Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2013(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0069/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0069/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0099

Συζητήσεις
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

18. Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) και VIII(B))
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0069/2007) του κ. Itälä, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 – Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και IX

- και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008.

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Τμήμα II – Συμβούλιο,

Τμήμα IV – Δικαστήριο,

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο,

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών,

Τμήμα VIII(A) – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2007/2013(BUD))

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE), εισηγητής. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται ο προϋπολογισμός του 2008 είναι ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το 2008 θα είναι το έτος των φορολογουμένων, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τις δαπάνες σε επίπεδα περίπου ίδια με τον προϋπολογισμό του 2007. Το επίπεδο του πληθωρισμού πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα του 2007. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει για τις κτιριακές υποδομές. Η πολιτική για τις κτιριακές υποδομές πρέπει να είναι ξεχωριστή, καθόσον έχουμε πλέον τόσες υποχρεώσεις στον τομέα των κτιριακών υποδομών ώστε οι δαπάνες σε αυτόν τον τομέα είναι δεδομένο ότι θα υπερβούν το συγκεκριμένο επίπεδο· έτσι, όμως, παρουσιάστηκε το θέμα σε αυτήν την πρόταση και στην έκθεση. Είναι, πάντως, σημαντικό για την εικόνα του Κοινοβουλίου το γεγονός ότι προστατεύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων και δεν υλοποιούμε απαραιτήτως όλα τα θαυμάσια έργα που έχουν προταθεί. Οι πολίτες δεν μπορούν να εμπιστευτούν το Κοινοβούλιο αν κάθε χρόνο δαπανούμε χρήματα σύμφωνα με τον κανόνα του 20%, όμως τώρα, το 2008, οπότε δεν θα υπάρξει νέα διεύρυνση ή προσθήκη νέων γλωσσών, έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να παραμείνουμε στα επίπεδα του 2007 και να δείξουμε στους φορολογουμένους ότι όντως ενδιαφερόμαστε για τα ποσά που δαπανώνται από αυτό το Σώμα.

Απαιτούνται μερικά ακόμη προγράμματα. Όσον αφορά την πολιτική ενημέρωσης, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες σχετικά με το τι συμβαίνει εδώ, και αυτό μπορούμε ίσως να το αντιληφθούμε καλύτερα μέσω των ομάδων επισκεπτών, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για πολλά χρόνια. Αυτή είναι σίγουρα η καλύτερη πολιτική ενημέρωσης, παρότι ένα ακόμη θέμα είναι τα μικρά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα μετάβασής τους στο Κοινοβούλιο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι σε θέση να επισκέπτονται συχνότερα το Κοινοβούλιο, και γι’ αυτό πρέπει να αναζητήσουμε κάποια λύση η οποία θα επιτρέπει, λόγου χάρη, στους βουλευτές του ΕΚ να προσκαλούν περισσότερους εκπροσώπους τοπικών μέσων ενημέρωσης στο Κοινοβούλιο, διότι αυτά είναι τα μέσα ενημέρωσης που διαβάζουν ή ακούν οι πολίτες· εφόσον, λοιπόν, οι δημοσιεύσεις τους είναι θετικές για εμάς, η εικόνα του Κοινοβουλίου και της ΕΕ συνολικά δεν μπορεί παρά να βελτιωθεί.

Πρέπει επίσης να μεριμνούμε περισσότερο για τον τρόπο εκπόνησης της νομοθεσίας, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουμε καλές και επαρκείς τεχνικές υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει διατυπωθεί η πρόταση να δοθεί, λόγου χάρη, η δυνατότητα στους βουλευτές να συνδέονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται σχεδόν σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια, όχι όμως και στο Κοινοβούλιο της ΕΕ· τα θέματα αυτά πρέπει, λοιπόν, να έχουν διευθετηθεί έως το 2008.

Οι μεταφραστικές υπηρεσίες είναι ένα θέμα που συζητούμε καθημερινά και, ασφαλώς, αφορά σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσον οι βουλευτές αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξαρτήτως της γλωσσικής κοινότητας από την οποία προέρχονται. Συνεπώς, απαιτούνται οπωσδήποτε σοβαρές και, κυρίως, διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτές οι υπηρεσίες, όμως, πρέπει πάντα να παραμένουν λειτουργικές.

Θέλω, επιπλέον, να υπογραμμίσω ότι μπορούμε να παραμείνουμε στο τρέχον επίπεδο δαπανών, και σχετικά με τις κτιριακές υποδομές, αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το 2008 είναι το τελευταίο έτος κατά το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για τέτοιους σκοπούς, ο κατάλογος είναι πραγματικά εκτεταμένος. Έχουμε συζητήσει για εξωτερικά γραφεία στο Λονδίνο, τη Στοκχόλμη και το Παρίσι. Ξεκινούμε το οικοδομικό πρόγραμμα για το κτίριο Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο την ίδια περίοδο που ένα άλλο θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ξεκινά ένα εκτεταμένο οικοδομικό πρόγραμμα στην ίδια πόλη. Εδώ στις Βρυξέλλες δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες στα νέα κτίρια, υπάρχει το θέμα της αγοράς των εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά στο κτίριο «μπανάνα», η ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου κλπ. Ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί, όμως αυτό αποδεικνύει απλώς ότι πολλά από τα έργα δεν μπορούν να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν το 2008: πρέπει, λοιπόν, να καταρτιστεί ένας κατάλογος προτεραιοτήτων όσον αφορά τα κτίρια και στη συνέχεια να προχωρήσουμε με βάση αυτόν.

Θεωρώ ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και ότι όλοι θέλουμε να πούμε στον φορολογούμενο πολίτη ότι το έτος 2008 έχει κηρυχθεί επισήμως έτος των φορολογουμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θέλω να δηλώσω ότι στηρίζω την προσέγγιση του εισηγητή, σύμφωνα με την οποία το επίπεδο δαπανών του Κοινοβουλίου πρέπει να στηρίζεται σε ανάγκες οι οποίες έχουν κριθεί εύλογες μετά από προσεκτική αξιολόγηση. Σε αυτήν την παρέμβαση, όμως, θέλω να επιστήσω την προσοχή στην πρότασή μου για μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ενεργειακών πόρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δώσουν το παράδειγμα ασκώντας πολιτικές φιλικές για το περιβάλλον και μειώνοντας την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Δυστυχώς, σε διάφορους τομείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει κατάχρηση των πόρων του, καθώς, λόγου χάρη, καταναλώνει τεράστιες ποσότητες χαρτιού και χρησιμοποιεί άσκοπα, με εντατικό τρόπο τα συστήματα κλιματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και η πιο ορθολογική χρησιμοποίηση των συστημάτων κλιματισμού θα προσφέρει οφέλη όχι μόνο από περιβαλλοντική σκοπιά, αλλά και ως προς την εξοικονόμηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην πράξη, όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρότασή μου αποσκοπεί στη μείωση της κυκλοφορίας των εγγράφων σε έντυπη μορφή ορίζοντας ότι η έντυπη μορφή πολλών εγγράφων θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, αντί να διανέμεται αυτομάτως σε όλους τους βουλευτές και τους υπαλλήλους. Κάθε εργάσιμη ημέρα οι βουλευτές και οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου είναι αποδέκτες τεραστίων ποσοτήτων εντύπων. Στην πλειονότητά τους, αυτά στη συνέχεια πετάγονται, καθόσον, αν κάποιος τα χρειαστεί, είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές τους εκδόσεις. Θα ήταν πολύ πιο ορθολογικό να επιτραπεί στους βουλευτές και τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου να ορίζουν οι ίδιοι ποια έγγραφα επιθυμούν να λαμβάνουν στο μέλλον σε έντυπη μορφή και ποια θα μελετούν σε ηλεκτρονική μορφή. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης είναι τεράστιες, ενόψει του γεγονότος ότι η τρέχουσα κατανάλωση χαρτιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέρχεται σε σχεδόν 850 τόνους ετησίως, ή σε 3,4 εκατ. φύλλα χαρτιού εβδομαδιαίως. Όσον αφορά τον κλιματισμό, η πρόταση προβλέπει την αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά ελάχιστους βαθμούς το καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής, η θερμοκρασία διατηρείται σε ασκόπως χαμηλά επίπεδα, ορισμένες μάλιστα φορές σε ενοχλητικό βαθμό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (SK) Οι πατέρες της ιδέας μιας ενωμένης Ευρώπης δεν γνώριζαν τι θα συνέβαινε 50 χρόνια μετά, όμως υπάρχει κάτι που γνώριζαν με βεβαιότητα: αν επιθυμούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη, πρέπει να το πράξουμε μαζί. Τα λόγια αυτά του Robert Schuman τα μεταφέραμε εύστοχα στο σύνθημα και στο λογότυπο της ΕΕ, το οποίο είναι: «Μαζί».

