Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

4. Ανάθεση αποστολής σε βουλευτή
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη έχω να κάνω μία ακόμα ανακοίνωση. Ο πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας με ενημέρωσε για την απόφασή του να διορίσει τον κ. Jan Zahradil εκπρόσωπό του στις διαβουλεύσεις για τη δήλωση του Βερολίνου και γενικότερα σε θέματα αναβίωσης της συνταγματικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στη συνεδρίασή της στις 19-20 Μαΐου 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αξίωμα αυτό είναι συμβατό με το γράμμα και το πνεύμα της πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο και ο κ. Jan Zahradil μπορεί να εξακολουθήσει να ασκεί την κοινοβουλευτική του εντολή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου