Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles EUT-udgave

4. Hverv overladt til et medlem
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Før vi går over til dagsordenen, har jeg endnu en meddelelse. Ministerpræsidenten for Den Tjekkiske Republik har orienteret mig om sin beslutning om at udpege Jan Zahradil som sin repræsentant ved forhandlingerne om Berlin-erklæringen samt generelt i forbindelse med genoplivningen af forfatningsprocessen under det tyske formandskab. I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 5, blev spørgsmålet forelagt for Retsudvalget, som på sit møde den 19.-20. marts 2007 konkluderede, at denne opgave er forenelig med ånd og bogstav i akten om indførelse af almindeligt direkte valg af Europa-Parlamentets medlemmer, at der derfor ikke foreligger uforenelighed, og at Jan Zahradil fortsat kan udøve sit parlamentariske mandat.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik