που ζητάμε σε αυτό το πλαίσιο είναι τα νησιά μας να απολαμβάνουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά επί ίσοις όροις με τις ηπειρωτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πρέπει σήμερα να αναγνωρίσουμε ότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ τα ίδια προνόμια. Στην Κοινότητά μας υπάρχουν περιοχές όπου ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί λόγω απόστασης ή μικρής προσβασιμότητας. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται τα νησιά και είναι συχνά εξόχως απόμακρες ή ορεινές περιοχές.

Μιλάμε για αλληλεγγύη και εσωτερική συνοχή. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές απαιτούν να επιδείξουμε τη δέουσα μέριμνα και, αν είναι απαραίτητο, να παράσχουμε επαρκή στήριξη στους ανθρώπους που ζουν στις εν λόγω περιοχές. Δυσκολίες στις μεταφορές, έλλειψη πρώτων υλών, αυξανόμενο κόστος του ενεργειακού εφοδιασμού, δυσκολίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, δυσκολία του εδάφους κυρίως στα βουνά και τις πιο απόμακρες βόρειες περιοχές, μείωση του πληθυσμού ή παράνομη μετανάστευση – αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αναφέρονται στην έκθεση.

Στηρίζοντας τα συμπεράσματα του εισηγητή, θα ήθελα να ζητήσω από όλους να μην εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους αυτούς στη μοίρα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ τα συγχαρητήρια μου στον εισηγητή και να τον ευχαριστήσω για την πολύ εποικοδομητική προσέγγισή του στις τροπολογίες μας καθώς εργαζόμασταν για το θέμα αυτό στην επιτροπή. Με μεγάλη μου χαρά θα υποστηρίξω την έκθεσή του σήμερα.

Καθώς κατάγομαι από τη Σκωτία, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ειδική προοπτική, όπως και οι άλλοι σκωτσέζοι συνάδελφοι, και θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους καταρχάς ότι ο περιφερειακός χαρακτήρας είναι κάτι σχετικό. Οι Βρυξέλλες είναι στην πραγματικότητα αρκετά περιφερειακές όταν ψάχνω τα αποτελέσματα του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου το Σάββατο. Τα νησιά έχουν έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, ιδιαίτερη ταυτότητα και μια ιδιαίτερη γεωγραφία, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξυμνούμε, και όχι να το οικτίρουμε. Όταν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, δεν υπάρχει τίποτα κακό στα νησιά της Ευρώπης που να μην μπορεί να διορθωθεί από τα καλά στοιχεία που διαθέτουν νησιά της Ευρώπης με τον δυναμισμό τους, την καινοτομία τους και τη δυνητική συνεισφορά τους στους στόχους της ΕΕ. Αν η Μάλτα ήταν στην κεντρική Ευρώπη με καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και εύκολη σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τότε δεν θα ήταν πλέον η Μάλτα, αλλά το Μόναχο. Πρέπει να εξυμνούμε τα νησιά της Ευρώπης και να αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητά τους.

Ο νησιωτικός χαρακτήρας σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και η έκθεση αυτή κάνει μια σειρά εύστοχων προτάσεων. Ελπίζω ότι η Επίτροπός μας θα μας δώσει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις σήμερα ότι θα αναληφθεί δράση σε σχέση με την έκθεση αυτή διότι περιέχει πολλές καλές ιδέες και ελπίζω να μην γίνει άλλο ένα ευχολόγιο το οποίο η Επιτροπή ασπάζεται υποκριτικά, αλλά στην πράξη δεν κάνει πολλά πράγματα.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικά συγκεκριμένα σημεία. Τα νησιά έχουν ειδικά μειονεκτήματα στην αλληλεπίδρασή τους με την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να διαθέτουμε ενημερωμένα, ακριβή στατιστικά στοιχεία προκειμένου να εκσυγχρονίζουμε την πολιτική μας. Μπορεί η Επίτροπός μας να μας διαβεβαιώσει ότι θα συνεργαστούμε με τη Eurostat για να το πετύχουμε;

Στις παραγράφους 12 και 16 της έκθεσής μας, ζητούμε τη δημιουργία μιας ειδικής, εγκάρσιας, διοικητικής μονάδας στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, η οποία θα ασχολείται με τα νησιά. Αυτό υπάρχει ήδη για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Τα επιχειρήματα για μια ειδική μονάδα που θα ασχολείται με τα νησιά είναι πολύ σαφή. Μπορεί η Επίτροπός μας να μας διαβεβαιώσει ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί;

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι, πρέπει να δούμε από την Επιτροπή μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση των κριτηρίων για τις κρατικές ενισχύσεις για τα νησιά. Τα νησιά έχουν ειδικούς οικονομικούς παράγοντες που δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη επί του παρόντος· θα χαιρετούσα λοιπόν μια διαβεβαίωση από την Επίτροπό μας ότι θα αναθεωρήσουμε την πολιτική στο θέμα αυτό.

Όσον αφορά τις περικοπές των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στο πεδίο των μεταφορών προς, από και στο εσωτερικό των νησιών, στη Σκωτία, η κυβέρνησή μας σπατάλησε προσφάτως 25 εκατ. ευρώ σε έναν ιδιαίτερα πολυδάπανο διαγωνισμό για πορθμειακές υπηρεσίες. Το σφάλμα αυτό ήταν κατά βάση εσωτερικό ως προς την προέλευσή του, αλλά οι αλληλοσυνδεόμενοι κανόνες της ΕΕ δεν βοήθησαν και πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου το σημείο αυτό. Πρέπει επίσης να δούμε συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και την ενίσχυση κοινωνικού χαρακτήρα, από την άποψη του πώς αντιμετωπίζονται σε σχέση με το άρθρο 87, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Η θέση για το ανάλογο προς την οδική διαδρομή κόμιστρο πρέπει επίσης να διασαφηνιστεί.

Όσον αφορά την ενέργεια, τα νησιά έχουν ένα σαφές φυσικό πλεονέκτημα και θα θέλαμε να δούμε την Επιτροπή να χρησιμοποιεί όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της για να ενθαρρύνει κοινότητες αειφόρου ενέργειας, ιδίως το ευρωπαϊκό δίκτυο, και την κατάργηση των εγχώριων περιορισμών. Στη Σκωτία, με τα Shetland, τα Orkney, τα Western Isles και το Argyle and Bute έχουμε τους καλύτερους πόρους από τον άνεμο, το κύμα και την παλίρροια στην ΕΕ και μπορούμε να δυνητικά μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό στους στόχους της ΕΕ αναφορικά με την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, αλλά δεν αναπτύσσουμε αυτούς τους πόρους διότι οι επενδύσεις στο δίκτυο είναι ανεπαρκείς. Αν η ΕΕ έχει πάρει στα σοβαρά την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος, οι επενδύσεις σε διασυνδέσεις προς τα νησιά της Σκωτίας και τα ίδια τα νησιά της Σκωτίας μπορούν να διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας.

Παρομοίως, η κυβέρνηση του ΗΒ μας δημιουργεί εμπόδια από την άποψη ενός συστήματος διακριτικής τιμολόγησης στην πρόσβαση στο Εθνικό Δίκτυο του ΗΒ. Απλά, όσο πιο μακριά από την κύρια αγορά βρίσκεται κανείς, τόσο υψηλότερα είναι τα τέλη σύνδεσης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Δίκτυο του ΗΒ. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό συνιστά διάκριση βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 6, της οδηγίας του 2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να κινήσει τυπικές διαδικασίες εναντίον του ΗΒ που μας δημιουργεί εμπόδια. Τα νησιά έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και μπορούν να το κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στα νησιά της Ευρώπης που να μην μπορεί να διορθωθεί από τα καλά στοιχεία που διαθέτουν, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ομιλία σας μας υπενθύμισε ένα σημαντικό γεγονός: βρισκόμαστε πάντα στην περιφέρεια κάποιου. Το πρόβλημα του κεντρικού χαρακτήρα δεν είναι εύκολο να καθοριστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, πρέπει νομίζω να συγχαρούμε την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει μια τέτοια έκθεση.

Πράγματι τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, και αυτό διότι τα περισσότερα βρίσκονται αντιμέτωπα με δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν, για να μην είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, για ένα νησί σαν την Κύπρο, για παράδειγμα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται είναι οι εξής: υψηλότερες τιμές λόγω της αλληλεπίδρασης δεσμευμένων αγορών και πρόσθετων μεταφορικών εξόδων, χαμηλοί μισθοί λόγω των επιπέδων ζήτησης και ευκαιριών, έλλειψη πρώτων υλών, αυξημένο ενεργειακό κόστος, ελλείψεις στις υποδομές, περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων και μεγαλύτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στον τουρισμό. Εν τούτοις η έκθεση κάλυψε το ευρύτερο πλαίσιο αυτών των προβλημάτων με τρόπο ικανοποιητικό. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα στην έκθεση με το οποίο δεν συμφωνώ, και είναι αυτό της μετανάστευσης. Με το να προτείνουμε ισχυρότερη αστυνόμευση των εξωτερικών συνόρων, δημιουργία ακτοφυλακής και πάταξης της λεγόμενης παράνομης μετανάστευσης, στρουθοκαμηλίζουμε και δεν προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε από τη μια να διαφημίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παγκόσμια οικονομική δύναμη και από την άλλη να κλείνουμε τα σύνορά μας. Ως προς τούτο τα νησιά έχουν να παίξουν ένα θετικό ρόλο, που δεν είναι δυστυχώς αυτός τον οποίο περιγράφει η έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε λοιπόν και άλλη πρωτοβουλία, έτσι; Αυτή τη φορά για τους νησιωτικούς πληθυσμούς. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι των νησιών είναι από τη φύση τους πολυμήχανοι. Βρίσκονται όλοι τους ακόμη εκεί, αλλά χρειάζονται βοήθεια εκεί όπου έχει παρέμβει η ΕΕ.

Πέρσι το Κοινοβούλιο αυτό ενέκρινε την ανανέωση των αδειών του αλιευτικού στόλου της ΕΕ για να λεηλατεί τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Ανήμποροι να ανταγωνιστούν τα σύγχρονα σκάφη της ΕΕ, οι άνθρωποι αυτοί αναζήτησαν αλλού εργασία, και τα Κανάρια Νησιά άρχισαν να βιώνουν το τραύμα της μαζικής παράνομης μετανάστευσης. Παραστατικότατες εικόνες στην τηλεόραση έδειχναν βάρκες με Δυτικοαφρικανούς που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό και τα βάσανά τους επιδεινωνόταν καθώς δεκάδες πέθαιναν όταν το παράκτιο σκάφος τους δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανοικτή θάλασσα. Μόλις άρχισε αυτή η υποκινούμενη από την ΕΕ έξοδος, οι άνθρωποι από τις γειτονικές χώρες έκαναν το ίδιο, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Η Μάλτα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα της μαζικής μετανάστευσης. Είναι φυσικό: οι υψηλοί δασμολογικοί φραγμοί της ΕΕ έχουν επιφέρει την ύφεση του εμπορίου, ενώ οι φτωχότερες χώρες της νότιας και ανατολικής Αφρικής πλήττονται σκληρά, και έτσι φεύγουν για να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τη Μάλτα ως σταθμό ανεφοδιασμού. Η παροχή άφθονων ενισχύσεων στη Μάλτα δεν είναι η απάντηση. Είναι οι δασμολογικοί φραγμοί: αν αρθούν, το εμπόριο θα βελτιωθεί και οι περισσότεροι άνθρωποι στην Αφρική θα μπορούν να ζήσουν χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν. Αν επιμείνετε στη συνύπαρξη των 27 χωρών της ΕΕ κεκλεισμένων των θυρών όταν απέξω υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που περιμένει να συναλλαχθεί με την Ευρώπη, τότε τα προβλήματα που εσείς δημιουργήσατε θα συνεχίζονται.

Βλέπω στην έκθεση ότι τα νησιά της ΕΕ, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές ανανεώσιμης ενέργειας; Υποθέτω πως αυτό σημαίνει ότι σκοπεύουμε να στήσουμε και εκεί αυτές τις γελοίες ανεμογεννήτριες. Ε λοιπόν, αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος για να διώξουμε τον ντόπιο πληθυσμό, χάρη σε άχρηστες γεννήτριες που παράγουν αμελητέα ποσά ενέργειας σε απρόβλεπτες στιγμές και βρίσκονται σε απομακρυσμένα νησιά ώστε να διασφαλίζεται ότι μεγάλο μέρος της αξιοθρήνητης παραγωγής τους θα χάνεται κατά τη μεταφορά.

Διαπιστώνω πως τα νησιά θεωρούνται ευαίσθητα στην άνοδο των επιπέδων της θάλασσας: μια άλλη διάσταση των υστερικών, καταστροφολογικών προειδοποιήσεων αυτών που ασχολούνται με το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Και είναι φυσικό. Συνέβη και παλαιότερα. Ο κόσμος περνάει κύκλους θέρμανσης και ψύξης. Στη θερμή περίοδο του Μεσαίωνα οι θερμοκρασίες ήταν πιο υψηλές από σήμερα, και αυτό για δεκαετίες. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για τις εκδηλώσεις των θερμότερων αυτών συνθηκών, όπως ορισμένες καλλιέργειες που φύτρωναν σε μέρη που δεν είχαν ξαναφυτρώσει, αλλά δεν υπάρχει καμία μαρτυρία για νησιά που εξαφανίστηκαν κάτω από τα κύματα.

Είναι καιρός να ηρεμήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μια ελάχιστη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη συμβαίνει φυσικά σε ένα κύκλο όπου ο άνθρωπος δεν έχει καμία συμβολή. Θα προσαρμοστούμε απλά όπως θα μας υπαγορεύσει η φύση.

Εν κατακλείδι, ας σταματήσουμε να επεμβαίνουμε. Ας αφήσουμε τα επιτυχημένα νησιά στην ησυχία τους. Όπου χρειάζεται βοήθεια, στα νησιά του τρίτου κόσμου ή αλλού, ας αφήσουμε το εμπόριο να γίνει η βοήθειά τους. Η προστατευτική στάση της ΕΕ δεν είναι μακροπρόθεσμη βοήθεια, είναι απλά ένα τσιρότο και αυτό πάντα ξεκολλά μετά από λίγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πώς να μην λάβουμε υπόψη τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των ευρωπαϊκών μας νησιών; Ήταν πολύ σημαντικό να αποτελέσει το θέμα αυτό στόχο των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις. Η έκθεση πρωτοβουλίας για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αδιαμφισβήτητους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, η οποία υποβλήθηκε από τον αξιότιμο συνάδελφό μου, κ. Musotto, αποτελεί ορόσημο για την αναγνώριση της σημασίας των νησιών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι να αναλύω και να σχολιάζω μια έκθεση τόσο αξιόλογη και άξια έγκρισης. Είναι άξια έγκρισης διότι εξετάζει όλες τις απαραίτητες πτυχές και είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη ως προς την προσέγγισή της, καθώς επίσης και άξια υποστήριξης όσον αφορά τα προτερήματα και τους στόχους της. Θα την ψηφίσω με ιδιαίτερη χαρά και ελπίζω ότι θα λάβει την πλήρη υποστήριξη όλων των συναδέλφων βουλευτών.

Είναι δυνατόν η ΕΕ να μην λάβει υπόψη της ένα στατιστικά αδιαμφισβήτητο γεγονός, δηλαδή ότι περίπου 15 εκατομμύρια πολίτες ζουν στα νησιά και ότι πάνω από το 90% αυτών των ανθρώπων έχουν χαμηλότερο εισόδημα από το μέσο ευρωπαϊκό; Τα κύρια αίτια αυτής της κατάστασης είναι τα αδιαμφισβήτητα διαρθρωτικά ελλείμματα που οφείλονται στον νησιωτικό χαρακτήρα και για πάρα πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν αγνοούσε το γεγονός αυτό.

Τώρα, η αξιόλογη έκθεση Musotto, όχι μόνο προσδιορίζει στις παρατηρήσεις της τις αιτίες αυτής της χαμηλής ανάπτυξης και περιγράφει με σαφήνεια τους ιδιαίτερους πόρους των νησιών, αλλά επικεντρώνεται επιτέλους στις δράσεις στις οποίες μπορεί να προβεί η Ένωση, και μάλιστα με ποια συγκεκριμένα μέσα, αναλύσεις και στατιστικές, στο πλαίσιο της κατανομής των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και των ενισχύσεων προς τις μειονεκτούσες περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νησιών. Οι ενέργειες αυτές είναι κάτι που οφείλουμε στις νησιωτικές κοινότητες, αναγνωρίζοντας τόσο τον ρόλο τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό όσο και τον σημερινό ρόλο τους ως ιδιαίτερα σημαντικών περιβαλλοντικών και οικονομικών πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν βοηθήσουμε τα νησιά να υπερνικήσουν τους αδιαμφισβήτητους αναπτυξιακούς περιορισμούς που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπό τη μορφή εμποδίων που συνδέονται με τον νησιωτικό χαρακτήρα τους και αν αυτό ληφθεί δεόντως υπόψη στις κατευθυντήριες γραμμές για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σημαντικά στην άρση των ανισοτήτων ή, στην πραγματικότητα, των διακρίσεων, οι οποίες είναι όχι μόνο αδικαιολόγητες από πλευράς κοινοτικού κεκτημένου αλλά και αντίθετες στον καθορισμένο στόχο για δίκαιη και συνεκτική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τον διακηρυγμένο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύγκλιση των περιφερειών της, οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών οδηγούν σε απόκλιση. Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα για τις περιοχές αυτές. Πρέπει ως εκ τούτου να σχεδιαστούν νέες δράσεις και να ληφθούν ειδικά μέτρα για τα νησιά. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ανάπτυξής τους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρώπης θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.

Χαίρομαι για την ενσωμάτωση μιας σειράς θεμάτων στην έκθεση που ψηφίζουμε σήμερα, όπως η επανεξέταση των όρων συμβάσεων για διευκόλυνση των μεταφορών και συγκοινωνιών και σε γραμμές χαμηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, η εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας με έμφαση και προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μελέτη και μέτρα για την επίδραση των κλιματικών αλλαγών που επιδεινώνουν υπάρχοντα προβλήματα όπως η λειψυδρία, ευρυζωνική κάλυψη ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των νησιωτών και να δοθούν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, ανάπτυξη με ορθό και ελεγχόμενο τρόπο που θα προστατέψει τη φυσιογνωμία των νησιών, αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης και του ελέγχου των συνόρων με τη σύσταση ευρωπαϊκής ακτοφυλακής.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη σημερινή έκθεση κάνουμε μια καλή αρχή. Για να έχουμε όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, καλώ την Επιτροπή να προτείνει άμεσα μέτρα και δράσεις, για να γίνουν πραγματικότητα όσα έχουμε καταγράψει στην έκθεση πρωτοβουλίας.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Musotto για τη σημαντική και συστηματική δουλειά που έκανε.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι διακοπές σε νησί μπορεί να αποτελούν αντικείμενο ονείρων όταν θέλει κανείς να ξεφύγει από όλα, αλλά το να ζεις και να εργάζεσαι σε νησί δημιουργεί πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό κατά τη χάραξη της πολιτικής μας.

Συγχαίρω τον εισηγητή κ. Musotto, για την έκθεσή του, η οποία περιγράφει τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα νησιά στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Η έκθεση ασχολείται με τις μεμονωμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά στο να ανταγωνιστούν με επιτυχία τους ομολόγους τους στην ηπειρωτική χώρα.

Η έκθεση προσδιορίζει κατά επωφελή τρόπο κατηγορίες νησιών: κάποια είναι μεγάλα –5 νησιωτικές περιφέρειες έχουν πληθυσμούς που υπερβαίνουν τα 500 000 άτομα και αντιπροσωπεύουν το 75% του ευρωπαϊκού νησιωτικού πληθυσμού– ενώ οι υπόλοιπες είναι μικρότερες.

Είμαι περισσότερο εξοικειωμένη με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρότερα νησιά, όπως αυτά που βρίσκονται στα ανοικτά της πατρίδας μου, της Σκωτίας. Για παράδειγμα, μόνο αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε ότι ο αριθμός των γυναικών που φεύγουν από τις Εβρίδες είναι διπλάσιος σε σύγκριση με τον αριθμό των ανδρών. Αν αυτό συνεχιστεί, ο πληθυσμός δεν θα είναι βιώσιμος από το 2019 και μετά.

Όπως αναφέρει η έκθεση του κ. Musotto, τα νησιά αντιμετωπίζουν επίσης ορισμένες κοινές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα οι υψηλότερες τιμές, η δύσκολη μορφολογία, η μεγάλη απόσταση και οι ελλείψεις στις υποδομές. Υποστηρίζω την έκκληση για την αναγνώριση των προβλημάτων αυτών στην περιφερειακή πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας θερμά τον κ. Musotto για την εξαίρετη εργασία του. Κατά τη συμμετοχή μου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σχετικά με τους νέους κανονισμούς για την πολιτική συνοχής, ως εισηγητής του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής και ως σκιώδης εισηγητής του γενικού κανονισμού και του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέφερα ότι έχω επίγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών.

Ως εκ τούτου, γνωρίζω καλά ότι το Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη μειονεκτική θέση των νησιών και επιβεβαίωσε ότι αυτά αποτελούν μια φυσική και πολιτισμική κληρονομιά για όλους εμάς τους Ευρωπαίους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει και να ενισχύει τις περιοχές αυτές, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους για την αρμονική τους ανάπτυξη στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την αρχή της εδαφικής συνοχής, καθιστώντας δυνατή μια πιο ευέλικτη εφαρμογή των πολιτικών για τις κρατικές ενισχύσεις και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νησιά που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα, καθώς αυτά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες, ακόμη και στις βασικές, αναπτύσσοντας μια ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική ικανή να εδραιώσει σταθερές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Musotto ως προς την ανάγκη να βελτιωθούν οι μεταφορικές συνδέσεις και υποδομές –αναφέρομαι στα λιμάνια και στα αεροδρόμια– καθώς και την ανάγκη να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος, ιδιαίτερα το ενεργειακό, το οποίο οφείλεται στη γεωγραφική τους θέση. Θεωρώ ενδιαφέρουσα την πρόταση του εισηγητή να συσταθεί μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ακτοφυλακής για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ένα από τα προβλήματα που πλήττουν περισσότερο τα νησιά μας είναι η παράνομη μετανάστευση μέσω της θάλασσας.

Εν κατακλείδι, θέλω να πω ότι εγκρίνω την εξαίρετη πρόταση του κ. Musotto να οριστεί το 2010 ως ευρωπαϊκό έτος για τα νησιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Προκειμένου να υλοποιηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή που ανακοινώθηκε, είναι απαραίτητη όχι μόνο η προώθηση μιας πραγματικής σύγκλισης μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών μελών –των χωρών συνοχής– αλλά και η βοήθεια για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, ενθαρρύνοντας έτσι την αρμονική ανάπτυξη της επικράτειας κάθε κράτους μέλους.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είναι σημαντικό –αυξάνοντας εν μέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται για την πολιτική συνοχής– να στηρίξουμε τις μειονεκτούσες περιοχές και όσες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη αυτών των εμποδίων για την περιφερειακή ανάπτυξη, τα οποία υφίστανται λόγω των μόνιμων φυσικών και γεωγραφικών μειονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν, για παράδειγμα, τις νησιωτικές περιοχές.

Παρά την αναγνώριση των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των νησιών, η στρατηγική που εγκρίθηκε υπήρξε αντιφατική και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγκρίνουμε ορισμένες προτάσεις που επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση, όπως η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Κοινότητας βάσει υφιστάμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, ή η ευελιξία όσον αφορά την έγκριση κρατικών ενισχύσεων στις εν λόγω περιοχές, για να μειωθεί το κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και της ενέργειας κατά τρόπο τέτοιον ώστε να υπάρξουν θετικές διακρίσεις προς όφελος αυτών των περιοχών.

Η αναγνώριση των εμποδίων, τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί επαρκώς, δεν είναι το βασικό ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση. Ούτε είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων ο ανταγωνισμός των μειονεκτούντων περιοχών. Αντίθετα, η ανεπάρκεια των χρηματοδοτικών πόρων που διατέθηκαν για την πολιτική συνοχής, όπως διαπιστώνεται από το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, σύμφωνα με το οποίο τα Διαρθρωτικά Ταμεία μειώθηκαν από 0,41 σε 0,37% του ΑΕΕ και δόθηκε προτεραιότητα στους στόχους ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας, είναι αυτή που υπονομεύει τα συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτών των περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, βάσει του άρθρου 158 της Συνθήκης και της δήλωσης για τις νησιωτικές περιοχές που προσαρτώνται σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη της τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών νησιών στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, ο κ. Musotto, τον οποίον ευχαριστώ για τη στήριξη των τροπολογιών μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορθώς ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή αυτών των διατάξεών.

Καταρχάς, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι έννοιες του εξόχως απομακρυσμένου και του νησιωτικού χαρακτήρα είναι απολύτως διακριτές, ανεξάρτητα με τους δεσμούς εγγύτητας και αλληλεγγύης που τις συνδέουν, από τη στιγμή που τα κύρια χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι η τεράστια απόστασή τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο και το γεγονός ότι ανήκουν σε μια γεωγραφική ζώνη η οποία αποτελείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από τις χώρες ΑΚΕ.

Ο νησιωτικός χαρακτήρας συνιστά ταυτόχρονα ένα γεωγραφικό και πολιτιστικό πλεονέκτημα το οποίο αποτελεί ένα δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μιας σωστής αναπτυξιακής στρατηγικής, αλλά και ένα μόνιμο μειονέκτημα το οποίο θέτει επιπλέον δυσκολίες για την ανταγωνιστικότητα αυτών των περιοχών.

Η αρχή της εδαφικής συνοχής, η οποία ενισχύθηκε στον κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2007-2013, πρέπει να έχει ως στόχο την πολυκεντρική ενσωμάτωση της επικράτειας της Ένωσης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ισότητα ευκαιριών για όλες τις περιοχές και τους πληθυσμούς τους. Και επιπροσθέτως των μέτρων που επικαλεστήκατε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τη δυνατότητα που προσέφερε η Συνθήκη όσον αφορά την προσαρμογή των κοινοτικών πολιτικών οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των περιοχών, προκειμένου να υπάρξει πρακτική επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν ιδιαίτερα κάθε νησιωτική περιοχή ή ομάδα περιφερειών.

Συμπερασματικά, μας αξίζουν συγχαρητήρια για το γεγονός ότι μια τέτοια συζήτηση διεξήχθη σε μια λογική ώρα και όχι στις 23.00 όπως συμβαίνει συνήθως, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. –  Κι εγώ χαίρομαι, διότι πίστευα πάντα πως αυτό το θέμα είναι σημαντικό και αξίζει να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο πλαίσιο των Συνθηκών. Στο παρελθόν, είχα προσδώσει μεγάλη σημασία σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κάθε διεύρυνση της ΕΕ περιλαμβάνει μια συστηματική ενίσχυση του ρόλου των νησιών σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές, από την εδαφική συνοχή, έως τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Δυστυχώς, έως τώρα, η πολιτική της Ένωσης δεν έλαβε υπόψη της αυτούς τους συγκεκριμένους περιορισμούς των νησιών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν τις ηπειρωτικές περιοχές.

Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης στατιστικών δεικτών προκειμένου να εντοπιστούν οι ιδιαιτερότητες των περιοχών με δύσκολες γεωγραφικές συνθήκες. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ανάγκη των νησιών να αποκτήσουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά με όρους ανάλογους αυτών των ηπειρωτικών περιοχών, δίνοντας προτεραιότητα στις βελτιωμένες συνδέσεις μεταφοράς με τα νησιά. Κάθε Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα χορήγησης ενισχύσεων και στις νησιωτικές περιοχές όπου το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας επηρεάζει σαφώς αρνητικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η ενεργειακή ασφάλεια των νησιών και η ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικών σχεδίων για τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις νησιωτικές περιοχές.

Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που κατέβαλε ο οργανισμός FRONTEX, είναι ωστόσο σκόπιμο να επισημανθεί η ανάγκη παρακολούθησης των επιπτώσεων της παράνομης μετανάστευσης στις νησιωτικές κοινότητες, σε συνεχή βάση. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να παραβλέψουν την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για τη διατήρηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, ο οποίος επίσης επηρεάζει την ανάπτυξη άλλων σημαντικών τομέων όπως το εμπόριο, η αλιεία και η γεωργία.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το άψογα προετοιμασμένο έγγραφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να συζητήσουμε σχετικά με ένα ειδικό οικονομικό μέσο για την ενίσχυση των νησιών, των ιδιαίτερων στοιχείων και χαρακτηριστικών τους, και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να δώσει η πολιτική συνοχής ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση, προκειμένου να βελτιωθεί πραγματικά το σύστημα των μεταφορών και υποδομών, των εξωτερικών και εσωτερικών διασυνδέσεων, καθώς και των διασυνδέσεων εντός των νησιών, για παράδειγμα μεταξύ των ακτών και της ενδοχώρας, αποφεύγοντας όμως να σπαταλήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για μνημειώδη, ανώφελα έργα, τα οποία συχνά σχεδιάζονται για να συνδέσουν τα νησιά με τις ηπειρωτικές περιοχές μέσω τεράστιων γεφυρών, οι οποίες σίγουρα θα κατέστρεφαν την ίδια την έννοια του νησιωτικού χαρακτήρα.

Αν και χαιρετίζω την έκθεση του κ. Musotto, νομίζω ότι δίνει υπερβολική έμφαση στην περιγραφή μιας σχέσης μεταξύ των νησιών και της παράνομης μετανάστευσης. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών στις Κανάριες Νήσους φθάνει εκεί αεροπορικώς, όχι μέσω θαλάσσης, όπως ακριβώς και η συντριπτική πλειονότητα των παράτυπων μεταναστών στην Ιταλία δεν φθάνει με πλοίο στη Lampedusa, αλλά πάλι αεροπορικώς.

Κατά την άποψή μου, επομένως, το επιχείρημα αυτό δεν ευσταθεί και για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι η πτυχή αυτή μάλλον δεν σχετίζεται με την έκθεση του κ. Musotto. Θα πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε αν η κινητοποίηση ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα είναι ίσως πιο χρήσιμη για να αποτρέπονται οι θάνατοι των μεταναστών στη Μεσόγειο, παρά για να εμποδίζεται η άφιξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω απλώς να σταθώ σε έναν τομέα της πολύ καλής έκθεσης του συναδέλφου μου, κ. Francesco Musotto, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τα συγκεκριμένα νησιά όσο και για την ΕΕ ως σύνολο, δηλαδή στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης.

Το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης πρέπει, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά, καθώς επηρεάζει κατά εξαιρετικά δυσανάλογο τρόπο τα μεσογειακά νησιά της ΕΕ. Αν και έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος με τα μέτρα που έχει λάβει η Ένωση –για παράδειγμα, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων και της θέσπισης ενός κοινοτικού κώδικα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την κάθε είδους διασυνοριακή κυκλοφορία των προσώπων– ωστόσο, τα στοιχεία για τη μετανάστευση καταδεικνύουν ότι, και πάλι, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν.

Αν και η αρμοδιότητα για την ανάληψη μέτρων ανήκει σαφώς στα κράτη μέλη και θα πρέπει να παραμείνει σε αυτά και στο μέλλον, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα νησιά να επωμιστούν μόνα τους το υπερβολικό αυτό βάρος απλώς και μόνο εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης, διότι αυτό το εκ πρώτης όψεως ισπανικό, ιταλικό ή ελληνικό πρόβλημα αποτελεί συνεκδοχικά πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης και, για τον λόγο αυτό, χρήζει αντιμετώπισης σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτό που απαιτείται λοιπόν στην περίπτωση αυτή και πρέπει να γίνει πραγματικότητα είναι η αλληλέγγυα δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πανάκεια σε αυτό το πρόβλημα των νησιών, η πρόταση όμως του κ. Musotto αξίζει να εξετασθεί, προκειμένου να διαφανεί αν μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πολλά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και για την προστασία των νησιών και ολόκληρης της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Musotto, ως εκλεγμένο μέλος για την Αυτόνομη Περιοχή των Αζόρων –η οποία, όπως σωστά επεσήμανε η συνάδελφός μας κ. Sudre, είναι μια εξόχως απόκεντρη περιοχή, της οποίας το καθεστώς δεν πρέπει να συγχέεται με αυτό των νησιωτικών περιοχών– θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή κ. Musotto, καθώς και το σύνολο της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, για την εξαιρετική δουλειά τους. Θα ήθελα ειδικότερα να επιστήσω την προσοχή στην πρόταση σχετικά με το ευρωπαϊκό σώμα ακτοφυλακής – μια κρίσιμη πρόταση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την παρακολούθηση της αλιείας, την ενίσχυση του θαλάσσιου εμπορίου και, κυρίως, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα εργασίας και ασφάλειας και, ασφαλώς, την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη μετανάστευση. Το αν είμαστε αρνητικά ή θετικά προσκείμενοι στη μετανάστευση, δεν είναι το ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση. Γεγονός είναι ότι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στη θάλασσα με μη αξιόπλοα σκάφη και έχουν ανάγκη από βοήθεια όταν βρίσκονται σε ανοιχτά ύδατα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι –αντίθετα με ό,τι ειπώθηκε από ορισμένους συναδέλφους μου– αυτά τα σχέδια για το ευρωπαϊκό σώμα ακτοφυλακής δεν καλύπτουν μια ατζέντα την οποία απασχολεί υπερβολικά η ασφάλεια. Αυτό που έχουμε είναι το όραμα μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής για όλες τις νησιωτικές περιοχές και, πιο συγκεκριμένα, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Musotto για την υψηλή ποιότητα της έκθεσής του την οποία εξετάζουμε σήμερα, όσον αφορά τα προβλήματα που αφορούν τις νησιωτικές περιοχές.

Γεγονός είναι ότι, όπως επαρκώς καταδεικνύει η έκθεση, το νησιωτικό καθεστώς αποτελεί μια ανυπέρβλητη και μόνιμη πραγματικότητα η οποία επηρεάζει σοβαρά την ικανότητα ανταγωνισμού αυτών των περιοχών. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να ζητηθούν συγκεκριμένοι πόροι της ΕΕ στο πλαίσιο των διάφορων κοινών πολιτικών, δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιοχές βρίσκονται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα συγκριτικά με τις ηπειρωτικές περιοχές.

Η ανάγκη αυτή αναγνωρίστηκε από τις συνθήκες αλλά, δυστυχώς, δεν έδωσε ποτέ αφορμή για ουσιαστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή λύση που σχεδιάστηκε για τον περιορισμό του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος των νησιωτικών περιοχών είναι πολύ σημαντική στον βαθμό που απαιτείται σήμερα αυξημένη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Είναι επομένως σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καινοτομήσει όσον αφορά την ανταπόκρισή της σε συγκεκριμένα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτό που απαιτείται, είναι μια λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα βοηθήσει τις νησιωτικές περιοχές να επωφεληθούν περισσότερο από δυναμικές, εξαιρετικά ανταγωνιστικές εξελίξεις, όπως τη μεγάλη εσωτερική αγορά της Ευρώπης, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και τη Στρατηγική της Λισαβόνας.

Θα ήθελα επομένως να στηρίξω, κυρίως, τη σύσταση της έκθεσης ότι μια διοικητική μονάδα, επιφορτισμένη με τον καθορισμό και την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις νησιωτικές περιοχές, πρέπει να συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής όσον αφορά το πρότυπο που ισχύει ήδη για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι πολύ συγκεκριμένες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών στο πλαίσιο των πολιτικών που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τη φορολογία και τις κρατικές ενισχύσεις.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να τον συγχαρώ για αυτή την ενδελεχή παρουσίαση των φυσικών και οικονομικών περιορισμών των νησιωτικών περιοχών στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών αναγνωρίζονται γενικά από την πλειονότητα των κρατών μελών.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν ωστόσο καταβληθεί μέσω της περιφερειακής πολιτικής, η σχετική θέση των νησιωτικών περιοχών στην κατάσταση βάσει του περιφερειακού ΑΕγχΠ, παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητη κατά τα τελευταία 20 έτη. Εκφράζω την ικανοποίησή μου που η Επιτροπή αναγνώρισε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και το ποσοστό ανεργίας θεωρούνται ανεπαρκείς δείκτες για την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα.

Σε αυτές τις περιοχές, η ικανότητα θετικής αντίδρασης στην οικονομική αλλαγή είναι περιορισμένη και οι οικονομίες των νησιών έχουν την τάση να πλήττονται σκληρά από οικονομικές κρίσεις. Οι οικονομίες των νησιωτικών περιοχών συχνά εξαρτώνται από έναν περιορισμένο αριθμό οικονομικών τομέων. Τα νησιά είναι εξαιρετικά εξαρτημένα από τον δημόσιο τομέα επίσης.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αναφέρθηκε από άλλους ομιλητές είναι η παράνομη μετανάστευση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει μια ειδική μελέτη αξιολόγησης αναγκών για τις νησιωτικές περιοχές, να προτείνει λύσεις και ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως στην τέταρτη έκθεση για τη συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά έχουμε αρκετά μεγάλα νησιά. Έχουμε όμως επίσης τα δυτικά νησιά της Σκωτίας και αυτά αναφέρθηκαν εν συντομία από τους βρετανούς συναδέλφους μου που κατάγονται από τη Σκωτία.

Θα γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, από την εποχή που ήσασταν πρόεδρος της αντιπροσωπείας της Μάλτας, όπως και ο κ. Busuttil, ότι η Μάλτα υποφέρει από το έντονο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται επείγουσα προσοχή, όπως επεσήμανε ο κ. Berend. Πηγαίνω κάθε χρόνο στα Κανάρια Νησιά. Και εκεί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την τεράστια μετανάστευση. Η παράνομη μετανάστευση από την Αφρική αναφέρθηκε ήδη σήμερα το πρωί.

Θέλω όμως να υπογραμμίσω στην ομιλία μου σήμερα δύο παραγράφους. Η μία έχει την πλήρη στήριξη των Βρετανών Συντηρητικών, δηλαδή η παράγραφος 26, η οποία μιλά για την ανάγκη να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά υπάρχει και μια άλλη, η παράγραφος 25, την οποία ανέφερε ο κ. Berend, όπου εγώ αμφισβητώ και διαφωνώ με ορισμένες από τις διαπιστώσεις ή τις συστάσεις που διατυπώνει ο εισηγητής σε αυτή την κατά τα άλλα εξαιρετική έκθεση.

Καταρχάς, η έκθεση αναφέρει τη δημιουργία ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα με σκοπό την παροχή ταχείας επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης σε οιοδήποτε κράτος μέλος το ζητήσει. Συμφωνώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά όταν στη συνέχεια λέει ότι προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ακτοφυλακής που να παρέχει βοήθεια, εκ παραλλήλου, στις εν λόγω περιφέρειες και στα κράτη μέλη όσον αφορά την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, νομίζω ότι πρόκειται για ένα υπερβολικά ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων. Αν τα απομονωμένα νησιά χρειάζονται μια εστιασμένη ειδική υπηρεσία ακτοφυλακής που να τους παρέχει βοήθεια, καλώς, αλλά όχι για το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι για τα μεγαλύτερα νησιά. Δεν θέλουμε έναν υπερβολικά μεγάλο οργανισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του. Προερχόμενος από μια νησιωτική περιοχή που είναι επίσης εξόχως απόκεντρη περιφέρεια και, για αυτόν τον λόγο, αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται ειδικά στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να πω ότι, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Κοινοβούλιο προσφέρει όχι μόνο μια χρήσιμη προοπτική όσον αφορά τις μόνιμες διαρθρωτικές δυσκολίες οι οποίες είναι ιδιαίτερες για όλες τις νησιωτικές περιοχές και επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών τους, αλλά και μια χρήσιμη εικόνα για τη μορφή του δυναμικού που διαθέτουν τα νησιά και κατ’ επέκταση η ΕΕ επίσης.

Χωρίς τα νησιά της και ειδικότερα, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες δικαίως λαμβάνουν ειδική μεταχείριση, η ΕΕ θα είχε μια αδύναμη παρουσία στον κόσμο. Ούτε θα είχε τη σημερινή θαλάσσια ζώνη της που συνδέεται ασφαλώς με τα πλεονεκτήματα της νέας ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής και η οποία υποβάλλεται επί του παρόντος σε δημόσια διαβούλευση. Η συνοχή –η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης– θα επιτευχθεί μόνο αν οι ενδιαφερόμενες περιοχές καταφέρουν να υπολογίζουν στη γενική στήριξη όσον αφορά τη βοήθεια για τη μείωση και την εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξή τους.

Είναι επομένως αναγκαίο να συμβάλουμε στην πραγματοποίηση μιας προσαρμογής των πολιτικών της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και τις κρατικές ενισχύσεις και αυτό με σκοπό τη διασφάλιση, για παράδειγμα, της πλήρους απασχόλησης, της οικονομικής ανάπτυξης, της προσχώρησης στην εσωτερική αγορά, του ευρωπαϊκού μοντέλου και των στόχων της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο και επίσης από την Επιτροπή να εξετάσουν τους τρόπους της καλύτερης μεταφοράς των πολιτικών που πρόκειται να εγκριθούν στο μέλλον στους τομείς της ανάπτυξης και της περιφερειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Musotto, καθώς αποτελεί ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την αντιμετώπιση των νησιών, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μειονεκτικές περιοχές λόγω των γεωγραφικών, φυσικών, διαρθρωτικών και μόνιμων περιορισμών που καθυστερούν την κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη.

Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι οι Ευρωπεριφέρειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο σε τοπικά σχέδια για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, όσο και στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας.

Για τον σκοπό αυτό, οι Βαλεαρίδες Νήσοι αποτελούν μέρος της ευρωπεριφέρειας Πυρηναίων-Μεσογείου. Επιπλέον, χαιρετίζω την ιδιαίτερη αναφορά του εισηγητή στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να τον καλέσω, κατά την εκπόνηση των συμβιβαστικών προτάσεών του, να λάβει υπόψη τις τροπολογίες που παρουσιάσαμε ο κ. Fernando Fernández και εγώ στην εν λόγω παράγραφο της έκθεσης που συζητάμε σήμερα.

Επιμένουμε σε αυτές τις τροπολογίες και πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτα είναι τα νησιά απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής τους κατάστασης. Είναι επομένως αναγκαίο να ενσωματώσουμε θέματα μετανάστευσης και ανάπτυξης στο πλαίσιο των πολιτικών βοήθειας της Ένωσης, και επίσης στον προγραμματισμό τους, τόσο μέσω των κεφαλαίων που αποτελούν το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων όσο και μέσω των μέσων περιφερειακής πολιτικής, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Παράρτημα 30 στη Συνθήκη του Άμστερνταμ αναγνώριζε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, αλλά δυστυχώς αυτή η αναγνώριση στη Συνθήκη δεν έχει εφαρμοστεί μέσω αποτελεσματικών δράσεων και συγκεκριμένων μέτρων που είναι απαραίτητα για να ελαφρύνουν και να διορθώσουν το αναπόφευκτο επιπλέον κόστος που απορρέει από τα χαρακτηριστικά των νησιών.

Κατάγομαι από τις Βαλεαρίδες Νήσους, ο εισηγητής είναι από τη Σικελία και πολλοί από τους βουλευτές μας προέρχονται από νησιά, επομένως γνωρίζουμε πολύ καλά τον αγώνα των περιφερειών μας να υπερνικήσουν τις δυσκολίες που απορρέουν από τα νησιώτικα χαρακτηριστικά τους.

Επομένως, καλούμε την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο, εκτός από συγκεκριμένα μέτρα για τη μετρίαση αυτών των μειονεκτημάτων, να προσφέρουν βοήθεια και κατανόηση σε σχέση με αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Castiglione (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Musotto για την εξαίρετη εργασία του όσον αφορά την επισήμανση των προβλημάτων των νησιωτικών περιφερειών. Έχω βιώσει προσωπικά τα προβλήματα αυτά και γνωρίζω πόσο σύνθετα είναι.

Η πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής είναι απαραίτητη για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και, στο σημείο αυτό, τονίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των νησιών και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ανέφερε αυτό το θέμα.

Καλύτερη ανάπτυξη των νησιών μας σημαίνει ενίσχυση των υποδομών, βελτίωση των διασυνδέσεων και των ολοκληρωμένων μεταφορών και αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδύναμων σημείων όσον αφορά την παροχή ύδατος και ενέργειας. Πρέπει να καταστήσουμε περισσότερο ανταγωνιστικές και ελκυστικές τις νησιωτικές μας βιομηχανίες, όπως τη γεωργία, την αλιεία, τη βιοτεχνία και τον τουρισμό. Είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στη δημιουργία συνθηκών για την προώθηση της πλήρους απασχόλησης, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση ενός βιώσιμου επιπέδου ζωής και ενός σημαντικά υψηλότερου επιπέδου ανάπτυξης, ακόμη και μέσω της προώθησης και της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και νέων τεχνολογιών.

Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ολοένα και μεγαλύτερες επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις νησιωτικές κοινότητες, κυρίως στη Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα δυσανάλογο φορτίο που τα νησιά δεν μπορούν και δεν θα πρέπει να επωμιστούν μόνα τους. Προτεραιότητά μας θα πρέπει να αποτελέσει η εξεύρεση μιας γενικής, υπεύθυνης λύσης, η οποία θα περιλαμβάνει τρόπους για την αντιμετώπιση των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης που συνδέονται με τις μαζικές αφίξεις μεταναστών –οι οποίοι δυστυχώς δεν καταφθάνουν μόνο αεροπορικώς– μέσω των θαλάσσιων συνόρων, σεβόμενοι παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να μειώσουμε την αναπτυξιακή υστέρηση των νησιών μέσω μιας πολιτικής πραγματικής αλληλεγγύης, η οποία θα ενθαρρύνει τους κατοίκους των νησιών να υποστηρίξουν τη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω για ακόμη μια φορά να συγχαρώ τον κ. Musotto για την εξαίρετη εργασία του, καθώς και για το ότι επικεντρώθηκε σε πολλά ζητήματα που είναι σημαντικά για τα νησιά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, κ. Musotto, για την έκθεσή του –πράγμα που δεν έκανα στις εναρκτήριες παρατηρήσεις μου– και διότι μας έθεσε αυτό το θέμα προς συζήτηση σήμερα, στην πρώτη έκθεση που είναι αφιερωμένη στα νησιά. Έγραψε ιστορία!

Πολλά ειπώθηκαν σήμερα το πρωί για τις κρατικές ενισχύσεις, και θα ήθελα να απαντήσω πρώτα σε αυτά τα σχόλια. Για άλλη μία φορά θα πω ότι οι λειτουργικές ενισχύσεις –ενισχύσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εξόδων τρέχουσας λειτουργίας των εταιρειών– κανονικά απαγορεύονται. Απαγορεύεται στη Συνθήκη και απαγορεύεται και από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, εξαιτίας του εξαιρετικά στρεβλωτικού αποτελέσματος. Τούτου λεχθέντος, μπορούν να χορηγηθούν κατ’ εξαίρεση στις φτωχότερες περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι περιφέρειες που μπορούν να επωφεληθούν από τις λειτουργικές ενισχύσεις είναι, όπως γνωρίζετε, οι περιφέρειες του άρθρου 87, παράγραφος 3, σημείο (α), δηλαδή οι εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται μια σειρά προϋποθέσεων. Στις φτωχότερες περιφέρειες και στις περιφέρειες του άρθρου 87, παράγραφος 3, σημείο (α), οι λειτουργικές ενισχύσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι θα είναι περιορισμένες χρονικά, φθίνουσες, αναλογικές και σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν ειδικά διαρθρωτικά μειονεκτήματα.

Για να απαντήσω στην κ. Sudre, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή χορηγεί ένα ειδικό καθεστώς στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, δεδομένης της μεγάλης απόστασής τους και των ειδικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά.

Για τα νησιά που δεν ανήκουν στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, μια γενικευμένη προσέγγιση που βασίζεται στα χαρακτηριστικά αυτών των περιφερειών φαίνεται μάλλον δύσκολη. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των νησιωτικών περιφερειών στην Ευρώπη, και εσείς είστε ένα παράδειγμα. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυμορφία, και από την άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης και του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων νησιών είναι μάλλον πλούσια, όπως σωστά επισημάνατε κάποιοι από εσάς. Η χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων σε ένα νησί που έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στην ΕΕ θα στρέβλωνε εντελώς τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές χωρίς να υπάρχει καμία αιτιολόγηση σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να χορηγήσει το καθεστώς της ενισχυόμενης περιοχής σε όλα τα ευρωπαϊκά νησιά, δεδομένης της ακραίας πολυμορφίας τους.

Απαντώντας στον κ. Αρναουτάκη, θέλω να σημειώσω ότι η επιδότηση καυσίμων και του κόστους ενέργειας συνιστά λειτουργική ενίσχυση. Μια τέτοια ενίσχυση μπορεί να εγκριθεί μόνο αν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις – τις οποίες ανέφερα εν συντομία μόλις τώρα. Δεν πρέπει να υποστηρίζει διαρθρωτικά ζημιογόνες δραστηριότητες, ιδίως αυτές που είναι ιδιαίτερα καταστροφικές, για παράδειγμα, για τους στόχους μας στον τομέα του περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίματος. Επιπλέον, οι περιφερειακές λειτουργικές ενισχύσεις δεν είναι σίγουρα το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων των νησιών.

Όπως ανέφερα στις εναρκτήριες παρατηρήσεις μου, τα κύρια προβλήματα των νησιών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με οριζόντια μέσα. Για παράδειγμα, οι τοπικές υπηρεσίες που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες μπορούν να υποστηριχθούν μέσω υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Η εργασία και οι επενδύσεις για κάθε είδους υποδομές μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Δεν έχουν το στοιχείο της ενίσχυσης και, στην περίπτωση πολύ μικρών νησιών ειδικότερα, οι ενισχύσεις de minimis και το όριο των 200 000 ευρώ μπορεί να είναι επαρκές, όπως ανέφερα.

Όσον αφορά το σχόλιο της κ. Attwooll σχετικά με την αρχή του επενδυτή ελεύθερης αγοράς, πιστεύω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πιο εκλεπτυσμένη οικονομική προσέγγιση για να αξιολογήσουμε καταστάσεις δυσλειτουργίας της αγοράς στα νησιά και σε προτεινόμενες επενδύσεις. Ωστόσο, όπως ήδη ανέφερα, η μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων έχει ως στόχους την απόκτηση πιο προβλέψιμων και πιο διαφανών κανόνων και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης από την κοινοποίηση των ενισχύσεων. Κατανοώ τις ειδικές ανησυχίες των μικρότερων επιχειρήσεων, που πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν τον δρόμο τους μέσα στον λαβύρινθο των κρατικών ενισχύσεων και συμφωνούμε επ’ αυτού.

Για τον λόγο αυτόν ακολούθησα την υπόδειξη που έκαναν ορισμένοι από εσάς ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές φιλικές στον χρήστη που θα εξηγούν τους κανόνες μας με σαφήνεια και απλότητα. Οι υπηρεσίες μου έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την πλήρη επικαιροποίηση ενός οδηγού που προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση των βασικών κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο οδηγός δεν έχει στόχο να παράσχει μια εξαντλητική περιγραφή των κανόνων. Αντιθέτως, εστιάζεται στα ζητήματα που είναι τα πλέον ουσιώδη για τα άτομα που εμπλέκονται στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ελπίζω να δημοσιεύσουμε τον οδηγό αυτόν στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού πολύ σύντομα, σε δύο εβδομάδες περίπου, και με μεγάλη ικανοποίηση θα διανείμω αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους βουλευτές.

Θα ήθελα τώρα να στραφώ σε τέσσερα γενικότερα ζητήματα που έθεσαν ορισμένοι βουλευτές. Ο κ. Smith ανέφερε την ανάγκη για στατιστικά στοιχεία. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Eurostat σε τακτική βάση. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους θα δημοσιεύσουμε την Τέταρτη Έκθεση για τη Συνοχή, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Ο κ. Smith ανέφερε επίσης την πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς για την ανανεώσιμη ενέργεια. Είναι πράγματι ζωτικής σημασίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πιστεύει ότι ο πλήρης διαρθρωτικός διαχωρισμός των ενεργειακών αγορών είναι η καλύτερη λύση για τα προβλήματα της συγκέντρωσης και αποκλεισμού από την αγορά των νεοεισερχόμενων τα οποία βιώνουμε σε αυτές τις αγορές.

Αρκετοί βουλευτές υπέδειξαν την ανάγκη για μια ειδική μονάδα για τα νησιά στη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής. Ασφαλώς και θα σημειώσω την πρόταση αυτή, αλλά όπως γνωρίζετε, η συνάδελφός μου, η κ. Hübner, είναι εκείνη που λαμβάνει τις αποφάσεις στο θέμα αυτό. Είμαι βέβαιη ότι θα εξετάσει προσεκτικά την ιδέα σας.

Τέλος, θα μελετήσουμε προσεκτικά την πρότασή σας για την ανακήρυξη του έτους 2010 ως Έτος των Νησιών, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδιώκει τα βέλτιστα οφέλη για τα νησιά το 2007, το 2008 και το 2009, οπότε μην πιστέψετε ότι παραμελούμε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Αντιθέτως.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. – (EN) Ένα από τα θέματα που αφορούν άμεσα τη Μάλτα είναι η παράνομη μετανάστευση: «τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας κατά αυτού του προβλήματος· στενάζουν υπό το βάρος της παράνομης μετανάστευσης». Στην πραγματικότητα, η απόφαση της Επιτροπής να ιδρύσει τέσσερα ταμεία παρέχει ουσιαστικό νόημα στην έννοια της «ενεργής αλληλεγγύης».

Στην περίπτωση του Γκόζο, αδελφό νησί της Μάλτας, έχουμε ένα σενάριο διπλής απομόνωσης. Η Επιτροπή υπογράμμισε την ειδική κατάσταση των νησιών στις κατευθυντήριες γραμμές για (i) τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις 2007-2013 και (ii) τις κρατικές ενισχύσεις και το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτό δεν αντιμετωπίζει το γεγονός ότι το κόστος καυσίμων και ενέργειας επηρεάζει δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα των κοινοτήτων που ζουν στα νησιά αυτά.

Οι επικρατέστεροι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά, κυρίως o τουρισμός, η γεωργία, η αλιεία, και η βιοτεχνία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ο τουρισμός αποτελεί για τα περισσότερα νησιά πρωταρχική πλουτοπαραγωγική πηγή, με άμεση επιρροή στην ανάπτυξη άλλων τομέων – αλιεία, γεωργία, βιοτεχνία. Αλλά πόση σημασία δίνουμε στον τουρισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ίσως η κυρίαρχη σκέψη είναι ότι πρόκειται για ένα φυσικό ζήτημα, όπως είπε ένας πολύ σημαντικός Επίτροπος. Αντιθέτως, είναι καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει μια ξεχωριστή επιτροπή για τον τουρισμό, καθώς επί του παρόντος αποτελεί μέρος της Επιτροπής Μεταφορών και σπανίως εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση περιέχει μια σειρά συστάσεων που μπορούν να συντελέσουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση πολυάριθμων μειονεκτημάτων τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά. Αναμένουμε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της και να εφαρμόσει τη σύσταση που περιέχεται στην έκθεση του κ. Musotto. Τα νησιά –είτε στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είτε όχι– υποφέρουν από φυσικούς γεωγραφικούς περιορισμούς που επηρεάζουν σοβαρά τις ζωές των κατοίκων σε καθημερινή βάση, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

Μικρά νησιά όπως το νησί του Γκόζο στη Μάλτα είναι τα πρώτα που νιώθουν τις επιπτώσεις του υψηλού κόστους των μεταφορών, της έλλειψης επενδύσεων, των προβλημάτων επικοινωνίας, των υψηλών ποσοστών ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, και μιας περισσότερο περιοριστικής επιλογής στις διαθέσιμες ευκαιρίες. Στη θεωρία αναγνωρίζεται σαφώς και είναι αποδεκτό στην ΕΕ ότι τα νησιά, ιδίως τα μικρά, πρέπει να βοηθηθούν για να ξεπεράσουν αυτά τα φυσικά μειονεκτήματα. Είναι καιρός οι καλοπροαίρετοι στόχοι να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πράξεις.

 

4. Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0039/2007) του κ. Pierre Schapira, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, σχετικά με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και την αναπτυξιακή συνεργασία (2006/2235(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, έλαβα την πρωτοβουλία αυτής της έκθεσης επειδή είμαι πεπεισμένος ότι, σε μια εποχή μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής ενίσχυσης, είναι απαραίτητο να δοθεί στις τοπικές αρχές ένας κεντρικός πολιτικός ρόλος στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά: το 2007, το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού διαμένει στις πόλεις και αυτό το ποσοστό προφανώς πρόκειται να αυξηθεί πολύ γρήγορα. Οι τοπικές αρχές διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σε όλους τους τομείς της τοπικής ανάπτυξης και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη αναγνωρίσει τον κεντρικό τους ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας. Στην Ευρώπη, ωστόσο, η διαβούλευσή μας σταματά στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Ενώ είναι απαραίτητη η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, κυρίως αυτή των ΜΚΟ που συνεργάζονται πιο στενά με τις εκεί τοπικές κοινότητες, οι τοπικές αρχές έχουν μια συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία.

Καταρχάς, εκλέγονται στις περισσότερες περιπτώσεις νόμιμα στο σύνολο της επικράτειας. Αυτή η δημοκρατική νομιμότητα αποτελεί ένα πλεονέκτημα το οποίο θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την εκεί τοπική δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Δεύτερον, διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ύδρευση, η υγεία, η εκπαίδευση, η πολεοδομία, η διαχείριση των αποβλήτων, το περιβάλλον κλπ. Τέλος, διαθέτουν μια εδαφική προσέγγιση. Γνωρίζουν τα προβλήματα της τοπικής ανάπτυξης που είναι συγκεκριμένα σε κάθε περιοχή και σε κάθε κοινότητα.

Η ενεργή συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική θα επιτρέψει να κατανεμηθεί καλύτερα η ενίσχυση στο σύνολο της επικράτειας και να είναι καλύτερα στοχοθετημένη συγκριτικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε περιοχής, είτε πρόκειται για αγροτική, αστική, παραθαλάσσια, ορεινή, έρημο ή άλλου είδους περιοχή.

Όσον αφορά αυτές τις παρατηρήσεις, η έκθεσή μου θέτει δύο μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δεν ανέπτυξα μόνος τη στρατηγική μου. Για πάνω από τέσσερις μήνες συμβουλεύτηκα τις μεγαλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις τοπικών αρχών προκειμένου να λάβω την ανάλυσή τους. Η έκθεσή μου αποτελεί στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα αυτών των αναλύσεων.

Η πρώτη πρόκληση: πιστεύουμε πως οι τοπικές αρχές πρέπει να γίνουν ένας εξολοκλήρου πολιτικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με τις κεντρικές κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Με τον όρο εταιρική σχέση εννοώ τη διεξαγωγή ενός διαρθρωμένου πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανώσεων των τοπικών αρχών.

Αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι ενεργή, τόσο εδώ, στις Βρυξέλλες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις Βρυξέλλες, επιθυμούμε η Επιτροπή να θεσπίσει μια πλατφόρμα διαλόγου βάσει του μοντέλου CONCORD, την Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Συνομοσπονδία Αρωγής και Αποκατάστασης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το νέο όργανο ανάπτυξης και την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού, πρόκειται για το ζήτημα συμμετοχής των τοπικών κυβερνήσεων σε κάθε στάδιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, ήδη από το στάδιο της εκπόνησης των στρατηγικών εγγράφων για κάθε χώρα.

Η δεύτερη πρόκληση: η έκθεση αυτή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές οικονομικές προτάσεις. Πρώτον, πιστεύουμε πως η αποκέντρωση πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια ότι πρέπει να καταστεί το επίκεντρο της ενίσχυσης της ΕΕ. Σε πολλές χώρες, η αποκέντρωση αυξάνεται συνεχώς. Οι τοπικές αρχές αποκτούν ολοένα και περισσότερες εξουσίες χωρίς να διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για να μπορούν διαδραματίσουν αυτόν τον νέο ρόλο.

Δεύτερον, προτείνουμε ένα τμήμα της δημοσιονομικής ενίσχυσης να προορίζεται απευθείας για αυτές τις τοπικές αρχές. Πράγματι, η πρόσφατη συζήτησή μας, απέδειξε σε ποιον βαθμό μπορεί η ενίσχυση να δημιουργήσει προβλήματα σε αυτές τις χώρες, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διαφθοράς. Η αποκέντρωση της δημοσιονομικής ενίσχυσης θα επέτρεπε, αφενός, να κατανεμηθεί πιο αποτελεσματικά στο σύνολο της επικράτειας αλλά, αφετέρου, να μην συγκεντρώνονται όλα στα ίδια χέρια και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τέλος, πιστεύουμε πως η συμμετοχή αυτών των τοπικών αρχών και των μη κρατικών φορέων είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή ενίσχυση ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μειονεκτούντων πληθυσμών. Ζητούμε επομένως μια αύξηση του προϋπολογισμού για το θεματικό πρόγραμμα, τους μη κρατικούς φορείς και τις τοπικές αρχές.

Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω ποιο είναι κατά τη γνώμη μου το βασικό ζήτημα της συζήτησής μας. Η δική μας πολιτική συνεργασίας δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη της την εδαφική διάσταση της ανάπτυξης και, όπως ανέφερε ο Κόφι Ανάν κατά τη διάσκεψη κορυφής της Χιλιετίας, αν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας είναι καθολικοί, μπορούμε σε τοπικό επίπεδο να παράσχουμε λύσεις. Οι λύσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένες, ανάλογα με την περιοχή. Αν δεν λάβουμε αυτό υπόψη μας, η ενίσχυσή μας κινδυνεύει να παραμείνει συγκεντρωμένη στα χέρια μιας κεντρικής κυβέρνησης και να μην κατανεμηθεί στη χώρα συνολικά.

Ο πρώην πρόεδρος του Μπενίν, κ. Soglo, μου είπε πρόσφατα πως κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, πίστευε ότι η ενίσχυση είχε κατανεμηθεί ισότιμα στη χώρα, αλλά τώρα που είναι εκλεγμένος δήμαρχος του Κοτονού διαπίστωσε ότι στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε αυτό.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι το νέο αναπτυξιακό μέσο αναγνωρίζει την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών κυβερνήσεων στον πολιτικό διάλογο. Αυτό που απομένει είναι να μεταφερθεί αυτή η δέσμευση στην περιοχή και να δοθούν στις τοπικές αρχές τα μέσα προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Schapira, για την έκθεσή του που επέστησε την προσοχή στον ρόλο των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή συνεργασία.

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις του εισηγητή και συμφωνεί για την ιδιαίτερη σημασία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την καλύτερη διακυβέρνηση όσο και για τη βελτίωση της ευημερίας των πληθυσμών, για παράδειγμα μέσω της καλύτερης παροχής υπηρεσιών στους βασικούς κοινωνικούς τομείς. Η Επιτροπή δίδει μεγάλη προσοχή σε αυτήν την πτυχή, αφενός υποστηρίζοντας τις διαδικασίες αποκέντρωσης και την τοπική διακυβέρνηση μέσω γεωγραφικών και θεματικών μέσων και, αφετέρου, εμπλέκοντας τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία προγραμματισμού καθαυτή.

Ενώ η αποκέντρωση θεωρείται ένας από τους σημαντικούς τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο των γεωγραφικών προγραμμάτων, η Επιτροπή δεν επιβάλει τομείς κεντρικού ενδιαφέροντος στις χώρες εταίρους. Αντιθέτως, οι τομείς κεντρικού ενδιαφέροντος σε κάθε χώρα αποφασίζονται σύμφωνα με την αρχή της αυτεξουσιότητας και σε στενή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Κατευθυντήριες γραμμές έχουν παρασχεθεί στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής σχετικά με το πώς μπορεί να διευκολυνθεί η ένταξη των εκπροσώπων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη τη συμβουλευτική διαδικασία. Σε περιπτώσεις που η κυβέρνηση δεν επέλεξε ειδική στήριξη προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ως τομέα συνεργασίας, οι τελευταίες έλαβαν στήριξη συχνά μέσω τομεακών προγραμμάτων –στην υγεία και στην εκπαίδευση– ή μέσω άλλων τύπων παρεμβάσεων, συγκεκριμένα καθορίζοντας την πολιτική αποκέντρωσης, αναπτύσσοντας ένα νομικό πλαίσιο και/ή στηρίζοντας τις ικανότητες σχεδιασμού και δημοσιονομικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.

Ένα άλλο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το θεματικό πρόγραμμα «μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη». Σχεδιάστηκε ως επικουρικό και συμπληρωματικό των προγραμμάτων παρέμβασης στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα. Για την περίοδο 2007-2010 έχει εγγραφεί ποσό 903 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα αυτό, ενώ το 15% του ποσού αυτού θα διατεθεί στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα πρόγραμμα που προσανατολίζεται στους φορείς και έχει στόχο την ενίσχυση ικανοτήτων μέσω στήριξης σε ίδιες πρωτοβουλίες αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κρατικών φορέων που προέρχονται από την ΕΕ και από χώρες εταίρους. Οι κύριοι στόχοι του αφορούν τη διευκόλυνση της συμμετοχής των τοπικών αρχών και των μη κρατικών φορέων σε στρατηγικές μείωσης της φτώχειας και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσής τους.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία αναπτυξιακών πολιτικών, γίνονται προσπάθειες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο χώρας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Επιτροπή έχει θεσπίσει συνεχή διάλογο με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς πλατφόρμες όπως οι «Ενωμένες πόλεις και τοπικές κυβερνήσεις», το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών και η Επιτροπή των Περιφερειών. Σε επίπεδο χώρας, η συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία προγραμματισμού θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Στη συνέχεια έγινε ουσιώδη αρχή της εν εξελίξει διαδικασίας προγραμματισμού για το δέκατο ΕΤΑ και, όπως ανέφερα ήδη, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής προωθούν ενεργά αυτή τη διαδικασία.

Κατόπιν της υιοθέτησης των τελικών εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα, η Επιτροπή θα συντάξει μια έκθεση για την αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε στην προαγωγή των συμμετοχικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο του δέκατου ΕΤΑ. Η ανάλυση θα εξετάσει μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία διαβούλευσης, περιλαμβανομένων ζητημάτων όπως αυτό που ανέφερε ο εισηγητής, δηλαδή το αν οι διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν με τους ενδιαφερόμενους βασίστηκαν σε σχέδια των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι η στενή συνεργασία με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη στις προσπάθειές μας να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στον κόσμο και είμαι σίγουρη ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω των κοινών προσπαθειών μας. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα αποτελεί μια σημαντική συμβολή σε αυτές τις προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή συνάδελφο Schapira για την εξαιρετική εργασία του και να τον ευχαριστήσω επίσης για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε.

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ειδικοί σε όλους τους τομείς της πολεοδομικής ανάπτυξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο για πολλές δεκαετίες. Διαθέτουν ολοένα και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ενώ διευρύνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους. Αποτελούν επομένως ένα απέραντο δίκτυο αλληλεγγύης, το οποίο εκτείνεται και στις 5 ηπείρους. Η πραγματική όμως αξία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται στο γεγονός ότι παρέχουν βοήθεια που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πληθυσμού, αφού είναι εκείνοι που βρίσκονται πλησιέστερα στους πολίτες παρά το κράτος ή οι διεθνείς χορηγοί χρηματοδότησης. Μια άλλη συμβολή των φορέων θα ήταν επομένως η επίτευξη του στόχου 2 για την εκπαίδευση.

Έχοντας αποτελεσματική συνεργασία, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να βοηθήσουν στην κατασκευή και συντήρηση επαρκών σχολικών εγκαταστάσεων με καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και δωρεάν μεταφορά και σίτιση των μαθητών, ούτως ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο σχολείο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να συμβάλουν και στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας, εφόσον είναι ευκολότερο και αποτελεσματικότερο να ελέγχεται ο τομέας της βιομηχανίας και της γεωργίας, όπου η εκμετάλλευση των παιδιών είναι συχνότερη, κατ’ αρχήν σε τοπικό επίπεδο αλλά εξίσου σοβαρή σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Атанас Папаризов, от името на групата PSE. – Докладът на г-н Schapira, който заслужава нашите адмирации за обективността и задълбочеността, засяга изключително важен аспект на превръщането на политиката за развитие на Европейския съюз във фактор на растежа и социалния прогрес в развиващите се страни. С основание може да се очаква, че Европейският съюз като най-голям глобален донор, ще определя и стандартите за оказване на международна помощ, в това число и чрез пряко финансиране на бюджета на развиващите се страни.

Двустранните споразумения за партньорство с подпомаганите страни, където подкрепата е вплетена в система от социално-икономически и политически мерки, съдейства за устойчивото демократично развитие на тези страни и води до намаляване на бедността и спазване на човешките права и правата на малцинствата. Предимствата на тази помощ са свързани с прилагането на принципа на субсидиарността, т.е. решенията се вземат колкото се може по-близко до бенефициентите.

Но разбира се, бюджетната помощ крие и някои рискове, които са свързани с корупцията и липсата на капацитет за финансово усвояване на средствата. Тези рискове в голяма степен се преодоляват, когато се разчита на по-голяма връзка с местните власти, когато се отчита децентрализацията в управлението на съответната развиваща се страна.

България съвсем отскоро е член на Европейския съюз и не би могла да дава съвети как да се организира европейската помощ за развитие, но направеното в нашата страна може да се има предвид при търсенето на аналогии при използване най-ефективно на средствата на Общността. По мое мнение, особено би бил полезен нашият опит при създаването на регионални асоциации на общините, които подпомагат регионалните власти при разработването и прилагането на регионални програми за развитие. Това особено може да се използва при прилагането на общата бюджетна подкрепа.

Що се отнася до секторната бюджетна подкрепа, ние също имаме определен опит, предимно при използването на средствата по програма САПАРД, където се разчита на подкрепата на браншови асоциации и неправителствени организации. Важно е при секторната подкрепа да се отчитат и мненията на потребителите и техните обединения.

Още веднъж, докладът заслужава нашата адмирация и предполагам, че Комисията, на основа на препоръките в т. 18, ще направи необходимото, за да подкрепи асоциации на местните власти при използването на бюджетна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Schapira, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης η οποία πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη των αναπτυξιακών μας πολιτικών. Με άλλα λόγια, με αυτό το κείμενο είμαι πεπεισμένος πως θα καταφέρουμε να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί. Εξάλλου, σε τι χρησιμεύουν οι μεγαλεπήβολοι –συνήθως γενικοί– στόχοι και σε τι χρησιμεύει να έχουμε σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους αν δεν μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα;

Οι τοπικές αρχές –και αυτό διευκρινίζεται επαρκώς στην έκθεση του κ. Schapira– αποτελούν τον λειτουργικό σύνδεσμο ο οποίος μπορεί να παράσχει στην περιοχή συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τα προβλήματα των πολιτών αυτών των χωρών: προβλήματα πόσιμου νερού, υγείας, εκπαίδευσης, δημόσιων μεταφορών και κοινωνικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών των δυστυχώς πολυάριθμων προβλημάτων, τα προβλήματα υγείας είναι αυτά τα οποία πρέπει να εξετάσουμε με μεγαλύτερη προσοχή. Εκεί, οι τοπικές αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες για την εξεύρεση λύσεων. Διαθέτουν τα μέσα για να παράσχουν τις σωστές λύσεις στα διάφορα αυτά προβλήματα; Σπάνια, διότι δεν διαθέτουν τους χρηματοδοτικούς πόρους, την εμπειρία, ή τα μέσα προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις λύσεις αυτές.

Χάρη σε αυτό το κείμενο, θα καταφέρουμε –και είμαι πεπεισμένος για αυτό– να παράσχουμε τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και τους απαραίτητους διανοητικούς μηχανισμούς. Ως εκ τούτου, ελπίζω επίσης οι διαδικασίες καλών πρακτικών που εφαρμόσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το URBAN (Ομάδα για τα Αστικά Ζητήματα και τη Στέγαση), να είναι πραγματικά διαθέσιμες σε όλους τους τοπικούς φορείς.

Αντιμετωπίζοντας αυτό το σημαντικό ζήτημα, πιστεύω επίσης πως η αυξανόμενη εμπειρία που αποκτήσαμε όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, και κυρίως στις πόλεις, θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Επιπλέον, επιτρέψτε μου να πω, ως συντονιστής της ομάδας μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως πρόεδρος της Ομάδας για τα Αστικά Ζητήματα και τη Στέγαση, ότι ενώ το 80% του πληθυσμού της ΕΕ διαμένει στις πόλεις, η δημογραφική αστική ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και μόνο οι τοπικοί φορείς μπορούν πραγματικά να παράσχουν τις σωστές λύσεις που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο.

Αυτές οι σωστές λύσεις θα είναι το αποτέλεσμα μιας νέας μορφής διακυβέρνησης: οι δήμαρχοι αυτών των τοπικών αρχών, κυρίως, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά την εξουσία –την εφαρμογή των νόμιμων εξουσιών τους– αλλά και αποτελεσματικοί όσον αφορά την παροχή κινήτρων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διάθεση απορριμμάτων, το νερό, την υγεία κλπ. Όσον αφορά αυτό το θέμα, η στήριξη που θα καταφέρουμε να τους παράσχουμε θα τους επιτρέψει να είναι αποτελεσματικοί δυνάμει των νόμιμων εξουσιών τους και να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους, όσον αφορά την παροχή κινήτρων.

Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα, εκτός από τους συναδέλφους μας βουλευτές και τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διάφορες αρμόδιες ΓΔ να συμμετάσχουν πλήρως στην επίτευξη αυτού του έργου. Οι χώρες μας περιμένουν να δράσουμε όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Διαθέτουμε τα μέσα για την εκπλήρωση των επιθυμιών τους. Τα απτά αποτελέσματα πρέπει να είναι ανάλογα των προσδοκιών τους.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος των τοπικών φορέων όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων των αστικών και αγροτικών κοινοτήτων δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Πρέπει επομένως να μας χαροποιεί το γεγονός ότι σε όλα τα έγγραφα που εξέτασε ο εισηγητής, αυτές οι αρχές θεωρούνται ως απόλυτοι φορείς για την ανάπτυξη, οι ικανότητές τους αναγνωρίζονται και επισημαίνεται η σημασία και ο κεντρικός τους ρόλος όσον αφορά την επίτευξη διάφορων στόχων. Είναι κρίμα που αυτή η θετική εικόνα υπήρξε απλώς δηλωτική.

Σχεδόν κανένας από τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανόμενων των κρατών και των οργανισμών, δεν στηρίχθηκε στην εμπειρία των τοπικών φορέων προκειμένου να παράσχει πραγματικές λύσεις στα τοπικά προβλήματα. Η εμπειρία τους δεν χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με τον σχεδιασμό ή την κοινωνική οικονομία. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι τοπικοί φορείς κατανέμονται σε όλη την επικράτεια και ότι αυτό τις διευκολύνει να ασκούν μια πολιτική γειτνίασης και να εκφράζουν τις προσδοκίες των πληθυσμών τους σε καθημερινή βάση. Είναι επίσης γνωστό ότι έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τοπικά προβλήματα και ότι η συμμετοχή τους μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας. Παρά το γεγονός αυτό, στηριζόμαστε συνεχώς σε κρατικές διοικήσεις.

Πρέπει να εμπνευστούμε από την εμπειρία μας και τις πεποιθήσεις μας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, στηρίζοντας τις δραστηριότητες των τοπικών φορέων και βοηθώντας τους να διαδραματίσουν έναν σωστό ρόλο. Πιστεύω πως η εξαιρετική έκθεση του κ. Schapiro θα αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω πλήρως την έκθεση Schapira –όπως και ολόκληρη η Επιτροπή Ανάπτυξης– και αυτό, διότι αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη πολιτικών που είναι αποδοτικές, αποτελεσματικές, καθολικές και πράγματι εργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση του δικαιώματος όλων των ανδρών και γυναικών στην ανθρώπινη ανάπτυξη –τα παραδείγματα γι’ αυτό είναι ήδη αναρίθμητα.

Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει στις στρατηγικές της τη ζωτική συμβολή που με αφοσίωση και δημιουργικότητα ήταν σε θέση να παράσχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι πολιτικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να βοηθήσουν να καταστεί η δημοκρατία αυτό που θα έπρεπε να είναι: μια πρακτική κατά την οποία οι πολίτες είναι πρωταγωνιστές όχι μόνο μέσα στις περιφέρειές τους αλλά και έξω από αυτές.

Τώρα, πρέπει να καταστήσουμε όσους εμπλέκονται στην αποκεντρωμένη συνεργασία, και κατά κύριο λόγο πρόκειται για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι μόνο διαχειριστές πόρων και προγραμμάτων, τα οποία εν πάση περιπτώσει πρόκειται να αυξηθούν από πλευράς χρηματοδότησης, αλλά και φορείς ικανούς να ασκήσουν πολιτική επιρροή όσον αφορά τον καθορισμό και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και συνεργασίας. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε, παρέχοντας σε αυτούς, καθώς και στις ΜΚΟ και σε άλλα μη κρατικά όργανα, τη δυνατότητα διαρκούς εκπροσώπησης και διαβούλευσης με τα ευρωπαϊκά όργανα αναπτυξιακής πολιτικής, με στόχο την πραγματοποίηση ενός διαρθρωμένου διαλόγου στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει το Κοινοβούλιο να ενεργεί με τρόπο που συμβαδίζει πλήρως με τις λειτουργίες του και τις βασικές αξίες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εδώ και πάνω από έξι χρόνια είμαι εκπρόσωπος σωματείου σε μια κωμόπολη βόρεια της Ρώμης και γνωρίζω καλά ότι κάθε συγκεκριμένη περιοχή έχει ιδιαίτερα προβλήματα, τα οποία σπάνια μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικά με προγράμματα εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Η προώθηση των αδελφοποιήσεων με μη ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος, για παράδειγμα, για τη διάδοση καλών πρακτικών και σε τοπικό επίπεδο.

Ως εισηγητής της Επιτροπής Ανάπτυξης όσον αφορά τη θέσπιση μέσου χρηματοδότησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επεσήμανα έντονα την προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύουν οι τοπικές κοινότητες για την ανάπτυξη των μη ευρωπαϊκών χωρών. Μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι πολίτες που έρχονται πιο συχνά σε επαφή με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε μεμονωμένης κοινότητας, μπορούν να γνωρίζουν πλήρως τα ιδιαίτερα προβλήματά τους και, προπάντων, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, να αναλαμβάνουν δράση με συγκεκριμένα μέτρα, σε συνεργασία με ευρωπαίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Ειδικότερα σε χώρες που βρίσκονται στα χέρια διεφθαρμένων ή ασταθών κυβερνήσεων, η προσέγγιση που θέτει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των χρηματοδοτούμενων από τη διεθνή κοινότητα αναπτυξιακών δράσεων θα επέτρεπε, κατά την άποψή μου, την εφαρμογή πιο άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων, με μικρότερη σπατάλη οικονομικών πόρων και ικανοτήτων.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει η Επιτροπή, όπως πράγματι συμβαίνει με το νέο μέσο για την ανάπτυξη, καθώς και γενικά οι διεθνείς δωρητές, την αστική κοινωνία και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ως πολιτικούς εταίρους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της φτώχειας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η θεωρητική όμως αυτή αναγνώριση πρέπει να συνοδεύεται από έργα, μέσω της δημιουργίας ολοένα και περισσότερων γραμμών άμεσης χρηματοδότησης.

Τον τελευταίο καιρό, υποστήριξα μια εκστρατεία για τη συνυπευθυνότητα κατά τη χορήγηση δανείων σε κυβερνήσεις, έτσι ώστε η ροή των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες παρέχονται στις δικαιούχες κυβερνήσεις για αναπτυξιακούς σκοπούς, να υπόκειται σε διαχείριση με την πλήρη έγκριση των εκπροσώπων που εκλέγονται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Αν τα τριάντα χρόνια αναπτυξιακής συνεργασίας δεν έχουν αποδώσει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είναι ίσως αναγκαίο, στο σημείο αυτό, να αναγνωρίσουμε τα σφάλματα που έχουμε διαπράξει και να αλλάξουμε πορεία όσο είναι ακόμη καιρός.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις σωματειακές σας δραστηριότητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαινέσω τον κ. Schapira για το έργο του σε αυτή την έκθεση καθώς και τον κ. Μαυρομμάτη για το έργο του ως σκιώδης εισηγητής. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος του έργου της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Είχα το προνόμιο να είμαι εισηγητής για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας: ένα αρκετά αμφιλεγόμενο μέσο για το οποίο χρειαστήκαμε δύο χρόνια για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τότε, επιμείναμε να αναγνωριστεί ο ρόλος των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης –και πράγματι αναγνωρίστηκε– και μέσω της νέας διαδικασίας εφαρμογής την οποία συμφωνήσαμε τώρα μέσω των τεσσάρων ομάδων εργασίας της Επιτροπής Ανάπτυξης, και τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία διαβούλευσης και στην υλοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας, και ότι οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου δεν θα εκλαμβάνονται απλά ως επιθυμίες αλλά ότι το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας θα εκλαμβάνεται ως η νομοθετική βούληση του Σώματος αυτού.

Δεύτερον, δεν θα πρέπει να περιορίζουμε τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως πρώην Δήμαρχος του Δουβλίνου, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από τη θητεία μου ως πρόεδρος της μεγαλύτερης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ιρλανδία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου, για παράδειγμα, έχουμε έναν τεράστιο πόρο: μηχανικούς που γνωρίζουν πώς να παρέχουν καθαρό νερό, πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της αποχέτευσης, πώς να κατασκευάζουν δρόμους και προβλήτες και όλων των ειδών τις κατασκευές και πιστεύω ότι αυτός ο πόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όχι μόνο από το Δουβλίνο αλλά από όλες τις περιφέρειες της Ιρλανδίας και από όλες τις χώρες και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σκεφτούμε την αδελφοποίηση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησής μας με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι έχουν δεξιότητες θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούσαν αυτές τις δεξιότητες για τη διανομή καθαρού νερού και άλλων πραγμάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ζητώ από την Επιτροπή να προωθήσει αυτή την ιδέα, όχι μόνο για δραστηριοποιήσουμε τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά για να παρακινήσουμε τις δικές μας αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ικανότητες και μπορούν να τις αξιοποιήσουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Προτείνω αυτή την ιδέα στην Επιτροπή και ελπίζω ότι θα τη λάβει υπόψη της.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι τοπικοί φορείς είναι παράγοντες καίριας σημασίας για την ανάπτυξη, οι οποίοι διαδραματίζουν προωθητικό και συντονιστικό ρόλο έναντι των οικονομικών και κοινωνικών φορέων σε τοπικό επίπεδο.

Η συμμετοχή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή πολιτική είναι απαραίτητη για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και για τη διασφάλιση μιας χρηστής διακυβέρνησης. Οι τοπικοί φορείς διαθέτουν εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς ανάπτυξης για περισσότερα από 30 χρόνια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι προϋπολογισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης αυξάνονται σταθερά. Οι τοπικοί φορείς αποτελούν ένα δίκτυο παγκόσμιας αλληλεγγύης το οποίο εκτείνεται σε όλον τον κόσμο. Βρίσκονται πιο κοντά στην περιοχή σε σχέση με την κεντρική κυβέρνηση ή τις διεθνείς μονάδες δωρητών και αυτό τους διευκολύνει να παρακολουθούν σε τοπικό επίπεδο τον αντίκτυπο των εθνικών και διεθνών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στον εισηγητή, κ. Schapira, γιατί η έκθεσή του λαμβάνει υπόψη πολλές πτυχές της σχέσης μεταξύ των τοπικών φορέων και τη συνεργασία για την προώθηση της ανάπτυξης. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνδυάζει την εμπειρία 60 ετών της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των πόλεων που ακολουθούν αναπτυξιακή πολιτική στον σημερινό παγκόσμιο πολιτισμό.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην έκθεσή μας ζητάμε από την Επιτροπή να συστήσει ένα παγκόσμιο σχέδιο παρακολούθησης για την τοπική δημοκρατία και την αποκέντρωση, σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό καθιστά δυνατή την κατάρτιση ενός παγκόσμιου χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης, καταγραφής σχεδίων, φορέων και διαθέσιμων προϋπολογισμών για τους τοπικούς φορείς παγκοσμίως. Αυτός θα διευκολύνει τον συντονισμό, τη συνοχή και τη συνεργία μεταξύ των διάφορων εταίρων των τοπικών φορέων.

 
  
MPphoto
 
 

  Thierry Cornillet (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήριά μου στον κ. Schapira για την εξαιρετική έκθεσή του. Σε αυτή την έκθεση, επισημαίνει κυρίως τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές όσον αφορά την ανάπτυξη, λόγω της εγγύτητάς τους και της δυνατότητας διαλόγου με τους τοπικούς πληθυσμούς, λόγω επίσης της γνώσης για την περιοχή τους.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα γεγονός είναι σαφές: η περιφέρεια, με όποιο όνομα και αν της έχει δοθεί –επαρχία, κυβερνείο, διαμέρισμα, με απλά λόγια το κατώτερο επίπεδο περιφερειακής αρχής– αναγνωρίζεται ως μια σημαντική οντότητα όσον αφορά τη χωροταξία και την ανάπτυξη. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, οι αστικές μονάδες είναι οι ίδιες οργανωμένες σε περιφέρειες.

Οι περιφέρειες είναι επομένως ήδη σημαντικοί εταίροι. Πρέπει να επισημανθεί για παράδειγμα, ότι διατίθενται 35 εκατ. ευρώ ετησίως από τις γαλλικές περιφέρειες στις γαλλόφωνες περιφέρειες του κόσμου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Μασσαλία –πρόκειται για μια πληροφορία που θα ήθελα να δημοσιοποιηθεί και θα σας τη μεταφέρω– ένας διεθνής οργανισμός περιφερειών. Με άλλα λόγια, δώδεκα διεθνή δίκτυα αποτελούμενα από περιφέρειες των πέντε ηπείρων ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους –γαλλόφωνες, απομακρυσμένες νησιωτικές ή άλλες– πρόκειται να οργανωθούν σε ένα δίκτυο, το Φόρουμ των περιφερειών του κόσμου. Περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Επίτροπε, για να καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις άμεσες διεθνείς χρηματοδοτήσεις, ώστε να καταφέρουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην εφαρμογή των ολοκληρωμένων εθνικών προγραμμάτων και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και συνεπώς να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι στηρίζω το σημαντικό μήνυμα της έκθεσης του κ. Schapira, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς, επιδιώκοντας τη στήριξη της ανάπτυξης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Επομένως, καταρχάς είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το δυναμικό των τοπικών φορέων των χωρών ΑΚΕ, γιατί μόνο ισχυροί τοπικοί φορείς είναι ικανοί να λαμβάνουν την ευθύνη της παροχής βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό για τους τοπικούς φορείς να μπορούν να παρέχουν τις πιο σημαντικές υπηρεσίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως η εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή ο πολιτισμός, καθώς και βασικές καθημερινές ανάγκες, όπως η παροχή νερού, η διάθεση των απορριμμάτων και τα μαζικά μέσα μεταφοράς.

Τρίτον, είναι αναγκαίο ένα σημαντικό ποσοστό της ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις αναπτυσσόμενες χώρες να διατίθεται απευθείας στους τοπικούς φορείς, σε συνεργασία με τις κεντρικές κυβερνήσεις, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης και να μειωθεί επίσης η ενδεχόμενη διαφθορά και η γραφειοκρατία.

Τέταρτον, είναι επίσης απαραίτητο να στηρίξουμε την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των τοπικών φορέων για να βοηθήσουμε τους προϋπολογισμούς τους να δημιουργήσουν τους δικούς τους χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάπτυξη και να προωθήσουμε την οικονομική ανεξαρτησία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Επικεντρώνουμε σήμερα το ενδιαφέρον μας στους τοπικούς φορείς και στην αναπτυξιακή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα αρμοδιοτήτων.

Αναμφίβολα, το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ακριβώς το επίπεδο στο οποίο αντιμετωπίζονται σε καθημερινή βάση τα σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι σε πολλά διαφορετικά ζητήματα, τα οποία συνδέονται μαζί τους μέσω ειδικών συνθηκών. Οι τοπικοί φορείς είναι παράγοντες καίριας σημασίας για την ανάπτυξη, οι οποίοι διαδραματίζουν προωθητικό και συντονιστικό ρόλο έναντι των οικονομικών και κοινωνικών φορέων σε τοπικό επίπεδο.

Η χώρα μου –η Πολωνία– αποτελεί παράδειγμα αυξανόμενης δυναμικής ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Είχα σχετική εμπειρία καθώς επισκέφθηκα πρόσφατα τις κοινότητες του Choszczno και του Łobez στο βοεβοδάτο της Δυτικής Πομερανίας. Ελπίζουμε ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρηματοδοτικά της προγράμματα και η νομοθεσία θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και δεν θα την εμποδίσουν μέσω υπερβολικής γραφειοκρατίας και ακατάλληλης νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – În intervenţia mea doresc să subliniez, încă o dată, importanţa Parlamentului European în ceea ce priveşte sprijinirea comunităţilor locale şi asigurarea afirmării rolului acestora în contextul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Parlamentul European, care îşi găseşte legitimitatea în votul direct, secret şi liber exprimat al cetăţenilor europeni, trebuie să fie forul care exprimă cel mai fidel mod aşteptările şi necesităţile acestora. Este, într-adevăr, rolul Comisiei de a gestiona problemele referitoare la dezvoltarea la nivel macro-european. Această dezvoltare, însă, nu poate fi realizată ignorându-se problematicile, experienţele şi tradiţiile existente la nivel micro, la nivel de comunitate locală. Este rolul nostru de Parlament să punem în vedere Comisiei să-şi ajusteze politicile şi programele în funcţie de cele de mai sus.

Dezvoltarea Europei este alcătuită dintr-un puzzle de dezvoltări specifice fiecărei colectivităţi locale. A ignora aceste colectivităţi înseamnă a iniţia un proces de dezvoltare artificială care nu va corespunde niciodată realităţilor locale. În plus, ignorarea unor aspecte sensibile ce ţin de o anumită moştenire culturală, de un filon tradiţional specific, va conduce la respingerea de către comunităţile locale a soluţiilor de dezvoltare propuse la nivel european. Tot comunităţile locale sunt cele îndrituite să analizeze existenţa resurselor umane şi materiale pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

În concluzie, permiteţi-mi să afirm că este rolul şi obligaţia Parlamentului European de a veghea la crearea şi desăvârşirea unei construcţii europene care să utilizeze experienţa şi acquis-ul local.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, συνήθως συμμετέχουν δύο μέρη: το μέρος που παρέχει την ενίσχυση και το μέρος που λαμβάνει την ενίσχυση. Η ΕΕ καθορίζει ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης, κυρίως για τη μεταξύ τους σωστή διαχείριση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούσε πάντα επιφυλακτική στάση όσον αφορά τον ρόλο των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής, επιδιώκοντας τη διατήρηση καλών διπλωματικών σχέσεων με τρίτες χώρες και της όσο το δυνατόν πιο σύντομης καταβολής των χρημάτων στις χώρες στις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, καθώς η διαπραγμάτευση με τις τοπικές αρχές απαιτεί αρκετό χρόνο και κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί.

Η αποκεντρωμένη συνεργασία που άρχισε να εφαρμόζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως ορίστηκε στη Σύμβαση του Λομέ, παρέχει μια ευκαιρία να οριστεί η εφαρμογή της αναπτυξιακής βοήθειας με τη συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και με τη συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δίνει στις χώρες που λαμβάνουν την ενίσχυση μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την ενίσχυση για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του τοπικού πληθυσμού.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν οι ίδιες πιο ενεργά στη διαχείριση της χώρας τους, συνεργαζόμενες ενεργά και συστηματικά με την κεντρική εξουσία. Στην πράξη, είναι δύσκολο να φανταστούμε οποιαδήποτε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας, χωρίς διμερείς σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών και της κεντρικής εξουσίας.

Η Συμφωνία του Κοτονού προέβλεπε ότι οι τοπικές αρχές θα κληθούν να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής, έτσι, τα αιτήματα πρέπει να διατυπωθούν στην κεντρική εξουσία για την τήρηση της συμφωνίας και αν οι κανόνες δεν τηρηθούν, η παροχή βοήθειας μπορεί να χρειαστεί να επανεξετασθεί.

Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να υποχρεώνεται να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα τοπικής διαχείρισης των τρίτων χωρών. Δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να το πράξει. Στόχος της είναι να ρυθμίσει τη χρήση της παρεχόμενης ενίσχυσης.

Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για την αποτελεσματικότητα της σύστασης ενός κέντρου για την παρακολούθηση της παγκόσμιας δημοκρατίας και της αποκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές χώρες, δομές διαχείρισης, πολιτισμοί και έθιμα. Κάθε χώρα πρέπει να επιλέξει τις δικές της μεθόδους συνεργασίας μεταξύ των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση αυτή και συμμερίζεται την ανάλυσή της για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή συνεργασία. Η συνεισφορά τους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για τη χρηστή διακυβέρνηση και για την καλύτερη αυτεξουσιότητα των στρατηγικών αναπτυξιακής συνεργασίας.

Για τους ίδιους αυτούς λόγους η Επιτροπή υποστηρίζει την τοπική διακυβέρνηση μέσω γεωγραφικών και θεματικών μέσων και εμπλέκει επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία προγραμματισμού καθαυτή. Η Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει περαιτέρω το επίπεδο της συμμετοχής τους και είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτές τις προσπάθειες.

Προτείνατε επίσης κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως η αδελφοποίηση, τις οποίες θα θέσω ασφαλώς υπόψη του συναδέλφου μου, κ. Michel, για να τις μελετήσει περαιτέρω.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταρχάς, θα ήθελα να χαιρετίσω θερμά το περιεχόμενο της έκθεσης πρωτοβουλίας του συναδέλφου μας, Pierre Schapira, όσον αφορά τη σημασία του ρόλου των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής συνεργασίας. Λόγω του ευρέος φάσματος των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και δεδομένων των καθυστερήσεων στην υλοποίηση αυτών των στόχων, η έκθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της συμμετοχής των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ουσιαστικών εταίρων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας συνεργασίας, με απώτερο στόχο την επίτευξη αυτών των στόχων. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι τοπικοί φορείς είναι οι καλύτεροι εταίροι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα προσαρμόζεται καταλλήλως στις αληθινές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Ο ρόλος τους ήταν μέχρι στιγμής υπερβολικά περιορισμένος παρά τη μακρόχρονη πολιτική αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που μπορούν να φέρουν στις αναπτυξιακές πολιτικές. Από αυτή την άποψη, χαιρετίζω θερμά την πρόταση σύστασης ενός διεθνούς κέντρου παρακολούθησης για την τοπική δημοκρατία και την αποκέντρωση που θα παρακολουθεί την πρόοδο της συμμετοχής των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στην υλοποίηση των σχεδίων όσο και στην επεξεργασία των αναπτυξιακών πολιτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Schapira, για το πολύ σημαντικό σχέδιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό ισχύει τόσο για τις χώρες που παρέχουν βοήθεια, όσο και για αυτές που τη λαμβάνουν.

Ο λόγος είναι ότι οι τοπικές αρχές είναι πιο κοντά στους πολίτες. Γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και των προβλημάτων κοινωνικής και οικονομικής φύσης, καθώς και των προβλημάτων υποδομών. Η αναπτυξιακή βοήθεια που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές μπορεί επομένως να είναι πιο αποτελεσματική. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις πτυχές των τοπικών αρχών πιο συχνά και να εκτιμούμε τις ικανότητές τους. Επιπλέον, ενισχύοντας τις τοπικές αρχές στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κάτι που μπορεί από μόνο του να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Αξίζει επομένως να στηρίξουμε και να επενδύσουμε ακόμη στην ανάπτυξη των τοπικών αρχών.

Συμφωνώ με την άποψη ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να λάβουν τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για να καταφέρουν να διαδραματίσουν τον κατάλληλο ρόλο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Πολλές τοπικές αρχές, κυρίως αυτές των νέων κρατών μελών, δεν είναι ικανές να χρηματοδοτήσουν παρόμοιες αποστολές από τους ίδιους τους προϋπολογισμούς τους. Επίσης, οι τοπικές αρχές, μπορούν να εξασφαλίσουν την ενίσχυση άλλων τοπικών φορέων όπως τα πανεπιστήμια, οι ΜΚΟ και οι επιχειρήσεις. Αυτό χρησιμεύει για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών γενικά στη δημόσια ζωή και κυρίως, τη συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00, εν αναμονή της ψηφοφορίας, και συνεχίζεται στις 12.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα της ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά πρακτικά)

 

5.1. Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)

5.2. Κοινοτική δράση για την πρόβλεψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ψηφοφορία)

5.3. Παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χάριν διευκρίνισης, θα ήθελα να προστεθούν οι λέξεις «την περίοδο εκείνη» μετά τη λέξη «Επιτροπή», οπότε τώρα η τροπολογία 7 θα γίνει ως εξής: «παρατηρεί ότι πριν από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της Μάλτας είχε δηλώσει ότι είχε διαπραγματευθεί με την Επιτροπή παρέκκλιση στην εαρινή θήρα· εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το γεγονός ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις και τμήματα της κοινωνίας των πολιτών στη Μάλτα είχαν αμφισβητήσει τις δηλώσεις της κυβέρνησης της Μάλτας, η Επιτροπή, την περίοδο εκείνη, προτίμησε να τηρήσει σιγή επί του θέματος, δημιουργώντας έτσι μια ενδεχομένως αμφίσημη κατάσταση»

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12:

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μας ήθελε να ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την τροπολογία 12, αλλά δυστυχώς δεν το κάναμε εγκαίρως. Ζητώ, ως εκ τούτου, από το Σώμα να επιτρέψει μια ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την τροπολογία 12, παρά το γεγονός ότι δεν το ζητήσαμε εγκαίρως. Είμαι σίγουρος ότι η συνάδελφός μου Monica Frassoni δεν θα έχει αντίρρηση.

(Γέλια)

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

 

5.4. Ευρωμεσογειακές σχέσεις (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 21:

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο κ. Tannock απέσυρε την τροπολογία του υπέρ μιας προφορικής τροπολογίας, η οποία –αναφέρομαι στην παράγραφο 21 του γαλλικού κειμένου– θα είχε ως εξής: μετά τη φράση «aucun cas refouler une persone» να προστεθεί «demandeur d'asile vers un état où elle risque…».

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να καλέσω την Ομάδα μου να ψηφίσει υπέρ του τελικού κειμένου, διότι υπήρξε ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν απέσυρα την τροπολογία που κατέθεσα, αλλά θα ήμουν διατεθειμένος να το πράξω σε αντάλλαγμα μιας αλλαγής σε αυτή την προφορική τροπολογία προσθέτοντας τις παρακάτω λέξεις: «για τη διάρκεια κατά την οποία οι υποθέσεις των αιτούντων άσυλο εξετάζονται από τις αρχές», διότι διαφορετικά θα μπορούσαν να μείνουν στις χώρες μας για πάντα.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει τις προφορικές τροπολογίες)

 

5.5. Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 58:

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το κείμενο που κατατέθηκε, θα ήθελα να ζητήσω την αντικατάσταση της λέξης «επεκτείνοντας» με τις λέξεις «λαμβάνοντας υπόψη».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

5.6. Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)

5.7. Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 15, σημείο 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Voggenhuber (Verts/ALE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν από την ψηφοφορία, η προσοχή μου επικεντρώθηκε σε ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επιλυθεί πολύ εύκολα. Στην παράγραφο 15 αναφέρεται: «σκοπεύει εν προκειμένω να τροποποιήσει το άρθρο 34 του Κανονισμού του». Εφόσον για τους Κανονισμούς χρειαζόμαστε διαφορετική πλειοψηφία από ό,τι για την ψηφοφορία αυτή, πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι η λέξη «σκοπεύει» είναι πολύ δυνατή.

Για τον λόγο αυτό, προτείνω να τροποποιήσουμε την παράγραφο 15 ως εξής: «εξετάζει εν προκειμένω τη δυνατότητα τροποποίησης του Κανονισμού». Ελπίζω ότι με αυτήν την τροποποίηση του άρθρου θα μπορέσει να συμφωνήσει και η Ομάδα PPE-DE.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

5.8. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)

5.9. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο β:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σε συμφωνία με διάφορες ομάδες, θέλω να καταθέσω μια προφορική τροπολογία με σκοπό να αντικατασταθεί, στην πρώτη γραμμή της παραγράφου 1, σημείο (β), η φράση «ο στόχος», με τη φράση «μεταξύ των στόχων» και να αντικατασταθεί η φράση «είναι η σταδιακή ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών» με τη φράση «είναι η έγκαιρη θέσπιση μιας εξελιγμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΖΕΣ)».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο ιθ:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία με σκοπό να εισαχθεί, στη δεύτερη γραμμή της παραγράφου 1, σημείο (ιθ), μετά τη φράση «ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών υπό», η φράση «συνθήκες δικαιοσύνης και αμοιβαίου οφέλους, που βασίζεται στη συμπληρωματικότητα και την αλληλεγγύη» προς αντικατάσταση της φράσης «ανταγωνιστικές συνθήκες».

Επίσης προτείνεται η ίδια παράγραφος να τελειώνει με τη φράση «των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των συμβαλλομένων μερών».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο κα:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Αυτή η προφορική τροπολογία έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη «ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ)» στην παράγραφο 1, σημείο (κα), με τη φράση: «ευρωλατινοαμερικανικής ζώνης σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο κβ:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Αυτή η προφορική τροπολογία έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη «ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ)» στην παράγραφο 1, σημείο (κβ), με τη φράση: «ευρωλατινοαμερικανικής ζώνης σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο κδ:

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η τελευταία από τις προφορικές τροπολογίες και έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη «ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ)» στην παράγραφο 1, σημείο (κδ), με τη φράση: «ευρωλατινοαμερικανική ζώνη σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

5.10. Αγνοούμενοι στην Κύπρο (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η κ. Resetarits και ο κ. Τριανταφυλλίδης έχουν επίσης υπογράψει αυτή την πρόταση ψηφίσματος; Η κ. Resetarits εξ ονόματος της Ομάδας Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελεύθερων για την Ευρώπη και ο κ. Τριανταφυλλίδης εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς- Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι έχουμε ανάμεσά μας σήμερα τρία μέλη της Επιτροπής για τους αγνοούμενους στην Κύπρο: τον κ. Christophe Girod, πρόεδρο της επιτροπής, που εκπροσωπεί τον ΟΗΕ· την κ. Gülden Plümer Küçük, που εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους· και τον κ. Ηλία Γεωργιάδη, που εκπροσωπεί τους Ελληνοκύπριους. Όλα τα μέλη της επιτροπής βρίσκονται εδώ για να τους εκφράσουμε τη στήριξή μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα)

 

5.11. Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (ψηφοφορία)

5.12. Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών ολοκληρώνεται.

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0098/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα και χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τη βέλτιστη μορφή κοινοτικής δράσης για την εξασφάλιση πλαισίου για τις διασυνοριακές παραμέτρους της υγειονομικής περίθαλψης

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0119/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο μου όσον αφορά το ψήφισμα για το εαρινό κυνήγι στη Μάλτα. Καταψήφισα το ψήφισμα γιατί αισθάνθηκα πως ήταν ανώφελο και δυσανάλογο. Δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών της Μάλτας όσον αφορά το ζήτημα. Το ψήφισμα είναι άσκοπο, δεδομένου ότι η Μάλτα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν τους κανόνες που διέπουν το κυνήγι. Επιπλέον, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι, κατά τη διεξαγωγή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μάλτας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίστηκε γραπτώς και όχι προφορικά μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Μάλτα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια παρέκκλιση για να επιτρέψει το εαρινό κυνήγι.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ομιλητή, πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό σχετικά με το κυνήγι πτηνών στη Μάλτα είναι ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι η διατήρηση των ζώων και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση των ζώων είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό, αν και από την άλλη πλευρά αυτής της Αίθουσας πνέει ένας αρκετά δυνατός αντίθετος άνεμος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πως ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τη Μάλτα, γιατί υπήρξε ελάχιστη πρόοδος από την πλευρά της κυβέρνησης της Μάλτας. Εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε τον αφανισμό τεράστιου αριθμού πτηνών στη Μάλτα. Πολλά εκατομμύρια πτηνά θανατώνονται εκεί, σε αντίθεση με όλες τις θεμελιώδεις διατάξεις που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία, ψήφισα υπέρ της παραγράφου 2 της έκθεσης Voggenhuber κατά λάθος, ενώ ήθελα να την καταψηφίσω, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να καταγραφεί αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι Βρετανοί Συντηρητικοί καταψήφισαν το ψήφισμα για καθαρά διαδικαστικούς λόγους. Νιώθουμε ότι αυτό το ψήφισμα αντιπροσωπεύει κατάχρηση της διαδικασίας. Η ψήφος μας δεν πρέπει να εκληφθεί ως έκφραση των απόψεων που έχουν οι Βρετανοί Συντηρητικοί ευρωβουλευτές για την ουσία ή, με άλλα λόγια, για τη συγκεκριμένη υπόθεση που εξετάζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος και επιθυμώ να δω μια άμεση απαγόρευση του παράνομου κυνηγιού πτηνών στη Μάλτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η υποβολή αυτού του ψηφίσματος στη σύνοδο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου θα μπορούσε εύκολα να αποφευχθεί αν η Μάλτα είχε απλώς ακυρώσει το εαρινό κυνήγι και, ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, θα είχε τηρήσει τις διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά. Ωστόσο, συνεχίζει να αγνοεί τις αναρίθμητες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και τις νομικές ενέργειες της Επιτροπής και φαίνεται διατεθειμένη για μια ακόμη φορά να επιτρέψει στους κυνηγούς να θανατώνουν έναν τεράστιο αριθμό προστατευμένων αποδημητικών πτηνών. Το να τα θανατώνουν, δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό, αποτελεί απλώς ένα χόμπι για τους κυνηγούς της περιοχής και είναι πια ανεξέλεγκτο, απειλώντας την πολυμορφία και την προστασία των ειδών των πτηνών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπρόσωποι των κυνηγών δεν έχουν αναστολές χαρακτηρίζοντας φασίστες αυτούς που αντιτίθενται στο εαρινό κυνήγι. Απειλούν την ίδια τους την κυβέρνηση, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους και τον μηχανισμό της αστυνομίας με βίαιο τρόπο και αυτό είναι κάτι που στη δική μας Ένωση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η κυβέρνηση της Μάλτας μπορεί να νιώσει πως θίγεται από αυτό το ψήφισμα, αλλά θα νιώσει επίσης αναζωογονημένη από τη στήριξη όλης της Ευρώπης η οποία λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του εαρινού κυνηγιού και για αυτόν τον μοναδικό λόγο στηρίζω πλήρως αυτό το ψήφισμα.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0041/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα υποστηρίξω αυτή την έκθεση, παρά την αποτυχία να συμπεριληφθεί η παράγραφος 21 στην αρχική της μορφή: «υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να απωθήσουν άτομο προς κράτος όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή ωμή, εξευτελιστική ή απάνθρωπη μεταχείριση συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής».

Είμαι απογοητευμένος που υπήρξε μια μικρή πλειοψηφία σε αυτό το Σώμα υπέρ του αποκλεισμού αυτής της σημαντικής αρχής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θα μπορούσα να πω πολλά για αυτό το ψήφισμα. Ωστόσο, μου επιτρέπονται μόνο 200 λέξεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσω για να καταδικάσω την αποσιώπηση από το ψήφισμα, του απαράδεκτου μποϊκοτάζ της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) που εξήγγειλε η κυβέρνηση του Ισραήλ και η Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις εκλογές στην Παλαιστίνη τον Ιανουάριο 2006. Η ΕΕ συμμετείχε στο μποϊκοτάζ και διέκοψε τη χρηματοδοτική της ενίσχυση, επιτείνοντας κατά συνέπεια την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει ο λαός της Παλαιστίνης ως αποτέλεσμα της κατοχής και της επίθεσης του Ισραήλ.

Αποσιώπησε την απαράδεκτη, στάση της ΕΕ του τύπου «περιμένετε να δείτε» και «ακολουθήστε τον αρχηγό μου», η οποία συνεχίζει την αποκατάσταση των σχέσεων με τις αρχές της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανόμενης της εκ νέου χορήγησης της χρηματοδοτικής βοήθειας, που εξαρτάται από την ικανοποίηση ορισμένων συνθηκών όπως η «υποχρέωση στη μη βία», όταν το Ισραήλ είναι αυτό που κατέχει με στρατιωτικές δυνάμεις τα εδάφη της Παλαιστίνης· ή την «αναγνώριση του Ισραήλ», όταν το Ισραήλ είναι αυτό που δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης σε ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος· και τον «σεβασμό των προηγούμενων συμφωνιών και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανόμενου του Χάρτη Πορείας, όταν είναι το Ισραήλ αυτό που δεν τηρεί τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες του Όσλο και τον ίδιο τον Χάρτη Πορείας και συνεχίζει με την κατασκευή του παράνομου τείχους και της πολιτικής διακανονισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Συγκεκριμένα, είμαι υπέρ των τροπολογιών που συνάδουν με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δήλωναν ότι κανένα άτομο δεν θα πρέπει να απωθείται σε μέρος όπου κινδυνεύει να υποστεί άσχημη μεταχείριση, βασανιστήρια ή να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αποτέλεσμα των διαδοχικών διευρύνσεων – ένα αποτέλεσμα που οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η προοπτική προσχώρησης υπήρξε ένας από τους βασικούς παράγοντες για τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό των χωρών και των κοινωνιών μας.

Εφόσον είναι αδύνατη η απεριόριστη διεύρυνση της ΕΕ και δεν είναι κάτι του οποίο είμαι υπέρμαχος, είμαι υπέρ μιας ρύθμισης που θα βοηθούσε να προκύψουν παρόμοια αποτελέσματα στη λεκάνη της Μεσογείου. Σκέφτομαι ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο, που καθορίστηκε σε συνεργασία με τους γείτονές μας της Μεσογείου και σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει, μεσοπρόθεσμα, έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας στην περιοχή της Μεσογείου και έναν χώρο του οποίου η συλλογιστική θα ήταν όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν του μοντέλου της ΕΕ. Η προσχώρηση σε αυτόν τον χώρο θα ήταν ανοιχτή στις κοντινές χώρες που πληρούν τα βασικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, όπως το να είναι δημοκρατικές, να έχουν οικονομίες αγοράς και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήταν μια ενισχυμένη συνεργασία σε αντιστάθμιση των μεταρρυθμίσεων. Θα είχε επίσης περιστασιακή και επικουρική αξία όντας μια η λύση η οποία, αν ενδιαφέρει ενδεχομένως το Μαρόκο, το Ισραήλ ή την Τυνησία, θα μπορούσε επίσης να ενδιαφέρει την Τουρκία, αν αυτή η χώρα επρόκειτο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία προσχώρησης έφτασε σε αδιέξοδο.

Η ευημερία και η δημοκρατία των γειτόνων μας, με τα δυνητικά πλεονεκτήματα και πληθυσμούς που δεν θα χρειάζεται να μεταναστεύσουν με οποιοδήποτε κόστος, θα συνιστούσε ένα εποικοδομητικό ευρωπαϊκό σχέδιο. Επιπλέον, δεν θα ήταν καν κάτι εντελώς νέο.

 
  
  

- Έκθεση: Arif (A6-0468/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Είναι σαφές ότι μια πραγματική πολιτική συνεργασίας με τις χώρες της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου είναι απαραίτητη για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών τις οποίες η Ευρώπη δεν διαθέτει πλέον τα μέσα να υποδεχθεί, μέσα που δεν διέθετε εδώ και αρκετό καιρό. Είναι επίσης σαφές ότι μια λογική εμπορική πολιτική μπορεί να είναι εξίσου ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές της Μεσογείου.

Δεν είναι αυτό όμως που προτείνει η έκθεση του κ. Arif. Ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει την επέκταση, προς τη Βόρεια Αφρική και ένα τμήμα της Μέσης Ανατολής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λειτουργιών και των πολιτικών της: ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων.

Με ποιον σκοπό; Δεν γνωρίζουμε πραγματικά, καθώς μια έρευνα που αναφέρει ο κ. Arif προβλέπει τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Λόγω επομένως της ιδεολογίας του όσον αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές και όχι προς όφελος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν των χωρών της Μεσογείου, το Κοινοβούλιο στηρίζει αυτό το σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως έναν βαθμό από μια μεταρρυθμιστική ρητορική, στόχος της έκθεσης αυτής είναι κυρίως η προώθηση της δημιουργίας μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής της Μεσογείου και να επιτευχθεί αυτό, επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να καθιερώσει την αποτελεσματική ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της υπογραφής διμερών/περιφερειακών συμφωνιών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν στις διαπραγματεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Για παράδειγμα, η έκθεση προβλέπει το, αν όχι ρυθμισμένο, «άνοιγμα των αγροτικών αγορών», με ειδική αναφορά στον τομέα της οινοποιίας και των οπωροκηπευτικών· η ελευθέρωση των υπηρεσιών, αν όχι ο αποκλεισμός (μόνο...) αυτών των δημόσιων υπηρεσιών που θεωρούνται σημαντικοί (υγεία, εκπαίδευση, παροχή πόσιμου νερού, τέχνες και οπτικοακουστικές υπηρεσίες)· η ελευθέρωση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της δημιουργίας μιας ευρωμεσογειακής αγοράς· και η ελευθέρωση του βιομηχανικού τομέα, κυρίως μέσω της «καθιέρωσης ενός ευρωμεσογειακού χώρου παραγωγής» για την κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης, ενθαρρύνοντας κυρίως με αυτόν τον τρόπο τη μεταφορά ενός μεγάλου ποσοστού της παραγωγικής ικανότητας.

Με άλλα λόγια, η πρόθεση είναι να προωθηθεί η ελευθέρωση του εμπορίου, προς ικανοποίηση των πολυεθνικών και των κυριότερων ευρωπαίων εισαγωγέων, οι οποίοι λαχταρούν να κυριαρχήσουν στις νέες αγορές και στους φυσικούς πόρους και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού.

Αυτό που, βασικά, τίθεται σε κίνδυνο είναι τα ίδια τα αναπτυξιακά πρότυπα των εθνών τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες και συνθήκες, μαζί με ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ αυτών των διαφορετικών χωρών που βασίζεται πραγματικά σε αμοιβαία στήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Στα 12 χρόνια από τη Δήλωση της Βαρκελώνης, οι λαοί της Μεσογείου έχουν γίνει φτωχότεροι, πιο απελπισμένοι, ενώ περιοχές γνωρίζουν τον πόλεμο. Ταυτόχρονα το κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο, πλουτίζει.

Στην έκθεση για τη δημιουργία ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών εκφράζεται η ανησυχία της ΕΕ για τη μικρή πρόοδο της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Επιδιώκεται ενίσχυση των ενεργειών, δηλαδή της ωμής επέμβασης της ιμπεριαλιστικής ΕΕ στο εσωτερικό των χωρών της νότιας-νοτιανατολικής Μεσογείου, με επεξεργασμένη στόχευση σε κάθε πλευρά της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής των χωρών. Τεράστια ποσά ξοδεύει σε αυτές τις χώρες η ΕΕ με όρους και προϋποθέσεις, ώστε η οικονομική ανάπτυξη, οι πολιτικές δομές να εξυπηρετούν το ευρωενωσιακό κεφάλαιο και την κερδοφορία του, καταστρατηγώντας κάθε εθνική κυριαρχία για τα κράτη της περιοχής.

Είναι υποκριτική η ανησυχία που εκφράζεται για την πολιτική αστάθεια στην νότια-νοτιανατολική Μεσόγειο, για τις υλικές καταστροφές των πολέμων. Η ιμπεριαλιστική ΕΕ είναι συνένοχη και συνυπεύθυνη. Ζωντανή μαρτυρία οι χιλιάδες στρατιωτών στην περιοχή.

Η ευημερία για τους λαούς μπορεί να είναι δυνατή μόνο στο βαθμό που έχουν πλήρη εθνική κυριαρχία και ελευθερία να αναπτύξουν τις δομές και την παραγωγή τους με τρόπο που αυτοί επιλέγουν. Γι' αυτό είναι ανάγκη η απαλλαγή τους από κάθε μορφή ξένης επέμβασης και η ενίσχυση της αντιιμπεριαλιστικής πάλης τους, ώστε κυρίαρχοι να είναι πράγματι οι λαοί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση που περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις όσον αφορά τη δημιουργία μιας αμοιβαία επωφελούς ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Πιστεύω ότι η υλοποίηση οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Ειδικότερα, είμαι ευχαριστημένος που η έκθεση δηλώνει ότι η ΖΕΣ πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των χωρών για να τους επιτρέψει να προστατεύσουν τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς τους, όπως η γεωργία και οι δημόσιες υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), γραπτώς. (IT) Οι τρεις πρωταρχικοί στόχοι που καθορίστηκαν στη Διάσκεψη της Βαρκελώνης του 1995 –δηλαδή η οικοδόμηση μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών έως και το 2010 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αφρικανών και ασιατών εταίρων, η οικοδόμηση ενός χώρου ειρήνης και σταθερότητας και η ανάπτυξη ελεύθερων και δημοκρατικών κοινωνιών– δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί.

Η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση απέχει, δυστυχώς, έτη φωτός από μια ειρηνική λύση. Επιπλέον, μετά την απόσυρση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε ένας δραματικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των υποστηρικτών της Χαμάς και της Φατάχ.

Σε ορισμένες μη ευρωπαϊκές χώρες της εταιρικής σχέσης, αν και ορισμένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναγνωριστεί, συχνά δεν εφαρμόζονται πλήρως.

Επίσης, η οικονομική και κοινωνική εταιρική σχέση, η οποία ενισχύεται από πόρους του προγράμματος Meda, δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και εξακολουθεί να υπάρχει μια τρομακτική αναπτυξιακή υστέρηση, τόσο γιατί η Ευρώπη δεν μερίμνησε επαρκώς για την πλήρη εφαρμογή του πρώτου και δεύτερου προγράμματος Meda όσο και γιατί οι δικαιούχες χώρες δεν ήταν πάντοτε σε θέση να δημιουργήσουν τις αναγκαίες οικονομικές και κοινωνικές υποδομές, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές.

Τέλος, σε πολλές ευρωμεσογειακές περιφέρειες δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών, η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας είναι ακόμη ανεπαρκής και ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών έχει ακόμη να διανύσει αρκετό δρόμο. Για τους λόγους αυτούς, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αναβάλουμε την οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα σχόλιά μου όσον αφορά τις ευρωμεσογειακές σχέσεις εφαρμόζονται απολύτως κατ’ αναλογία σε αυτή τη συζήτηση.

Όπως ανέφερα σε προηγούμενες περιπτώσεις, στηρίζω τον στόχο της δημιουργίας μιας εις βάθους συμφωνίας μεταξύ της «Ευρώπης» και των γειτόνων της Μεσογείου. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό –και μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών είναι λιγότερο από αυτό– δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου. Καθίσταται επίσης σαφές, ωστόσο, ότι οτιδήποτε κινείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετικό και αξίζει τη στήριξή μου. Αυτή είναι κυρίως η περίπτωση αυτού που συζητάμε σήμερα.

Ψήφισα επομένως υπέρ, αλλά θα ήθελα η συζήτησή μας σχετικά με αυτά τα θέματα να κινείται προς μια ευρύτερη άποψη της μορφής που θα λάβουν οι σχέσεις μας με τους νότιους γείτονές μας. Για το καλό και των δύο πλευρών της Μεσογείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (ITS), γραπτώς. (IT) Εξ ονόματος της Ομάδας Ταυτότητα, Παράδοση και Κυριαρχία καθώς και του κόμματος Fiamma Tricolore που εκπροσωπώ, λέω «Όχι» σε αυτό το απαράδεκτο ψήφισμα. Όχι όσον αφορά την οικοδόμηση της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, αλλά εξαιτίας του περίπλοκου περιεχομένου της πρότασης και των προοπτικών για το μέλλον.

Στο σημερινό πλαίσιο πολιτικής αστάθειας και θεσμικής σύγχυσης, η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών δεν μπορεί να σημαίνει μόνο την παροχή ευκαιριών στις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τα εμπόδια που συνάντησαν οι εν λόγω χώρες κατά την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την οικοδόμηση μιας ευρωμεσογειακής αγοράς δεν θα πρέπει να τους δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να προστατεύσουν τους πιο ευαίσθητους τομείς των οικονομιών τους, σε βάρος των χωρών της ΕΕ, ο μοναδικός ρόλος των οποίων, σύμφωνα με την παρούσα έκθεση, είναι η παροχή συνδρομής, ενώ οι πολίτες τους θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος.

Η μόνη πτυχή που εξετάστηκε όσον αφορά την ανάγκη προσαρμογής του ρυθμού και της έντασης, με τα οποία πραγματοποιείται το άνοιγμα των αγορών, είναι η έγκαιρη παροχή υποστήριξης για την ενσωμάτωση των χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τα σχέδια για τη θέσπιση ενός είδους ολοκληρωμένης γεωργικής πολιτικής για τη Μεσόγειο και η ανάλογη οικονομική υποστήριξη προς τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο, ώστε να προεικάζεται η μετατροπή του FEMIP σε μια πραγματική αναπτυξιακή τράπεζα. Και για να ολοκληρωθεί η φάρσα, η έκθεση προτίθεται να προωθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, μέσω νομικών και διοικητικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου. Δεν υπάρχει κανένα όφελος σε όλα αυτά, μόνο επιπρόσθετα βάρη για τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

 
  
  

- Έκθεση: Pack (A6-0030/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και χαίρομαι διότι η έκθεση δίνει έμφαση στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και στην εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω αυτή την έκθεση λόγω του ότι προβαίνει σε ορθές συστάσεις για την επιδίωξη της δικαιοσύνης και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Συγχαίρω ιδιαιτέρως την εισηγήτρια που ενθάρρυνε τις αρχές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να διώξουν τους καταζητούμενους εγκληματίες πολέμου και να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Χαιρετίζω επίσης το πρόσφατα υποβληθέν σχέδιο για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αστυνομίας, καθώς επιβάλει μια ισορροπημένη κατανομή των ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη διαφάνεια στην επιλογή των αρχηγών και των αξιωματικών της αστυνομίας και για την παρακολούθηση του έργου τους. Εδώ, θέλω επίσης να επαινέσω το έργο των αφοσιωμένων ανδρών και γυναικών της Βασιλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Ulster που βοήθησαν στην εκπαίδευση της τοπικής αστυνομικής δύναμης.

 
  
  

- Έκθεση: Voggenhuber (A6-0034/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Voggenhuber γιατί το Κοινοβούλιο ακυρώνει για μια ακόμη φορά τα δημοψηφίσματα στις Κάτω Χώρες και στη Γαλλία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Πως αλλιώς μπορεί να περιγραφεί αυτό; Παρά το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν υπήρξε ποτέ ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο και μετά την απόρριψη του Συντάγματος σε αυτές τις δύο χώρες, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, αυτός ο πολιτικά ορθός κατάλογος διακινείται και πάλι με τη χρήση όλων των παρασκηνιακών τρόπων. Αυτό είναι νομικά και πολιτικά απαράδεκτο.

Η επίσημη ομόφωνη σαφής περιφρόνηση της Ευρώπης για τις εθνικές δημοκρατίες είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso υπέδειξε στον λαό των Κάτω Χωρών, μέσα στην ίδια του τη χώρα μάλιστα, να αποδεχτούν τελικά αυτό το Σύνταγμα. Οι πολίτες είναι ευπρόσδεκτοι να συνεχίσουν να ψηφίζουν, αλλά τελικά οι ευρωπαίοι μανδαρίνοι είναι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Όποιος νομίζει ότι αυτού του είδους η αλαζονεία πρόκειται να κάνει τους πολίτες λιγότερο ευρωσκεπτικιστές, πρέπει να το ξανασκεφτεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Nigel Farage, Michael Henry Nattrass και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε αυτή την τροπολογία διότι δηλώνει με μεγάλη σαφήνεια την τεκμηριωμένη θέση ότι η Συνταγματική Συνθήκη απορρίφθηκε και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι ψηφίσαμε με αυτόν τον τρόπο δεν υποδηλώνει καμία απολύτως υποστήριξη για την πολιτική ομάδα που κατέθεσε την τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν την αρχή της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως μια συμβουλευτική δήλωση προς τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι Συντηρητικοί καταψήφισαν την έκθεση αυτή καθώς το θέμα ήταν να αποκτήσει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα ο Χάρτης (νομική κατοχύρωση) σε ολόκληρη την Ένωση, και σε αυτό είμαστε εντελώς αντίθετοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτή την τροπολογία διότι δηλώνει με μεγάλη σαφήνεια την τεκμηριωμένη θέση ότι η Συνταγματική Συνθήκη απορρίφθηκε και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι ψήφισα με αυτόν τον τρόπο δεν υποδηλώνει καμία απολύτως υποστήριξη για την πολιτική ομάδα που κατέθεσε την τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), εισηγητής. (PT) Ο χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί μια περίληψη των κοινών ευρωπαϊκών αρχών με τις οποίες όλοι οι πολίτες μπορούν να ταυτιστούν, παρέχοντάς τους ένα μέσο με το οποίο μπορούν να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους, μέσω της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των δικαιωμάτων τους και για τον καλύτερο έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών όταν εγκρίνουν και εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Ένωσης.

Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καταστεί νομικά δεσμευτικός, παρόλο που αποτελεί ένα κείμενο αναφοράς για τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Είναι σημαντικό να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπτύξουμε μια πραγματική «νοοτροπία θεμελιωδών δικαιωμάτων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της δημιουργίας ενός γενικού συστήματος για την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ενεργούς προώθησης αυτών των δικαιωμάτων και μέσω της παρέμβασης σε περίπτωση παραβίασής τους από τα κράτη μέλη, ή σε περίπτωση αποτυχίας της σωστής τήρησής τους.

Πρέπει επομένως να υπάρξει αυστηρή και συστηματική παρακολούθηση προκειμένου να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις για τη διασφάλιση μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ των στόχων ασφαλείας και των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, ο σεβασμός για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να επεκταθεί σε όλη τη νομοθετική διαδικασία και στην επιτροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση του κ. Voggenhuber ισχυρίζεται ότι όλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να υπόκειται στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό το γνήσιο ιδεολογικό συνονθύλευμα, και επομένως ότι αυτός ο Χάρτης πρέπει να καταστεί δεσμευτικός. Με άλλα λόγια, συμφωνεί να αγνοήσουμε την απόρριψη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τους πολίτες, του οποίου ο Χάρτης αποτελεί το δεύτερο μέρος, και να επιβληθεί ένας δικαστικός περιορισμός ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ούτε από τους λαούς, ούτε από τα κοινοβούλιά τους!

Επιπλέον, αυτό θα έχει τρεις επιπτώσεις. Θα νομιμοποιήσει την παρέμβαση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε τομείς στους οποίους δεν έχει δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις ίδιες τις συνθήκες, όπως η αστυνομική και δικαστική συνεργασία, γεγονός που αποτελεί μεγάλο παράδοξο. Θα επιβάλει στα κράτη παράνομους περιορισμούς: Οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να επιβάλουν για παράδειγμα την «ανταπεργία» ένα δικαίωμα που αναγνωρίζει ο Χάρτης, μια απαγορευμένη όμως πρακτική σε πολλά κράτη. Θα επιβάλει περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίον διεξάγονται οι ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πώς θα τροποποιήσουμε, αν όχι μόνο περιθωριακά, μια νομοθεσία που εφαρμόζει ένα «θεμελιώδες δικαίωμα»;

Το κείμενο αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία: στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτυγχάνει με καταπληκτικό τρόπο την παραβίαση της δημοκρατίας, των Συνθηκών και των δικαιωμάτων του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά περιλαμβάνει ορισμένες άχρηστες προτάσεις, για παράδειγμα στην παράγραφο 2, η οποία αντιβαίνει με την εντολή που έχουμε από το εκλογικό μας σώμα. Είναι σημαντικό όλες οι αποφάσεις της ΕΕ να λαμβάνονται στο πλαίσιο του σεβασμού για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση ασκεί κριτική στις προηγούμενες συμφωνίες όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων των επιβατών που αποφασίστηκαν από κοινού από την Επιτροπή και τις αμερικανικές αρχές. Ο εισηγητής επισημαίνει γιατί η μυστική μεταφορά των κρατουμένων από την CIA στο έδαφος της ΕΕ ήταν παράνομη και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην επαναληφθούν ποτέ παρόμοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έκθεση αποδεικνύει σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν είναι απαραίτητο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς(PT) Υπήρξαν διαδοχικοί ελιγμοί στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκατάστασης της καλούμενης «συνταγματικής διαδικασίας», η οποία περιφρονεί κατάφωρα τις κυρίαρχες αποφάσεις του λαού της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών μέσω των δημοψηφισμάτων του 2005.

Η χρήση του «Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», ένα αναπόσπαστο μέρος του «Ευρωπαϊκού Συντάγματος», υπήρξε εδώ και καιρό το τέχνασμα σε αυτό το απαράδεκτο παιχνίδι.

Πρόθεση του εισηγητή είναι να διαπιστώσει το περιεχόμενο του συντάγματος που υποβλήθηκε από την πίσω πόρτα, δηλαδή να καταστήσει δεσμευτικό το κείμενο αυτό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι και επομένως να «διατηρήσει» τα διαβόητα «κύρια επιτεύγματα του Συντάγματος».

Αν ο στόχος είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, τότε πρέπει να παρατηρήσουμε αυτά που εφαρμόζονται στο Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, κείμενα τα οποία ισχύουν διεθνώς, που είναι πιο πλήρη και των οποίων η νομιμότητα έχει αναγνωριστεί, συγκριτικά με τον «Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», το περιεχόμενο του οποίου είναι ανεπαρκές όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα για παράδειγμα.

Για ακόμη μια φορά, η πρόθεση είναι η χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τα οποία είναι σήμερα γνωστά ως «θεμελιώδη» δικαιώματα) προκειμένου να επιβληθεί (εκ νέου) η λεγόμενη «συνταγματική διαδικασία» κρύβοντας την απαράδεκτη, νέο-φιλελεύθερη, ομοσπονδιακή και στρατιωτική ατζέντα πίσω από δηλώσεις που χειραγωγούν τις νόμιμες προσδοκίες και τις λογικές ανησυχίες των διάφορων λαών της ΕΕ.

Επομένως καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει έναν πολύ συγκεκριμένο και κομματικό τρόπο σκέψης όσον αφορά τον ορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα αυτά χρησιμεύουν υποστηρικτικά για την καταπολέμηση ατόμων που το Κοινοβούλιο θεωρεί ανεπιθύμητα, πολιτικών αντιπάλων ή και για να επιτεθεί σε ενοχλητικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι πολιτικά ορθές. Παραδόξως, δεν τα επικαλούμαστε ποτέ για την προστασία, για παράδειγμα, των δικαιωμάτων των πολιτικών μειονοτήτων που βρίσκονται στη σύνθεσή του. Μειονότητες, οι οποίες έχουν το μειονέκτημα ότι δεν ανήκουν στη μεγάλη και συμπαγή μάζα των ορθώς σκεπτόμενων ευρωπαίων φεντεραλιστών. Σε αυτόν τον τομέα, οι σημαντικές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης και της ισότητας έχουν εντελώς περιφρονηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει στην πράξη την περίφημη φράση: «κάνε αυτό που λέω, όχι αυτό που κάνω».

Αυτή η γενιά ευρωπαίων πολιτικών είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιβολή του οράματός της για την Ευρώπη και θα το κάνει παρά τη βούληση των λαών, αν χρειαστεί. Συνεπώς, ενώ το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα απορρίφθηκε μέσω δημοψηφίσματος στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, αυτή η γενιά πολιτικών φαίνεται πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να το προωθήσει τμηματικά. Ομοίως, ενώ ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχει καμία δεσμευτική νομική ισχύ, το κείμενο που μας προτάθηκε επιχειρεί να τον καταστήσει απαραίτητο –και στη χειρότερη περίπτωση, βασικό κείμενο αναφοράς– για τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Η έκθεση αυτή όχι μόνο δεν είναι αθώα αλλά είναι και επικίνδυνη για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής που αναζητά τρόπους για τη βελτίωση των μηχανισμών με τους οποίους ελέγχεται ότι όλη η νομοθεσία της ΕΕ συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θεμελιώδη δικαιώματα εξετάζονται μέσω διαδικασιών αξιολόγησης του αντίκτυπου ήδη από το στάδιο εκπόνησης της πρότασης της Επιτροπής. Ειδικότερα, είμαι ευχαριστημένος που η έκθεση αναζητά τρόπους για να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη διασφάλιση ότι η νομοθεσία της ΕΕ συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται επί του παρόντος θεσμική κρίση. Μέσω της ψήφου του, ο λαός της Γαλλίας εξέφρασε την επιθυμία του για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για μια Ευρώπη η οποία δεν περιορίζεται στην ενιαία αγορά. Οι πολίτες επιθυμούν μια Ευρώπη που αναγνωρίζει και κοινωνικά δικαιώματα.

Αυτή η πρόταση μεθοδολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής και, κυρίως, για τη συστηματική και αυστηρή παρακολούθηση όσον αφορά τη διασφάλιση ότι όλα τα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα τηρούνται κατά την κατάρτιση όλων των νομοθετικών προτάσεων, θα οδηγήσει στην εκπλήρωση των επιθυμιών της Ευρώπης. Θεωρώ επομένως σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος να μην αμφισβητηθεί ο δεσμευτικός από νομικής άποψης χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να καταφέρει να αποκτήσει τη σημασία που οι ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση περιλαμβάνει πολλές ανοησίες σχετικά με τη συνεχή υποχρέωση ανάπτυξης της ΕΕ και ορισμένες χρήσιμες διατυπώσεις σχετικά με το Σύνταγμα και τις περισσότερες εξουσίες της νέας υπηρεσίας. Τίποτα από αυτά δεν είναι προς όφελος της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. Αντίθετα, αυτές είναι κλασσικές διατυπώσεις οι οποίες ανακύπτουν συνεχώς στις εκθέσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι το αίτημα για τη δυνατότητα της Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να εμποδίσει τη νομοθεσία της ΕΕ που απειλεί παρόμοια δικαιώματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν ένα συνεχές κύμα νέων αντιτρομοκρατικών νόμων απειλεί την κοινωνία την οποία οι νόμοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί να προστατεύουν. Υπερψηφίζω λοιπόν την έκθεση, παρά τα μειονεκτήματά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα θετικά την έκθεση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη μεθοδολογία των νομικών προτάσεων της Επιτροπής για μια συστηματική και αυστηρή παρακολούθηση.

Ο κ. Voggenhuber ετοίμασε μια πολύ καλή έκθεση σχετικά με το σημαντικό ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τονίζει την ανάγκη σεβασμού και συμμόρφωσης με αυτά τα δικαιώματα καθώς και την ανάγκη δημιουργίας μέσων για την ελευθερία. Είναι βασικό να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος της Επιτροπής προκειμένου να εξετασθούν όλες οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα φαίνεται να είναι σωστά. Ως το κύριο νομοθετικό όργανο, η Επιτροπή πρέπει να επιφορτίζεται με τον έλεγχο της συμμόρφωσης των νομοθετικών προτάσεων με άλλα διεθνή μέσα όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που διασφαλίζονται στους πολίτες. Στηρίζω τη θέση της Επιτροπής. Σκοπεύει να εφαρμόσει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών της προτάσεων έως ότου τεθεί σε ισχύ αυτός ο Χάρτης.

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτά πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Φαίνεται πως ο έγκαιρος έλεγχος των ενεργειών της Επιτροπής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ένα καλό σημάδι και υποδεικνύει την κατεύθυνση των ενεργειών των οργάνων της Ένωσης. Ας ελπίσουμε ότι θα οδηγήσουν στον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Το να καταστήσουμε νομικά δεσμευτικό τον ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι πολιτικά ανειλικρινές και ανεύθυνο στην πράξη. Ο Χάρτης αυτός θεωρείτο πάντα ως ένα συμβολικό έγγραφο πολιτικού συμβιβασμού, επηρεασμένο από ισχυρούς εκπροσώπους ατομικών συμφερόντων που δεν προωθούν το κοινό καλό.

Ο Χάρτης δημιουργεί 18 νέα «θεμελιώδη δικαιώματα» τα οποία είναι αυθαίρετα αλλά υποχρεωτικά για τα εθνικά συντάγματα, χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί σε αυτά καμία κυβέρνηση και κανένας εθνικά εκλεγμένος αντιπρόσωπος. Ο Χάρτης αυτός είναι άχρηστος και άσκοπος εφόσον δεν έχουμε επισήμως καθορίσει το νομικό μέσο που πρέπει να εφαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Έχοντας τις αμφιβολίες μου για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, δεν θα στηρίξω τον Χάρτη και εκφράζομαι υπέρ της Σύμβασης.

Το μόνο θεσμικό όργανο που έχει το δικαίωμα να ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ηπείρου είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το μόνο νομικό μέσο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ευρωπαϊκή ενισχυμένη υπηρεσία μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 
  
  

- Έκθεση: Meyer Pleite (A6-0026/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση (A6-0026/2007) του κ. Meyer Pleite όσον αφορά τη διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, γιατί πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει έναν θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Η συμφωνία πρέπει να επιδιώξει μια ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων –πολιτικός διάλογος, συνεργασία και εμπόριο– που καθιστά δυνατή την εδραίωση των δημοκρατικών διαδικασιών στην Κεντρική Αμερική, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και διοικήσεων, την καταπολέμηση της βίας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, καθώς και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, τέλος, τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και των συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής καθώς υποστηρίζω μια ισορροπημένη συμφωνία σύνδεσης στην οποία η προοδευτική ελευθέρωση του εμπορίου θα πρέπει να είναι εργαλείο (και όχι σκοπός) στην υπηρεσία των κύριων στόχων της προαγωγής της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό έλλειμμα των χωρών της Κεντρικής Αμερικής αξίζει μια συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες μεταξύ των δύο περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), γραπτώς. – (FR) Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών, της γεωργίας, της μετανάστευσης και της αγοράς, τα έθνη της Ευρώπης πρέπει να διαμορφώσουν μια συμμαχία πολιτισμού με τις χώρες της κεντρικής Αμερικής. Οι γεωργοί μας για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα ανάλογα με αυτά των campesinos του Μεξικού ή των ΜΜΒ της Λατινικής Αμερικής λόγω της κατάσχεσης της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας τους και κυρίως της σταδιακής εξαφάνισης μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού συστήματος που υποχρεώνει τους παραγωγούς μπανάνας των γαλλικών Αντιλλών ή των Καναρίων να αναμετρηθούν με τους παραγωγούς της Ονδούρας ή της Νικαράγουας, αποκλειστικά προς όφελος πολυεθνικών όπως η Chiquita.

Η ανάγκη αυτής της συμμαχίας πολιτισμού μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής καθίσταται ακόμη πιο σαφής υπό το πρίσμα της παγκόσμιας μετανάστευσης. Επομένως, αν τη δεκαετία του 1970, οι γαλλικές αυτοκινητοβιομηχανίες, η χαλυβουργία και οι κατασκευαστικές βιομηχανίες είχαν στραφεί στο εργατικό δυναμικό της Λατινικής Αμερικής, αντί για αυτό των Aures, της Ανατολίας ή της Καβυλίας, η γαλλική κοινωνία θα είχε αποφύγει τις σημερινές εντάσεις και οι δημόσιοι προϋπολογισμοί θα είχαν αποφύγει τις σοβαρές δαπάνες.

Η Λατινική Αμερική στο πλαίσιο της σύναψης συμμαχίας με την Ευρώπη, θα έβρισκε τους συμμάχους που χρειάζεται στα διεθνή και εμπορικά φόρουμ, για την υπεράσπιση μιας άποψης σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων κοινωνιών και των οικονομιών που διαφέρουν από την αγγλοσαξονική ιδεολογία ότι αποτελούν το σύνολο της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Όταν διορίστηκα εισηγητής αυτής της έκθεσης, εκπόνησα ένα κείμενο, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Κεντρικής Αμερικής και τις πολιτικές οργανώσεις, το οποίο πρότεινε μια Συμφωνία Σύνδεσης βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες: την πολιτική συμφωνία και την καλή διακυβέρνηση, την αναπτυξιακή συνεργασία και το εμπόριο μεταξύ των δύο περιοχών με δίκαιους όρους και επ’ αμοιβαία ωφελεία στη βάση της συμπληρωματικότητας και της αλληλεγγύης. Μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, μια σειρά τροπολογιών ενσωματώθηκαν βάση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, οι οποίες στρέβλωσαν εντελώς την προσέγγιση της έκθεσής μου, υποδεικνύοντας ότι η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ήταν ένας στρατηγικός στόχος προτεραιότητας. Η άποψή μου, την οποία συμμερίζεται μια πλειοψηφία στην Κεντρική Αμερική, είναι ότι μια Συμφωνία Σύνδεσης που υπόκειται σε μία νεοφιλελεύθερη συνταγή θα ήταν λάθος και θα οδηγούσε μόνο σε ανισότητες και φτώχεια στην Κεντρική Αμερική, ωφελώντας τις πολυεθνικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, οι διάφορες πολιτικές ομάδες κατέληξαν σε μια σειρά συμβιβασμών που μετριάζουν τη νεοφιλελεύθερη φύση της έκθεσης, αλλά όχι επαρκώς κατά την άποψή μου. Αυτή η έκθεση εξακολουθεί να είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που ήταν η αρχική μου πρόθεση και επομένως απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
  

- Έκθεση: Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρούσα κατάσταση σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής καθιστά σαφώς αμφιλεγόμενες τις πραγματικές προθέσεις των Συμφωνιών Σύνδεσης που προωθεί η ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος που την τελευταία στιγμή, σε ορισμένα σημεία του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικατέστησε μια σαφή υπόδειξη της βοήθειάς του, τη δημιουργία μιας «ζώνης ελεύθερων συναλλαγών», με τη φράση «χώρος διαπεριφερειακής συνεργασίας Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής», διατηρώντας την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της προηγούμενης ως στόχους του τελευταίου.

Αυτό το τέχνασμα δεν συγκαλύπτει το γεγονός ότι η βοήθεια είναι η «έγκαιρη καθιέρωση ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών», προβλέποντας στις «κατευθυντήριες γραμμές της διαπραγμάτευσης τη σταδιακή και αμοιβαία ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών» (που διορθώθηκε την τελευταία στιγμή προσθέτοντας «υπό συνθήκες δικαιοσύνης και αμοιβαίου οφέλους στη βάση της συμπληρωματικότητας και της αλληλεγγύης»), με σκοπό «να διαπραγματευθεί μια ενιαία και αδιαίρετη εμπορική συμφωνία, η οποία θα υπερβαίνει τις σημερινές και τις μελλοντικές υποχρεώσεις των διαπραγματευόμενων μερών» στο πλαίσιο του ΠΟΕ, και θα θεσπίζει, εντός μεταβατικής περιόδου συμβατής με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ, μια ευρω-λατινοαμερικανική ζώνη σφαιρικής διαπεριφερειακής συνεργασίας… χωρίς να αποκλείει κανέναν τομέα…», αναπτύσσοντας μια «τελωνειακή ένωση» και μια «κοινή εσωτερική αγορά», διασφαλίζοντας «πρόσβαση στην αγορά στη γεωργία» και στις υπηρεσίες (εκτός από την υγεία και την εκπαίδευση).

Τι άλλο πρέπει να πούμε;

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας των Άνδεων, αν κατά τη διαπραγμάτευση της ζώνης ελεύθερου εμπορίου ληφθούν υπόψη οι ασυμμετρίες μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών του Συμφώνου των Άνδεων (πρέπει να δοθεί προσοχή στα διαφορετικά οικονομικά επίπεδα, στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στις διαφορετικές πολιτικές πορείες και στη σημαντική έλλειψη σύγχρονων υποδομών επικοινωνίας και μεταφορών μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών). Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η εισαγωγή βασικών κανόνων εργασίας, καθώς και η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης καθώς υποστηρίζει μια ισορροπημένη συμφωνία σύνδεσης στην οποία η προοδευτική ελευθέρωση του εμπορίου θα πρέπει να είναι μέσο (και όχι σκοπός) στην υπηρεσία των κύριων στόχων της προαγωγής της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

 
  
  

- Εκθέσεις: Meyer Pleite (A6-0026/2007) και Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επικεντρωθώ σε μία μόνο πτυχή των εκθέσεων Meyer Pleite και Yañez-Barnuevo García, ήτοι τη στήριξή τους για την περιφερειακή ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική. Στη χθεσινοβραδινή συζήτηση, ο Επίτροπος Mandelson είπε στο Σώμα ότι η εν λόγω ολοκλήρωση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Έχει δικαίωμα στην άποψή του, αλλά κανείς στη Λατινική Αμερική δεν έχει εκλέξει τον κ. Mandelson σε καμία θέση – ούτε, τώρα που το καλοσκέφτομαι, και στην Ευρώπη.

Όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, κάποια κράτη στην Κεντρική Αμερική ειδικότερα παραπονιούνται ότι οι Βρυξέλλες θέτουν ως προϋπόθεση για τις συμφωνίες εμπορίου και βοήθειας τη συμμετοχή των χωρών αυτών σε περιφερειακές δομές. Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνεια εκείνων που επιμένουν στην Ευρώπη ότι η υπερεθνικότητα είναι προς το συμφέρον όλων, αλλά είναι δική μας δουλειά να πούμε στις άλλες χώρες να μιμούνται αυτό που κάνει η ΕΕ; Γιατί άραγε όποτε συζητάμε σε αυτό το Σώμα για το Ιράκ ή το Ιράν, λόγου χάρη, οι βουλευτές σπεύδουν να καταδικάσουν την Ουάσινγκτον που επιδιώκει να επιβάλει τις αξίες της στον κόσμο, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να απειλήσουν άλλα κράτη για την ανάγκη να εκχωρήσουν την κυριαρχία τους, οι Βρυξέλλες ενθουσιάζονται ξαφνικά θέλοντας να επιβάλουν τις αξίες τους στον κόσμο; Δεν γίνεται να τα θέλουμε όλα δικά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει πως όταν το εμπόριο είναι πιο ελεύθερο, προωθείται η παγκόσμια ευημερία. Η έννοια του ελεύθερου εμπορίου βασίζεται στην ιδέα ότι όσο περισσότερα μέρη συμμετέχουν σε αυτήν, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα προκύψουν.

Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας περιλαμβάνει πολλά που αξίζουν και που θα μπορούσαν να επιφέρουν αυξημένη ευημερία. Δυστυχώς, όπως συνήθως συμβαίνει στην περίπτωση εκθέσεων του Κοινοβουλίου, υπάρχουν επίσης ασυναφείς και άχρηστες διατυπώσεις.

Η έκθεση αναφέρεται, για παράδειγμα, στις στρατηγικής σημασίας πτυχές της εξωτερικής πολιτικής μιας συμφωνίας και στην εκχώρηση επιπλέον εξουσιών στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την εμπορική και εξωτερική πολιτική.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι πτυχές που ανέφερα μόλις, επισκιάζουν τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Συνεπώς καταψήφισα αυτή την έκθεση κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Το ελεύθερο εμπόριο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ευημερίας στον κόσμο και όσο περισσότερες χώρες συμμετέχουν, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η ευημερία αυτών των χωρών. Η ενσωμάτωση μεγάλων τμημάτων της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής σε έναν χώρο ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ θα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την ευημερία και την εξάλειψη της φτώχειας.

Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας περιλαμβάνει επομένως πολλές πολύτιμες προτάσεις που θα οδηγήσουν σε αυξημένη ευημερία, αν εφαρμοστούν. Όπως συμβαίνει συνήθως με εκθέσεις του Κοινοβουλίου ωστόσο, περιλαμβάνει δυστυχώς ορισμένα σημεία των οποίων σκοπός είναι η προώθηση της μετατροπής της ΕΕ σε μια ομοσπονδιακή υπερδύναμη και η αύξηση της εξουσίας του Κοινοβουλίου εις βάρος των κρατών μελών.

Η έκθεση αναφέρεται, για παράδειγμα, στις στρατηγικής σημασίας πτυχές της εξωτερικής πολιτικής μιας συμφωνίας και με την εκχώρηση επιπλέον εξουσιών στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την εμπορική και εξωτερική πολιτική.

Παρά τις προσωπικές μου ενστάσεις, κρίνω πως είναι καλύτερο να εγκριθούν αυτές οι Συμφωνίες Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, παρά να απορριφθούν.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0118/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτή την πρόταση ψηφίσματος γιατί πιστεύω πως η εξαφάνιση ανθρώπων, η οποία έχει δραματικές επιπτώσεις σε όλους, στους ανθρώπους και στις οικογένειές τους και τους φίλους τους, είναι απαράδεκτη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και κυρίως εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Η ΕΕ δεν μπορεί να αποφύγει τις ευθύνες της και πρέπει να διαδραματίσει τον κύριο ρόλο όσον αφορά την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, ενισχυμένα από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, με σκοπό να τεθεί ένα τέλος στις θηριωδίες που συνεχίζονται για δεκαετίες και οι οποίες παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για την απόσυρση, στις 9 Μαρτίου, του τείχους που χώριζε για δεκαετίες «την τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης».

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Πέρα από τα εγγενή επιτεύγματα των προτάσεων που ψηφίζουμε, ανεξάρτητα με οποιαδήποτε συγκεκριμένη άποψη σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα, αυτό το ψήφισμα είναι σημαντικό γιατί μας υπενθυμίζει ότι στην «Ευρώπη» μας υπάρχει ένα εξίσου επονείδιστο τείχος όπως αυτό που αποκαλέσαμε "τείχος της ντροπής", παρόλο που στη Λευκωσία το τείχος αντικαταστάθηκε από περίφραξη.

Το πρόβλημα ωστόσο συνίσταται στη γραμμή που χωρίζει το νησί, διχάζει την Ευρώπη και προκαλεί οδύνη και στις δύο πλευρές. Πρέπει να το θυμόμαστε πάντα αυτό και η δήλωση αυτή αποτελεί μια υπενθύμιση.

 
  
  

- Έκθεση: Musotto (A6-0044/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί μπορούν να χαιρετίσουν ορισμένα σημεία αυτής της έκθεσης όπως η ανάγκη παρακολούθησης του αντίκτυπου της παράνομης μετανάστευσης στις νησιωτικές κοινότητες.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε κίνηση για τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής υπηρεσίας ακτοφυλακής».

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίσαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Η ύπαρξη αυτής της έκθεσης όσον αφορά την ενσωμάτωση, στις περιφερειακές πολιτικές, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των μειονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει από μόνη της ότι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ δεν έχουν χαθεί εντελώς κατά την πάροδο των ετών, δεν έχουν εξετασθεί σωστά. Αυτό συμβαίνει αναμφίβολα λόγω της ίδιας της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδίδεται στην ενοποίηση και την ισοπέδωση.

Εκφράζω επίσης τη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι δεν δόθηκε έμφαση στους απαράδεκτους περιορισμούς που αντιπροσωπεύει η εφαρμογή, ή η απειλή εφαρμογής, του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου γι’ αυτές τις περιοχές, κυρίως όσον αφορά τη φορολογία και τον ανταγωνισμό. Στη Γαλλία, το θαλάσσιο διαπύλιο τέλος, οι συντελεστές ΦΠΑ ή οι μειωμένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που εφαρμόζονται στην Κορσική ή στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, αμφισβητούνται ανά διαστήματα και πρέπει επίσης ανά διαστήματα να τίθενται εκ νέου υπό διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες από την κυβέρνηση.

Τέλος, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η ροή λαθρομεταναστών που έχουν κατακλύσει ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά αντιμετωπίζεται σχεδόν κλινικά από αυτή την έκθεση, ως ένα καθαρά τοπικό ζήτημα, ενώ πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων και ο μεταναστευτικός προσηλυτισμός της ΕΕ πρέπει να τονισθεί πως είναι μια από τις βασικές αιτίες αυτού του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα να προσθέσω απλώς δύο σημεία όσον αφορά το εν λόγω ψήφισμα:

Θα ήθελα να τονίσω πως συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να συγχέεται μια νησιωτική περιοχή με μια εξόχως απόκεντρη περιφέρεια και ότι πρέπει επομένως να λάβουμε υπόψη μας ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι διπλά μειονεκτούσες. Αυτό οφείλεται, πρώτον, στην απόστασή τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο και δεύτερον, στο γεγονός ότι πλήττονται από διαρθρωτικά μειονεκτήματα λόγω των νησιωτικών τους χαρακτηριστικών, κυρίως, καθώς και από άλλα φυσικά και γεωγραφικά εμπόδια.

Θα ήθελα να τονίσω την απόλυτη διαφωνία μας με τα σημεία του ψηφίσματος που ενισχύουν την παρούσα μεταναστευτική πολιτική, κυρίως όσον αφορά τη μετανάστευση από τη Βόρεια Αφρική, που στηρίζουν τη δημιουργία «ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα» και ενός «Ευρωπαϊκού σώματος ακτοφυλακής» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX), με σκοπό τη μείωση «της άμεσης πίεσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος». Πιστεύουμε πως είναι μια κατασταλτική πολιτική, η οποία αποσκοπεί στην ποινικοποίηση των μεταναστών, οι οποίοι αναζητούν απλώς καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους όπως ακριβώς οι χιλιάδες Πορτογάλοι οι οποίοι μεταναστεύουν κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία παραμερίζει και αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες μετανάστευσης, οι οποίες αναγνωρίζονταν για αρκετό καιρό, κυρίως από τα Ηνωμένα Έθνη.

Αυτός είναι και ο λόγος της απόφασής μας να απέχουμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Η σημασία των νησιών στις σημαντικές κοινοτικές πολιτικές ενισχύεται με την επέκταση της Ένωσης. Είμαι ευχαριστημένος που το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη καθώς εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την ΕΕ. Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τα βασικά προβλήματα των νησιών, όπως οι υψηλότερες τιμές, οι χαμηλότεροι μισθοί και η δυσκολία πρόσβασης στην ενιαία αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Ενώ υποστηρίζω πλήρως τις εκκλήσεις για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κακή κατάσταση των νησιών στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, ένιωσα ότι δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταψηφίσω τη σημερινή έκθεση του κ. Musotto επειδή ασπάζεται την προσέγγιση μιας «Ευρώπης-Φρουρίου».

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών είναι πολύ σημαντική και απαιτεί ειδικά μέτρα όπως η ευελιξία που ζητήθηκε όσον αφορά τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού. Τα νησιά που βρίσκονται στα ανοικτά της Ιρλανδίας έχουν διαδραματίσει και συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του ιρλανδικού πολιτισμού και της οικονομίας. Το Sinn Féin θα υποστηρίξει κάθε μέτρο που συμβάλει στη στήριξη τέτοιου είδους νησιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), γραπτώς. (IT) Τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι εξόχως απομακρυσμένα είτε όχι, πρέπει σχεδόν όλα να αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες. Μεταξύ αυτών, την έλλειψη υποδομών, τις υψηλότερες τιμές που οφείλονται στο πρόσθετο κόστος μεταφοράς, το μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος και τη μετανάστευση.

Για τους λόγους αυτούς, έχω επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει τη θέση της σχετικά με ορισμένα ζητήματα που είναι ουσιώδη για την ανάπτυξη των νησιών, και ιδιαίτερα για την περιοχή από όπου κατάγομαι, τη Σικελία.

Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι ουσιώδες να επιβληθούν σε όλα τα νησιά ειδικά, χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας, όπως έχει γίνει για άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την προσέλκυση μεγαλύτερου κεφαλαίου, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης.

Όσον αφορά τα επενδυτικά κίνητρα, έχω ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας πολιτικής που θα ενθαρρύνει κυρίως τις ξένες επενδύσεις, ειδικά από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μηδενικό ποσοστό φορολογίας.

Τέλος, όσον αφορά την έλλειψη υποδομών, η οποία συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των νησιών, συμφωνώ απολύτως με την πρόσκληση προς την Επιτροπή, προκειμένου να επανεξετάσει την πολιτική της σχετικά με την μη παροχή κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών που θα βελτιώσουν τις μεταφορικές διασυνδέσεις. Στο σημείο αυτό, θέλω να επισημάνω την ανάγκη κατασκευής μιας γέφυρας στο Στενό της Μεσσίνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ως αποτέλεσμα φυσικών και οικονομικών περιορισμών. Υψηλότερο κόστος μεταφορών και ενέργειας, έλλειψη φυσικών πόρων, μείωση του πληθυσμού, φτωχές υποδομές και παράνομη μετανάστευση καθιστούν αναγκαία τη λήψη ειδικών κοινοτικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών προβλημάτων αυτών των περιοχών.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν επομένως το κύριο μέσο κοινοτικής δράσης σε αυτόν τον τομέα. Μπορούν να ανταποκριθούν στην πολιτική βούληση της Ένωσης να μην εγκαταλείψει τα νησιά της.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες τους. Η Επιτροπή πρέπει στη συνέχεια να διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νησιά λαμβάνονται πάντα υπόψη και επομένως πρέπει να λάβει μέτρα ελέγχου των συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης που τα απειλεί. Πρέπει επίσης να χαράξει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα είναι ικανή να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισμός, στα νησιά.

Τέλος, η συνολική δέσμη μέτρων είναι απαραίτητη προκειμένου τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν σε αυτές τις περιοχές να αποκτήσουν την ίδια πρόσβαση στην ενιαία αγορά, όπως οι ηπειρωτικές περιοχές. Υπερψήφισα επομένως αυτή την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Schapira (A6-0039/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, με χαροποιεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τον ρόλο των τοπικών φορέων στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με μεμονωμένες χώρες, κυρίως με τρίτες χώρες. Εκφράζω την ικανοποίησή μου που επικεντρώνεται στην αποκέντρωση τόσο της συνεργασίας, όσο και της ενίσχυσης.

Οι τοπικοί φορείς διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, βρίσκονται εκεί και συνήθως εκλέγονται δημοκρατικά. Διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Ο ρόλος τους ως φορέων αφορά κυρίως ζητήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν διαθέτουν πάντα επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτό είναι αλήθεια κυρίως σε περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια, με υψηλούς δείκτες ανεργίας.

Αυτοί οι τοπικοί φορείς δεν λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Η ενίσχυση των τοπικών αρχών προκειμένου να δράσουν αυτοδικαίως στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας πολιτικής, αξίζει επομένως την απόλυτη στήριξή μας τώρα και στο μέλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εμπειρία συνεργασίας μας με τοπικούς φορείς σε χώρες της Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης της χώρας μου, της Πολωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής καθώς πιστεύω ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας έχει καίρια σημασία η βοήθεια να διανέμεται στις κοινότητες από τις δομές που είναι πιο κοντά σε αυτές. Συγκεκριμένα, είμαι ικανοποιημένος που η έκθεση περιέχει συγκεκριμένες υποδείξεις για δράσεις που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή, ιδίως μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια, μέσω της βελτίωσης της αποκέντρωσης της διανομής βοήθειας και της υποστήριξης διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στον αναπτυσσόμενο κόσμο και στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

 

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και συνεχίζεται στις 15.00.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN

 

8. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

9. Απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να διατυπώσω τη θέση της Επιτροπής σχετικά με την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναφερθώ στις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζονται.

Το κυνήγι της φώκιας αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο διχογνωμιών και έντονων συζητήσεων. Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το κυνήγι της φώκιας, ανεξαρτήτως του πού αυτό λαμβάνει χώρα. Ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι οι περισσότεροι πληθυσμοί φώκιας φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί και δεν απειλείται η επιβίωσή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Η άποψη αυτή βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των πληθυσμών λευκότριχης γροιλανδικής φώκιας και κυανότριχης λοφιοφόρου φώκιας. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις του κυνηγιού στην επιβίωση αυτών των ειδών άγριας πανίδας.

Ο πληθυσμός της φώκιας στο βορειοανατολικό Ατλαντικό έχει αυξηθεί σημαντικά από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, από μόλις 2 εκατομμύρια σε περίπου 5,8 εκατομμύρια λευκότριχες γροιλανδικές φώκιες, είδος που αποτελεί τον κύριο στόχο κατά την ετήσια κυνηγητική περίοδο. Με άλλα λόγια δεν απειλούνται επί του παρόντος οι εν λόγω πληθυσμοί φώκιας, κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στη Σύμβαση CITES για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Για να συμπεριληφθούν αυτά τα είδη φώκιας στη Σύμβαση CΙΤΕS, θα έπρεπε το διεθνές εμπόριο να απειλεί την επιβίωσή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από το να ασχοληθούμε με το άλλο σοβαρό ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με το κυνήγι της φώκιας σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το ζήτημα του κατά πόσον η εισαγωγή και η εξαγωγή καθώς και η διάθεση στην αγορά προϊόντων από το κυνήγι φώκιας θα πρέπει να απαγορευθούν στην περίπτωση που το κυνήγι αυτό δεν διεξάγεται με τρόπο σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμφωνώ ότι, έστω και αν δεν έχουμε ακόμη λάβει νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς οι ανησυχίες που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και ειδικότερα σχετικά με το κυνήγι της φώκιας. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε στη διάθεσή μας τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες και στοιχεία και γι’ αυτό έχουμε ζητήσει τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, που θα εκπονήσει κατά κύριο λόγο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα αποφασίσουμε να προτείνουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τη λήψη μέτρων. Σύμφωνα με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και νομοθεσίας καθώς και με τους σαφείς κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής, πρέπει να βασιζόμαστε σε στέρεα επιστημονικά δεδομένα και να έχει γίνει σχετική μελέτη επιπτώσεων πριν να εξετασθεί η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.

Επιπλέον έχω δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες μου να εξετάσουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει η Επιτροπή αποστολή για επιθεώρηση και παρατήρηση του κυνηγιού φώκιας στην κυνηγετική περίοδο του 2007. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σ’ αυτήν την αποστολή.

Η πλήρης και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των πτυχών του θέματος αυτού θα μας επιτρέψει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπός μας είναι ένας λογικός και ευαίσθητος άνθρωπος. Ζητάει χρόνο για έρευνα. Του τον δίνουμε, αλλά σε αντάλλαγμα θα πρέπει να επιβάλει για το διάστημα αυτό ένα μορατόριουμ στις εισαγωγές των προϊόντων φώκιας.

Λέει ότι το κυνήγι της φώκιας στον Καναδά είναι βιώσιμο. Μπορεί να είναι, αλλά το 2006, 330 000 γροιλανδικές φώκιες θηρεύτηκαν και το 95% αυτών ήταν κάτω των τριών μηνών. Μεγάλος αριθμός γδάρθηκαν ζωντανές, διότι το 79% των κυνηγών φώκιας δεν ελέγχουν προσεκτικά αν το νεογνό είναι αναίσθητο ή όχι.

Το κυνήγι είναι απάνθρωπο και δεν είναι αντάξιο μιας πολιτισμένης χώρας. Σίγουρα δεν είναι βιώσιμο σε μια χώρα όπως η Ναμίμπια. Στη Ναμίμπια, που κατέχει τη δεύτερη θέση στον κόσμο στο κυνήγι φώκιας, οι ποσοστώσεις αυξάνονται κάθε χρόνο. Το 2007 η ποσόστωση ήταν 91 000 και ο συνδυασμός υψηλής ποσόστωσης και φυσικής θνησιμότητας της φώκιας σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός των νεογνών φώκιας θα μπορούσε να αφανιστεί φέτος.

Οι φώκιες δεν θηρεύονται για το κρέας τους, ούτε εξοντώνονται για να προστατευθούν τα αποθέματα ιχθύων. Φονεύονται για τη μόδα, και η Ευρώπη είναι η αγορά αυτής της μόδας. Είναι η βασική αγορά των εισαγωγών δέρματος φώκιας από τον Καναδά. Το Βέλγιο τις απαγόρευσε. Η Ιταλία και το Λουξεμβούργο τις έχουν απαγορεύσει προσωρινά. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ζητούν μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γραπτή δήλωσή του ζητά μια μόνιμη απαγόρευση και η πλειονότητα των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου την υπέγραψαν. Οπότε, σας παρακαλούμε, κύριε Επίτροπε, «ναι» στην έρευνα, αλλά «ναι» και στο μορατόριουμ τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (PT) Θέλω να πω ότι συμφωνώ με όσα είπε μόλις ο κ. Bowis.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ξεκινήσει αμέσως η απαγόρευση και να μην διεξαχθούν στη συνέχεια οι μελέτες που η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητες. Ήδη υπάρχουν πολλές συγκλονιστικές πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω θέμα. Επιπλέον, άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, έχουν ήδη δώσει ένα σαφές παράδειγμα –οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την οποιαδήποτε χρήση της φώκιας περισσότερο από τρεις δεκαετίες πριν– και δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο πιστεύει η Επιτροπή ότι δεν διαθέτουμε ακόμη επαρκείς πληροφορίες για να δράσουμε αμέσως.

Όπως εξήγησε ήδη πολύ καλά ο συνάδελφος βουλευτής, δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα βιωσιμότητας. Στην ουσία πρόκειται για ζήτημα ηθικής. Το ερώτημα είναι αν έχει νόημα, απλώς και μόνο για να ικανοποιηθούν ορισμένες προτιμήσεις της μόδας, να σκοτώνονται οι φώκιες κατά εντελώς βάρβαρο τρόπο – όπως ανέφερε πέρυσι μια αντιπροσωπεία της διακομματικής ομάδας για την καλή διαβίωση και την προστασία των ζώων, καθώς και ο συνάδελφος βουλευτής Carl Schlyter, και όπως έχουμε διαπιστώσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Αν η Επιτροπή θέλει να διαπιστώσει επιτόπου τι συμβαίνει, την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στον Καναδά μια αποστολή του Κοινοβουλίου. Θα πάμε απευθείας στα μέρη όπου πραγματοποιείται αυτό το κυνήγι. Η Επιτροπή είναι ευπρόσδεκτη να έρθει. Μπορεί, φυσικά, να συμμετάσχει στην εν λόγω αποστολή και θα είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει οποιεσδήποτε αμφιβολίες μπορεί να διατηρεί σχετικά με το πρόβλημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπει κανείς το προφανέστατο, και τότε έρχεται στο νου μου η επιμονή της καναδικής κυβέρνησης να επιτρέπει ένα ετήσιο φεστιβάλ αιματοβαμμένης σφαγής με θύματα εκατοντάδες χιλιάδες ανυπεράσπιστα νεογνά φώκιας.

Άλλες φορές σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να μην έχει κανείς αισθήματα μπροστά στην υπερβολική απανθρωπιά, και τότε μου έρχονται στο νου οι χιλιάδες φανατικοί οπαδοί της μόδας που ακριβοπληρώνουν για να φορέσουν γούνα φώκιας, η οποία προέρχεται από ζώα που σε πολλές περιπτώσεις γδέρνονται ζωντανά.

Ωστόσο, ποτέ δεν αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μην ακούει κανείς κάτι που είναι εκκωφαντικά δυνατό, ούτε αναρωτιέμαι ποτέ πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει κανείς κάτι που είναι πέρα για πέρα απλό, διότι, με όλο τον σεβασμό, κύριε Επίτροπε, αυτό το βλέπω να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή μεταχειρίζεται ενίοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα.

Τον Σεπτέμβριο του 2006, το Κοινοβούλιο απηύθυνε στην Επιτροπή την πολύ σαφή και πολύ ηχηρή έκκληση να εισάγει μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση στο εμπόριο όλων των προϊόντων φώκιας. Έξι μήνες μετά, η Επιτροπή έρχεται ενώπιον μας σήμερα για να μας πει ότι, ενώ το κυνήγι της φώκιας είναι πασίγνωστο πως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παράλογης σκληρότητας απέναντι στα ζώα εδώ και τόσα χρόνια, χρειάζεται και άλλο χρόνο για να εξετάσει περαιτέρω το θέμα.

Επειδή είμαι στενός φίλος και σύμμαχος της Επιτροπής, ας κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή και ας δώσουμε στην Επιτροπή περισσότερο χρόνο, αν δηλαδή αυτό θέλει, αλλά με την προϋπόθεση, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, ότι εν τω μεταξύ θα τεθεί σε ισχύ ένα άμεσο μορατόριουμ που θα απαγορεύει όλα τα προϊόντα φώκιας στην ΕΕ. Αυτά μας υπαγορεύουν η ακράδαντη πεποίθησή μας επί του θέματος, η ανάγκη να ενεργήσουμε γρήγορα και το γεγονός ότι κάποια κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη προβεί σε εθνικές απαγορεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πέρυσι πήγα και είδα το κυνήγι φώκιας στον Καναδά εξ ονόματος της διακομματικής ομάδας για την καλή διαβίωση των ζώων. Οι κυνηγοί φώκιας χρησιμοποίησαν βία, για να προσπαθήσουν να με εμποδίσουν να δω τι συνέβαινε. Σπρώχνοντας, έβγαλαν το αυτοκίνητό μας από τον δρόμο, σκαρφάλωσαν στα ελικόπτερά μας για να μην μπορούμε να πετάξουμε και απείλησαν να μας σκοτώσουν, αν αφήναμε το ξενοδοχείο μας για να προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε το κυνήγι της φώκιας. Παρά τις μεθόδους αυτές, κατορθώσαμε να βγάλουμε φωτογραφίες και είδαμε πόσο απίστευτα βάρβαρο είναι το κυνήγι της φώκιας. Οι κυνηγοί έδειχναν ότι είχαν κάτι να κρύψουν. Γδέρνουν τις φώκιες ζωντανές, τις χτυπούν με ρόπαλα και τις αφήνουν να πνιγούν στο αίμα τους. Οι φώκιες τραυματίζονται και είτε πνίγονται, είτε πρέπει να υποφέρουν κι άλλο, καθώς ένας δεύτερος πυροβολισμός, με στόχο να τις αποτελειώσει φιλεύσπλαχνα, θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση δύο δολαρίων στην αξία του δέρματος.

Η απαγόρευση στο κυνήγι της φώκιας δεν πρέπει να γίνει για λόγους προστασίας. Πρέπει να γίνει για λόγους ηθικής. Παρόλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι ο πληθυσμός της φώκιας μειώθηκε την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε μεγάλο κυνήγι. Τώρα, αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και οι φώκιες της Γροιλανδίας χρειάζονται τα στρώματα πάγου για να μπορέσουν να θηλάσουν τα μικρά τους. Επί του παρόντος, πολλές νεαρές φώκιες αποβάλλονται στο νερό. Με το να είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, η ΕΕ υποστηρίζει το εν λόγω κυνήγι και το Κοινοβούλιο είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχει η αγορά μας σε αυτό. Όπως είπε και ο κ. Bowis, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει απαγορεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Όταν συζητούσαμε το θέμα σχετικά με τη γούνα από γάτες και σκύλους, η Επιτροπή είπε ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργούσε και ότι θα εισήγαγε μια απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ. Η ίδια λογική ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Θέλει η Επιτροπή να διεξαχθούν μελέτες; Υπάρχουν πολλές μελέτες, οι οποίες τονίζουν τα προβλήματα που επισημαίνονται εδώ στο Σώμα, ιδιαίτερα η Έκθεση περί πτηνών και κτηνιατρικών θεμάτων, οι μελέτες όμως αυτές δεν θα πρέπει να συνεπάγονται καθυστερήσεις στην ανάληψη των αναγκαίων μέτρων. Αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο, μπορούμε να σας τον δώσουμε, στην περίπτωση όμως αυτή θέλουμε να τεθεί σε ισχύ μια προσωρινή απαγόρευση ωσότου είσαστε έτοιμοι και πρέπει να καθορίσετε τη νομική βάση αυτής της απαγόρευσης. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε την επιτροπή προστασίας ζώων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τη διεξαγωγή της μελέτης. Η εν λόγω απόφαση οδήγησε στο να γίνει αυτή αποδεκτή καθώς και να καταστεί ανεξάρτητη και αντιπροσωπευτική της θέλησης των ενδιαφερομένων χωρών.

Θέλω να επισημάνω ότι για καμία από τις χώρες που κυνηγούν φώκιες –τον Καναδά, τη Νορβηγία, τη Ρωσία και τη Ναμίμπια– δεν είναι το κυνήγι φώκιας ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες τους. Στην περίπτωση του κυνηγιού φαλαινών, διαπιστώνουμε ότι όταν αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την παρακολούθηση φαλαινών, αυτή ήταν περισσότερο επικερδής, επομένως μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ίδιους τους κυνηγούς φώκιας να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση, αν κατορθώσουν να παραιτηθούν από τη βάρβαρη δραστηριότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (NL) Κύριε Πρόεδρε, οι φώκιες αποτελούν εδώ και χρόνια απειλούμενο ζωικό είδος. Ο αριθμός τους δεν έχει απλώς μειωθεί εξαιτίας νόσων ή της μόλυνσης του θαλάσσιου ύδατος σε πυκνοκατοικημένες ακτές, αλλά και εξαιτίας της αύξησης του κυνηγιού φώκιας. Για ένα διάστημα, υπήρχε η εντύπωση ότι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές οι φώκιες αφήνονταν να εξαφανιστούν εντελώς. Ακόμη και τώρα που ο αριθμός των πληθυσμών της φώκιας φαίνεται να έχει αποκατασταθεί σε κάποιον βαθμό σε ορισμένες περιοχές, υπάρχει μια διαρκής ανάγκη για συνεχή προστασία.

Υπάρχουν στοιχεία για την έλλειψη προστασίας, εκεί όπου η κτητικότητα των ανθρώπων αφήνεται ανεξέλεγκτη. Το δέρμα της φώκιας αποτελεί ένα επιθυμητό υλικό για τη διακόσμηση ενδυμάτων και παιχνιδιών, και η επιθυμία αυτή ικανοποιείται χτυπώντας ανεπαίσχυντα με ρόπαλα νεαρές φώκιες μέχρι θανάτου και γδέρνοντάς τις ζωντανές –μια φρικαλέα δραστηριότητα, από την οποία εξαρτώνται οικονομικά οι κάτοικοι ορισμένων παράκτιων περιοχών, και ένα σύστημα που διαιωνίζεται λόγω της δυνατότητας εξαγωγής δερμάτων φώκιας και της εξεύρεσης αγοραστών μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι εδώ και πολλά χρόνια ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα αυτού του είδους δεν θα διατίθενται πλέον προς πώληση, ιδιαίτερα στα πλουσιότερα μέρη του κόσμου, όπως η Ευρώπη.

Το πρώτο μέρος της δήλωσης του Επιτρόπου Δήμα καταδεικνύει ότι συμμερίζεται την ανησυχία του Σώματος, αλλά και της κοινής γνώμης, σχετικά με το θέμα αυτό. Ωστόσο, το αποτέλεσμα που επακολούθησε είναι απογοητευτικό. Δεν θα υπήρχε καμία απολύτως αντίρρηση για τη διεξαγωγή μιας μελέτης επιπτώσεων, ενώ θα ήταν ευπρόσδεκτη η αύξηση του ελέγχου στον Καναδά και στη Ναμίμπια. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τη συνέχιση της πολιτικής του «περιμένω και βλέπω».

Ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχουν ήδη ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ, λαμβάνοντας μέτρα κατά των εισαγωγών, για ποιον όμως λόγο υστερούν στο σημείο αυτό ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες; Υπάρχει κάθε λόγος για την εισαγωγή μιας άμεσης απαγόρευσης. Ακόμη και αν εισαγάγαμε μια απαγόρευση αύριο, αυτή θα ήταν χρόνια καθυστερημένη, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης. Για τον λόγο αυτό, σας προτρέπω να μην χρησιμοποιήσετε τη μελέτη ως δικαιολογία για περαιτέρω αναβολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πολύ εποικοδομητικές συνεισφορές τους στη συζήτηση αυτή σήμερα το απόγευμα.

Καταρχάς, θα ήθελα να επαναλάβω ότι από την άποψη της διατήρησης του πληθυσμού δεν υπάρχει λόγος για τη λήψη μέτρων, διότι τη δεκαετία του 1970 είχαμε δύο εκατομμύρια φώκιες από τα πλέον θηρευόμενα είδη, και σήμερα έχουμε 5,8 εκατομμύρια τέτοιες φώκιες. Κοιτάμε μόνο το δεύτερο ζήτημα, που είναι πολύ σημαντικό.

Όσον αφορά τη μελέτη, να επαναλάβω καταρχάς ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως το υψηλό επίπεδο δημόσιας ανησυχίας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση μεθόδων θανάτωσης με μη βάναυσο τρόπο, και σύμφωνα με τη δέσμευσή της για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, θα εξετάσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Υπάρχουν πληροφορίες –που είναι εν μέρει αντιφατικές– ότι φώκιες θηρεύονται και θανατώνονται σε ορισμένες περιοχές με απάνθρωπο τρόπο. Η αξιολόγηση στην οποία αναφέρθηκα –και την οποία ένας από τους ομιλητές έκρινε αναγκαία– θα παρουσιάσει ισορροπημένα, αντικειμενικά και λειτουργικά συμπεράσματα και συστάσεις. Τα γενικά αποτελέσματα θα δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συνάγει ορισμένα συμπεράσματα και να επανέλθει με πιθανές νομοθετικές προτάσεις αν η κατάσταση το επιβάλλει.

Όσον αφορά το μορατόριουμ, από νομικής απόψεως η Επιτροπή δεν έχει διαθέσιμο ένα άμεσο μέσο προσφυγής για να επιβάλει ένα μορατόριουμ στις εισαγωγές, τις εξαγωγές και το εμπόριο προϊόντων φώκιας. Δεν θα ήταν δυνατόν να ανατρέξει στα μέτρα διαφύλαξης που προβλέπονται στο πλαίσιο της πολιτικής δημόσιας υγείας και προστασίας των ζώων, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια προσωρινή απαγόρευση αν απειλούταν η δημόσια υγεία ή η υγεία των ζώων. Για παράδειγμα, η απόφαση για προσωρινή αναστολή των εισαγωγών άγριων πτηνών υιοθετήθηκε προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων από τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών.

Επίσης, στο πλαίσιο της πολιτικής εμπορίου δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσου μέσου προσφυγής. Οποιοδήποτε μέτρο αποφάσιζε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι αναγκαίο και αναλογικό και θα έπρεπε να κοινοποιηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι συνεπώς ενδεδειγμένο, ούτε εφικτό, να επιβληθεί άμεση απαγόρευση στο εμπόριο,

Η Επιτροπή πρέπει πρώτα να διεξάγει μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συνάγει βάσιμα συμπεράσματα και να επανέλθει με πιθανές νομοθετικές προτάσεις αν το απαιτεί η κατάσταση.

Έγινε αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον νόμο τους για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, που θεσπίστηκε το 1972, δηλαδή πριν από τη θέση σε ισχύ το 1975 της Διεθνούς Σύμβασης για το εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να επιβάλουν μέτρα σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά η Κοινότητα δεν διαθέτει ανάλογη νομική βάση.

Θέλω να σας ζητήσω να προτρέψετε τις κυβερνήσεις στα κράτη μέλη σας να επιβάλουν απαγορεύσεις – έχουν τα νομικά μέσα. Πρέπει να έχουμε την κατάλληλη νομική βάση για να μπορέσουμε να επιβάλουμε απαγορεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με την εκπόνηση της εκτίμησης επιπτώσεων και με τη συλλογή πληροφοριών. Ωστόσο, αν δείξετε την ανησυχία σας στις χώρες σας και προτρέψετε τις κυβερνήσεις σας να επιβάλουν απαγορεύσεις, αυτό θα διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα για λόγους που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά.

Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Επιτροπή είναι απόλυτα αφοσιωμένη στα υψηλά πρότυπα προστασίας των ζώων, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μια πλήρης και αντικειμενική αξιολόγηση των πτυχών του κυνηγιού φώκιας αναφορικά με την καλή διαβίωσης των ζώων θα μας επιτρέψει να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να έχουμε μια στερεή βάση για να συνάγουμε συμπεράσματα. Θα εξετάσουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία και θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Αν αποδειχθεί ότι οι φώκιες θηρεύονται και θανατώνονται με απάνθρωπο τρόπο, θα εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και της κυκλοφορίας στην αγορά προϊόντων που προέρχονται από το κυνήγι φώκιας.

Θα ενημερώσουμε ξανά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να διεξάγει το επιστημονικό κομμάτι της μελέτης, και έχω ζητήσει με επιστολή μου από την καναδική κυβέρνηση να μας επιτραπεί να συμμετάσχουμε σε μια αποστολή, και προσκαλούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει για να δούμε πώς πραγματοποιείται το κυνήγι. Αυτά που είπατε πριν για τις εμπειρίες σας είναι πολύ ενδιαφέροντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ο λόγος σας ανήκει, κύριε Beazley. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για επίσημη πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν μιλήσει ο Επίτροπος, αναρωτιέμαι απλά αν είναι σωστό να του θέσω μια συμπληρωματική ερώτηση για τη χρονική στιγμή της δήλωσής του. Είναι πάνω από 25 χρόνια από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα αυτό. Όταν ο Επίτροπος λέει ότι θα ενημερώσει ξανά το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό, θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένος σχετικά με το πότε υπολογίζει να γίνει αυτό;

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Επιτροπή. (EN) Είδα στην επιστολή σας πως φοβάστε ότι η εκπόνηση της μελέτης θα διαρκέσει χρόνια. Δεν είναι έτσι. Είναι θέμα μηνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

 

10. Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Οργάνωσης του Mari, Mari Usem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την επίθεση κατά της Galina Kozlova, μέλους του Συμβουλίου της Εθνικής Οργάνωσης του Mari, Mari Ušem και εκδότριας του λογοτεχνικού περιοδικού «Ontšõko».

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή θλίβεται για τη βίαιη επίθεση κατά της Galina Kozlova που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Μάρι, και εκφράζω τη συμπάθειά μου σε εκείνη και την οικογένειά της καθώς και τις θερμότερες ευχές μου για ταχεία ανάρρωση από τα τραύματά της. Η Επιτροπή αναμένει ότι θα διεξαχθεί γρήγορα διεξοδική έρευνα για το περιστατικό αυτό και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνω ότι έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Mari λέγεται ότι ζήτησε να δοθεί ειδική προτεραιότητα στην έρευνα αυτή.

Γενικότερα, η Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση των φινοουγγρικών αυτόχθονων πληθυσμών, όπως ο πληθυσμός Mari-El στη Ρωσία. Γνωρίζουμε επίσης τις ανησυχίες που εκφράζουν αρκετοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη μεταχείριση του πληθυσμού Mari-El, ιδίως σε σχέση με τη γλώσσα Mari στη διδασκαλία στο σχολείο και την παρενόχληση δημοσιογράφων και τις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2004. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το ψήφισμα που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2005.

Η Επιτροπή θεωρεί τις κοινές αξίες, περιλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων της με τη Ρωσία. Η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου σκοπεύουμε να συζητήσουμε τα σημαντικότερα ζητήματα με τη Ρωσία με ανοικτό και εποικοδομητικό τρόπο. Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσαμε, σε ζητήματα όπως αυτά, να αφήσουμε τις αμοιβαίες αντεγκλήσεις και να εστιαστούμε σε ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, τα οποία μπορούν να προκύψουν σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή πρότεινε η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο διπλωμάτες αλλά και εμπειρογνώμονες από τα βασικά υπουργεία και τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων επί τόπου.

Ο επόμενος γύρος διαβουλεύσεων με τη Ρωσία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα –περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες– και τις θεμελιώδεις ελευθερίες θα λάβει χώρα στις 3 Μαΐου.

Η Επιτροπή έχει εγείρει το ζήτημα των δικαιωμάτων του πληθυσμού Mari σε διμερές επίπεδο στις ρωσικές αρχές. Ως απάντηση, παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Mari για την προαγωγή της ανάπτυξης των τεχνών και του πολιτισμού στη Δημοκρατία του Mari, για την ενθάρρυνση της πολυγλωσσίας καθώς και την προώθηση των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων. Δίνεται στήριξη για τη δημοσίευση βιβλίων από συγγραφείς στη γλώσσα Mari, καθώς και για τη μετάφρασή τους στα ρωσικά, για εφημερίδες στη γλώσσα Mari και για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Mari El και σε άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι, στον οδικό χάρτη για τον κοινό χώρο έρευνας και εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει και τις πολιτισμικές πτυχές, η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να εργαστούν μαζί για να «να ενισχύσουν και να προβάλλουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα επί τη βάσει κοινών αξιών, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοκρατικής λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας ως βάση της κοινωνίας των πολιτών σε μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές». Εργαζόμαστε τώρα μαζί με τη Ρωσία για ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την πολιτιστική συνεργασία, το οποίο θα αποσκοπεί στη μετουσίωση των αρχών αυτών σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι ανταλλαγές σε αυτό το πεδίο αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κλίματος όπου οι πολιτισμοί και οι παραδόσεις των μειονοτικών πληθυσμών θα γίνονται σεβαστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την κατανόηση και για τη γρήγορη αντίδρασή της. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στη Δημοκρατία του Mari El: αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια, τον Μάιο του 2005, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του εθνικού ηγέτη των Mari Vladimir Kozlov.

Είναι ανησυχητικό το ότι καμία βελτίωση δεν σημειώθηκε έκτοτε. Η κατάπνιξη των προσπαθειών αναβίωσης του εθνικού πολιτισμού και της γλώσσας των Mari συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η έρευνα για τον ξυλοδαρμό του κ. Kozlov δεν είχε κανένα αποτέλεσμα σε δύο χρόνια και τώρα έχουμε ένα νέο περιστατικό.

Νομίζω ότι το πλέον ανησυχητικό γεγονός στη σημερινή Ρωσία είναι ότι οι δολοφονίες που έχουν πολιτικά κίνητρα, οι θάνατοι και οι προσβολές κατά της σωματικής ακεραιότητας εξακολουθούν αδιάπτωτες και ότι δεν έχει συλληφθεί ή δικαστεί ούτε ένας ένοχος.

Η τελευταία υπόθεση είναι αυτή του Ivan Safronov, που έπεσε τυχαία από το παράθυρο ενώ ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ένα άρθρο για τις παράνομες πωλήσεις ρωσικών όπλων στη Συρία και το Ιράν.

Δυστυχώς, η έντονη αναβίωση της εκτεταμένης ξενοφοβίας, των αγωνιστικών κινημάτων νεοφασιστών και σταλινιστών έχουν γίνει μέρος της πραγματικότητας της Ρωσίας.

Αν μια κυβέρνηση εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί ή δεν θέλει να εγγυηθεί το βασικό δικαίωμα στη ζωή και στην ασφάλεια για όλους τους πολίτες της, και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τα άτομα που εκτελούν συμβόλαια θανάτου, τότε μια τέτοια κυβέρνηση υπονομεύει οπωσδήποτε τη θέση της ως αξιόπιστος διεθνής εταίρος.

Το μήνυμά μας σήμερα θα πρέπει να είναι το εξής: δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω πρόοδο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας έως ότου αποφασίσει το Κρεμλίνο να παρέμβει και να σταματήσει αυτόν τον φαύλο κύκλο των δολοφονιών και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ασφαλώς, αν οι ρώσοι πολίτες δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του δικού τους κράτους, πώς μπορούν οι εταίροι της Ρωσίας στο εξωτερικό να έχουν εμπιστοσύνη στις μελλοντικές διανομές φυσικού αερίου και στη συμμόρφωση της Ρωσίας με τον διεθνή κώδικα συμπεριφοράς;

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(HU) Εξ ονόματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γρήγορη αντίδρασή της, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση που δίνει πολλή τροφή για ανησυχία. Όπως επεσήμανε ήδη ο συνάδελφος Tunne Kelam, η απόφαση του 2005 είχε ορισμένα αποτελέσματα και η κατάσταση στη Δημοκρατία του Mari El βελτιώθηκε προσωρινά. Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, βλέπουμε και πάλι μια ειρηνική ακτιβίστρια, την Galina Kozlova, να δέχεται βίαιη επίθεση, σε ένα περιστατικό που δικαίως ελκύει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε ότι οι δράστες της επίθεσης κατά του κ. Kozlov το 2005 δεν έχουν βρεθεί και, στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για την εν λόγω απόφαση. Ως Πρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μειονοτικές γλώσσες, καθώς και του φιννο-ουγγρικού φόρουμ –το οποίο είναι μια διακομματική πρωτοβουλία–, μπόρεσα τον Σεπτέμβριο του 2006να προσκαλέσω τον κ. Kozlov εδώ στο Στρασβούργο. Μπόρεσα να διαπιστώσω από πρώτο χέρι ότι δεν πρόκειται για έναν ριζοσπάστη και απείθαρχο άνθρωπο, αλλά για ένα ιδιαίτερα μετριοπαθές άτομο. Σκοπός του σημερινού ψηφίσματος είναι να λάβουμε υπόψη και να επιστήσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθούν τα όσα διαδραματίζονται εκεί. Ζητούμε από τις ρωσικές ομοσπονδιακές αρχές να ασκήσουν πίεση στις τοπικές αρχές της Δημοκρατίας του Mari El, διότι η διαδικασία αυτή είναι κάθε άλλο παρά καθησυχαστική. Η υπόθεση εξετάζεται ως περιστατικό ελαφρού σωματικού τραυματισμού, ενώ στην πραγματικότητα η Galina Kozlova υπέστη κάταγμα στην κρανιακή βάση, το οποίο αποτελεί σοβαρό σωματικό τραυματισμό! Το σημερινό ψήφισμα είναι σημαντικό και για τον λόγο αυτό, και είναι εξίσου σημαντικό το να τεθεί το ζήτημα αυτό στην επόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, μαζί με την κατάσταση των άλλων φιννο-ουγγρικών λαών, καθώς και να συζητηθεί στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Neelie Kroes και την Επιτροπή για τη συνεργασία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (HU) Στις 25 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, η Galina Kozlova τραυματίστηκε σοβαρά από κάποιον άγνωστο στην πόλη Yoshkar-Ola. Η κ. Kozlova υπέστη κρανιακές, εγκεφαλικές και οφθαλμικές κακώσεις. Νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να αναρρώνει στο σπίτι. Ο δράστης ή οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί. Αυτό, φυσικά, δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι, από ό,τι γνωρίζουμε, μεταξύ του 2001 και του 2005 σημειώθηκαν σε τακτική βάση σοβαρά περιστατικά κατά ακτιβιστών που αγωνίζονται υπέρ των δικαιωμάτων της μειονότητας Μάρι και έκτοτε δεν έχει προσαχθεί στη δικαιοσύνη ούτε ένας δράστης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί τον φόβο ότι τα εν λόγω σοβαρά περιστατικά σημειώνονται κατ’ εντολή των τοπικών αρχών, ή τουλάχιστον με τη σιωπηρή υποστήριξή τους.

Το κοινοβουλευτικό μας ψήφισμα του 2005 είχε απτά αποτελέσματα, όπως επεσήμανε και ο συνάδελφος βουλευτής, κ. Tabajdi, καθώς εδώ και ενάμιση χρόνο δεν έχουν σημειωθεί ανάλογα περιστατικά. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση της μειονότητας Μάρι δεν βελτιώθηκε σημαντικά, έχει όμως σημειωθεί μικρή πρόοδος, και για τον λόγο αυτό χαίρομαι που η Επιτροπή αντιμετωπίζει πλέον και τα ζητήματα αυτά και τα θέτει στην ημερήσια διάταξη. Ζητώ, όμως, επίσης από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αφιερώσουν πολύ περισσότερη προσοχή στην επίλυση των προβλημάτων των φιννο-ουγγρικών μειονοτήτων, καθώς και των μειονοτήτων εν γένει στη Ρωσία.

Ενθαρρύνουμε την Ένωση να καταστήσει σαφή τη θέση της σχετικά με το εν λόγω θέμα στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα μεμονωμένου περιστατικού, αλλά για ζήτημα των δικαιωμάτων της μειονότητας Μάρι και, στην πραγματικότητα, των δικαιωμάτων των φιννο-ουγγρικών μειονοτήτων εν γένει. Ταυτόχρονα, προτείνω να δρομολογηθούν επιτέλους, στο πλαίσιο της πολιτισμικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, επιχορηγούμενα προγράμματα προς υποστήριξη της εκπαίδευσης, της εκμάθησης γλωσσών και της διατήρησης των πολιτισμικών θεσμών των μειονοτήτων, και ιδιαίτερα των φιννο-ουγγρικών μειονοτήτων.

Αν δεν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο, τότε το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της συνόδους κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, διότι είναι απαράδεκτο να σημειώνονται στη Ρωσία διαρκείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων του πολίτη, παρά τη θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, από την Αίθουσα αυτή διαμαρτυρόμαστε ενάντια όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβαίνουν τους κανόνες δικαίου. Ωστόσο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο αποτέλεσμα έχουν οι ενέργειες μας, οι οποίες ωθούνται από την αλληλεγγύη μας προς τους καλών διαθέσεων ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Παρόλα αυτά, αυτός είναι ένας τρόπος να εμποδίσουμε τις κοινωνικές διαδικασίες που μας επηρεάζουν όλους αρνητικά, όπως για παράδειγμα την έλλειψη σεβασμού προς τους ανθρώπους, τη βία και την προσπάθεια να μπορεί κανείς να εκθέτει τις απόψεις του, κάτι που θα πρέπει να μπορεί να κάνει κάθε πολίτης ενός δημοκρατικού κράτους.

Η Galina Kozlova, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου της οργάνωσης Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού «Ontšõko», είναι ένα παράδειγμα. Είναι παντρεμένη με τον Vladimir Kozlov, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοκρατίας του Mari El. Έχει προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στη Δημοκρατία του Mari El, αλλά, σε αντίθεση με πολλούς δημοσιογράφους, δεν συμμερίζεται τις πολιτικές απόψεις των αντιπάλων της.

Ως Ευρωπαίοι, έχουμε το καθήκον να παρακολουθήσουμε, να άρουμε και να καταδικάσουμε τις διακρίσεις προς τους πολίτες του Μάρι, καθώς και τις επιθέσεις κατά των εκπροσώπων και των δημοσιογράφων τους. Υποστηρίζουμε την Galina Kozlova στον αγώνα της για τα συμφέροντα των πολιτών του Μάρι και τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, στη δεκαετία του 1920, η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε να βρει μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα των εθνοτήτων. Η τεράστια ρωσική αυτοκρατορία, με τις πολλές της μειονότητες, άνοιξε τον δρόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση των άλλων λαών, με την εκπαίδευση και τη διοίκηση να πραγματοποιούνται στη γλώσσα των πολιτών. Σε αυτήν ακριβώς την απόφαση οφείλουν τώρα την ανεξαρτησία τους έντεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας, της Γεωργίας και του Ουζμπεκιστάν.

Από την άλλη πλευρά, στους πολλούς, μικρότερους λαούς, όπως στους Τσετσένους, στους Τάταρους, στους Οσσετιανούς, στους Καρελιανούς και στους Μάρι, δόθηκαν απλώς αυτόνομες περιοχές στο εσωτερικό της Ρωσίας ή ένα από τα άλλα ομόσπονδα κράτη. Η πορεία των λαών αυτών είναι άσχημη από τότε που κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Κανείς δεν έχει αναγνωρίσει το δικαίωμά τους στην ανεξαρτησία και όλοι ελπίζουν ότι, παρόλα αυτά, θα μπορέσουν να διατηρήσουν τα δικαιώματα που τους δόθηκαν πριν από 85 χρόνια.

Δυστυχώς, η συνέχιση των δικαιωμάτων αυτών απειλείται από τον εκ νέου αναδυόμενο εθνικισμό τόσο στη Γεωργία όσο και στη Ρωσία. Το άσχημο πολιτικό κλίμα στη Ρωσία είναι το τίμημα για την προσκόλληση στην Τσετσενία με ιδιαίτερα βίαια μέσα, παρά τη θέληση των Τσετσένων. Στην πραγματικότητα, ο εκφοβισμός και οι δολοφονίες προωθούνται στο εσωτερικό του στρατού, στον οποίο οι νεαροί στρατιώτες κακοποιούνται συστηματικά από τους μεγαλύτερους και υποχρεώνονται να κρατούν τη σιωπή τους.

Στη Ρωσία του Πούτιν, υπάρχουν ολοένα και λιγότερα περιθώρια για διαμαρτυρία, κριτική έρευνα και αλλαγή εξουσίας. Δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στη σταθερότητα του καθεστώτος που είναι στην εξουσία και στην ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση της εξουσίας επί των διαφόρων περιοχών της Μόσχας. Οι αντίπαλοι φυλακίζονται, ξυλοκοπούνται ή αποκλείονται από τις εκλογές. Ακόμη πιο δραματικοί είναι οι αιφνίδιοι θάνατοι επικριτών, ιδιαίτερα ανθρώπων που υποψιάζεται ότι αποκάλυψαν σημαντικές πληροφορίες. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει τη Ρωσία να μην κατρακυλήσει άλλο προς μια κατάσταση, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται ανυπόφορη για ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Η προστασία των ανθρώπων που υπερασπίζονται το δίκαιο της Δημοκρατίας του Mari El πρέπει να ειδωθεί υπό αυτό το πρίσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis και Charles Tannock για την πρωτοβουλία τους να κανονίσουν ώστε να εξετάσουμε σήμερα την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την Galina Kozlova και να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα.

Το παρόν ψήφισμα είναι ακόμη ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, η οποία συνδέεται με την ΕΕ μέσω μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας –που είναι επί του παρόντος σε ισχύ– καθώς και μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας που φαίνεται τώρα ότι δεν στηρίζεται σε κοινές αξίες αλλά στον πραγματισμό, επιδιώκοντας οικονομικά και άλλα οφέλη.

Για μένα, ως μέλος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει μια δίοδος στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας που είναι ιδιαίτερα σημαντική – οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας όσον αφορά τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η βίαιη επίθεση κατά της Galina Kozlova, εκδότριας του λογοτεχνικού περιοδικού «Ontšõko» και συζύγου του Προέδρου του Συμβουλίου του Μάρι, Vladimir Kozlov, μια επίθεση με προηγούμενα στη Δημοκρατία Mari El, όχι μόνο αξίζει την προσοχή και τις σκέψεις μας, αλλά μας αναγκάζει να επιστρέψουμε και πάλι στη γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων, η Ρωσία είναι τώρα το δεύτερο πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για τους δημοσιογράφους (μετά το Ιράκ). Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω πλήρως το πνεύμα του ψηφίσματός μας, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει τη Ρωσική Ομοσπονδία και τα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους προς το διεθνές δίκαιο και όχι μόνο να διασφαλίσουν την ελευθερία του Τύπου, αλλά και να εφαρμόσουν νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία και τη στήριξη των μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών.

Νομίζω ότι η Επιτροπή μπορεί να θέσει τα προβλήματα των φιννο-ουγγρικών μειονοτήτων στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου ευρω-ρωσικού διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ και της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την επίθεση κατά της Galina Kozlova, μέλους του Συμβουλίου της Εθνικής Οργάνωσης Mari Ušem και εκδότριας του λογοτεχνικού περιοδικού «Ontšõko» στη Δημοκρατία του Mari El, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Galina Kozlova είναι παντρεμένη με τον Vladimir Kozlov, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοκρατίας του Mari El, ο οποίος προτάθηκε επίσης για το βραβείο Sakharov του 2006. Ας θυμηθούμε ότι το εν λόγω βραβείο παρουσιάστηκε από τον σημερινό Πρόεδρο της Εσθονίας, Toomas Ilves, ο οποίος είναι πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε τι στοχεύει η Ρωσία. Ο αριθμός των επιθέσεων κατά ανεξάρτητων ακτιβιστών και δημοσιογράφων αυξάνεται συνεχώς. Ολοένα και περισσότερα περιστατικά παραμένουν ανεξήγητα. Ζητήματα όπως η καταστολή, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εθνικών μειονοτικών ομάδων στη Ρωσική Ομοσπονδία τίθενται ολοένα και συχνότερα. Μήπως αυτό που συμβαίνει είναι ότι το καθεστώς του Προέδρου Πούτιν γίνεται ολοένα και πιο αυταρχικό; Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να μας δώσει τροφή για σκέψη και πρέπει να απαιτήσουμε τη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς έρευνας, εκ μέρους των ρωσικών αρχών, για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήταν μια εντυπωσιακή συζήτηση και σημείωσα όλες τις απόψεις που διατυπώθηκαν. Είναι καλό να εστιάζουμε από καιρό σε καιρό την προσοχή μας σε ζητήματα που δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες στην ΕΕ. Η επίθεση κατά της κ. Galina Kozlova ήταν ένα τέτοιο γεγονός και ελπίζω εντόνως ότι θα έχει πλήρη και ταχεία ανάρρωση για να συνεχίσει τα καθήκοντά της.

Όπως είπα και πριν, η Επιτροπή θα ήθελε να έχει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τη Ρωσία για τέτοιου είδους θέματα. Γνωρίζουμε τόσο την κριτική για τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά τον πληθυσμό των Mari όσο και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε επίσημο επίπεδο στη Ρωσία προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και ο πολιτισμός τους. Οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των μειονοτήτων ώστε να ενθαρρύνουν την ειρηνική και αρμονική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε όλοι τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα επιδιώξουμε, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιήσουμε τις επαφές μας με τη Ρωσία, και ειδικότερα τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να προσδιορίσουμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τη βελτίωση της κατάστασης. Ήδη ανέφερα ότι η 3η Μαΐου είναι μία από αυτές τις ημέρες συνάντησης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εγείρει τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, από την κορυφή μέχρι και τη βάση. Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση, το καλύτερο φόρουμ για μια ανταλλαγή απόψεων με τη Ρωσία είναι οι διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, έχω λάβει τρεις προτάσεις ψηφίσματος.(1)

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 17.00.

 
  

(1) Βλ. Πρακτικά


11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)

11.1. Γουατεμάλα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Γουατεμάλα(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE) , συντάκτης.(PL) Κύριε Πρόεδρε, τους τελευταίες μήνες σημειώθηκαν στη Γουατεμάλα μια σειρά ανεξήγητων φόνων και ανεξήγητων απειλών, καθώς και περιστατικά εκφοβισμού συνδικαλιστών ακτιβιστών, πολιτικών και της κοινωνίας συνολικά. Η οργάνωση Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2007 την τελευταία της έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, κατά τη διάρκεια του «βρώμικου πολέμου» στη Γουατεμάλα, ο οποίος διήρκεσε 36 μήνες και έληξε το 1996, σκοτώθηκαν περίπου 200 000 άνθρωποι. Επαναλαμβάνω, 200 000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του «βρώμικου πολέμου» στη Γουατεμάλα, ο οποίος διήρκεσε 36 μήνες.

Τα τελευταία 20 χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη Γουατεμάλα, συμπεριλαμβανομένων και πολλών εξελίξεων όσον αφορά το κράτος δικαίου, καθώς και της ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών. Ωστόσο, η Γουατεμάλα παραμένει ακόμη μια χώρα, όπου το κράτος δικαίου τίθεται σε κίνδυνο και όπου η δημοκρατία δεν έχει ακόμη εδραιωθεί. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια ολόκληρη σειρά ανεξήγητων φόνων και εξαφανίσεων στο παρελθόν, μαζί με σημερινά περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ισχυρές συμμορίες και το διεθνές έγκλημα.

Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι το 2005 βρέθηκαν περίπου 70 με 80 εκατομμύρια έγγραφα που συνδέονται με τη διαλυθείσα εθνική αστυνομία. Τα εν λόγω έγγραφα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους λεγόμενους «εξαφανισθέντες» κατά τη διάρκεια του «βρώμικου πολέμου». Δεν έχει βρεθεί ακόμη ένας κατάλληλος χώρος για την αποθήκευση των εγγράφων αυτών. Είναι καιρός να επιλύσει η Γουατεμάλα τα ζητήματα αυτά με δημοκρατικό τρόπο.

Κύριε Πρόεδρε, σήμερα στο Σώμα ψηφίσαμε μέσω συστάσεων προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Η πολιτική μου ομάδα τόνισε ότι πιστεύουμε πως η απελευθέρωση του εμπορίου θα πρέπει να ειδωθεί υπό πολιτικό πρίσμα. Η απελευθέρωση του εμπορίου στη Λατινική Αμερική δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον εκδημοκρατισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους της Γουατεμάλα να ενισχύσουν τη δημοκρατία, να διερευνήσουν όλους τους φόνους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του «βρώμικου πολέμου» και να ισχυροποιήσουν την ειρηνική μετάβαση, έτσι ώστε να εδραιωθούν στη χώρα αυτή αυθεντικές και πραγματικές δημοκρατικές δομές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Pinior που επισήμανε ότι στη Γουατεμάλα ο τρόμος αποτελεί και για τις δύο πλευρές μια παράδοση που κρατάει εδώ και δεκαετίες. Όταν πριν από λίγους μήνες, κατά την επείγουσα συζήτηση της τελευταίας συνεδρίασης, ασχοληθήκαμε με τη Γουατεμάλα, υπενθύμισα στο Σώμα ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δηλαδή πάνω από 30 χρόνια πριν, τρομοκράτες στη Γουατεμάλα απήγαγαν και δολοφόνησαν έναν γερμανό διπλωμάτη, τον Karl Graf von Spreti, ο οποίος ήταν ένας εξέχων βαυαρός πολιτικός, σταθερός υπέρμαχος της ελευθερίας, και σύντομα θα τιμήσουμε και πάλι την επέτειο του θανάτου του. Ακόμη και τότε, τόσο το καθεστώς όσο και οι αντίπαλοί του ασκούσαν τρομοκρατία.

Έκτοτε, η χώρα δεν έχει ακόμη ησυχάσει, παρά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει επιτευχθεί ένας βαθμός εκδημοκρατισμού. Υπάρχει βία από την πλευρά της ακροδεξιάς, βία από την πλευρά της ακροαριστεράς και, όπως ορθά επεσήμανε ο κ. Pinior, υπάρχει δυστυχώς και βία από την πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο εμπλέκεται με πολλούς τρόπους με τους πολιτικούς εξτρεμιστές. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει πράγματι να ασκήσουμε έντονη και επιθετική πολιτική όσον αφορά τη Λατινική Αμερική.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον κ. Salafranca Sánchez-Neyra για το γεγονός ότι ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία εξ ονόματος της Ομάδας μας, καθώς και στον κ. Dess, ο οποίος μεριμνά ιδιαίτερα για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική – στην περίπτωσή του, με τη Βραζιλία. Ωστόσο, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Λατινική Αμερική δεν απασχολεί μόνο τους ισπανούς και πορτογάλους συναδέλφους μας αλλά όλους μας και ότι η ήπειρος αυτή είναι ένας σημαντικός εταίρος. Μόνο όταν εδραιωθούν επιτέλους στην Κεντρική και Νότια Αμερική η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τεθούν υπό έλεγχο όλες οι μορφές εξτρεμισμού, θα μπορέσει η ήπειρος αυτή να διαδραματίσει τον ρόλο που απαιτεί το οικονομικό και πολιτισμικό της βάρος.

Για τον λόγο αυτό —και στο σημείο αυτό συμφωνώ με τον κ. Pinior— πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα εμπορικής πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να εργαστούμε για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν είναι πολυτέλεια, ούτε κάποιο στολίδι που ίσως μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε αυτό που στην πραγματικότητα είναι οικονομικές σχέσεις. Μακροπρόθεσμα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν επιτυχημένες οικονομικές σχέσεις με καθεστώτα και δυνάμεις που περιφρονούν τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, η συζήτηση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητη και πρέπει να ασκήσουμε τις ανάλογες πιέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN), συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στη μακρινή Γουατεμάλα, σκοτώθηκαν τρεις βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου. Τότε, όπως ακριβώς σε αστυνομική ταινία, τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση και συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του τμήματος κατά της μαφίας στη Γουατεμάλα, δολοφονήθηκαν στη φυλακή.

Ακούγεται πράγματι σαν σενάριο θρίλερ, αλλά δεν πρόκειται για ταινία, πρόκειται για την πραγματικότητα και αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στη Γουατεμάλα. Είναι λογικό να αντιδρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιδρούμε στην κατάσταση ενός κράτους, ο Πρόεδρος του οποίου αναγνώρισε δημοσίως ότι η αστυνομία της χώρας του είναι διαβρωμένη από τη διαφθορά.

Αναφερόμαστε σε μια χώρα, στην οποία πραγματοποιούνται πολλές χιλιάδες δολοφονίες κάθε χρόνο και η οποία, όπως και η Κολομβία, εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών. Τώρα, όπως θα γνωρίζει το Σώμα, οι αρχές του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής συζητούν με τον Daniel Ortega, τον επανεκλεγμένο Πρόεδρο της Νικαράγουα, το ενδεχόμενο μετατόπισης της έδρας του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής από τη Γουατεμάλα, όπου ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, στη Νικαράγουα. Αν ο Ortega προσφέρει τώρα ασφαλές καταφύγιο, πού μπορεί να έχουν φθάσει τα πράγματα;

Πιστεύω ότι, σε αυτές τις συνθήκες, ο κ. Posselt και ο κ. Pinior έχουν δίκιο, πρέπει να υιοθετήσουμε μια σαφή και σταθερή θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα είναι τρομακτική. Ο κ. Czarnecki αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό, βάσει του οποίου εξετάζουμε σήμερα το θέμα.

Η κατάσταση στη Γουατεμάλα χαρακτηρίζεται, φυσικά, από την ισχυρή επιρροή κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται έξω από τα πολιτικά κόμματα, ειδικά του στρατού και των επιχειρήσεων. Σε ορισμένα τμήματα της χώρας, ο ινδιάνικος πληθυσμός ειδικά έχει ελάχιστη εμπιστοσύνη στο κρατικό νομικό σύστημα. Σύμφωνα με δηλώσεις εμπειρογνωμόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γουατεμάλα, κάθε χρόνο δολοφονούνται πολλές χιλιάδες άνθρωποι, αλλά μόνο το 2% περίπου των υποθέσεων έχουν διαλευκανθεί ή έχουν οδηγήσει σε συλλήψεις.

Χθες, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη Γουατεμάλα ένας γερμανός πολίτης. Στην αρχή του τρέχοντος έτους σκοτώθηκαν συνδικαλιστές, όπως ο Pedro Zamora στο Puerto Quetzal, ή ηγέτες των αγροτών με τις οικογένειές τους. Οι αυτόπτες μάρτυρες των δολοφονιών ή οι νομικοί τους εκπρόσωποι δέχονται απειλές και επιθέσεις, ενώ γίνονται διαρρήξεις στα σπίτια τους.

Αν θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση της ασφάλειας, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική λύση και όχι ένας περαιτέρω εξοπλισμός των δυνάμεων ασφαλείας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι ίδιες «οι δυνάμεις ασφαλείας» αποτελούν μέρος του προβλήματος στη Γουατεμάλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τώρα ότι προτίθεται να υποστηρίξει αυτές τις ίδιες δυνάμεις ασφαλείας και να συνεχίσει, δυστυχώς, να στηρίζει την εντατικοποίηση του ελεύθερου εμπορίου. Η αντίδραση χιλιάδων ανθρώπων από τη Γουατεμάλα είναι σχετικά σαφής. Αυτό το είδαμε όταν ο αμερικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους επισκέφθηκε τη Γουατεμάλα. Ενάντια στην επίσκεψή του πραγματοποιήθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις.

Μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής υπάρχει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η CAFTA, και ο Μπους είπε χθες στον Πρόεδρο της Γουατεμάλα Oscar Berger ότι η συμφωνία αυτή ήταν επωφελής για όλες τις πλευρές. Επιπλέον, ο Μπους υποσχέθηκε στη Γουατεμάλα περαιτέρω υποστήριξη στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και, ειδικά, των συμμοριών ναρκωτικών. Όπως όμως στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη και στην Κολομβία, τους πρώτους σταθμούς του ταξιδιού του Μπους, η επίσκεψη του Προέδρου συνοδεύτηκε επανειλημμένα από διαμαρτυρίες. Και αυτό ήταν καλό. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθήσει το παράδειγμα της αμερικανικής πολιτικής, η κατάσταση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα προβληματική.

Αυτό που χρειάζεται δεν είναι ελεύθερο εμπόριο και όπλα για τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά πραγματικά μέτρα για την πρόληψη της φτώχειας καθώς και βελτίωση της νομικής θέσης της πλειονότητας του πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια σειρά ψηφισμάτων για τη Γουατεμάλα στο παρελθόν. Είχαν κάποια επίδραση, αλλά φαίνεται ότι είμαστε ακόμη μακριά από την επίτευξη του στόχου μας, δηλαδή από το να βοηθήσουμε στην αληθινή, δημοκρατική μεταρρύθμιση αυτής της χώρας.

Η βάναυση δολοφονία στα μέσα Φεβρουαρίου 2007 τριών μελών του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής και η εικαζόμενη ανάμιξη σε αυτό και σε πολλά άλλα εγκλήματα αξιωματικών της αστυνομίας μας υπενθυμίζουν ότι η ατιμωρησία και η διαφθορά της αστυνομίας εξακολουθούν να είναι δύο πολύ υπαρκτά προβλήματα στη Γουατεμάλα. Τέτοια σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας, μαζί με προσπάθειες περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου, είναι καρκινώδεις πληγές στον οργανισμό οποιασδήποτε κοινωνίας και πρέπει επειγόντως να ληφθούν δραστικά μέτρα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.

Οι αρχές της Γουατεμάλα πρέπει να λογοδοτήσουν για πολλά και έχουν τεράστια ευθύνη να ενεργήσουν αποφασιστικά για να προστατεύσουν τα συμφέροντα και τις ελευθερίες των πολιτών. Θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε προσεκτικά με κριτική ματιά για να δούμε και να πειστούμε ότι έχουν τη βούληση και το σθένος να καθαρίσουν την αστυνομία και άλλους κρατικούς οργανισμούς από τους εγκληματίες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, συζητήσαμε σχετικά με τη Γουατεμάλα σε μία από τις συζητήσεις κατεπείγοντος όχι πολύ καιρό πριν, όταν συζητήσαμε για την έκδοση του Ríos Montt και άλλων. Σήμερα τη συζητάμε ξανά, αυτή τη φορά σε σχέση με τη δολοφονία τριών σαλβαδοριανών βουλευτών του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και τη δολοφονία των εικαζόμενων δραστών για το έγκλημα, στην περίπτωσή τους στη φυλακή.

Ωστόσο, αυτό το ανησυχητικό επεισόδιο δεν είναι μεμονωμένο σε ένα πλαίσιο που γίνεται ολοένα και πιο τεταμένο και επικίνδυνο. Η έλλειψη ασφάλειας αποτελεί ένα σοβαρό και αυξανόμενο πρόβλημα στη Γουατεμάλα, όπως και η ατιμωρησία μετά από συγκεκριμένες πράξεις, ορισμένες από τις οποίες εκτελούνται άμεσα από δημόσιους θεσμούς ή τουλάχιστον με τη συναίνεσή τους.

Η ίδια η κυβέρνηση της Γουατεμάλας, μέσω του Αντιπροέδρου Stein, έχει αναγνωρίσει ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι βαθιά ριζωμένο στους δημόσιους θεσμούς, ακόμη και στην αστυνομία.

Όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, τα στατιστικά στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Χιλιάδες άνθρωποι δολοφονούνται κάθε χρόνο στη Γουατεμάλα, αλλά μόνο στο 2% των περιπτώσεων έχουν γίνει συλλήψεις. Μία από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις ήταν η δολοφονία του ηγέτη των αγροτών, Pedro Zamora, στο Puerto Queztal, την οποία αναφέραμε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Ωστόσο, υπό το πρίσμα του νέου επεισοδίου που συζητάμε σήμερα, πρέπει να επαναλάβουμε ορισμένες από τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο.

Καταρχάς, πρέπει να επαναλάβουμε την έκκληση του Κοινοβουλίου προς το Κοινοβούλιο της Γουατεμάλας να επικυρώσει τον Καταστατικό Χάρτη της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και επίσης να επικυρώσει τη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της κυβέρνησης της Γουατεμάλας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζει μια διεθνή εξεταστική επιτροπή για την ατιμωρησία στη Γουατεμάλα (CICIG).

Δεύτερον, πρέπει να καλέσουμε τις αρχές της Γουατεμάλας να υιοθετήσουν μέτρα για την προστασία των μαρτύρων και των θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δικαστικές διαδικασίες.

Τρίτον, πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή, στη στρατηγική συνεργασίας με τη Γουατεμάλα για την περίοδο 2007-2013, να ενισχύσει την προώθηση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη προς την κυβέρνηση για την ενίσχυση της ικανότητας των δυνάμεων ασφαλείας να διασφαλίσουν την ανθρώπινη ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Γουατεμάλα είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Από τα 11 εκατομμύρια του πληθυσμού της Γουατεμάλα, οι περισσότεροι από τους μισούς ζουν στα πρόθυρα της φτώχειας. Ο εμφύλιος πόλεμος συνέβαλε οπωσδήποτε στην παρούσα κατάσταση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο πόλεμος διήρκεσε 36 χρόνια και εκτιμάται ότι κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 000 πολίτες.

Ο λαός της Γουατεμάλα εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλη και διαρκή βία, εκφοβισμούς, διαφθορά και παραβιάσεις των πολιτικών του δικαιωμάτων. Όσο οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που είναι αρμόδιοι για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης δολοφονούνται βίαια, δεν θα υπάρξει δημοκρατία. Μια κοινωνία που πλήττεται διαρκώς από τη βία δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει κανονικά.

Η διαφθορά της αστυνομίας καθιστά αδύνατη την προσπάθεια διευθέτησης των λογαριασμών με το αιματηρό παρελθόν. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο στρατός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη διάπραξη εγκλημάτων και για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαφθορά του κράτους, των πολιτικών, των διοικητικών αρχών και των δημόσιων υπηρεσιών προκαλεί την ανάπτυξη ανάρμοστων συμπεριφορών και της φτώχειας. Η κοινωνία εκφοβίζεται και είναι στην πραγματικότητα όμηρος εγκληματιών.

Πολλές διεθνείς οργανώσεις αναφέρουν ότι η Γουατεμάλα είναι παράδεισος για το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή η χώρα της Λατινικής Αμερικής ανήκει σε εκείνα τα μέρη του κόσμου, όπου η εμπορία ανθρώπων, και κατά κύριο λόγο των παιδιών, πραγματοποιείται σε ευρεία κλίμακα.

Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να προστατεύσουμε όσους τολμούν να λένε «όχι» στις παράνομες δομές, καθώς και στις διασυνδέσεις μεταξύ των κρατικών δομών και του οργανωμένου εγκλήματος. Απαραίτητο βήμα στη διαδικασία αυτή είναι να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία, διώκοντας όσους ευθύνονται για την έξαρση της πολιτικής βίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει στους πολιτικούς που τάσσονται με τη διαφθορά των δημόσιων θεσμών για χάρη της πολιτικής ορθότητας από το να εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος, όπως έχει ήδη κάνει στην περίπτωση άλλων χωρών, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφωρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμά μας σχετικά με τη δολοφονία τριών βουλευτών του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής από το Ελ Σαλβαδόρ και του οδηγού τους κοντά στην Πόλη της Γουατεμάλα, πρωτεύουσα της Γουατεμάλα και έδρα της διοίκησης του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής, αποτελεί μια διαμαρτυρία κατά της τρομοκρατίας που πλήττει αθώους ανθρώπους.

Η Γουατεμάλα είναι μια χώρα που έγινε πλήρως ανεξάρτητο κράτος το 1839. Κατοικείται από ινδιάνους που συνδέονται με τον πολιτισμό των Μάγια, το 80% των οποίων είναι καθολικοί. Δυστυχώς, ο πληθυσμός δεν υπήρξε τυχερός ως προς τις κυβερνήσεις του. Οι μη δημοκρατικές κυβερνήσεις, οι στρατιωτικές ομάδες, ο εμφύλιος πόλεμος, τα ναρκωτικά, η διαφθορά και η φτώχεια δημιούργησαν όλα ευνοϊκές συνθήκες για όσους διαδίδουν τον πολιτισμό της βίας και περιφρονούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Γουατεμάλα είναι μια προεδρική δημοκρατία, στην οποία η νομοθετική εξουσία ανήκει στο Κογκρέσο. Τα θεσμικά όργανα της συγκεντρωτικής εξουσίας θα πρέπει να καταβάλουν αποφασιστικές προσπάθειες για την εξάλειψη των ανάρμοστων συμπεριφορών που καταστρέφουν τη δημοκρατία και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι το εν λόγω ψήφισμα θα συμβάλει στην επιτάχυνση των ενεργειών προς υποστήριξη των αξιών που είναι ουσιώδεις για όλους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, η Γουατεμάλα είναι για άλλη μία φορά στην ημερήσια διάταξή μας μετά τη φρικιαστική δολοφονία τριών σαλβαδοριανών βουλευτών του Κοινοβουλίου της Κεντρικής Αμερικής και του οδηγού τους. Η δολοφονία στη φυλακή τεσσάρων αστυνομικών που ήταν ύποπτοι για το έγκλημα παρείχε ένα εξαιρετικό παράδειγμα των θεσμικών αδυναμιών της χώρας. Παρ’ όλες τις ειλικρινείς προσπάθειες τα τρία τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, η κυβέρνηση χρειάστηκε να αναγνωρίσει ότι η έλλειψη ασφάλειας και η ατιμωρησία ήταν βαθιά ριζωμένες στη Γουατεμάλα.

Η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, ζήτησαν μια ταχεία και ανεξάρτητη έρευνα για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση. Ασκήσαμε πιέσεις για αποφασιστική δράση προκειμένου να ενισχυθούν οι θεσμοί στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Επιπλέον, η Επιτροπή επανέλαβε τη σημασία της σύστασης μιας Διεθνούς Επιτροπής για την Ατιμωρησία στη Γουατεμάλα, ένα σχέδιο που συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να επαινεθούν. Ωστόσο, το σχέδιο θα πρέπει να επικυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο πριν μπορέσει να εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Η Επιτροπή χαιρετίζω, συνεπώς, το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση βρίσκεται σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκήσει πιέσεις στους ομολόγους του στη Γουατεμάλα για να υποστηρίξει τις άκρως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Η επίσκεψη της συναδέλφου μου Επιτρόπου Ferrero-Waldner στη Γουατεμάλα τον Απρίλιο θα είναι μια πρόσθετη ευκαιρία να μεταβιβαστούν τα μηνύματα αυτά στην κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του πληθυσμού της Γουατεμάλα, όπως το κάνει από την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από 10 χρόνια. Ωστόσο, για να είναι πλήρως αποτελεσματική η εταιρική μας σχέση, η χώρα πρέπει να κάνει αποφασιστικά βήματα για μια συνολική μακροπρόθεσμη πολιτική ασφαλείας, η οποία θα αντιμετωπίζει όλες τις σχετικές πτυχές. Πρέπει να υποστηριχθεί μέσω επαρκών εθνικών πόρων για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών θεσμών και προγραμμάτων. Σήμερα είναι σημαντικότερο από ποτέ να γίνει μια συναινετική πολιτική δέσμευση σε ένα θαρραλέο δημοσιονομικό σύμφωνο, που θα περιλαμβάνει και φορολογικές αυξήσεις.

Ελπίζουμε ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα σηματοδοτήσουν μια καμπή στη συζήτηση για την ασφάλεια στη Γουατεμάλα. Βάσει του νέου στρατηγικού πλαισίου της για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή θα είναι διατεθειμένη να προσφέρει στήριξη για τα ζητήματα ασφαλείας στο πλαίσιο του τομέα κεντρικού ενδιαφέροντος «κοινωνική συνοχή και ανθρώπινη ασφάλεια».

Τέλος, η Επιτροπή θα συνεχίσει, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, να προβαίνει σε διαβήματα της ΕΕ προς τις τοπικές αρχές. Η πρόσφατη επικύρωση από το Κογκρέσο της Γουατεμάλα της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, του 2003, καθώς και η προοπτική μιας συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών μας, θα επιτρέψουν την εντατικοποίηση του διαλόγου, ο οποίος θα περιλαμβάνει αναμφίβολα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας των συζητήσεων.

 
  

(1)Βλ. Πρακτικά


11.2. Καμπότζη
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την Καμπότζη(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), συντάκτης. – (FR) Κυρίες και κύριοι, πριν από δύο χρόνια είχα αναφερθεί ήδη στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη.

Η προσοχή μου επικεντρώνεται κυρίως σε δύο σημεία αυτού του κοινού ψηφίσματος των έξι κοινοβουλευτικών ομάδων. Το πρώτο, στο οποίο επιθυμώ να επιμείνω σήμερα, είναι η δολοφονία, στις 24 του περασμένου Φεβρουαρίου του Hy Vuthy, προέδρου του Ελεύθερου Συνδικάτου των Εργαζομένων στην Καμπότζη. Η δολοφονία αυτή προστίθεται στις δολοφονίες, το 2004, των Chea Vichea και Ros Sovannareth, οι οποίοι υπήρξαν πρόεδροι του ίδιου συνδικάτου, καθώς και στις πράξεις εκφοβισμού και στις σωματικές επιθέσεις τις οποίες υπέστησαν άλλοι συνδικαλιστές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Το δικαίωμα σύστασης συνδικάτου είναι αναγνωρισμένο στην Καμπότζη, αλλά τα περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα αποδεικνύουν πως αυτό το δικαίωμα παραβιάζεται. Είναι πράγματι απαράδεκτο να μην μπορούν οι άνθρωποι να ανήκουν ελεύθερα σε ένα συνδικάτο χωρίς να πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Η δολοφονία του Chea Vichea παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα. Οι Born Samnang και Sok Sam Oeun συνελήφθησαν, κρίθηκαν ένοχοι για τον φόνο του συνδικαλιστή και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 20 ετών χωρίς να παρασχεθεί καμία απόδειξη της ενοχής τους. Ευχόμαστε να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι αυτών των δολοφονιών για να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να εκδικαστεί η υπόθεση των Born Samnang και Sok Sam Oeun με δίκαιο τρόπο.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω σήμερα είναι το δικαστήριο των Ερυθρών Χμερ. Κατά τη διάρκεια της αποστολής της οποίας υπήρξα επικεφαλής στην Καμπότζη τον Απρίλιο του 2006, συνειδητοποίησα τις προσδοκίες των πολιτών της Καμπότζης από αυτό το δικαστήριο. Σήμερα, ένα έτος μετά την επίσκεψή μας, το δικαστήριο δεν έχει ακόμα συσταθεί. Είναι απολύτως απαραίτητο να συσταθεί χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να εκδικαστούν επιτέλους όλα τα ατιμώρητα εγκλήματα των Ερυθρών Χμερ.

Τέλος, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες σταθεροποίησης και ομαλής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχίσει το Βασίλειο της Καμπότζης τις προσπάθειές του και να επικεντρωθεί κυρίως στη σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία θεωρήσαμε, μετά το τέλος της αποστολής μας το περασμένο έτος, ότι αποτελεί τον αδύναμο κρίκο του συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και χρόνια εξετάζουμε τακτικά την κατάσταση στην Καμπότζη και διαπιστώνουμε επανειλημμένα σοβαρές αποτυχίες, οι οποίες ακολουθούνται από μικρά σημάδια προόδου. Στην καλύτερη περίπτωση, η όλη κατάσταση σημειώνει πρόοδο με την ίδια ταχύτητα και μέθοδο όπως και η χορευτική λιτανεία του Echternach. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες τάσεις. Από τη μια πλευρά, είμαστε ευτυχείς που διαπιστώνουμε ότι ο ASEAN (Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) άρχισε επιτέλους να θέτει στην ημερήσια διάταξη, έστω και δοκιμαστικά, τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο του ASEAN υπάρχει μια ήπια, αλλά όμως αποτελεσματική, πίεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Καμπότζη.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η αναγκαία διαδικασία για τη σύσταση του δικαστηρίου που θα δικάσει τα ειδεχθή εγκλήματα των Ερυθρών Χμερ έχει παραμείνει στάσιμη. Γι’ αυτό δεν ευθύνονται απαραίτητα μόνο οι Καμποτζιανοί. Αυτοί έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιούνται. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα της διεθνούς κοινότητας δεν επιδεικνύουν πλέον τον ίδιο ενθουσιασμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Καμπότζη βρέθηκαν αξιοσημείωτες ποσότητες πετρελαίου και πλέον βιώνουμε κάτι, με το οποίο θα πρέπει συχνά να ασχοληθούμε στις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή το γεγονός ότι οι Κινέζοι και οι Γιαπωνέζοι –προπάντων οι Κινέζοι– είναι πρόθυμοι να επενδύσουν εκεί και να παραγάγουν πετρέλαιο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές συνθήκες, αγνοώντας τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και το γεγονός ότι δυτικές ομάδες –ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην περίπτωση αυτή– συμμετέχουν δυστυχώς σε αυτόν τον αρνητικό αγώνα δρόμου.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι πρότινος αποτελούσαν μια ισχυρή κινητήρια δύναμη όσον αφορά τη σύσταση του δικαστηρίου, απειλούν ότι θα χάσουν τον ενθουσιασμό τους γι’ αυτή την περιοχή. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε οπωσδήποτε, στην περίπτωση αυτή, το σημαντικό καθήκον να διαφυλάξουμε τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα της ηπείρου μας, κάτι τέτοιο όμως δεν πρόκειται να συμβεί μακροπρόθεσμα –όπως είπαμε ήδη σε σχέση με τη Γουατεμάλα– αν παραμελούμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, μπορεί να υπάρξει μια σταθερή Καμπότζη μόνο αν η χώρα συνεχίσει να αναπτύσσεται πολιτικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί τέλος στη σημερινή επικρατούσα κατάσταση της ανομίας και της ατιμωρησίας. Η δολοφονία των συνδικαλιστών καταδεικνύει με σαφήνεια ότι δεν προσπαθούν καν να αποκρύψουν αυτό που συνέβη εκεί και ότι, στην πραγματικότητα, δεν γίνεται καμία σοβαρή προσπάθεια να βρουν και να τιμωρήσουν τους δράστες, αλλά ότι επικρατεί ένα κλίμα απόλυτης ανομίας. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε.

Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική σταθερότητα χωρίς πολιτική σταθερότητα και πολιτική σταθερότητα χωρίς κράτος δικαίου. Αυτό πρέπει να είναι το σαφές και αδιαπραγμάτευτο μήνυμά μας προς τους Καμποτζιανούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, από τότε που οι Αμερικανοί εισέβαλαν στην Καμπότζη κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, η χώρα δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει. Έκτοτε, οι σχέσεις στη χώρα αυτή έχουν γίνει άκαμπτες και εξαιρετικά ανυπόφορες. Αρχικά, ανήλθε στην εξουσία, με τη βοήθεια των Αμερικανών, ένα δεξιό καθεστώς που δεν είχε κανέναν άλλον στόχο παρά να σαμποτάρει την Κίνα και το Βιετνάμ. Το καθεστώς αυτό διαδέχτηκε η μακρόχρονη κυριαρχία των Ερυθρών Χμερ, οι οποίοι ήταν θύμα της αυταπάτης ότι οι άνθρωποι θα γίνονταν πιο ευτυχισμένοι, αν οι κάτοικοι των πόλεων εξαναγκάζονταν να ζήσουν στην επαρχία και οι διανοούμενοι γίνονταν αγρότες. Το καθεστώς αυτό απολάμβανε την υποστήριξη της Κίνας και κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους.

Όλα αυτά τα μη ανεκτικά καθεστώτα μεταμόρφωσαν μια, κατά παράδοση, σχετικά ειρηνική και ανεκτική κοινωνία σε μια χώρα δολοφονιών και βίας. Ακόμη και τώρα που η Καμπότζη είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, διάφορα πολιτικά κόμματα συνεχίζουν αυτήν την παλιά παράδοση. Αν τους δινόταν η ευκαιρία, θα απαγόρευαν το ένα το άλλο και θα απέκλειαν εξαρχής κάθε δυνατότητα να αποκτήσουν τα άλλα εξουσία. Οι άνθρωποι δέχονται επιθέσεις, ενώ οι πραγματικοί δράστες μένουν ατιμώρητοι.

Είναι ακόμη δύσκολο για τη χώρα αυτή να συμβιβαστεί με τα εγκλήματα του πρόσφατου παρελθόντος. Τα εγκλήματα αυτά αποσιωπούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε αυτό το κλίμα, βίαιες μορφές εκφοβισμού αφήνονται ανεξέλεγκτες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δολοφονία ανθρώπων που υπερασπίζονται τις απόψεις και τα συμφέροντα των άλλων. Οι πρόσφατες επιθέσεις είχαν ως στόχο συνδικαλιστές, ιδιαίτερα στη βιομηχανία ένδυσης, δίνοντας την εντύπωση ότι στρέφονταν κατά του δικαιώματος των εργαζομένων να οργανώνονται και να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.

Είναι σημαντικό να μην σιωπήσει η Ευρώπη όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά να υπερασπιστεί σταθερά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει, από την άποψη αυτή, να χρησιμοποιήσουν τις επαφές τους με την Καμπότζη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τις υποβιβάσουν έναντι οποιωνδήποτε οικονομικών λόγων, όπως για παράδειγμα τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN), συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου τα συνδικάτα είναι κάτι παραπάνω από απλές ενώσεις. Αυτό ίσχυε κάποτε στη χώρα μου –στην Πολωνία της Αλληλεγγύης– και ισχύει και στη σημερινή Καμπότζη. Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, κομμουνιστές στην Πολωνία δολοφόνησαν συνδικαλιστές –όπως δολοφονήθηκε και αυτός ο καμποτζιανός συνδικαλιστής ηγέτης.

Έως και σήμερα, κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για το έγκλημα, αν και πριν από 10 χρόνια, σε μια ειδική συμφωνία που υπογράφηκε με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Καμπότζη δεσμεύτηκε να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές.

Αυτό φυσικά αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης εικόνας, την οποία περιέγραψαν πολύ γλαφυρά οι προηγούμενοι ομιλητές. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι, ως Ένωση, ζητούμε τα τελευταία τρία χρόνια από την Καμπότζη την υιοθέτηση μιας νομοθεσίας κατά της διαφθοράς, η οποία θα αποτελείται από οκτώ τμήματα. Πρέπει να καταστήσουμε σαφή τη θέση μας όσον αφορά την τωρινή κατάσταση στην Καμπότζη, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το κάνουμε στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), συντάκτης. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι το καθεστώς της Καμπότζης έχει την κακή συνήθεια να εξοντώνει τους συνδικαλιστές ηγέτες: έχει ήδη επισημανθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Σήμερα, μαθαίνουμε για τη δολοφονία του Hy Vuthy, και πάλι κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί ξεκάθαρα, ειδικά ενόψει των εκλογών του Απριλίου. Πρέπει να αποφύγουμε να φθάσουμε την τελευταία στιγμή και να υποχρεωθούμε να διαπιστώσουμε τις ανωμαλίες που πρόκειται να σημειωθούν.

Ένα άλλο ουσιώδες ζήτημα είναι το θέμα του δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ερυθροί Χμερ: ήδη εδώ και μήνες υπάρχει αδιέξοδο και πιστεύω ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει τώρα να προτείνουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου τη διεξαγωγή δημόσιας δίκης, προκειμένου να γίνουν πράγματι κατανοητά τα προβλήματα που παρακωλύουν το έργο του δικαστηρίου, ώστε να γίνει προσπάθεια να επιλυθούν.

Ως Ομάδα των Δημοκρατών και των Φιλελεύθερων για την Ευρώπη, θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πολιτικά συγγενείς συναδέλφους του κόμματος Sam Rainsy –πολλά μέλη του οποίου, συμπεριλαμβανομένων και 24 κοινοβουλευτικών, είναι επίσης μέλη του μη βίαιου Διεθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος– και εκφράζουμε επίσης τη συμπαράστασή μας προς τους πρόσφυγες Montagnard στην Καμπότζη. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα ALDE.

Είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν, σε αυξανόμενο βαθμό –για τους λόγους που τόνισε ο κ. Posselt– μια πολιτική κατευνασμού και καλών σχέσεων με το βιετναμέζικο καθεστώς και, κατά συνέπεια, δεν επισημαίνουν με την ίδια επιμονή όπως στο παρελθόν το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία να διαφοροποιηθεί θετικά και να θέσει το ζήτημα της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συμφωνιών με το καθεστώς της Καμπότζης: αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να το κάνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μία ακόμη χώρα για την οποία έχουν εγκριθεί στο παρελθόν πολυάριθμα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία, δυστυχώς, είχαν ελάχιστη επιτυχία. Η Καμπότζη μαστίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακραίων διαστάσεων και σοβαρότητας. Η εφιαλτική περίοδος της εξουσίας των Ερυθρών Χμερ και οι μαζικές σφαγές με σκοπό τον αφανισμό αμάχων πολιτών είναι ακόμη αρρωστημένα ζωντανές στη μνήμη μας αλλά ακόμη και σήμερα στην Καμπότζη ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάλληλη εφαρμογή του κράτους δικαίου είναι θεωρητικές φιλοδοξίες παρά εφαρμόσιμη πραγματικότητα.

Η δολοφονία, στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, του προέδρου του Ελευθέρου Συνδικάτου Εργαζομένων στο εργοστάσιο ενδυμάτων Suntex, και η προφανής ασυλία που φαίνεται ότι δίνεται στους ψυχοπαθείς Ερυθρούς Χμερ δολοφόνους είναι παραδείγματα της έλλειψης βούλησης από την πλευρά των αρχών της Καμπότζης να λάβουν δραστικά μέτρα για να διορθώσουν την αποτρόπαια κατάσταση όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να είναι σε έξαρση στη χώρα. Ελπίζουμε ότι οι εν λόγω αρχές, αυτή τη φορά, θα λάβουν πραγματικά πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτό που τους λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση όσον αφορά τις συνδικαλιστικές ενώσεις στην Καμπότζη. Η δολοφονία του κ. Hy Vuthy, που πυροβολήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου την ώρα που πήγαινε σπίτι του αφού τελείωσε τη νυχτερινή του βάρδια σε ένα εργοστάσιο ενδυμάτων, είναι η τελευταία μιας ανησυχητικής σειράς επιθέσεων εναντίον συνδικαλιστών σε αυτή τη χώρα. Ο κ. Hy Vuthy είναι το τρίτο στέλεχος του Ελευθέρου Συνδικάτου Εργαζομένων του Βασιλείου της Καμπότζης που δολοφονείται σε τρία χρόνια.

Αυτή η εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον των συνδικαλιστών επιδεινώνεται από ένα αδύναμο αστυνομικό σώμα και μια αναποτελεσματική δικαστική αρχή, από τοπικές διαμάχες για την εξουσία, από την πολιτική παρέμβαση στο έργο της δικαστικής αρχής, από τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Επιπλέον, ο συνδυασμός του άγριου ανταγωνισμού για την ένταξη μελών, του χαμηλού επιπέδου επαγγελματισμού, της πολιτικής επιρροής και ενός χαμηλού βαθμού ελέγχου επί των μελών δημιούργησε μια τεταμένη ατμόσφαιρα σε ορισμένα από τα εργοστάσια κατασκευής ρουχισμού.

Η Επιτροπή έθεσε πρόσφατα το ζήτημα αυτό στις αρχές της Καμπότζης ζητώντας τη διενέργεια μιας εξονυχιστικής έρευνας για τη συγκεκριμένη δολοφονία και τη λήψη αποτελεσματικών και κατάλληλων μέτρων ώστε να δοθεί συνέχεια στα αποτελέσματα της έρευνας και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Η ΕΕ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση της Καμπότζης, ως συμβαλλόμενο μέρος όλων των σημαντικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Η Επιτροπή έχει εγείρει επίσης, και θα συνεχίσει να το πράττει, το ζήτημα του Δικαστηρίου για τους Ερυθρούς Χμερ, και προέτρεψε τα ενεχόμενα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία για τον εσωτερικό κανονισμό του έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι δίκες το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή χορηγεί 1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους των εξόδων του Δικαστηρίου. Ένα επιτυχημένο Δικαστήριο για τους Ερυθρούς Χμερ θα συντελέσει στην εξάλειψη του κλίματος ατιμωρησίας στην Καμπότζη.

Όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο σε ένα προηγούμενο ψήφισμά του για την Καμπότζη, η Επιτροπή σύστησε πρόσφατα μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με τα θέματα της συνεργασίας στους τομείς της ενίσχυσης των θεσμών, των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, των νομικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων, της διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να δραστηριοποιήσουν εποικοδομητικά τις αρχές της Καμπότζης σε αυτά τα θέματα.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή, μέσω της αντιπροσωπείας της στην Πνομ Πενχ και μαζί με τις αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ στην Καμπότζη, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση από πολύ κοντά. Η διεθνής κοινότητα –ιδίως η ΕΕ– που διαδραμάτισε τόσο ζωτικό ρόλο στη συγκρότηση της νέας Καμπότζης, θα πρέπει να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας των συζητήσεων.

 
  

(1) βλ. Συνοπτικά πρακτικά


11.3. Νιγηρία
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση πέντε προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά πιστεύω ότι μια συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε θα ήταν πιο επείγουσα και από τα τρία θέματα που συζητούμε αυτήν την εβδομάδα. Οι λεπτομερείς αναφορές που λαμβάνω είναι ιδιαίτερα απελπιστικές. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δυνατό σήμερα, διότι έχουμε περιοριστεί στην εξέταση μόνο τριών θεμάτων κατά την επείγουσα συζήτηση. Ελπίζω ότι εμείς στην Ομάδα Εργασίας για την Κοινοβουλευτική Μεταρρύθμιση θα άρουμε αυτόν τον αυτοπεριορισμό κατά την επείγουσα συζήτηση.

Όσον αφορά την κατάσταση στη Νιγηρία, πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να εξετάσουμε συνολικά τα ελλείμματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ενόψει των επικείμενων εκλογών, και να μην περιοριστούμε σε ένα θέμα. Πιστεύουμε επίσης, και το έχουμε ήδη πει, ότι το ισχύον νομοσχέδιο στη Νιγηρία περιέχει παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού και πιστεύουμε επίσης ότι η ιδιωτική ζωή του ατόμου είναι ένα αποκλειστικά προσωπικό ζήτημα που δεν πρέπει να ποινικοποιείται από το κράτος.

Θεωρούμε ότι αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, όταν ένα άτομο φυλακίζεται επειδή έχει συνηγορήσει υπέρ μιας πιο φιλελεύθερης νομοθεσίας. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι ένα ψήφισμα για τη Νιγηρία θα πρέπει επίσης να παίρνει θέση και σε σχέση με τα άλλα προβλήματα που επηρεάζουν συνολικά τους ανθρώπους σε αυτήν τη χώρα, δηλαδή την εξάπλωση της βίας, τη διαφθορά, την ατιμωρησία όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους πολιτικούς εκφοβισμούς κατά την προεκλογική περίοδο, πιθανότατα με την εμπλοκή των δυνάμεων ασφαλείας, την απειλούμενη ανεξαρτησία της εθνικής επιτροπής εκλογών, το γεγονός ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει στην χώρα αυτή, ότι εκεί εξακολουθούν να ισχύουν —κυρίως στις περιοχές της χώρας όπου εφαρμόζεται η σαρία— ταπεινωτικές σωματικές τιμωρίες και, επίσης, ότι το πρόβλημα της παιδικής εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό. Ακριβώς επειδή θέλουμε να εξετάσουμε τα σημεία αυτά συνολικά, προτιμούμε να ψηφίσουμε υπέρ του δικού μας ψηφίσματος και όχι υπέρ του κοινού σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. (NL) Κύριε Πρόεδρε, η Νιγηρία είναι μια χώρα με ποικιλομορφίες που κατοικείται από πολλούς λαούς με διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς. Μόνο η αποικιοποίηση από τους Βρετανούς τους έφερες όλους κάτω από μια εθνική στέγη. Αυτονομιστικά κινήματα, όπως το κίνημα της Μπιάφρα, καταπνίγηκαν πριν από πολύ καιρό από πολύ μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις και αυτό συνέβαλε στην στρατικοποίηση της χώρας.

Οι τρέχουσες εξελίξεις θέλουν τον χριστιανικό νότο, όπου κατόρθωσαν να εδραιωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ο οποίος έχει απολαύσει έναν σχετικά υψηλό βαθμό ατομικών ελευθεριών, να υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες ζωής που επιβάλλει ο παραδοσιακά απομονωμένος ορθόδοξος ισλαμικός βορράς. Σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Πρόεδρος Μπους κατέβαλε, δίχως επιτυχία, προσπάθειες να εισαγάγει στο Σύνταγμα μια απαγόρευση σχετικά με τις σχέσεις γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, στη Νιγηρία γίνονται προσπάθειες να αποθαρρυνθεί η ομοφυλοφιλία. Η λέξη «αποθαρρυνθεί» είναι, κατά βάση, πολύ αδύναμη για να περιγράψει αυτό που, στην πραγματικότητα, είναι μια προσπάθεια εξόντωσης των ομοφυλοφίλων.

Κατά συνέπεια, δεν απαγορεύονται μόνο οι γάμοι, ή οι λίγο-πολύ ισοδύναμες νομικές θέσεις, μεταξύ συντρόφων του ιδίου φύλου, αλλά όλοι όσοι συμμετέχουν σε οργανωμένες ομάδες πίεσης ομοφυλοφίλων ανδρών και λεσβιών γυναικών κινδυνεύουν να τιμωρηθούν γι’ αυτό. Τα δικαιώματα που φαίνονται μάλλον αυτονόητα κινδυνεύουν να καταργηθούν στη νέα νομοθεσία. Η ομοφυλοφιλία δεν πρόκειται να εξαλειφθεί με απαγορεύσεις και διώξεις που θα οδηγήσουν απλώς στην αιτιολόγηση της βίας και της καταπίεσης ενάντια σε ένα οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού.

Η βία αυτή συμβαδίζει με προηγούμενες προσπάθειες να καταδικαστούν σε θάνατο γυναίκες που βιάστηκαν και γέννησαν παιδιά, ενώ ήταν ανύπαντρες. Η αδικία υπό νομική μορφή είναι σε εξέλιξη και πρέπει να καταπολεμηθεί. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε εκείνες τις δυνάμεις στη Νιγηρία που επιμένουν στην επιβολή τέτοιων κανόνων ότι αυτοί οδηγούν σε απαράδεκτες καταστάσεις και, στην περίπτωση αυτή, στην περαιτέρω εξάπλωση αφροδίσιων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένου του AIDS. Η Ευρώπη δεν πρέπει να κουκουλώσει την κατάσταση αυτή, ακόμη και αν θέλουμε να εισάγουμε πετρέλαιο από τη Νιγηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), συντάκτρια. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την άποψη του κ. Gahler ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα στη Νιγηρία και σε άλλες χώρες, αλλά ορισμένες φορές τα προβλήματα αυτά είναι τόσο συγκινησιακά και τόσο σύνθετα που, στην πραγματικότητα, χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά και να καταβάλουμε ειδικές προσπάθειες για την οριστική τους επίλυση.

Η κατάσταση των ομοφυλοφίλων είναι προβληματική σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθώς τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται στη Νιγηρία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πρωτοστατήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα κατά της ποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, χαίρομαι που το εν λόγω ψήφισμα βρίσκεται ενώπιόν μας και ελπίζω ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες συνέπειες, με άλλα λόγια, αν η Νιγηρία δεν ανταποκριθεί στην έκκληση του Σώματος, θα αναθεωρήσουμε στην πραγματικότητα τις σχέσεις μας προς αυτήν, διότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζουμε να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και, στη συνέχεια, να κάνουμε τα στραβά μάτια όταν οι εταίροι μας δεν συμμορφώνονται με αυτά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σταθεροί ως προς αυτό.

Θέλω να ολοκληρώσω, λέγοντας λίγα λόγια απευθείας στον Πρόεδρο Obasanjo, ο οποίος έλαβε κάποτε το βραβείο ελευθερίας των Φιλελευθέρων για το έργο του προς ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα του και να τον παροτρύνω για ακόμη μια φορά να καταβάλει προσπάθειες εξ ονόματος όλων των Νιγηριανών, συμπεριλαμβανομένων και των ομοφυλοφίλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE) , συντάκτης.(PL) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σήμερα θα πρέπει να αναφερθούμε και στην κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, καθώς και στις πρόσφατες ενέργειες καταστολής κατά της αντιπολίτευσης στη χώρα αυτή.

Η πολιτική μου ομάδα υποβάλει ένα ψήφισμα για τη Νιγηρία. Επί του παρόντος, παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση στη Νιγηρία, εξαιτίας του λεγόμενου «Νόμου περί απαγόρευσης γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου» (same sex marriage prohibition act), ο οποίος έγινε δεκτός από το κοινοβούλιό της κατά την πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Η Νιγηρία απολαύει ιδιαίτερου κύρους και σημασίας τόσο στην ίδια την Αφρική όσο και στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας τάξης. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε ότι η βία, οι παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων, ή ακόμη και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η εξαναγκαστική παιδική εργασία και η παιδική σωματεμπορία, είναι συνηθισμένα φαινόμενα στη Νιγηρία.

Ο νόμος στον οποίο αναφέρομαι τώρα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Θέλω να τονίσω ότι ο νόμος αυτός δεν απαγορεύει μόνο τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Σημαίνει επίσης ότι ακόμη και το να συζητά κανείς για τα δικαιώματα διαφορετικών σεξουαλικών μειονοτήτων και να οργανώνεται σε λέσχες, ενώσεις και πολιτισμικές οργανώσεις θα τιμωρείται με κράτηση και φυλάκιση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το Νιγηριανό Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο, ενδέχεται να προκύψουν στη Νιγηρία πολύ σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη δήλωσή του, της 28ης Ιανουαρίου, το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελούσε έκφραση ομοφοβίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα καθώς και ο σύγχρονος πολιτισμός πρέπει να γίνονται σεβαστά σε όλες τις χώρες, ειδικότερα σε χώρες που απολαύουν τέτοιου κύρους και σεβασμού, όπως η Νιγηρία, και τις οποίες θεωρούμε ως σημαντικό σημείο αναφοράς για την εγκαθίδρυση της διεθνούς πολιτικής τάξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), συντάκτης. (SV) Κύριε Πρόεδρε, παρά τα πολλά προβλήματα, η κατάσταση έχει βελτιωθεί από την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας το 1999. Ως εκ τούτου, είναι περίεργο το γεγονός ότι τώρα θεσπίζεται ξαφνικά ένας νόμος που θίγει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ομοφυλοφιλία έχει ήδη απαγορευθεί και μπορεί να τιμωρηθεί με διάφορες ποινές, από την επιβολή προστίμου έως και την ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων χρόνων. Γνωρίζουμε επίσης ότι, σε επίπεδο συστατικών κρατών, υπάρχει νόμος της σαρία, ο οποίος καταδικάζει σε 100 μαστιγώματα όσους ανύπαντρους έχουν καταδικαστεί για ομοφυλοφιλία και επιβάλλει επίσης τη θανατική ποινή σε όσους συζευγμένους έχουν καταδικαστεί για τον ίδιο λόγο. Τώρα, όχι μόνο θέλουν να απαγορεύσουν τους γάμους μεταξύ ομοφυλοφίλων αλλά απειλούν και με ποινή πενταετούς φυλάκισης όσους έχουν καταδικαστεί, επειδή παρέστησαν ως μάρτυρες σε τέτοιους γάμους, ή βοήθησαν στον σχεδιασμό τους.

Μπορεί κανείς σε αυτό το Σώμα να μου εξηγήσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπονομεύσει ανεπανόρθωτα την κοινωνία το να είναι κανείς μάρτυρας της δήλωσης αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων; Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάτι τέτοιο να αποτελεί αξιόποινο αδίκημα. Και καθώς είναι επίσης παράνομο να βοηθά κανείς τους ομοφυλόφιλους, με οποιονδήποτε τρόπο, να οργανωθούν, κινδυνεύουν επίσης ή επηρεάζονται και οι δικηγόροι και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια κατάσταση που καθιστά αδύνατη τη συζήτηση για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Κάτι που, επί του παρόντος, υπάρχει στην πραγματικότητα είναι η επαρκής ανοχή της ομοφυλοφιλίας όσον αφορά την πρακτική της μεγαλύτερης καθημερινής εφημερίδας «This Day» να δημοσιεύει διαφημίσεις για επαφές μεταξύ λεσβιών. Ο νόμος που απαγορεύει την ομοφυλοφιλία δεν έχει καμία σχέση με την καταπολέμηση της εξάπλωσης του AIDS, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι –η συντριπτική πλειονότητα όσων έχουν μολυνθεί είναι ετεροφυλόφιλοι– και ακόμη και αν ίσχυε στην πραγματικότητα ένας τέτοιος λόγος για αυτόν τον νόμο, θα ήταν ανόητος, καθώς οι παγιωμένες σχέσεις μειώνουν τη διάδοση της νόσου. Δεδομένης της κατάστασης, οι γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται. Η Νιγηρία χρειάζεται περισσότερη αγάπη και συγγενικότητα και η έγκριση τέτοιου είδους νόμων θα σήμαινε την έναρξη μιας υποχώρησης προς την κατεύθυνση της δικτατορίας και της καταπίεσης. Καλώ τον Πρόεδρο να καταργήσει τον συγκεκριμένο νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο νομοσχέδιο, στο οποίο επικεντρωνόμαστε εδώ σήμερα και το οποίο αναμένεται να εγκριθεί κατά την τρίτη και τελική ανάγνωση πριν από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου στη Νιγηρία. Το νομοσχέδιο παραβιάζει προφανώς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του πολίτη και προβαίνει σε σαφείς διακρίσεις κατά ενός τμήματος του πληθυσμού. Ενδέχεται επίσης να οδηγήσει και σε αύξηση της ομοφοβίας μεταξύ της ευρείας κοινής γνώμης.

Η απαγόρευση σχετικά με την εγγραφή οποιουδήποτε είδους ένωσης ή ομάδας που φέρνει σε επαφή άτομα διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού συνοδεύεται από την ποινή φυλάκισης και για κάθε προσπάθεια γνωριμίας, δημοσίως ή ακόμη και ιδιωτικώς, παρόμοιου περιεχομένου. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στον περιορισμό της πρόσβασης των ατόμων ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί και τρανσέξουαλ) στην ιατρική περίθαλψη και θα επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων κατά του AIDS.

Βάσει όλων των παραπάνω, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν ισχυρά μέτρα, προκειμένου να αποτρέψουν την έγκριση του νομοσχεδίου, υπό τη σημερινή του μορφή, εκ μέρους των νιγηριανών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να καταλήξει σε συμπεράσματα για το μέλλον και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία των διατάξεων, οι οποίες απαγορεύουν κάθε μορφή διάκρισης και οι οποίες υπάρχουν στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τις χώρες ΑΚΕ καθώς και τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση του κ. Gahler, ο οποίος αναρωτιέται και μας ρωτά αν υπάρχουν σοβαρότερα και σημαντικότερα ζητήματα εκτός και εντός της Νιγηρίας.

Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και στο σημείο αυτό συμφωνώ με την άποψη της συναδέλφου μου, κ. in 't Veld, αλλά πιστεύω επίσης ότι το παρόν ψήφισμα πρέπει να γίνει δεκτό για δύο σημαντικούς λόγους: ο πρώτος είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε προτού συμβεί κάτι σοβαρό. Αντί να πρέπει να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα για τα επόμενα 15 ή 20 χρόνια και να θρηνούμε για τις ποινές που θα συνεπαγόταν ο νόμος αυτός, αν εφαρμοζόταν σε χιλιάδες άτομα –όπως πολλές φορές συνέβη στην ίδια τη Νιγηρία, για παράδειγμα με τις θανατικές καταδίκες– έχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να δράσουμε εκ των προτέρων. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια χρυσή ευκαιρία.

Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τα σημάδια που δείχνουν τον Πρόεδρο Obasanjo να υποκύπτει στις πιέσεις του ριζοσπαστικού ισλαμικού φονταμενταλισμού στα βόρεια κράτη. Οι σχέσεις φιλίας αλλά και η από μέρους μας σκληρή κριτική, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Πρόεδρο να αντισταθεί στην καταστροφική νίκη του ακραίου φονταμενταλισμού, ο οποίος εμφανίζει σημάδια εδραίωσης και στη Νιγηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το Σώμα συνάντησα πολλά νομοθετήματα, με τα οποία δεν ήμουν σύμφωνος. Αυτό συνηθίζεται στην πολιτική ζωή. Ωστόσο, αυτή είναι ίσως η φορά που αποδοκίμασα κάποιο πάρα πολύ έντονα. Η βαθιά αποδοκιμασία μου οφείλεται στην απίστευτη ανειλικρίνεια του εν λόγω εγγράφου. Η κρίση μου βασίζεται σε πέντε γεγονότα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να επέμβει στις υποθέσεις τρίτων. Στην πραγματικότητα, προτίθεται να επέμβει σε υποθέσεις που δεν σχετίζονται με εγκλήματα και δεν είναι εγκληματικές, αλλά πρόκειται απλώς για τη νομοθεσία που ένα κυρίαρχο κράτος σκοπεύει να υιοθετήσει προκειμένου να ρυθμίσει εσωτερικά κοινωνικά ζητήματα.

Δεύτερον, το κοινό ψήφισμα που κατατέθηκε συγχέει την επίκριση της προτεινόμενης νομοθεσίας με υποθετικά αδικήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω νομοθεσία. Τρίτον, η Νιγηρία αγωνίζεται σθεναρά κατά του AIDS. Στόχος της είναι να περιορίσει τόσο τον τρόπο με τον οποίο διαδόθηκε ευρέως το AIDS όσο και τον σεξουαλικό τουρισμό, τον ευρωπαϊκό σεξουαλικό τουρισμό. Θέλουμε να εμποδίσουμε, ώστε να υιοθετήσει η Νιγηρία τον εν λόγω νόμο με την πρόφαση της προστασίας κατά του AIDS.

Τέταρτον, παρουσιάζεται μια εξοργιστική πρόταση. Το τέταρτο σημείο αναφέρεται στις κυρώσεις. Κατά των εγκλημάτων της γενοκτονίας στην Κίνα, στο Θιβέτ, στη Σρι Λάνκα και στο Σουδάν δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ωστόσο φαίνεται ότι μεταχειριζόμαστε τη Νιγηρία όπως θα έπρεπε να έχουμε μεταχειριστεί τα κράτη που διέπραξαν τα πιο σοβαρά εγκλήματα, αν και δεν το κάναμε.

Πέμπτον, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ανάρμοστο να έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα αυτό στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έκτον, είμαι κατά αυτού του κοινού ψηφίσματος. Πρόκειται να ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Διαφωνώ με αυτό, αλλά πιστεύω ότι, αν ψηφίσω υπέρ του, θα αυξηθούν οι πιθανότητες απόρριψης του αρχικού ψηφίσματος, το οποίο προσβάλλει την κοινή λογική.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Διαφωνώ, κύριε Libicki. Πρόκειται για ένα βασικό θέμα ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ενώ σε αρκετές χώρες του κόσμου υπερισχύει η κοινή λογική και εγκρίνονται νόμοι όχι μόνο για την εξάλειψη των διακρίσεων αλλά και για την τιμωρία τους όταν αυτές στρέφονται κατά λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ, σε άλλες χώρες, όπως στη Νιγηρία, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες που συνιστούν οπισθοδρόμηση. Επομένως έπρεπε να δράσουμε.

Σε μια χώρα στην οποία το Κεφάλαιο 42, τμήμα 214, του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενήλικων ατόμων του ιδίου φύλου τιμωρούνται με 14 χρόνια φυλάκιση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Νιγηρίας προτίθεται τώρα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να τιμωρεί τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και την τέλεση αυτών των γάμων με 5 χρόνια φυλάκιση.

Φαίνεται ότι ούτε οι επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να εξαλείψουν τα κράτη οποιοδήποτε νόμο κάνει διακρίσεις εναντίον των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ, ούτε το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους αρκούν. Επομένως πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έπρεπε να αντιδράσει σε αυτή την εξωφρενική κατάσταση. Το έκανε και χαιρόμαστε γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Νιγηρία είναι μια τεράστια αφρικανική χώρα η οποία, από το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας το 1999, αγωνίζεται να υλοποιήσει σύγχρονες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Οι επικείμενες εκλογές έφεραν για άλλη μία φορά τα ζητήματα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο προσκήνιο της πολιτικής συζήτησης. Εν προκειμένω, ο Διευθυντής Αφρικής της οργάνωσης Human Rights Watch σχολίασε πολύ εύστοχα: «η Νιγηρία χρειάζεται ηγέτες που θα καταπιαστούν με τα τρομακτικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζει η χώρα». Το ζήτημα της ελευθερίας του σεξουαλικού προσανατολισμού και της αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας, μολονότι ευαίσθητο, θεωρείται από τον αναπτυγμένο κόσμο σημαντικό σε σχέση με την ελευθερία του ατόμου από τη στιγμή που δεν καταπατά τις ελευθερίες άλλου ατόμου.

Καλούμε τις αρχές της Νιγηρίας, και συγκεκριμένα τους βουλευτές και γερουσιαστές της Νιγηρίας, να το λάβουν αυτό υπόψη τους κατά την εξέτασης ενός σχετικού νομοσχεδίου το οποίο εξετάζουν επί του παρόντος. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας σημαντικότερο από άλλους τομείς ανησυχίας, όπως είναι η επιδημία διαφθοράς στη Νιγηρία και η τρομερή κατάσταση σε σχέση με την καταχρηστική συμπεριφορά των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας. Η Νιγηρία πρέπει να διορθώσει και αυτούς τους τομείς γρήγορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία του νόμου περί απαγόρευσης γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, που υποβλήθηκε πέρσι στο Ομοσπονδιακό Εκτελεστικό Συμβούλιο της Νιγηρίας. Η Επιτροπή συμμερίζεται τη βαθιά ανησυχία που έχει ήδη εκφραστεί από διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, μέσω του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο διακρίσεων, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον περιορισμό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι που θα εισάγει αυτό το νομοσχέδιο αν τελικά εγκριθεί.

Η Επιτροπή συμμερίζεται επίσης την ανάλυση των νιγηριανών και διεθνών ενώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στα άτομα που έχουν συνάψει, ή εικάζεται ότι έχουν συνάψει, σχέσεις με άτομα του ιδίου φύλου. Το ίδιο ισχύει για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων οι οποίοι τάσσονται κατά των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό το ομοφοβικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο θα τους έθετε σε μεγαλύτερο κίνδυνο αυθαίρετων συλλήψεων, κράτησης, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης. Θα περιόριζε και θα φίμωνε επίσης τη δράση των τοπικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το νομοσχέδιο ενισχύει τις υπερβολικά αυστηρές διατάξεις που ισχύουν ήδη. Ο ποινικός κώδικας της Νιγηρίας τιμωρεί τη συναινετική ομοφυλοφιλική συμπεριφορά με φυλάκιση έως και 14 ετών, ενώ ο ποινικός κώδικας της σαρία που έχει υιοθετηθεί σε 11 κράτη στη βόρεια Νιγηρία επιβάλει τη θανατική ποινή για το livat [«σοδομία»].

Το νομοσχέδιο θα παραβίαζε επίσης μια σειρά διεθνών νόμων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες η Νιγηρία έχει προσχωρήσει και έχει επικυρώσει, ενδεχομένως το ίδιο της το Σύνταγμα και βασικά άρθρα της Συμφωνίας του Κοτονού. Ενόψει των παραπάνω και των συμπερασμάτων για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Νιγηρία, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων το 2003, η Επιτροπή θα ήθελε να επιβεβαιώσει την προθυμία της να συμβάλει στην εφαρμογή του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου που πρόκειται να εγκριθεί σε λίγο. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει ενεργά, μαζί με τα κράτη μέλη, στον πολιτικό διάλογο που προβλέπεται από το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού. Αυτός ο πολιτικός διάλογος θα αντιμετωπίσει πλήρως το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά το νομοσχέδιο για τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, καθώς και τα ουσιώδη στοιχεία που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 9 της Συμφωνίας του Κοτονού.

Τέλος, η Επιτροπή ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει συνέχεια στην περσινή επίσκεψη του πρώην προέδρου του, κ. Josep Borrell Fontelles, στο κοινοβούλιο της Νιγηρίας, προκειμένου να καθιερώσει έναν τακτικό διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας των συζητήσεων, δηλαδή αμέσως μετά.

 
  

(1) βλ. Συνοπτικά πρακτικά


12. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες επί των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά πρακτικά)

 

12.1. Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί των αιτιολογικών σκέψεων Β και Γ

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δύο μικρά αλλά σημαντικά λάθη στη διατύπωση κατάφεραν να παρεισφρήσουν στο ψήφισμα. Προτείνω να τα διορθώσουμε ως εξής: στην αιτιολογική σκέψη Β, να αντικατασταθεί η λέξη «authors» με τη λέξη «perpetrators» [δράστες], και στην αιτιολογική σκέψη Γ, να αντικατασταθούν οι λέξεις «intellectual authors» με τη λέξη «instigators» [αυτουργοί].

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με την έγκριση αυτών των προφορικών τροπολογιών;

(Το Σώμα εγκρίνει τις προφορικές τροπολογίες)

 

12.2. Καμπότζη (ψηφοφορία)

12.3. Νιγηρία (ψηφοφορία)

12.4. Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Οργάνωσης του Mari, Mari Usem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

13. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Επίθεση κατά της Galina Kozlova, μέλους της εθνικής οργάνωσης Mari Ušem και συντάκτριας του περιοδικού Ontšõko (RC-B6-0081/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν μίλησα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την υπόθεση της Galina Kozlova, εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μας από την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, κ. Kelam, κ. Landsbergis και κ. Tannock, που είχαν την πρωτοβουλία για αυτό το ψήφισμα. Ενημερώθηκα αργότερα ότι η αρχική πρωτοβουλία ανήκε στον εσθονό συνάδελφό μας, κ. Savi, από την Ομάδα ALDE. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να εκφράσω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου σε εκείνον.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Στο θέμα της Νιγηρίας, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα καλό ψήφισμα, αλλά πιστεύω ότι, αν υιοθετούσαμε το κοινό ψήφισμα που κατέθεσε η Αριστερά, θα προκαλείτο πολύ μεγαλύτερη δυσφήμιση για το Σώμα. Πιστεύω ότι με το ψήφισμα που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σημειώνεται μεγαλύτερη πρόοδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας υπενθυμίζω ότι δεν γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου σχετικά με επείγοντα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να προσθέσω μια λέξη σε αυτό που ανέφερε ο κ. Libicki: η πρόταση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών δεν αποτελεί αποτέλεσμα συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Οι αιτιολογήσεις ψήφου έληξαν.

Πριν κηρύξω τη λήξη της συνόδου, πρέπει να προβώ σε μερικές ακόμη ανακοινώσεις.

 

14. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να διαβάσετε έξι σελίδες με ονόματα, για να κερδίσουμε χρόνο και να σας γλιτώσουμε από την αμηχανία να πρέπει να προφέρετε πολύ περίεργα ονόματα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα ονόματα αυτά αναγιγνώστηκαν, ώστε να μην χρειαστεί να τα διαβάσετε;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, κ. Ματσάκη, να επιθυμείτε να με απαλλάξετε από αυτή την ανιαρή εργασία. Δυστυχώς ο κανονισμός μας είναι σαφής: πρέπει να σας διαβάσω τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων.(1)

- Στο τέλος της ανακοίνωσης της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Είναι απόλυτο δικαίωμά σας, αλλά έπρεπε να υποβάλετε το αίτημά σας εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Συνεπώς, δεν μπορώ να δώσω συνέχεια σε αυτό.

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά πρακτικά


16. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

20. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης και κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση έληξε στις 17.05)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 10 του κ. Henin (H-0093/07)
 Θέμα: Η υγεία στην εργασία και η κοινωνική ευθύνη των εργοδοτών
 

Σε πρόσφατη μελέτη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία εκτίμησε ότι το κόστος που συνεπάγονται για την Ένωση τα συνδεόμενα με την εργασία προβλήματα υγείας υπερβαίνει το 3% του ΑΕγχΠ. Τα περισσότερα από τα εν λόγω προβλήματα υγείας προέρχονται από το άγχος που προκαλούν η ευελιξία και η γενικευμένη κοινωνική ανασφάλεια των φιλελεύθερων κοινωνιών μας. Πράγματι, σύμφωνα με πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες, το άγχος στην εργασία ευθύνεται για πολλές παθολογίες : καρδιοαγγειακές παθήσεις, μυοσκελετικές νόσους, κατάθλιψη, νικοτινισμό, αλκοολισμό ...

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο ποιες ενεργητικές δράσεις προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου να θέσει τους εργοδότες ενώπιον των κοινωνικών τους ευθυνών, τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την αποκατάσταση των ζημιών που υφίστανται οι εργαζόμενοι;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Θα ήθελα καταρχάς να παρατηρήσω ότι η γερμανική Προεδρία και οι Προεδρίες της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, που θα την διαδεχθούν, ανέλαβαν στο κοινό δεκαοκτάμηνο πρόγραμμά τους να διασφαλίσουν τη συνέχεια στην ανάπτυξη σύγχρονου, κοινωνικού και βιώσιμου εργατικού δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, και τα μέτρα που θα δώσουν συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2007-2012 θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε αυτό, ακριβώς όπως θα κάνει και η Πράσινη Βίβλος που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του εργατικού δικαίου. Είναι ευρέως γνωστό ότι η στρατηγική για την περίοδο 2002-2006 έλαβε υπόψη τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας και τα νέα είδη των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, στα οποία ορθώς αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του. Οι κίνδυνοι αυτοί θα συζητηθούν λεπτομερώς στην επικείμενη στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και θα υπογραμμιστούν επίσης στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης τον Μάιο.

Σειρά οδηγιών για τις συνθήκες εργασίας έχουν εγκριθεί στη διάρκεια των τελευταίων ετών, και ο αξιότιμος βουλευτής θα γνωρίζει αναμφίβολα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα της ευθύνης ενός εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων του, την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για αυτό το θέμα, περιλαμβανομένης της οδηγίας πλαίσιο για τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, και των δεκαεννέα ήδη μεμονωμένων οδηγιών που θεσπίζουν ελάχιστες προδιαγραφές σε συγκεκριμένους τομείς της προστασίας στην εργασία. Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ευθύνη για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας βρίσκεται στα κράτη μέλη, και ότι αποκλειστικά αυτά είναι υπεύθυνα για τις διατάξεις που αφορούν την αποζημίωση. Η ευθύνη για την εφαρμογή των κανονισμών ανήκει στους εργοδότες, και οι αρμόδιες εθνικές αρχές διασφαλίζουν την επιβολή τους, ενώ ο ρόλος της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την πλήρη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, ενώ έχει την εξουσιοδότηση, όπου είναι απαραίτητο, να κινήσει διαδικασίες για παράβαση των Συνθηκών. Παρακολουθεί επίσης την πρακτική εφαρμογή των οδηγιών, και για τον σκοπό αυτόν λαμβάνει εκθέσεις από τα κράτη μέλη σε τακτική βάση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή παρουσίασε μόλις μια νέα οδηγία για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων για τα πρακτικά μέτρα που λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα.

Η γερμανική Προεδρία εργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επ’ αυτής της πρότασης όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εντός του ευρύτερου πλαισίου της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το Συμβούλιο ολοκληρώνει τώρα την ετήσια ανασκόπηση των διαφόρων συνιστωσών της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης. Επί τη βάσει αυτού του έργου, το Συμβούλιο Απασχόλησης, στις 22 Φεβρουαρίου 2007, διατύπωσε σειρά βασικών μηνυμάτων με σαφείς απαιτήσεις για διαρθρωτικές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας και ισχυρότερη κοινωνική συνοχή, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εαρινή σύνοδο κορυφής του.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διατύπωση αυτών των βασικών μηνυμάτων, που εκφράζουν τις θέσεις για θέματα όπως, για παράδειγμα, ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου και τα κατάλληλα επίπεδα κοινωνικής προστασίας.

Μπορώ, συνεπώς, να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή ότι το Συμβούλιο, υπό τη γερμανική Προεδρία, διαδραματίζει τον ρόλο του στη διατήρηση και τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ερώτηση αρ. 11 του κ. Μπεγλίτη (H-0095/07)
 Θέμα: Ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας διαμόρφωσης της ευρωπαïκής λίστας των τρομοκρατικών οργανώσεων
 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση (12.12.2006) του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (Υπόθεση Τ-228/02, Ιρανική Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού κατά του Συμβουλίου), σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας, σεβασμού του δικαιώματος γνώσης των ενοχοποιητικών στοιχείων βάσει των οποίων εντάσσεται μια πολιτική οργάνωση στην "τρομοκρατική λίστα" της ΕΕ και του δικαιώματος της δικαστικής υπεράσπισης, έχει το Συμβούλιο Υπουργών την πρόθεση να σεβασθεί την ευρωπαϊκή δημοκρατική νομιμότητα και να εφαρμόσει την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προχωρώντας στην αναθεώρηση της μέχρι τώρα ακολουθούμενης διαδικασίας για το χαρακτηρισμό οργανώσεων ως τρομοκρατικών;

Σήμερα, 6 περίπου χρόνια μετά την υιοθέτηση του σχετικού με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ψηφίσματος του ΣΑ του ΟΗΕ και την ενσωμάτωσή του στην κοινοτική έννομη τάξη δια της κοινής θέσης του Συμβουλίου της 27.12.2001, μπορεί να γίνει αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης και ανανέωσης της "τρομοκρατικής λίστας" της ΕΕ;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Πρωτοδικείου. Έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση των διαδικασιών κατάρτισης του καταλόγου προσώπων και οργανώσεων που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές πράξεις, ο οποίος προβλέπεται από τον κανονισμό 2580/2001. Το Συμβούλιο προτίθεται να παρέχει στο μέτρο του δυνατού αιτιολόγηση στα πρόσωπα και τις οργανώσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται και να καθιερώσει σαφή και διαφανή διαδικασία η οποία θα επιτρέπει στα πρόσωπα και τις οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να ζητούν την επανεξέταση της περίπτωσής τους.

Το Συμβούλιο έχει ήδη αιτιολογήσει την απόφασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2006 για την περίληψη ορισμένων προσώπων και οργανώσεων στον κατάλογο προσώπων, οργανώσεων και οντοτήτων των οποίων έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία (απόφαση του Συμβουλίου 3006/1008/ΕΚ, ΕΕ L 379 της 28.12.2006), στη δε αιτιολόγηση έχουν πρόσβαση τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οργανώσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενημέρωσε τα συγκεκριμένα πρόσωπα και οργανώσεις σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις.

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε στις 30 Ιανουαρίου 2007 να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση PMOI και να κοινοποιήσει στην MEK/PMOI την πρόθεσή του να την προσθέσει στον κατάλογο των προσώπων και οργανώσεων των οποίων δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία υποβάλλοντάς της παράλληλα την αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Το Συμβούλιο ζήτησε από την MEK/PMOI να του διαβιβάσει τις παρατηρήσεις της μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε ένα μήνα.

 

Ερώτηση αρ. 12 του κ. Μάτση (H-0096/07)
 Θέμα: Τουρκικές απειλές κατά Κυπριακής Δημοκρατίας
 

Πώς προτίθεται να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της E.E. που δέχεται απειλές ακόμη και πολεμικές από την Τουρκία; Απειλές, οι οποίες έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει στην υλοποίηση διακρατικών συμφωνιών με γειτονικά κράτη για την ανόρυξη φυσικού αερίου που ενδεχομένως να βρίσκεται εντός του πεδίου των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και της δικής της οικονομικής ζώνης εκμετάλλευσης.

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Τα από τον αξιότιμο βουλευτή αναφερόμενα περιστατικά που αφορούν τις σχέσεις καλής γειτονίας και το κυπριακό ζήτημα είναι γνωστά στο Συμβούλιο.

Όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας επιθυμώ να παραπέμψω στα σχετικά συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις συνόδους του στο Ελσίνκι το 1999 και στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2004. Σε αυτά απαιτείται σαφής δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποφεύγονται όλες οι πράξεις οι οποίες θα ήταν δυνατόν να έχουν αρνητική επίπτωση στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται εκ νέου από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 11.12.2006.

Όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα γενικώς, επιθυμώ να επαναλάβω σύντομα ότι η συνεχής στήριξη της Τουρκίας για προσπάθειες σε μια συνολική λύση για το κυπριακό ζήτημα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σε συμφωνία με τις βασικές αρχές της Ένωσης καθώς και η πρόοδος στην ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντάσσονται στις απαιτήσεις από την εκπλήρωση των οποίων μετράται η πρόοδος στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης.

Τα ανωτέρω αναφερθέντα σημεία αποτελούν τμήμα του διαπραγματευτικού πλαισίου· περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εκ νέου επεξεργασμένης εταιρικής σχέσης προσχώρησης και επαναφέρονται συστηματικά από την ΕΕ στις συναντήσεις στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αποδίδουμε σε αυτά τα σημεία μεγάλη σημασία και παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις, λόγω του ότι η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα έχει επίπτωση στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

 

Ερώτηση αρ. 13 του κ. Frank Vanhecke (H-0098/07)
 Θέμα: Συμβόλαιο ενσωμάτωσης για μη ευρωπαίους μετανάστες
 

Το Μάρτιο του 2006 οι υπουργοί Εσωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας εξέτασαν σε άτυπη συνάντησή τους την πιθανή καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού συμβολαίου ενσωμάτωσης" ή "ευρωπαϊκών εξετάσεων" για μετανάστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες ένα τέτοιο "συμβόλαιο" αποσκοπεί να συμπληρώσει τις ήδη υφιστάμενες εξετάσεις στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ για την απόκτηση συγκεκριμένης ιθαγένειας. Οι υπουργοί συμφώνησαν να αναθέσουν στους εθνικούς εμπειρογνώμονες τη σχετική μελέτη.

Από τί αποτελείται αυτό το "ευρωπαϊκό συμβόλαιο ενσωμάτωσης"; Ποιές υποχρεώσεις απαριθμούνται στο συγκεκριμένο έγγραφο; Ποιό είναι το νομικό καθεστώς αυτού του εγγράφου; Ποιά είναι η σχέση με τις υφιστάμενες εξετάσεις στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ για την απάντηση συγκεκριμένης ιθαγένειας; Δεν αποτελεί πρόβλημα για την καθιέρωση του εν λόγω συμβολαίου η εξαιρετική χαλαρή βελγική νομοθεσία πολιτογράφησης, η οποία δεν επιβάλλει απολύτως καμία υποχρέωση σε υποψήφιους που ζητούν τη βελγική ιθαγένεια;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Η Προεδρία θέλει να επισημάνει ότι δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει δηλώσεις για τις διαβουλεύσεις της λεγόμενης ομάδας G-6.

Η ΕΕ εργάζεται πράγματι για την ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο της πολιτικής ενσωμάτωσης. Παρά το γεγονός ότι η έγκριση και εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης θα συνεχίσουν στο μέλλον να υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, η ΕΕ θα συνεχίσει να τις στηρίζει ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, αλλά στις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής λόγος για την έννοια του συμβολαίου ενσωμάτωσης.

Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006, συμφώνησε ότι, στη διάρκεια του 2007, ο διάλογος για την ενσωμάτωση και ο πολιτισμικός διάλογος, μαζί με την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης στο εσωτερικό των κρατών μελών και της ΕΕ, θα προάγονταν, ότι η πολιτική ενσωμάτωσης θα ενισχυόταν, και ότι θα επιτυγχανόταν συμφωνία για κοινούς στόχους και στρατηγικές. Η υπουργική διάσκεψη για την ενσωμάτωση, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2007, θα έχει, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία.

 

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Leichtfried (H-0100/07)
 Θέμα: Πανευρωπαϊκή απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα αναψυχής και στα εστιατόρια
 

Είναι εφικτή κατά το Συμβούλιο η επιβολή πανευρωπαϊκής απαγόρευσης του καπνίσματος σε εστιατόρια και καταστήματα αναψυχής;

Γιατί προχωρεί τόσο αργά η αναγκαία διαδικασία;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Στη σύστασή του της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του(1), το Συμβούλιο δήλωνε ότι, λόγω των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με το παθητικό κάπνισμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσβλέπουν στην προστασία των καπνιστών και των μη καπνιστών από τον καπνό στον περιβάλλοντα χώρο. Σύστησε την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων ή/και άλλων αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στον χώρο εργασίας, σε κλειστές αίθουσες, σε κλειστούς δημόσιους χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Σύμβαση πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος (FCTC) έχει σκοπό την προστασία των σημερινών και μελλοντικών γενεών από την κατανάλωση καπνού και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον καπνό του τσιγάρου. Η Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη (με εξαίρεση την Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία) έχουν επικυρώσει τη FCTC, η οποία περιέχει ειδικά δεσμευτική υποχρέωση για τα συμβαλλόμενα μέρη να προστατεύουν τους ανθρώπους από την ενόχληση του καπνού στον περιβάλλοντα χώρο. Το άρθρο 8 της FCTC δηλώνει ότι κάθε μέρος δεσμεύτηκε να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία από την έκθεση στον καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες συγκοινωνίες, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και, κατά περίπτωση, σε άλλους δημόσιους χώρους

Στις 30 Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ», στόχος της οποίας ήταν να ξεκινήσει ευρεία διαδικασία διαβούλευσης (μέχρι την 1η Μαΐου 2007) σχετικά με τον καλύτερο τρόπο καταπολέμησης του παθητικού καπνίσματος στην ΕΕ και τη στήριξη της τάσης για ζώνες απαγόρευσης τους καπνίσματος στην ΕΕ. Η Προεδρία έχει ήδη επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου σε αυτήν την Πράσινη Βίβλο. Έχει προγραμματιστεί το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 31ης Μαΐου 2007 να συμπεριλάβει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών σχετικά με την Πράσινη Βίβλο.

 
 

(1)ΕΕ L 22 της 25ης Ιανουαρίου 2003, σελ.31.

 

Ερώτηση αρ. 15 του κ. Bushill-Matthews (H-0102/07)
 Θέμα: Μείωση των επιβαρύνσεων των μικρών επιχειρήσεων
 

Τον Νοέμβριο 2006, η Επιτροπή ξεκίνησε πρωτοβουλία για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά 25% έως το 2012. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες η Ένωση ΜΜΕ συναντήθηκε με την Επιτροπή προκειμένου να την παροτρύνει να μειώσει τις απαιτήσεις ως προς την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις ΜΜΕ κατά τα προσεχή τρία χρόνια κατά 30% και να εφαρμόσει την πρακτική της «επιχρύσωσης» σε εθνικό επίπεδο.

Υποστηρίζει το Συμβούλιο τις εν λόγω προτάσεις και, αν τούτο συμβαίνει, τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να προωθήσει κατά τη διάρκεια της σημερινής Προεδρίας προκειμένου να στηρίξει και να ενθαρρύνει την Επιτροπή κατά την εφαρμογή αυτής της μεταρρυθμιστικής ατζέντας που απαιτείται επειγόντως;

 
  
 

DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο είναι της άποψης ότι η μείωση των διοικητικών δαπανών για τις εταιρείες και, συγκεκριμένα, τις ΜΜΕ είναι σημαντικό μέτρο από την άποψη της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Στις 19 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο εξέτασε το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής που επιδιώκει τη μείωση των διοικητικών δαπανών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόταν μεγάλη κοινή προσπάθεια, προκειμένου να επιτευχθεί κάποια αξιοσημείωτη μείωση των διοικητικών δαπανών στο εσωτερικό της ΕΕ. Συμφωνήθηκε ότι μείωση κατά 25% στις διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το έτος 2012, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν φιλόδοξους διεθνείς στόχους μέχρι το 2008, καλώντας την Επιτροπή να ξεκινήσει το πρόγραμμα δράσης της με τη στήριξη των κρατών μελών σε αυτήν τη βάση.

Προκειμένου να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει σε αυτόν τον τομέα, το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στα άμεσα μέτρα που συστήνει η ανακοίνωση της Επιτροπής αμέσως, μόλις κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής.

 

Ερώτηση αρ. 16 της κ. Westlund (H-0104/07)
 Θέμα: Διακρίσεις λόγω θρησκεύματος στη Σαουδική Αραβία
 

Η Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International) επεσήμανε επανειλημμένα περιπτώσεις ατόμων τα οποία συνελήφθησαν και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Σαουδική Αραβία, χωρίς την ύπαρξη καμίας εγγυήσεως όσον αφορά τη διαδικασία, όπως η ύπαρξη ενός νομικού συμβούλου. Ο λόγος αυτής της μεταχείρισης ήταν η πραγματική ή εικαζόμενη σχέση τους με την κοινότητα Ahmadiyya, μια θρησκευτική κοινότητα που θεωρεί ότι είναι μια αίρεση του Ισλάμ. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια προφανή παραβίαση του κανόνα της μη διάκρισης λόγω θρησκεύματος.

Το Συμβούλιο έχει λάβει μέτρα όσον αφορά αυτή την κατάσταση ή προτίθεται να το πράξει;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία με ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου της με όλες τις τρίτες χώρες, η ΕΕ συνιστά θερμά σε όλες τις χώρες να επικυρώσουν όλες τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περιπτώσεις όπου δεν το έχουν πράξει ήδη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σθεναρά την κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων και μισαλλοδοξίας και, με αυτό το σκεπτικό, κατέθεσε ψήφισμα για την 61η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ζητώντας την κατάργηση όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πίστης, η ομόφωνη έγκριση του οποίου μαρτυρά την καθολική εφαρμογή του περιεχομένου του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί, ως εκ τούτου, τις τρίτες χώρες να θέσουν σε εφαρμογή τις αρχές αυτού του ψηφίσματος, που έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό μέσο για τον σκοπό της προστασίας του δικαιώματος κάθε ατόμου στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πίστης.

 

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Medina Ortega (H-0107/07)
 Θέμα: Προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ: συμμετοχή των κρατών μελών
 

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για να υπάρξει μια αποτελεσματική συμμετοχή όλων των κρατών μελών στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα, στο λειτουργικό μηχανισμό προστασίας των θαλάσσιων συνόρων από το Frontex;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων είναι ευθύνη των κρατών μελών. Οι έλεγχοι των συνόρων, ωστόσο, δεν ασκούνται μόνο προς το συμφέρον των ενεχόμενων κρατών μελών, αλλά και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η δημιουργία του Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ, μέσω του κανονισμού (ΕΚ) 2007/2004(1) του Συμβουλίου ήταν σημαντικό βήμα στην προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Ο Frontex συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών μελών και διαχειρίζεται κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια στα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνορα.

Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη τα σύνορα των οποίων υφίστανται ξαφνικές και έκτακτες πιέσεις, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Η πρόταση αυτή συζητείται επί του παρόντος από το Συμβούλιο, ώστε να επιδιωχθεί η επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης.

Τα κράτη μέλη θα μπορέσουν επίσης να συμβάλουν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων παρέχοντας το ένα στο άλλο τεχνικό εξοπλισμό. Ο Frontex καταρτίζει επί του παρόντος, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού 2007/2004/ΕΚ, κεντρικά μητρώα του τεχνικού εξοπλισμού (γνωστού ως toolbox) τον οποίο τα κράτη μέλη οικειοθελώς δέχονται να θέσουν στη διάθεση άλλου κράτους μέλους. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007, ο Frontex παρουσίασε κατάλογο απογραφής, και τα κράτη μέλη που δεν το είχαν πράξει ακόμη κλήθηκαν να συμβάλουν ενεργά στο toolbox, το οποίο προορίζεται να είναι διαθέσιμο προς χρήση από το καλοκαίρι του 2007.

Ο Frontex έχει ολοκληρώσει επίσης δύο μελέτες σκοπιμότητας (BORTEC και MEDSEA) σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων συνόρων το 2006, αντικείμενο των οποίων είναι η θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης για τα νότια θαλάσσια σύνορα, στα οποία δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Προεδρίας στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, και ο Frontex καλείται να αναπτύξει το συντομότερο δυνατό μόνιμο δίκτυο περιπολίας των ακτών στα νότια θαλάσσια σύνορα. Ο Frontex εξετάζει επί του παρόντος πώς θα δημιουργήσει αυτό το δίκτυο και θα συμπεριλάβει τα κράτη μέλη σε αυτό.

 
 

(1)ΕΕ L 349 της 25ης Νοεμβρίου 2004,σελ. 1.

 

Ερώτηση αρ. 18 του κ. Robert Evans (H-0109/07)
 Θέμα: Εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
 

Με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ διαμορφώνονται πλέον με νέες χώρες. Σε ποιες συζητήσεις έχει προβεί το Συμβούλιο με τις αρχές αυτών των χωρών όσον αφορά τη συνοριακή ασφάλεια, την εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα; Πώς μπορεί η ΕΕ να διασφαλίσει τα σύνορά της, χωρίς να επηρεάζει τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Ο κοινοτικός κώδικας σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα («κώδικας συνόρων του Σένγκεν»), που εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2006 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας συναπόφασης(1), διέπει τους ελέγχους επί των προσώπων που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κώδικας αυτός είναι δεσμευτικός και εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του, δηλαδή τη 13η Οκτωβρίου 2006, καθώς και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία προσχώρησής τους στην ΕΕ.

Οι απαιτήσεις που διέπουν την προστασία των συνόρων είναι, ως εκ τούτου, πανομοιότυπες και δεσμευτικές για όλα αυτά τα κράτη μέλη, παρόλο που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3, παρ. 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4, παρ. 2 της πράξης προσχώρησης του 2005, οι διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν που ενσωματώθηκε στην ΕΕ όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα με τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν το 2004 και το 2007, αλλά και μεταξύ των κρατών αυτών. Οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν σε αυτά τα κράτη μέλη βάσει απόφασης που θα ληφθεί από το Συμβούλιο κατόπιν αξιολόγησης –που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν– του αν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή όλων των μερών του κεκτημένου Σένγκεν και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία θα μπορέσουν να αρθούν μόνο, αφού εφαρμοστεί το κεκτημένο Σένγκεν (σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ) και, συγκεκριμένα, αν οι σχετικές αξιολογήσεις στα εν λόγω κράτη μέλη είναι θετικές.

Όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα στο Συμβούλιο στη συζήτηση των ζητημάτων της προστασίας των συνόρων, της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η προστασία των συνόρων και οι συνοριακοί έλεγχοι έχουν αξιολογηθεί –ή αξιολογούνται επί του παρόντος– σε κάθε νέο κράτος μέλος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεκτημένου Σένγκεν και, ως εκ τούτου, αν οι έλεγχοι των προσώπων μπορούν να καταργηθούν στα εσωτερικά σύνορα. Οι αξιολογήσεις για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα πραγματοποιηθούν, μόλις οι χώρες αυτές δηλώσουν ότι είναι έτοιμες.

 
 

(1)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006, ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σελ. 1.

 

Ερώτηση αρ. 19 της κ. Budreikaitė (H-0111/07)
 Θέμα: Σύνθεση του κολλεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Η Συνθήκη της Νίκαιας προβλέπει ότι όταν ο αριθμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξηθεί σε 27, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ορισθούν σύμφωνα με τους όρους τους της ισότιμης ανακύκλησης, και ότι τα κράτη μέλη θα τυγχάνουν της αυστηρής ισότητας σε ότι αφορά τον καθορισμό της τάξεως εμφανίσεως και του τρόπου παρουσίασης των εθνικών εκπροσώπων τους εντός της Επιτροπής και ότι κάθε ένα από τα διαδοχικά κολλέγια θα συγκροτείται κατά τρόπο ώστε να εκπροσωπεί ικανοποιητικά τη δημογραφική και γεωγραφική κλίμακα του συνόλου των κρατών μελών της Ένωσης.

Στην Συνθήκη που θεσπίζει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη, προβλέπεται ότι θα υπάρχει αναφορά στις αρχές που αναφέρονται ανωτέρω.

Στις 3 Ιανουαρίου 2007 ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Günter Verheugen, δήλωσε στο γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF: "ένας μικρός αριθμός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ελπίζει ότι θα αποκομίσει καλύτερο όφελος αποσπώντας έναν εκπρόσωπο στο γραφείο ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έναν σημαντικό τομέα - έναν υποεπίτροπο- απ´ ότι έναν επίτροπο στον οποίο θα έχει αναθετεί ένας περιθωριακός τομέας".

Ποιά είναι η γνώμη της χώρας η οποία και έχει τη στιγμή αυτή την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την άποψη του εκπροσώπου της, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Αντιπροσωπεύει αυτή, τη θέση της χώρας η οποία ασκεί σήμερα την Προεδρία;

Ποιές είναι οι προτάσεις που προβλέπονται για την Συνθήκη που θα θεσπίζει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Ως απάντηση στην πρώτη ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού, θα ήθελα να της υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο δεν σχολιάζει γενικά τις δημόσιες δηλώσεις μελών της Επιτροπής.

Όσο αφορά τη δεύτερη ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού, πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να προκαταλάβουμε τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με το μέλλον της Συνταγματικής Συνθήκης. Όπως θα γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, οι διαβουλεύσεις αυτές χρησιμεύουν ως βάση της έκθεσης που θα υποβληθεί από τη γερμανική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 2007. Περαιτέρω αποφάσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων θα ληφθούν, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξετάσει αυτήν την έκθεση.

 

Ερώτηση αρ. 20 της κ. Doyle (H-0113/07)
 Θέμα: Αντικανονική κατάσχεση αγορών αφορολογήτων ειδών
 

Η αυθαίρετη και μη ορθή ερμηνεία των κανονισμών που ισχύουν όσον αφορά τις αγορές αφορολόγητων ειδών στα αεροδρόμια έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης για τον ταξιδιώτη καταναλωτή που αγοράζει νομίμως προϊόντα. Αυτή η μή ορθή εφαρμογή των σημερινών κανονισμών έχει οδηγήσει στην κατάσχεση χιλιάδων λίτρων προϊόντων αξίας κατά τους τελευταίους μήνες, και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών καταγράφουν μία σημαντική μείωση των πωλήσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή ´Ενωση όσο και στις τρίτες χώρες.

Αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο αυτή την κρίση και τις επιπτώσεις της σε κάθε κράτος μέλος και σε εκατοντάδες εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τί προτίθεται να πράξει το Συμβούλιο για να λύσει αυτό το πρόβλημα;

Επιπλέον θεωρεί ο ασκών την προεδρία του Συμβουλίου ότι το κραγιόν για τα χείλη αποτελεί ένα εν δυνάμει κίνδυνο για την ασφάλεια; Εάν ναι, παρακαλώ να εξηγήσει για ποιό λόγο;

 
 

Ερώτηση αρ. 21 του κ. Ó Neachtain (H-0167/07)
 Θέμα: Κανόνες ασφαλείας στα κοινοτικά αεροδρόμια
 

Προτίθεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναθεωρήσει τους κοινοτικούς κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια; Οι κανόνες αυτοί προκαλούν κομφούζιο, διότι όλα τα υγρά που αγοράστηκαν σε καταστήματα αφορολογήτων κατάσχονται από τους επιβάτες τράνζιτ που εισέρχονται στην Ευρώπη;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Τα μέτρα ασφαλείας στα οποία αναφέρονται οι αξιότιμοι βουλευτές περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2006, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών(1). Η Επιτροπή ενήργησε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002(2), ο οποίος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην Κοινότητα· επομένως, η Προεδρία θα ήθελε να ζητήσει από τους βουλευτές να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στην Επιτροπή, η οποία είναι σε καλύτερη θέση να απαντήσει στις ανησυχίες τους. Οι βουλευτές πρέπει να σημειώσουν ότι τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται εν προκειμένω περιλαμβάνουν περιορισμούς για τα υγρά και τα τζελ και πρόκειται να αναθεωρηθούν μετά από έξι μήνες.

 
 

(1)ΕΕ L 286 της 17.10.2006, σελ. 6.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σελ. 1).

 

Ερώτηση αρ. 22 του κ. Hutchinson (H-0115/07)
 Θέμα: Boυλευτικές εκλογές και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Djibouti
 

Αναγνωρίζοντας ότι η Δημοκρατία του Djibouti διαδραματίζει ένα ρόλο σταθεροποιητή σε περιφερειακό επίπεδο, διαμεσολαβητή, φορέα μηνυμάτων και ενεργού στοιχείου για την επίτευξη της ειρήνης, ο Επίτροπος Michel, σε επίσκεψη στο Djibouti, ζήτησε πρόσφατα από τον Πρόεδρο Guelleh να εμβαθύνει κατά τρόπο πλέον τακτικό τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ του Djibouti και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ειδικότερα ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές από απόψεως αναπτυξιακής βοήθειας. Εάν αληθεύει ότι η Δημοκρατία του Djibouti αντιπροσωπεύει ένα προφανές στρατηγικό ενδιαφέρον, τόσο από περιφερειακής όσο και διεθνούς απόψεως, εξακολουθεί να παραμένει μία χώρα που διαθέτει ένα αυταρχικό προεδρικό καθεστώς. Λίγες μέρες, μόνον, μετά την επίσκεψη του Επιτρόπου Michel στο Djibouti, πολλοί δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του κόμματος της αντιπολίτευσης MRD (Mouvement pour le Renouveau démocratique - Κίνημα για την Δημοκρατική Ανανέωση), συνελήφθησαν κατά τρόπο αυθαίρετο κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο καταγγελίας κυρίως από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα. Η μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους αντιφρονούντες στο Djibouti θέτει περισσότερα ερωτηματικά στο βαθμό που οι βουλευτικές εκλογές προβλέπονται για τον Ιανουάριο του 2008.

Με ποιό τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να φροντίσει για τον μόνιμο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Djibouti και, σε ποιό πλαίσιο, το Συμβούλιο έχει την πρόθεση να οργανώσει ή να υποστηρίξει τη διοργάνωση μιάς ευρωπαϊκής αποστολής παρατήρησης των βουλευτικών εκλογών του 2008;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο είναι ενήμερο για την πρόσφατη σύλληψη των μελών του Κινήματος για την Δημοκρατική Ανανέωση (MRD) και υπαλλήλων της ανεξάρτητης εβδομαδιαίας εφημερίδας Le Renouveau. Ο τακτικός πολιτικός διάλογος με το Τζιμπουτί σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού είναι το κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου η ΕΕ μπορεί να εγείρει τις ανησυχίες της για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τζιμπουτί και –έχοντας κατά νου τον συμφωνημένο στόχο της προαγωγής ενός σταθερού και δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος– μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα για την πολιτική κατάσταση σε αυτήν τη χώρα με τον πλέον γενικό τρόπο.

Ομοίως, η προαγωγή της τοπικής δημοκρατίας και της υπεύθυνης διακυβέρνησης του κράτους μέσω της στήριξης για την ανάπτυξη και τη λειτουργία αποκεντρωμένων θεσμών που θα χρησίμευαν ως πυλώνες της δημοκρατίας είναι ένας από τους στόχους της συνεργασίας της Ευρώπης με το Τζιμπουτί.

Όσον αφορά την πιθανή διοργάνωση ευρωπαϊκής αποστολής παρατήρησης των βουλευτικών εκλογών του Ιανουαρίου 2008, οι προτεραιότητες για τις δραστηριότητες της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση των εκλογών το 2008 δεν έχουν ακόμη συζητηθεί από τις αρμόδιες ομάδες στο εσωτερικό του Συμβουλίου.

 

Ερώτηση αρ. 23 του κ. Mitchell (H-0117/07)
 Θέμα: Εναλλακτικές πηγές ενέργειας
 

Ποιες προσπάθειες καταβάλλει το Συμβούλιο για να ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών στα εθνικά προγράμματα μεταφορών;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο γνωρίζει πλήρως τη σημασία των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από την άποψη όχι μόνο του βιώσιμου εφοδιασμού, αλλά και των μέτρων για την επιβράδυνση της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε συνέχεια της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου 2007, το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στα συμπεράσματά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 δήλωσε ότι ο δεσμευτικός ελάχιστος στόχος που πρέπει να επιτύχουν μέχρι το 2020 όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συνίστατο στη συμμετοχή των βιοκαυσίμων σε ποσοστό 10% στη συνολική κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στον τομέα των μεταφορών. Ο στόχος επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην εαρινή σύνοδό του. Το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο στόχος πρέπει να είναι δεσμευτικός με την επιφύλαξη της βιώσιμης παραγωγής, της εμπορικής διαθεσιμότητας των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και κατάλληλης τροποποίησης της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, που θα καθιστά δυνατή τη χρήση κατάλληλων μιγμάτων.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο ζητά επίσης ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάσει της επικείμενης πρότασης της Επιτροπής για το 2007 σχετικά με μια νέα περιεκτική οδηγία για τη χρήση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μαζί με την ολοκληρωμένη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προτείνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βιομάζα, του Ιουνίου 2006, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια επίδειξης βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς.

Το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα και, όταν η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της, θα παρακολουθήσει στενά τις μετέπειτα εξελίξεις. Ελπίζει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει το ίδιο επίπεδο στήριξης και, ως εκ τούτου, να διευκολύνει την έγκριση της πρότασης.

 

Ερώτηση αρ. 24 του κ. Coveney (H-0119/07)
 Θέμα: Κοινή θέση σχετικά με την Βιρμανία
 

Ενόψει της προσεχούς αναθεώρησης της κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με την Βιρμανία, μπορεί η Προεδρία να δηλώσει εάν θα υποστηρίξει ή όχι την ανανέωση της κοινής θέσης και να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους θα την υποστηρίξει ή όχι; Σε περίπτωση που η Προεδρία υποστηρίξει την ανανέωση της κοινής θέσης, θα τεθεί υπέρ της ενίσχυσης της κοινής θέσης ώστε να συμπεριλάβει παραδείγματος χάριν την υποστήριξη της κίνησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να προσφύγει κατά του Κρατικού Συμβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC) στο Διεθνές Δικαστήριο και/ή να αυξήσει την οικονομική και πολιτική υποστήριξη της ΕΕ προς τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που δρουν εντός και εκτός του κράτους;

Έχει η Προεδρία επίγνωση του γεγονότος, ότι η ισχύουσα κοινή θέση δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο στις εθνότητες, οι οποίες αποτελούν περίπου το 40% του πληθυσμού, ούτε και περιλαμβάνει κάποια αναφορά στην υποστήριξη της ΕΕ για την διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Κρατικού Συμβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης, του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία (NLD) και των εθνοτικών ομάδων, παρά το γεγονός, ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία και οι εθνοτικές ομάδες έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι αυτή είναι η μοναδική νόμιμη οδός για μια πολιτική μεταρρύθμιση στην Βιρμανία; Θα δεσμευτεί η Προεδρία ότι θα ασκήσει πίεση για να συμπεριληφθεί στην κοινή θέση της ΕΕ η δήλωση της ΕΕ ότι υποστηρίζει την διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου και την αναγνώριση του βασικού ρόλου των εθνοτικών ομάδων;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Καθώς καμία σημαντική εξέλιξη δεν έχει συμβεί στην εν λόγω χώρα, το Συμβούλιο σκοπεύει να διατηρήσει την κοινή θέση στην παρούσα μορφή της, με την επιφύλαξη τεχνικών προσαρμογών. Η Προεδρία είναι της άποψης ότι η κοινή θέση εξακολουθεί να αποτελεί κατάλληλο συνδυασμό στοχοθετημένων περιοριστικών μέτρων και ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό μιας από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Βάσει της κοινής θέσης, η ΕΕ εκφράζει τακτικά την ανησυχία της στην κυβέρνηση και στους περιφερειακούς εταίρους που είναι σε θέση να επηρεάσουν τη χώρα αυτή και πιέζει για αλλαγές στη Βιρμανία/Μιανμάρ. Ζητήματα όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της αναγκαστικής εργασίας, η απελευθέρωση της Daw Aung San Suu Kyi και άλλων πολιτικών κρατουμένων και η απουσία γνήσιας και ολοκληρωμένης διαδικασίας μετάβασης προς μια νόμιμη, δημοκρατική κυβέρνηση εγείρονται τακτικά στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Το Συμβούλιο στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) να επιληφθεί των καταγγελιών για την αναγκαστική εργασία στη Βιρμανία/Μιανμάρ. Η κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ κατέληξε σε συμφωνία στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους με τη ΔΟΕ σχετικά με την αντιμετώπιση αυτών των καταγγελιών.

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ήδη κοινοτικούς πόρους για να στηρίξει δραστήριες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός της Βιρμανίας/Μιανμάρ. Η συνολική χρηματοδοτική δέσμευση για προγράμματα στη Βιρμανία/Μιανμάρ έχει αυξηθεί σημαντικά, και η Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει ακόμη περισσότερους πόρους το 2007. Δίπλα στα γεωγραφικά κονδύλια του προϋπολογισμού, θα εισαχθεί σειρά θεματικών δημοσιονομικών γραμμών, και η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι αναπόσπαστο μέρος τους.

Η ΕΕ έχει καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη μεταβατική διαδικασία στην οποία πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι δυνάμεις της χώρας, περιλαμβανομένων των μεμονωμένων εθνοτικών ομάδων. Επίσης, η ΕΕ θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της χώρας θα είναι δυνατή μόνο, αν πραγματοποιηθεί μέσω της εθνικής συμφιλίωσης, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή όλων των εθνοτικών ομάδων της χώρας.

 

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Lundgren (H-0121/07)
 Θέμα: Ο ρωσογερμανικός αγωγός φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα
 

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και σημερινός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Nord Stream, Gerhard Schröder, δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση (SVT Rapport, 8 Φεβρουαρίου 2007) ότι οι υπουργοί, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, είχαν αποφασίσει ότι τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να διευκολύνουν και να ενισχύουν την κατασκευή διευρωπαϊκών δικτύων. Το συμπέρασμα του κ. Schröder ήταν ότι ο προτεινόμενος ρωσογερμανικός αγωγός φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα είχε την έγκριση του Συμβουλίου. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της 17ης Ιουνίου 2005. Συμμερίζεται το Συμβούλιο την άποψη που εξέφρασε ο πρώην καγκελάριος Schröder; Έχει εγκρίνει το Συμβούλιο την κατασκευή του υποθαλάσσιου ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Υποδεικνύεται στον συντάκτη της ερώτησης ότι ο Gerhard Schröder δεν είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Nord Stream AG, αλλά μάλλον πρόεδρος της επιτροπής μετόχων της εν λόγω εταιρείας.

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η Προεδρία επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι δεν σχολιάζει αναφορές που έγιναν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, η Προεδρία επιθυμεί να σημειώσει ότι –όπως γνωρίζει αναμφίβολα ο αξιότιμος βουλευτής– ότι η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης 96/391/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 1229/2003/ΕΚ(1) αναφέρεται σε έναν αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μέσω της Βαλτικής Θάλασσας ή «μέσω της υπεράκτιας οδού» στα ακόλουθα τρία σημεία:

Στο Παράρτημα I «Άξονες για έργα προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8», σημείο NG 1,

Στο Παράρτημα II «Συμπληρωματικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2», στον τίτλο «Δίκτυα αερίου», σημείο 9

Στο Παράρτημα III «Έργα κοινού ενδιαφέροντος και προδιαγραφές αυτών, που συνήθως προσδιορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ», στο σημείο 9 με τίτλο «Ανάπτυξη δυναμικότητας μεταφοράς αερίου (αγωγοί προσαγωγής αερίου)», το τρίτο από τα έργα που απαριθμούνται: «Αγωγός αερίου Βόρειας Ευρώπης: Ρωσία, Βαλτική Θάλασσα, Γερμανία».

Όπως γνωρίζει αναμφίβολα ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, στο Παράρτημα Ι της απόφασης, ταξινόμησαν τον «αγωγό αερίου Βόρειας Ευρώπης» ως «έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» – όρος που χαρακτηρίζει έργα «ύψιστης προτεραιότητας» (βλ. αιτιολογική σκέψη 8).

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις για έργα με αυτόν τον χαρακτήρα (π.χ. την επιλογή κοινοτικής συγχρηματοδότησης, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση με αυτά τα έργα και τη δράση ευρωπαίου συντονιστή στην περίπτωση σοβαρών καθυστερήσεων ή προβλημάτων εφαρμογής) το Συμβούλιο παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στην απόφαση που αναφέρθηκε ανωτέρω, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

 
 

(1)ΕΕ L 262 της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 1.

 

Ερώτηση αρ. 26 της κ. Isler Béguin (H-0123/07)
 Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης του Μαλί και των Τουαρέγκ
 

Μετά την εξέγερση των Τουαρέγκ στο Μάλι στις 23 Μαΐου 2006, η Κυβέρνηση του Μάλι και η Δημοκρατική Συμμαχία της 23ης Μαΐου για την Αλλαγή υπέγραψαν στις 4 Ιουλίου 2006 συμφωνία, γνωστή με το όνομα Συμφωνία του Αλγερίου.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη διεξαγωγή ενός Φόρουμ για την Ανάπτυξη στο Βόρειο Μαλί, στην περιοχή του Κιντάλ, με τη συμμετοχή των Τουαρέγκ.

Η Κυβέρνηση του Μαλί προτίθεται να οργανώσει το φόρουμ αυτό τον προσεχή Μάρτιο, αλλά χωρίς τη συμμετοχή των μελών της Δημοκρατικής Συμμαχίας της 23ης Μαΐου για την Αλλαγή.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κληθεί από το Κράτος του Μαλί να πλαισιώσει την οργάνωση του εν λόγω φόρουμ, τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των Τουαρέγκ στο Φόρουμ και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της περιοχής του Κιντάλ;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Όπως επισημαίνει η αξιότιμη βουλευτής στην ερώτησή της, το Φόρουμ για την Ανάπτυξη στο Βόρειο Μαλί πρόκειται, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, να διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου. Αυτή η ημερομηνία είναι η τελευταία που συμφωνήθηκε μετά από επαναλαμβανόμενες αναβολές.

Οι διπλωματικές αποστολές της ΕΕ έλαβαν, στις 15 Φεβρουαρίου, επιστολές από τη Δημοκρατική Συμμαχία της 23ης Μαΐου για την Αλλαγή στις οποίες εγέρθηκε το ζήτημα της συμμετοχής της Συμμαχίας στο Φόρουμ.

Οι επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στο Bamako συμμετέχουν επί του παρόντος σε διαβουλεύσεις επί του θέματος αυτού και θα ζητήσουν πιο ακριβείς πληροφορίες από την κυβέρνηση του Μαλί.

 

Ερώτηση αρ. 27 του κ. Newton Dunn (H-0125/07)
 Θέμα: Σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων FADO
 

Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται επί του παρόντος αυτό το σύστημα του οποίου το αντικείμενο, όπως καταλαβαίνω, θα ήταν να αντικαταστήσει τις ανταλλαγές υπό μορφήν χαρτιού μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα αυθεντικά και τα παραποιημένα έγγραφα;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το ευρωπαϊκό σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων (FADO) δημιουργήθηκε με την κοινή δράση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου 1998.(1)

Το σύστημα έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά και εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος πληροφορίες όσον αφορά γνήσια έγγραφα και έγγραφα που έχουν αναγνωριστεί ως πλαστά.

Το FADO είναι σήμερα σε πλήρη λειτουργία και χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο σύστημα που δημιουργήθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο παράρτημα της ανωτέρω κοινής δράσης, και λειτουργεί ως δίκτυο επαφών με τις κεντρικές υπηρεσίες των κρατών μελών και μεταξύ αυτών.

 
 

(1)ΕΕ L 333 της 9.12.1998

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Ford (H-0129/07)
 Θέμα: Εξαμερείς συνομιλίες - συμμετοχή της ΕΕ
 

Λαμβανομένης υπόψη της έκβασης των εξαμερών συνομιλιών στο Πεκίνο, μπορεί το Συμβούλιο να περιγράψει λεπτομερώς πώς κρίνει τη συμμετοχή της ΕΕ στη διαδικασία και εάν θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής μιας τρόικας;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Η ΕΕ χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των έξι μερών στον τελευταίο γύρο συνομιλιών, ο οποίος έληξε στις 13 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται στη δήλωση που εξέδωσε η Προεδρία στις 14 Φεβρουαρίου, ελπίζει ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί γρήγορα, και ότι τα έξι μέρη θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τους για όλες τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στην κοινή δήλωσή τους της 19ης Σεπτεμβρίου 2005.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης στη δήλωση ότι θα παράσχει τη συνεχή πολιτική στήριξή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και έθεσε την πιθανότητα αποστολής τρόικας στη Βόρεια Κορέα. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο υλοποιήθηκε, και η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τις 6 ως τις 8 Μαρτίου.

 

Ερώτηση αρ. 29 του κ. Καρατζαφέρη (H-0135/07)
 Θέμα: Η βραχονησίδα Ίμια
 

Το Συμβούλιο δεν απάντησε στην ερώτησή μου H-0046/07(1) και αναγκάζομαι να την επαναλάβω με την παράκληση να έχω σαφή και ακριβή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημά μου: η βραχονησίδα Ίμια στο Ανατολικό Αιγαίο αποτελεί τμήμα της επικράτειας της ΕΕ;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο δεν έχει να προσθέσει τίποτε στην απάντηση που έδωσε ήδη στην προφορική ερώτηση Η-0046/07 του αξιότιμου βουλευτή. Μπορεί μόνο να παραπέμψει εκ νέου στις γνωστές θέσεις, όπως αυτές εκφράζονται στα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 
 

(1) Γραπτή απάντηση της 14.2.2007

 

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Αδάμου (H-0138/07)
 Θέμα: Πρόταση ενσωμάτωσης της Σύμβασης του Προυμ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία
 

Η Σύμβαση του Προυμ ωθεί στη συλλογή, αποθήκευση, χρησιμοποίηση και ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων αποτυπωμάτων και DNA υπόπτων) και επιτρέπει την παρουσία και δράση ντόπιων και ξένων ειδικών υπηρεσιών στο έδαφος των κρατών μελών. Επίσης προνοείται η ανάληψη κοινής δράσης αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων δύο ή και περισσότερων κρατών σε γεγονότα διεθνούς σημασίας.

Αναγνωρίζει το Συμβούλιο ότι η χρήση όρων όπως "μαζική συγκέντρωση" ή "παρόμοια μείζονα γεγονότα" δημιουργούν μια πρωτοφανή διαδικασία παρακολούθησης και καταστολής; Δεν ανησυχεί το Συμβούλιο ότι με την επίκληση γενικών όρων όπως "επείγουσες καταστάσεις", "τρομοκρατικά αδικήματα", "προστασία δημόσιας τάξης", επικροτούνται η επέμβαση των αστυνομικών και άλλων αρχών καταστολής στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και ο περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης, χωρίς να είναι υπόλογες σε ανεξάρτητο νόμιμο όργανο ελέγχου εξουσίας; Δεν υπάρχει ανησυχία για τη νομιμοποίηση της παραβίασης δικαιωμάτων και ελευθεριών του συνόλου των πολιτών που θεσμοθετείται μέσα από τη Σύμβαση στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος τα οποία πράττουν μόνο ορισμένοι;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Για τους κατωτέρω λόγους η Προεδρία, αν και σέβεται, δεν συμφωνεί με τη θέση του αξιότιμου βουλευτή. Οι όροι «μαζική συγκέντρωση» ή «παρόμοια μείζονα γεγονότα» στο άρθρο 18 του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για την εμβάθυνση της διαμεθοριακής συνεργασίας, ιδίως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διαμεθοριακής εγκληματικότητας, δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση σε «πρωτοφανή διαδικασία παρακολούθησης και καταστολής» ούτε καθιστούν αυτή δυνατή. Το Συμβούλιο επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στο γεγονός ότι το άρθρο 18 της εν λόγω απόφασης του Συμβουλίου υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μόνον στην αμοιβαία υποστήριξη σε «μαζικές συγκεντρώσεις και παρόμοια μείζονα γεγονότα καθώς και σε σοβαρά ατυχήματα» με τη μορφή των εις την διάταξη αυτή προβλεπομένων μέτρων. Το άρθρο 18 δεν αποτελεί ωστόσο νομική βάση για έως τώρα μη υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης.

Όσον αφορά τις τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις, οι υποχρεώσεις περιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου στην ανταλλαγή πληροφοριών, εφόσον «ορισμένα γεγονότα δικαιολογούν την υπόθεση ότι οι ενεχόμενοι θα διενεργήσουν αξιόποινες πράξεις προβλεπόμενες στα άρθρα 1 έως 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/JI του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Και εν προκειμένω δεν επιβάλλονται περαιτέρω υποχρεώσεις παρακολούθησης ή έρευνας και η υποχρέωση περιορίζεται απλά και μόνο στη συνεργασία.

Οι ανησυχίες του αξιότιμου βουλευτή ότι οι αρχές της αστυνομίας και τάξεως θα αναμειγνύονται στις προσωπικές υποθέσεις των πολιτών και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιορίζονταν η ελευθερία έκφρασης, χωρίς οι αρχές αυτές να είναι υπόλογες σε ένα δημοκρατικό όργανο ελέγχου, είναι αβάσιμες. Η διατήρηση της δημόσιας τάξης ήταν πάντοτε ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα των αστυνομικών αρχών στα κράτη μέλη· δεν πρόκειται εν προκειμένω για καθήκον το οποίο είναι δυνατόν να απορρεύσει από το σχέδιο αυτής της απόφασης του Συμβουλίου. Όλα τα από τις αστυνομικές αρχές δυνάμει αυτού του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου λαμβανόμενα μέτρα υπόκεινται στον έλεγχο των εποπτικών αρχών που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις από τα κράτη μέλη εκδοθείσες διατάξεις δικαίου για τον έλεγχο της αστυνομίας. Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου περιλαμβάνει ειδικά αυστηρές διατάξεις προστασίας δεδομένων (τα άρθρα 24 έως 32) για όλες τις εις το πλαίσιο αυτής της απόφασης ανταλλασσόμενες πληροφορίες.

 

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Cashman (H-0140/07)
 Θέμα: Θέσπιση νιγηριανού νόμου που θα ποινικοποιεί τις σχέσεις, τους γάμους, κ.ά., μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου
 

Εκφράζονται ανησυχίες ως προς το ότι η Νιγηρία σκοπεύει να θεσπίσει νόμο με τίτλο "Νόμος που προβλέπει την απαγόρευση των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, την σύναψη γάμου μεταξύ τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα". Ο εν λόγω νόμος θα ποινικοποιούσε πραγματικά την κοινότητα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) της Νιγηρίας και, πιστεύουμε ότι, υποκινείται από το φόβο και το μίσος και δεν βασίζεται σε ορθά νομικά κριτήρια. Ο προτεινόμενος νόμος παραβιάζει σαφώς τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και συνιστά επίσης παραβίαση του άρθρου 1 της Συμφωνίας Κοτονού που επικαλείται τον "σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε ατόμου" και του άρθρου 8 της συμφωνίας αυτής που ζητεί τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών, και του κράτους δικαίου, και η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της συμφωνίας.

Προτίθεται το Συμβούλιο να θίξει το ζήτημα του νόμου αυτού στις συνομιλίες της με την κυβέρνηση της Νιγηρίας, και τι δράσεις κατεπείγοντος σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα καταστήσει σαφή στη Νιγηρία τη θέση της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ; Πρόκειται να επαναλάβει το Συμβούλιο τη δέσμευση της ΕΕ για την άρση της ποινικοποίησης των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών; Τι μέτρα θα λάβει το Συμβούλιο για την τήρηση των άρθρων 1 και 8 της Συμφωνίας Κοτονού σε περίπτωση περαιτέρω προώθησης της θέσπισης του εν λόγω νόμου;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το σχέδιο νόμου που αφορά τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου συζητήθηκε πράγματι από την ΕΕ και τις αρχές της Νιγηρίας. Οι ηγέτες της αποστολής της ΕΕ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από το 2006 και τις συζήτησαν με τις νιγηριανές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στο σχέδιο νόμου.

Η ΕΕ επεσήμανε ότι ο νόμος, αν εγκριθεί, θα αποτελούσε, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο αξιότιμος βουλευτής, παραβίαση των προδιαγραφών περί οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως των προσπαθειών των ηγετών της αποστολής της ΕΕ, ο νιγηριανός γερουσιαστής που είναι επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής (Επιτροπή Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Νομικών Θεμάτων) συμφώνησε να αναθεωρήσει το σχέδιο νόμου και επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα είναι αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο και σύμφωνο με το Σύνταγμα της Νιγηρίας.

Οι συζητήσεις για το σχέδιο νόμου συνεχίζονται, και, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, η έγκριση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου είναι εξαιρετικά απίθανη. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο νεοεκλεγέν κοινοβούλιο.

 

Ερώτηση αρ. 32 του κ. Belet (H-0141/07)
 Θέμα: Εισιτήρια που μεριμνούν για το κλίμα- Επιλογή αντιστάθμισης στις διαδικασίες κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων
 

Το Συμβούλιο υπογράμμισε προσφάτως τη σταθερή δέσμευσή του να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος, συγκεκριμένα στα συμπεράσματα της 20ης Φεβρουαρίου. Το Συμβούλιο επίσης χαιρέτησε την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου από την πολιτική αεροπορία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, αλλά η υπό συζήτηση οδηγία θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2011.

Η διαβούλευση των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων που διεξήγαγε η Επιτροπή επί του θέματος κατέστησε σαφές ότι οι προγραμματισμένες επιβαρύνσεις για τις εκπομπές αερίων και άλλους αντικτύπους από τα αεροσκάφη θεωρούνται ως το δεύτερο αποτελεσματικότερο μέσο για τη μείωση του αντικτύπου του τομέα της αεροπορίας στην αλλαγή του κλίματος.

Ενώ οι αεροπορικές εταιρίες και οι φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων ενδεχομένως φοβούνται την θέσπιση ενός υποχρεωτικού συστήματος (επειδή αυτό θα αυξήσει τις τιμές για τους επιβάτες) ένα σύστημα βασισμένο σε εθελούσιες συνεισφορές θα εξάλειφε αυτές τις ανησυχίες. Αυτή η εθελούσια συνεισφορά δεν θα υπερέβαινε το 2 έως 5% της τιμής του εισιτηρίου. Τα έσοδα από αυτή τη συνεισφορά θα επενδύονται σε προγράμματα για την αναδάσωση ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες στα αναπτυσσόμενα κράτη.

Εξετάζει το Συμβούλιο το ενδεχόμενο να εισαγάγει ένα προαιρετικό σύστημα για να συμπεριληφθεί η επιλογή αντιστάθμισης στις διαδικασίες κράτησης εισιτηρίων, ώστε οι υπάλληλοί του να μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντισταθμίζουν τις εκπομπές αερίων των πτήσεών τους;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Όπως είναι προφανές από την ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση, την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή και η οποία αφορά συγκεκριμένα το αν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να στηριχθούν από εθελούσιες ή υποχρεωτικές συνεισφορές. Σε περίπτωση όπου η Επιτροπή, ως αποτέλεσμα περαιτέρω εξελίξεων σε αυτήν τη συζήτηση, θέσει το ζήτημα αυτό ενώπιον του Συμβουλίου, το τελευταίο θα δώσει οπωσδήποτε στο πρόβλημα αυτό όλη την προσοχή που αξίζει. Σε περίπτωση όπου το Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής, ενεργήσει σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής και, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίσει νομοθεσία, θα μεριμνήσει ασφαλώς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση, αυτήν τη στιγμή, να κάνει καμία πρόβλεψη ως προς το περιεχόμενο ή το πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας.

Παραπέμπουμε επίσης τον αξιότιμο βουλευτή στις διατάξεις που ισχύουν επί του παρόντος σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με τους προϋπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα.

 

Ερώτηση αρ. 33 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0143/07)
 Θέμα: Λαθρομετανάστες και ευρωπαϊκή πολιτική
 

Τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα , σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των κυμάτων λαθρομεταναστών από τη Τουρκία. Tο 2006, από τους συλληφθέντες λαθρομετανάστες, το 20% προερχόταν από την Τουρκία (έναντι 15.5% το 2004 και 11.9 % το 2005).

Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ισχύει σχετικό Πρωτόκολλο Επανεισδοχής (Απρίλιος 2002) και για όλη την περίοδο οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει στην Τουρκία αιτήματα για 22.945 συλληφθέντες λαθρομετανάστες εκ των οποίων μόνο 1.419 επαναπροωθήθηκαν. Στην έκθεση προόδου (Νοέμβριος 2006) της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, η Επιτροπή σημειώνει στο διαπραγματευτικό κεφαλαίο 24 (Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια) ότι η υποψήφια χώρα παρουσιάζει χαμηλή πρόοδο στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και ότι πρέπει να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Σκοπεύει το Συμβούλιο να λάβει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και της ορθής εφαρμογής τους στο συγκεκριμένο τομέα από την υποψήφια χώρα; Σημαντικό πρόβλημα τίθεται και ως προς το κόστος μεταφοράς των λαθρομεταναστών.

Πιστεύει το Συμβούλιο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ, βάσει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004(1) σύστασής του (Συνεργασία σε θέματα επαναπατρισμού), θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο αποδίδει αναμφισβήτητα μεγάλη σημασία στις προσπάθειες που καλείται να καταβάλει η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πτυχή περιλήφθηκε επίσης στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της αναθεωρημένης εταιρικής σχέσης προσχώρησης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2006, και, στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι πρέπει να συναφθεί πολύ σύντομα συμφωνία επανεισδοχής. Το θέμα αυτό εξετάζεται και στην έκθεση αξιολόγησης για το κεφάλαιο 24 των διαπραγματεύσεων –δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια– η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση στο Συμβούλιο. Η Κοινότητα έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν σύντομα, και τούτο τίθεται αναμφισβήτητα σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα δε στα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2), ο Οργανισμός παρέχει την απαιτούμενη στήριξη για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επαναπροώθησης από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, ο Οργανισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί κοινοτικά κονδύλια που διατίθενται για την επαναπροώθηση. Η Προεδρία θεωρεί, επομένως, ότι ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί κοινοτικά κονδύλια που διατίθενται για την επαναπροώθηση, προκειμένου να παρέχει –στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής επαναπροώθησης– στήριξη για την οργάνωση ενεργειών επαναπροώθησης από τα κράτη μέλη. Εξυπακούεται ότι τούτο ισχύει μόνο για κοινές ενέργειες επαναπροώθησης.

Το ζήτημα της συμμετοχής και του ρόλου του οργανισμού FRONTEX στην οργάνωση κοινών ενεργειών αεροπορικής επαναπροώθησης εξετάζεται αυτήν τη στιγμή στο Συμβούλιο. Περιλαμβάνεται επίσης στα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2006 για την καλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία των κοινών μέτρων αεροπορικής επιστροφής.

 
 

(1) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σελ. 1
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004 (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σελ. 1).

 

Ερώτηση αρ. 34 του κ. Παφίλη (H-0148/07)
 Θέμα: Αθώωση μετά θάνατον του φασίστα Αντονέσκου
 

Οι δικαστικές αρχές της Ρουμανίας απάλλαξαν τον «Πρωθυπουργό Ιόν Αντονέσκου», ηγέτη της φασιστικής Σιδερένιας Φρουράς και συνεργάτη της Ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και άλλα 19 μέλη της «κυβέρνησης» από την κατηγόρια του εγκληματία πόλεμου. Αναιρώντας την απόφαση για καταδίκη του μετά την απελευθέρωση της Ρουμανίας το 1944, το δικαστήριο δίνει συγχωροχάρτι στην εισβολή της Ρουμανίας στο πλευρό της χιτλερικής Γερμανίας ενάντια στην ΕΣΣΔ και στα εγκλήματα των ναζί κατά της ανθρωπότητας. Η απόφαση αποτελεί πρόκληση για εκατομμύρια νεκρών και όλους εκείνους που σε όλο τον κόσμο αντιστάθηκαν και πολέμησαν με όλες τις δυνάμεις το φασισμό. Είναι προσβολή για τον Ρουμάνικο λαό που πριν και μετά την ανατροπή του Αντονέσκου έδωσε πολλά στον αντιφασιστικό αγώνα και στους αγώνες για δημοκρατία και ειρήνη. Ταυτόχρονα υπονομεύει βασικές διεθνείς συνθήκες και προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου γι' αυτή την αντιδημοκρατική και αντιδραστική απόφαση;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο δεν συζήτησε αυτήν την ερώτηση.

Επιθυμεί να επισημάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, «η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη».

 

Ερώτηση αρ. 35 του κ. Johan Van Hecke (H-0149/07)
 Θέμα: Η σύλληψη ηγετικών στελεχών του LRA (Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου)
 

Η κυβέρνηση της Ουγκάντα έχει αρχίσει προ καιρού διαπραγματεύσεις με τον LRA, ένα κίνημα το οποίο, εδώ και πολύ καιρό, σπέρνει τον τρόμο στη Βόρεια Ουγκάντα και εκμεταλλεύεται παιδιά με αποτρόπαιο τρόπο.

Στις 26 Αυγούστου 2006, τα δύο μέρη υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Ο LRA δεν εμφανίσθηκε στο συμφωνηθέντα τόπο συγκέντρωσης αλλά κατευθύνεται προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του ηγέτη του LRA Kony και τεσσάρων άλλων στελεχών.

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο τι ενέργειες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να αναγκάσει τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να συλλάβουν τους ηγέτες του LRA;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Στα συμπεράσματά του της 15ης Μαΐου 2006, το Συμβούλιο εξέφρασε την επείγουσα ανάγκη να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τα ηγετικά στελέχη του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA), για να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κάλεσε τόσο την κυβέρνηση της Ουγκάντα όσο και τα γειτονικά της κράτη να συνεργαστούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εντάλματα σύλληψής τους θα τεθούν σε εφαρμογή.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης με προσοχή, και υποστηρίζει θερμά, την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ του LRA και της κυβέρνησης της Ουγκάντα. Έχει ενθαρρύνει τα μέρη σε αυτήν τη διαδικασία να συνεχίσουν να συνεργάζονται προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα εδραιώνει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη και θα είναι συμβατή με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ. Το Συμβούλιο προέτρεψε επίσης δυναμικά όλους τους εκπροσώπους τοπικών συμφερόντων να υιοθετήσουν ευνοϊκή στάση όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία.

 

Ερώτηση αρ. 36 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0153/07)
 Θέμα: Ρυθμός των διαπραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 

Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο πρότεινε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου 2007, δεν προτίθεται το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και το ρυθμό των διαπραγματεύσεων μεταξύ Σκοπίων και Βρυξελλών;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Με τις εντάξεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος διεύρυνσης. Τον Δεκέμβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η ΕΕ μένει πιστή στις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία ως υποψήφιες για ένταξη χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέστησε επίσης σαφές ότι η ταχύτητα της διαδικασίας ένταξης θα εξαρτιόταν από τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στη χώρα με την οποία οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη, ενώ κάθε χώρα θα αξιολογούνταν μεμονωμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε εκ νέου στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ότι η πρόοδος καθενός από αυτά στην πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες που θα κάνουν για να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τους όρους της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι γενικές αρχές ισχύουν και για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε τον Δεκέμβριο του 2005 στη χώρα αυτή το καθεστώς της υποψήφιας με την επιθυμία να αναγνωρίσει ιδιαιτέρως την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Μολονότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξακολούθησε να σημειώνει πρόοδο, πρέπει να ειπωθεί –όπως πράγματι υπογράμμισε η Επιτροπή στην τελευταία της έκθεση προόδου τον Νοέμβριο του 2006– ότι αυτό έγινε με μικρότερο ρυθμό. Οι τομείς που παραμένουν εκκρεμείς πρέπει τώρα να ολοκληρωθούν με μεγάλη ταχύτητα· περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση και την περαιτέρω εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός της ενταξιακής διαδικασίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τα οποία θα συζητηθούν στην επόμενη έκθεση προόδου της Επιτροπής. Η Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τη χώρα στις προσπάθειές της να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

 

Ερώτηση αρ. 37 του κ. Τούσσα (H-0155/07)
 Θέμα: Σχέδια επίθεσης στο Ιράν
 

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται σε διεθνή και εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν εκπονηθεί σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν.

Σε αυτά αναφέρεται ότι έχει εκπονηθεί από τις ΗΠΑ λεπτομερές σχέδιο αεροπορικών επιδρομών κατά πυρηνικών και άλλων εγκαταστάσεων του Ιράν. Παράλληλα, παρατηρείται έντονη δραστηριότητα της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ με το ίδιο περίπου σενάριο.

Έχει ενημερωθεί το Συμβούλιο από τις ΗΠΑ γι' αυτά τα σχέδια; Έχει ζητηθεί βοήθεια ή διευκολύνσεις από κράτη μέλη της ΕΕ από τις ΗΠΑ; Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με διαπραγματεύσεις. Σε συνέχεια της υποβολής της έκθεσης του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΑΕ, στις 22 Φεβρουαρίου, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Συμβούλιο προέβη στις 5 Μαρτίου σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα. Η θέση του Συμβούλιο είναι ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τη διττή προσέγγιση έναντι του Ιράν. Η ΕΕ εκτελεί τα μέτρα που προβλέπονται στο ψήφισμα 1737 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για τις πιο ευαίσθητες πτυχές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Παράλληλα, το Συμβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες μακροπρόθεσμης λύσης με διαπραγματεύσεις, που θα προετοίμαζε το έδαφος για μια νέα σχέση με το Ιράν, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της διευρυμένης συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τις ολοκληρωμένες προτάσεις τις οποίες υπέβαλε στο Ιράν ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στις 6 Ιουνίου 2006.

 

Ερώτηση αρ. 38 του κ. Rutowicz (H-0156/07)
 Θέμα: Επίσπευση της διάδοσης και της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας
 

Σε διάστημα λίγων ετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησαν οι σημαντικότεροι παραγωγοί βιοκαυσίμων. Στις ΗΠΑ, τα πρατήρια που παρέχουν βιοκαύσιμα έχουν κάνει την εμφάνισή τους κατά χιλιάδες, ενώ έχουν ήδη κατασκευασθεί εκατομμύρια κινητήρες που λειτουργούν με βιοκαύσιμα.

Η διαδικασία αστικοποίησης συνεχίζεται στην Ευρώπη, επιδεινώνοντας περαιτέρω τα προβλήματα που συνδέονται με τις επικοινωνίες. Για να αντιμετωπισθεί αυτή η πρόκληση, επιβάλλονται λύσεις που απαιτούν έρευνες, την ταχεία εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και τη θέση σε λειτουργία μαζικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον.

Η Ευρώπη αφιερώνει μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας στο φωτισμό. Η έρευνα έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέα πιο αποδοτικά και λιγότερο δαπανηρά συστήματα φωτισμού, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σύντομα.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες εκτιμούν ότι οι εργασίες αυτές αργούν υπερβολικά να καταλήξουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για να επισπεύσει τη διάδοση και την εφαρμογή της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Όπως σίγουρα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα την απόφαση(1)αριθ. 1982/2006/ΕΚ σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) και την απόφαση(2) αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013).

Τα δύο αυτά προγράμματα αποτελούν τα βασικά μέτρα που προορίζονται να εφαρμοστούν σε όλους εκείνους τους τομείς στους οποίους είναι απαραίτητα, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους κύριους ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά μέσω της βελτίωσης της υιοθέτησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας από τη βιομηχανία, από εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και από την κοινωνία και μέσω της ταχύτερης αξιοποίησής τους στην πράξη. Ο σκοπός είναι τα προγράμματα αυτά να βοηθήσουν επίσης στην επίτευξη ενός από τους σημαντικότερους στόχους της ΕΕ, δηλαδή την αύξηση του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, μέσω επενδύσεων στη γνώση, στην καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ενώ τα προγράμματα διαφέρουν μεταξύ τους, δεν είναι αποκλειστικού χαρακτήρα. Αναμένεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα και αποτελέσματα συνεργίας με διάφορα μέτρα προώθησης που ήδη εφαρμόζονται, και αυτό όχι μόνο σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών, τρίτων χωρών και στο πλαίσιο διακυβερνητικών πρωτοβουλιών όπως οι παρεμβάσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία, το COST, το EUREKA, κλπ.

Σε επίπεδο ΕΕ, η ενέργεια είναι ένας από τους δέκα τομείς προτεραιότητας του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία»(3), που αποτελεί μέρος του έβδομου προγράμματος πλαίσιο.

Τα μέτρα του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»(4) χρηματοδοτούνται επίσης απευθείας από το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία της ερώτησης που αφορούν τις ενεργειακές απαιτήσεις της ΕΕ, παραπέμπουμε τον αξιότιμο βουλευτή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη», της 15ης Φεβρουαρίου 2007(5), στην έγκριση σχεδίου δράσης που καθορίστηκε από τις προτεραιότητες για μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, και στο λεγόμενο ενεργειακό πακέτο, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου 2007(6).

 
 

(1) 30 Δεκεμβρίου 2006 – Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 412, σελ.1
(2) 9 Νοεμβρίου 2006 – Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310, σελ.15
(3) 30 Νοεμβρίου 2006 – Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400, σελ.86
(4) 9 Νοεμβρίου 2006 – Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310, σελ. 30 (Κεφάλαιο III – Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»)
(5)Έγγ. 6271/07 (Press 24)
(6)Οι κύριες προτεραιότητες του πακέτου σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση «Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» της 10ης Ιανουαρίου 2007 (COM(2007)1.

 

Ερώτηση αρ. 39 του κ. Guerreiro (H-0161/07)
 Θέμα: Επανέναρξη της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή
 

Μετά το απαράδεκτο μποϋκοτάζ της Παλαιστινιακής Αρχής που αποφάσισαν η ισραηλινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση των ΗΠΑ εν συνεχεία των παλαιστινιακών εκλογών του Ιανουαρίου 2006, η ΕΕ διέκοψε επίσης την οικονομική της βοήθεια. Το μποϋκοτάζ αυτό αποτελεί εκ των πραγμάτων τιμωρία για τον παλαιστινιακό λαό, δεδομένου ότι συμβάλλει στην επιδείνωση της ήδη σοβαρής ανθρωπιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο λαός αυτός και στη μη ομαλή λειτουργία των παλαιστινιακών δημόσιων οργάνων, ιδίως της δημόσιας διοίκησης. Δεν παύει να προκαλεί απορία το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, η ΕΕ θέτει ως όρους για την αποκατάσταση των σχέσεων με την ΠΑ, περιλαμβανομένης της επανέναρξης της οικονομικής βοήθειας, τη δέσμευση για μη βία - ενώ παλαιστινιακά εδάφη βρίσκονται κάτω από τη στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ και ο παλαιστινιακός λαός υφίσταται την ισραηλινή πολιτική καταστολής - και το σεβασμό των προηγούμενων συμφωνιών και υποχρεώσεων, περιλαμβανομένου του χάρτη πορείας - όταν είναι το Ισραήλ αυτό που δεν τηρεί τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες του Όσλο και τον ίδιο το χάρτη πορείας και, μεταξύ άλλων απαράδεκτων ενεργειών, εξακολουθεί να κατασκευάζει το παράνομο τείχος και συνεχίζει την πολιτική εγκατάστασης εποίκων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ερωτάται, κατά συνέπεια, το Συμβούλιο πότε προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων με την Παλαιστινιακή Αρχή και η επανέναρξη της οικονομικής βοήθειας.

 
 

Ερώτηση αρ. 40 της κ. Μανωλάκου (H-0171/07)
 Θέμα: Σε κίνδυνο λιμοκτονίας το 46% των κατοίκων στην Παλαιστίνη
 

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας καταδεικνύει την ένδεια στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι της περιοχής, εξαιτίας των συγκρούσεων, αλλά και του αποκλεισμού εις βάρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περίπου το 46% των νοικοκυριών αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις διατροφικές τους ανάγκες, ενώ ως αιτία για τον κίνδυνο λιμοκτονίας των Παλαιστινίων αναφέρεται «η οικονομικά περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή εξαιτίας των υφισταμένων πολιτικών συνθηκών».

Σκοπεύει το Συμβούλιο να άρει τις απαγορεύσεις χρηματοδοτήσεων στην Παλαιστινιακή Αρχή και να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να άρει τον απαράδεκτο αποκλεισμό;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Οι ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν το θέμα της στήριξης των Παλαιστινίων.

Η ΕΕ και οι εταίροι της στην Τετραμερή για τη Μέση Ανατολή έχουν δηλώσει στον παλαιστινιακό πληθυσμό ότι αναγνωρίζουν την εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε με ελεύθερες, δίκαιες και ασφαλείς εκλογές για την ανάδειξη Νομοθετικού Συμβουλίου στις 25 Ιανουαρίου 2006. Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των εκλογών αυτών, ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Σολάνα υπογράμμισε κατά την ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 5 Απριλίου 2006 ότι η ΕΕ δεν επιθυμεί καταρχήν να αποτύχει η κυβέρνηση της Χαμάς. Το Συμβούλιο χαιρέτισε, στα συμπεράσματά του της 12ης Φεβρουαρίου 2007, το γεγονός ότι στις 8 Φεβρουαρίου επιτεύχθηκε στη Μέκκα συναίνεση για τον σχηματισμό παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με μια νόμιμη παλαιστινιακή κυβέρνηση συγκροτημένη σε βάση που να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της Τετραμερούς – αποφυγή της χρήσης βίας, αναγνώριση της ύπαρξης του Ισραήλ και αναγνώριση των ισχυουσών συμφωνιών και υποχρεώσεων.

Η ΕΕ υπογράμμισε ακόμη τη δέσμευσή της να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του παλαιστινιακού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ διέθεσε το 2006 συνδυασμένη βοήθεια αξίας άνω των 650 εκατ. ευρώ· μερίμνησε επίσης, οι προσπάθειές της να γίνουν γνωστές στην παλαιστινιακή κοινή γνώμη.

Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει μια διαπραγματευτική λύση στη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης, η οποία να οδηγεί στη συνύπαρξη δύο δημοκρατικών κρατών με ειρήνη και ασφάλεια. Το Συμβούλιο είναι πάντα πρόθυμο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Ερώτηση αρ. 41 του κ. Σαμαρά (H-0162/07)
 Θέμα: Αναγνώριση τίτλων Πανεπιστημίων
 

Η διαδικασία της Μπολόνια καθώς και η υπογραφή στο Μπέργκεν της Νορβηγίας πρωτοκόλλου με θέμα την αναγνώριση των πτυχίων σπουδών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν "λίστα" με τα Πανεπιστήμια των οποίων οι τίτλοι δεν αναγνωρίζονται χωρίς άλλες διαδικασίες. Οι λίστες αυτές δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί, με αποτέλεσμα να κατατίθενται πλήθος αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες να ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους. Ερωτάται το Συμβούλιο: τι προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο και ποια μέτρα οφείλουν να λάβουν τα κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφωθούν με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Προβλέπεται το Συμβούλιο να προτείνει περαιτέρω μέτρα για το θέμα αυτό;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Εξ όσων γνωρίζει το Συμβούλιο, ούτε στο ανακοινωθέν τύπου που εκδόθηκε στο τέλος της διάσκεψης του Μπέργκεν του 2005, στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, ούτε στη διαδικασία της Μπολόνια προβλέπεται η κατάρτιση «καταλόγου» πανεπιστημίων των οποίων οι τίτλοι δεν αναγνωρίζονται. Το ανακοινωθέν Τύπου περιλάμβανε, ωστόσο, αίτημα των υπουργών για επικύρωση της συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την αναγνώριση, και έκκληση προς τα συμμετέχοντα κράτη να μην ασχοληθούν μόνο με τα προβλήματα αναγνώρισης που διαπιστώνονται από τα δίκτυα ENRIC/NARIC, αλλά να καταρτίσουν επίσης εθνικά σχέδια δράσης για τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι, με εξαίρεση ορισμένα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δεν υπάρχουν με βάση την ισχύουσα Συνθήκη κοινοτικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων. Πάντως, ένας από τους στόχους της δράσης της Κοινότητας με βάση το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ συνίσταται στην προώθηση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίκτυο κέντρων πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος και την αξία των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων που προσφέρουν τα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον συγκεκριμένο τομέα, το Συμβούλιο θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι έχει ήδη καθορίσει τον γενικό προσανατολισμό της πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και αναμένει τώρα τη σχετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μολονότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν είναι δεσμευτικό, ελπίζουμε ότι μετά τη δημιουργία του θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της αναγνώρισης διαφόρων τύπων επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους και το αν αποκτήθηκαν στην Ευρώπη.

 

Ερώτηση αρ. 42 του κ. Aylward (H-0163/07)
 Θέμα: Κανόνες που διέπουν τη διασταυρούμενη συμμόρφωση
 

Έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόθεση να προβεί σε ανασκόπηση των πολύ αυστηρών εν ισχύι κανόνων πριν να μπορέσουν οι αγρότες της Ιρλανδίας και της Ευρώπης να εισπράξουν την κατ' έτος ενιαία ανά γεωργική εκμετάλλευση ενίσχυση;

Γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το σύστημα επιθεωρήσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων χωρίς προειδοποίηση προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στις κοινότητες των αγροτών και ιδιαιτέρως στους αγρότες με μικρές και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο γνωρίζει καλά τα προβλήματα της εφαρμογής των κανόνων για τη διασταυρούμενη συμμόρφωση για τους αγρότες, μεταξύ άλλων στην Ιρλανδία. Οι υπουργοί ήδη εγείρουν συχνά το θέμα αυτό στο Συμβούλιο.

Η αναθεώρηση της πρακτικής εφαρμογής αυτών των διατάξεων είναι θέμα προτεραιότητας για την Προεδρία, η οποία τη θεωρεί μέρος της πολιτικής για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο την απλοποίηση και μείωση της γραφειοκρατίας.

Το Συμβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη διασταυρούμενη συμμόρφωση· θα συζητήσει εις βάθος την έκθεση αυτή και θα καταλήξει σε συμφωνία επί των συμπερασμάτων.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει δεόντως κάθε σχετική πρόταση που θα υποβάλει η Επιτροπή.

 

Ερώτηση αρ. 43 του κ. Crowley (H-0165/07)
 Θέμα: Εφαρμογή της διαδικασίας της Λισαβόνας
 

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο τι πρόοδος έχει επιτευχθεί έως σήμερα με στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας καθώς και ποιοί είναι οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί φραγμοί που παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Λισαβόνας;

 
  
 

(DE) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στην περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2007.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις της. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έκαναν ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο ξεκίνημα όσον αφορά την εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας. Στα περισσότερα κράτη μέλη, ωστόσο, είναι αναντίρρητο ότι υπάρχει περιθώριο για επέκταση των μέτρων, για παράδειγμα σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της δημόσιας χρηματοδότησης, την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας, την έρευνα και ανάπτυξη και την πολιτική καινοτομίας,