Στον προϋπολογισμό του 2008 δίνουμε έμφαση στην πολιτική σημασία των μέσων που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε για την καλύτερη ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών. Ένας από τους στόχους μας είναι η εξάλειψη των αδυναμιών οι οποίες υπονομεύουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ενόψει των εκλογών του 2009. Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο πολλοί από εσάς, μαζί με εκατομμύρια τηλεθεατές, παρακολουθήσατε τη σημαντική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για τον εορτασμό της 50ής επετείου από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης. Ωστόσο, η γενική εικόνα που δημιουργήθηκε δεν ήταν τόσο η εικόνα εορτασμού αλλά μάλλον αμηχανίας. Ο συμβολισμός της όλης εκδήλωσης θα ήταν πολύ πιο έντονος εάν είχαν προσκληθεί καλλιτέχνες από όλα τα κράτη μέλη.

Εφόσον επιθυμούμε να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τα προβλήματα, πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση συνολική. Δεν αρκεί να σημειώσουμε πρόοδο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις πολιτικές ενημέρωσης και επικοινωνίας. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή και με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μέτρων στον τομέα της επικοινωνίας και στη συνέχεια να αξιολογούμε τακτικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η έμφασή μας σε μια συνολική προσέγγιση και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο αποφάσισε προσφάτως να θεσπίσει ένα ουσιαστικό καθεστώς των βοηθών τους οποίους απασχολούν οι βουλευτές του ΕΚ. Σας καλώ, λοιπόν, να εγκρίνετε μια τροπολογία με την οποία ζητείται από το Συμβούλιο να λάβει την οριστική του απόφαση επί του θέματος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το εν λόγω καθεστώς θα συμβάλει εν τέλει στη βελτίωση της ποιότητας του έργου μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Itälä για το εποικοδομητικό του έργο κατά την εκπόνηση της έκθεσης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2008. Προτείνει τη διατήρηση των δαπανών του προσεχούς έτους καταρχήν στα επίπεδα του 2007, και αυτό είναι κάτι που η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη αποδέχεται καταρχήν με ικανοποίηση. Μετά τη διεύρυνση, το 2008 είναι, ασφαλώς, έτος εδραίωσης των θετικών αποτελεσμάτων και τα αιτήματα για κάλυψη πρόσθετων αναγκών πρέπει να είναι όντως δικαιολογημένα, εφόσον η κάλυψη των εν λόγω δαπανών έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. Συγχρόνως, συμφωνούμε με την παρατήρηση ότι το 2008 θα είναι πιθανώς το τελευταίο έτος κατά το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι και το 20% του πλεονάσματος από τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ για την αγορά κτιρίων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, θέλω να υπογραμμίσω κάτι που ανέφερε επίσης ο κ. Maňka, ότι δηλαδή τώρα που θεσπίζεται καθεστώς των βουλευτών, αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από ένα καθεστώς των βοηθών των βουλευτών του ΕΚ. Ως προς το θέμα αυτό δεν έχουμε τη στήριξη του Συμβουλίου, και χωρίς αυτήν τη στήριξη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη διευθέτησή του. Οφείλουμε, λοιπόν, να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί πολύ δραστικά. Αυτή η αύξηση μπορεί να εξηγηθεί λόγω της διεύρυνσης της Ένωσης και των συνακόλουθων αναγκών για πρόσθετες υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης καθώς και για επιπλέον χώρο. Εκτιμάται ότι το 60% των δαπανών οφείλονται στις ανάγκες της πολυγλωσσίας και της πολιτικής βάσει της οποίας διαθέτουμε περισσότερους του ενός χώρους εργασίας.

Μέχρι στιγμής όλες οι δαπάνες έχουν χρηματοδοτηθεί από το 20% των διοικητικών δαπανών της Ένωσης, η χρήση των οποίων συμφωνήθηκε ατύπως με τη δεύτερη συνιστώσα της δημοσιονομικής αρχής, το Συμβούλιο. Όσον αφορά τις δαπάνες του Κοινοβουλίου, το 2008 είναι κατά κάποιο τρόπο έτος μεταβατικό. Προγραμματίζεται η χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων, ενώ δεν προβλέπεται κάποιος νέος γύρος διεύρυνσης. Κατά συνέπεια, η γνώμη του εισηγητή ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επινοήσει νέες, τεχνητές δαπάνες για λογαριασμό του και ότι δεν πρέπει απαραιτήτως να έχει ως στόχο του το επίπεδο του 20% είναι ορθή. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος οι μεγάλες ομάδες του Κοινοβουλίου να χρηματοδοτήσουν δικούς τους πολιτικούς στόχους χρησιμοποιώντας κοινά διοικητικά κονδύλια, και αυτό θα επιβαρύνει οικονομικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους σε καθορισμένες ανάγκες. Αυτό πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, αποφεύγοντας έτσι την επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε την τελική πρόταση για μια διοργανική συμφωνία η οποία θα αφορά τις δύο επιτροπές, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το 2007, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η σε ισότιμη βάση διακυβέρνηση των κοινών υπηρεσιών τους.

Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει εύλογο το αίτημα να παραμείνει το Κοινοβούλιο κοντά στα επίπεδα του προϋπολογισμού του 2007. Εντούτοις, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπονομευτεί με κανέναν τρόπο η οικονομική ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου, ιδίως ενόψει της θέσης σε ισχύ του καθεστώτος των βουλευτών, το οποίο θα κοστίσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, το 2009.

Το σημείο αναφοράς του 20% στην κατηγορία πέντε πρέπει να διατηρηθεί ως ανώτατο όριο του προϋπολογισμού. Αυτό το όριο θα μας προσφέρει την αναγκαία σταθερότητα και πειθαρχία κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2008.

Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμησή μου στον κ. Itälä για την έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση αυτή είναι ουσιώδης όχι μόνο γιατί παρουσιάζει τους δημοσιονομικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά επίσης επειδή υπογραμμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως ελεγκτή και επειδή δίνει απτή έκφραση στη λειτουργία της Ευρώπης μας. Όπως τονίζει η έκθεση, πρέπει να σταθεροποιήσουμε τα οικονομικά μας, και η δημοσιονομική μας στρατηγική για το 2008 πρέπει να είναι συνετή. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των επιδόσεων των υπηρεσιών μας και στην αναδιάταξη του προσωπικού.

Θα κάνω τρεις παρατηρήσεις εν συντομία. Καταρχάς, ενώ χαιρετίζουμε την πολύ υψηλή ποιότητα των μεταφραστικών υπηρεσιών, θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ολοένα και πιο συχνές καθυστερήσεις στη διανομή των γλωσσικών εκδόσεων, κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εργασίες μας που έχουν προηγηθεί.

Δεύτερον, θα ήθελα να επαναλάβω το αίτημά μου να διαθέτουμε ισοδύναμα τεχνικά μέσα και μέσα πληροφορικής στους διάφορους τόπους εργασίας, στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Σε αυτήν την περίοδο εορτασμού της επετείου της Συνθήκης της Ρώμης, θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη δυνατότητα να αποκτήσει το Κοινοβούλιο ένα φιλόδοξο επικοινωνιακό σχέδιο όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω επίσης να τονίσω την ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης που παρέχεται στους πολίτες, για παράδειγμα βελτιώνοντας τη φιλοξενία που τους παρέχουμε κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου. Οι επισκέψεις των συμπολιτών μας είναι συχνά ένας αποτελεσματικός τρόπος να ανακαλύψουν την Ευρώπη. Θα ήθελα, συνεπώς, να βελτιωθεί η ικανότητα υποδοχής επισκεπτών, ιδίως στο Στρασβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. – (EN) Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή πραγματοποίησε μια σημαντική και ενδιαφέρουσα διάσκεψη σχετικά με την οικολογική φορολογία – ή πράσινη φορολογία. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η άσκηση της ενδεδειγμένης κλιματικής πολιτικής προϋποθέτουν πολιτικούς και διοικητικούς κανόνες – αυστηρούς κανονισμούς, οδηγίες, νόμους και διατάξεις. Καθώς, όμως, λειτουργούμε σε μια οικονομία της αγοράς, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε επίσης τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων. Ένα ικανοποιητικό φορολογικό σύστημα μπορεί να μειώσει τη χρήση των φυσικών πόρων, τη ρύπανση και τις καταστροφές του περιβάλλοντος και μπορεί να ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όπως ανέφερε ο Επίτροπος László Kovács, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της θητείας του σκοπεύει να εστιάσει τις προσπάθειές του στη φορολογία για την προώθηση των στόχων της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει ένα αυστηρό και ευαισθητοποιημένο έναντι του περιβάλλοντος φορολογικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου