Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 28 maart 2007 - Brussel Uitgave PB

5. Welkomstwoord
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Voorts wil ik ook nog een welkomstwoord richten tot de delegatie van Irak. Het doet mij veel plezier vanmiddag een vijfkoppige delegatie van het Iraakse parlement onder leiding van de heer Hamid Mousa te mogen begroeten als gasten van het Europees Parlement.

(Applaus)

De zorgelijke situatie in Irak heeft onze voortdurende aandacht, en een bezoek van onze Iraakse collega’s, dat ons de mogelijkheid biedt om uit de eerste hand te vernemen hoe de zaken zich in dat land ontwikkelen, is zowel zeer noodzakelijk als welkom. Gisteren heb ik hen al mogen ontmoeten, en ik besef terdege onder welke extreem moeilijke omstandigheden de parlementariërs daar moeten werken. Ik weet zeker dat hun besprekingen met de Commissie buitenlandse zaken en met andere leden van dit Parlement nuttig waren en dat beide partijen er hun voordeel mee kunnen doen. Ik vertrouw erop dat het lopende proces van constitutionele hervorming alle groepen in Irak de mogelijkheid zal bieden om tot een brede consensus te komen over de essentiële vraagstukken en voor hun land de weg naar de toekomst te effenen.

Ik wens u, waarde collega’s, en uw land het beste toe en hoop dat uw bezoek zal bijdragen tot het smeden van solide parlementaire betrekkingen tussen onze beide parlementen – uw parlement in Irak en dit Europees Parlement. Ik wens u alle goeds toe als u terugkeert naar uw gekwelde land.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid