Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel EUT-utgåva

4. Uppdrag som anförtotts en ledamot
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. Innan vi går över till föredragningslistan måste jag göra ytterligare ett tillkännagivande. Tjeckiens premiärminister har informerat mig om sitt beslut att utse Jan Zahradil till sin företrädare vid överläggningarna om Berlinförklaringen, och mer allmänt i ärenden som hör samman med återupptagandet av det konstitutionella förfarandet under det tyska ordförandeskapet. Ärendet överlämnades till utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 4.5 i arbetsordningen, som vid sitt sammanträde den 19–20 mars 2007 kom fram till att detta uppdrag är förenligt med andan och bokstaven i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, att det därmed inte föreligger någon intressekonflikt och att Jan Zahradil kan fortsätta utöva sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy