Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2013(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0069/2007

Esitatud tekstid :

A6-0069/2007

Arutelud :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Hääletused :

PV 29/03/2007 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0099

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 28. märts 2007 - Brüssel Uuendatud versioon

18. 2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu
Protokoll
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se o relatório do Deputado Ville Itälä, em nome da Comissão dos Orçamentos, sobre as orientações gerais para o processo orçamental 2008 - Secções II, IV, V, VI, VII, VIII e IX

e sobre o anteprojecto de previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu (Secção I) para o processo orçamental 2008

Secção I – Parlamento Europeu

Secção II - Conselho

Secção IV - Tribunal de Justiça

Secção V - Tribunal de Contas

Secção VI - Comité Económico e Social Europeu

Secção VII - Comité das Regiões

Secção VIII - Provedor de Justiça

Secção IX - Autoridade Europeia para a Protecção de Dados

[2007/2013(BUD)] (A6-0069/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE), esittelijä. – Arvoisa puhemies, vuoden 2008 talousarvion osalta pääajatuksena on se, että voisimme huolehtia siitä, että vuosi 2008 on veronmaksajien vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että menojen osalta pitäydytään pitkälti vuoden 2007 tasolla. Inflaatiotaso on lisättävä vuoden 2007 tasoon. Tältä osin on kuitenkin syytä todeta, että tämä ei voi koskea rakennuksia. Rakennuspolitiikka on pidettävä tästä erillään, koska meillä on nyt jo niin paljon rakennuksia koskevia sitoumuksia, että siltä osin menot varmasti kasvavat yli tämän tason, mutta siten asia on tässä ehdotuksessa ja mietinnössä esitettykin. Se, että pidämme huolta veronmaksajien rahoista emmekä välttämättä toteuta kaikkia mukavia hankkeita, joita on esitetty, on kuitenkin tärkeää myös parlamentin maineen kannalta. Kansalaiset eivät voi luottaa parlamenttiin, jos me joka vuosi käytämme rahaa 20 prosentin säännön mukaan, mutta nyt vuonna 2008, jolloin ei ole uusia laajentumisia, ei tule uusia kieliä, meillä on todellinen mahdollisuus pitäytyä vuoden 2007 tasolla ja osoittaa veronmaksajille, että me todella olemme huolissamme siitä, kuinka paljon rahaa täällä kulutetaan.

Muutama hanke on lisättävä. Informaatiopolitiikan osalta on annettava kansalaisille selkeä viesti siitä, mitä täällä tapahtuu, ja tämä voidaan ehkä parhaiten toteuttaa vierailijaryhmien avulla, joka on ollut painopisteenä monta vuotta. Se on varmasti parasta informaatiopolitiikkaa, mutta toinen kysymys on pieni paikallinen media, jolla ei ole varaa itse kustantaa matkoja parlamenttiin. Se pitäisi saada useammin käymään täällä parlamentissa ja pitäisi löytää jollain tavalla keino, jolla me mepit voisimme kutsua tänne enemmän paikallista mediaa, koska ihmiset lukevat ja kuuntelevat juuri tätä pientä paikallista mediaa, ja jos saamme sinne myönteisiä juttuja, sitä kautta parlamentin maine ja koko EU:n maine varmasti paranee.

Meidän on myös pidettävä paremmin huolta siitä, että laadimme parempaa lainsäädäntöä, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla hyvät ja riittävät tekniset välineet. Tässä kohdin on olemassa ehdotus siitä, että esimerkiksi meille jäsenille saadaan toimiva yhteys tietokoneisiin kännykköjen kautta. Se on olemassa jo lähes kaikissa kansallisissa parlamenteissa mutta ei EU:n parlamentissa, ja nämä asiat on syytä saada kuntoon viimeistään vuonna 2008.

Käännöspalvelut puhuttavat meitä joka päivä ja tässä on kyse tietysti pitkälti siitä, miten tasavertaisesti kaikkia jäseniä kohdellaan riippumatta siitä, miltä kielialueelta he tulevat, ja tältä osin tarvitaan varmasti suuria ja ennen kaikkea rakenteellisia muutoksia. Näiden palveluiden on kuitenkin aina oltava kunnossa.

Arvoisa puhemies, korostan edelleen sitä, että voisimme pitäytyä tällä tasolla, ja rakennusten osalta, vaikka osa väittää, että 2008 on viimeinen vuosi, jolloin niihin voidaan käyttää rahaa, luettelo on kuitenkin valtavan pitkä. Meillä on puhuttu ulkopuolisista virastoista Lontooseen, Tukholmaan, Pariisin, meillä on alkamassa KAD-rakennushanke Luxemburgissa samaan aikaan, kun toinen toimielin, tilintarkastustuomioistuin, aloittaa siellä suuren rakennushankkeen. Meillä on täällä Brysselissä uusien rakennusten viimeistelytyöt, tilojen ostaminen tästä läheltä niin sanotusta banaanirakennuksesta, Sport Centerin loppuun saattaminen... Tätä listaa voisi jatkaa vielä pitkään, mutta tämä osoittaa vain, että kaikkia näitä ei ehkä voida aloittaa tai toteuttaa vuonna 2008 vaan rakennustenkin osalta on tehtävä prioriteettilista ja edetä sitten sen mukaisesti.

Uskon, että valmistelussa on vallinnut kuitenkin hyvä henki ja että me kaikki haluamme kertoa veronmaksajille, että vuosi 2008 on nimetty nimenomaan veronmaksajien vuodeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis, PPE-DE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Vispirms EPP-ED grupas vārdā es gribēju paust atbalstu ziņotāja pieejai, ka Eiropas Parlamenta izdevumu līmenim ir jābalstās uz pamatotām vajadzībām pēc to rūpīgas izvērtēšanas. Tomēr šajā runā es gribēju pievērst uzmanību savam priekšlikumam samazināt papīra un energoresursu patēriņu Eiropas Parlamentā. ES institūcijām vajadzētu ar savu piemēru demonstrēt videi draudzīgu politiku un samazināt energoresursu patēriņu. Diemžēl Eiropas Parlaments vairākās jomās nelietderīgi izmanto resursus, piemēram, ar izšķērdīgu papīra patēriņu un nevajadzīgu, intensīvu gaisa kondicionēšanu vasarā. Samazinot papīra patēriņu, racionālāk izmantojot gaisa kondicionēšanu, būtu ieguvumi gan no vides viedokļa, gan ievērojami ietaupījumi Eiropas Parlamenta budžetā. Praktiski visi Eiropas Parlamenta dokumenti ir pieejami elektroniskā formā. Mans priekšlikums paredz samazināt dokumentu papīra versiju apriti, nosakot, ka daudzu dokumentu papīra versijas būtu pieejamas pēc pieprasījuma, nevis automātiski izplatītas visiem deputātiem un darbiniekiem. Katru darba dienu deputāti un EP darbinieki saņem milzīgu daudzumu papīra dokumentu. Lielākā daļa no tiem vēlāk tiek izmesti, jo nepieciešamības gadījumā ir pieejamas dokumenta elektroniskās versijas. Daudz racionālāk būtu ļaut deputātiem un EP darbiniekiem pieteikties, kurus dokumentus viņi turpmāk vēlas saņemt papīra formā un kurus lasīs elektroniski. Potenciālais ietaupījums ir ievērojams, ņemot vērā, ka pašlaik Eiropas Parlamenta papīra patēriņš ir gandrīz 850 tonnas gadā jeb 3,4 miljoni lapu nedēļā. Attiecībā uz gaisa kondicionēšanu priekšlikums paredz par dažiem grādiem paaugstināt Eiropas Parlamenta gaisa temperatūru vasarā, kas līdz šim tik uzturēta nevajadzīgi, pat nekomfortabli zema. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka, za skupinu PSE. – Otcovia myšlienky zjednotenej Európy nevedeli, čo bude o 50 rokov, ale jedno vedeli: ak má byť Európa vybudovaná, musí byť vybudovaná spoločne. Tieto slová Roberta Schumana sme vynikajúcim spôsobom preniesli do sloganu a loga Európskej únie, ktoré znie: „Spoločne”.

V rozpočte na rok 2008 kladieme veľký politický dôraz na nástroje, ktoré chceme použiť, aby sme lepšie informovali európskych občanov. Jedným z našich cieľov je odstrániť nedostatky, pokiaľ ide o imidž Európskej únie, najmä so zreteľom na voľby v roku 2009. Mnohí z vás, vážení kolegovia, v sobotu večer spolu s miliónmi televíznych divákov sledovali veľký koncert z Bruselu organizovaný na oslavu 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Celkový dojem však nakoniec nebol ani tak oslavný, ako skôr rozpačitý. Celá akcia mohla získať podstatne vyššiu symboliku, ak by na podujatie boli pozvali umelcov zo všetkých členských štátov.

Ak chceme problémy úspešne riešiť, potrebujeme mať na veci komplexný pohľad. Nestačí, aby sme sami, ako Európsky parlament, dosiahli pokroky v komunikačnej a informačnej politike. Treba, aby sme v spolupráci s Komisiou a Európskymi domami v jednotlivých členských štátoch pripravili efektívne opatrenia v oblasti komunikácie a následne efektívnosť procesu pravidelne hodnotili. Naša snaha o komplexný pohľad na vec a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami povedie k vyššej transparentnosti a lepšiemu využitiu zdrojov.

Vážení kolegovia, Parlament sa nedávno rozhodol podporiť prijatie zmysluplného štatútu asistentov poslancov. Chcel by som vás preto požiadať, aby sme prijali pozmeňujúci návrh, ktorým vyzveme Radu, aby vo veci prijala konečné rozhodnutie. Všetci vieme, že tento štatút v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality našej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. – Hr. formand! Jeg siger tak til hr. Itälä for et godt arbejde med betænkningen om Parlamentets budget 2008. Han foreslår, at udgifterne principielt skal ligge på 2007-niveau næste år, og det kan vi i ALDE-Gruppen godt tilslutte os som princip. Efter udvidelsen er 2008 jo et konsolideringsår, og ekstra behov skal derfor være meget velbegrundede, hvis det skal have budgetmæssige konsekvenser. På den anden side vil vi tilslutte os den betragtning, at 2008 nok bliver det sidste år, hvor vi kan bruge differencen op til 20 % af de administrative udgifter i Unionen til køb af bygninger. Sidst, men ikke mindst vil jeg understrege det, som hr. Maňka også sagde, at nu hvor vi får en statut for medlemmerne, må der bakkes op om en statut for medlemmernes assistenter her i Parlamentet. På dette punkt mangler vi Rådets opbakning. Uden denne opbakning kan vi ikke få orden i tingene. Lad os få gjort noget ved det!

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin menot ovat kasvaneet sangen nopeasti. Kasvua voidaan perustella unionin laajentumisella, siitä aiheutuneella tulkkaus-, käännös- ja tilatarpeella. On arvioitu, että 60 prosenttia kuluista perustuu monikielisyyden vaatimukseen ja usean toimipaikan politiikkaan.

Tähän asti kaikki menot on rahoitettu siitä 20 prosentista unionin hallintokuluja, jonka käyttöön saamisesta on sovittu epävirallisesti toisen budjettivallan käyttäjän eli neuvoston kanssa. Vuosi 2008 on parlamentin menokehyksessä eräänlainen välivuosi. Uusien toimitilojen rahoitus on kunnossa, eikä uutta laajenemista ole näköpiirissä. Näin ollen mietinnön laatijan näkemys, jonka mukaan parlamentin ei pidä keksiä itselleen uusia keinotekoisia menoja eikä 20 prosentin tasolle pidä ehdottomasti pyrkiä, on perusteltu. Jos niin toimitaan, vaarana on, että parlamentin isot ryhmät rahoittavat yhteisillä hallintomenoillaan omia poliittisia tavoitteitaan, josta tulee parlamentille taloudellinen painolasti vuoden 2008 jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – Mr President, I agree with the rapporteur that the institutions should base their estimates on well-defined needs. This should result in better efficiency of resources, thus avoiding duplication of functions. In this respect, we expect the final proposal for an interinstitutional agreement for the two committees, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee, to be reached in 2007, ensuring equitable governance of the joint departments.

Prima facie, it seems reasonable to request that Parliament should retain the same budgeting level as in 2007. However, we should ensure that Parliament’s financial independence is not compromised in any way, especially as the Members’ Statute, amounting to over EUR 100 million, comes into force in 2009.

The benchmark of 20% of heading five should be retained as the budget’s upper limit. This threshold should provide us with the necessary stability and discipline when formulating the 2008 budget.

Finally, I wish to express my appreciation to Mr Itälä for his report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport est essentiel, non seulement parce qu'il met en lumière les moyens financiers du fonctionnement des institutions européennes, mais aussi parce qu'il souligne le rôle du Parlement en matière de contrôle et qu'il offre une expression concrète du fonctionnement de notre Europe. Comme le souligne ce rapport, nous devons stabiliser nos finances et notre stratégie budgétaire pour 2008 doit être prudente. Pour cela, il faut notamment privilégier l'amélioration de la performance de nos services et le redéploiement des effectifs.

Je ferai rapidement trois remarques. Premièrement, tout en saluant la très grande qualité des services de traduction, je voudrais souligner les retards rencontrés de plus en plus fréquemment dans la diffusion des versions linguistiques, ce qui a une incidence négative sur notre travail en amont.

Deuxièmement, je voudrais réitérer ma demande de disposer de moyens techniques et informatiques équivalents sur les différents lieux de travail, Strasbourg et Bruxelles. En cette période d'anniversaire du traité de Rome, je voudrais insister aussi sur la possibilité pour le Parlement d'avoir un plan de communication ambitieux concernant les médias. J'insisterai par ailleurs sur l'amélioration de l'information des citoyens, par exemple en améliorant leur accueil pendant les sessions. Les visites de nos concitoyens constituent souvent pour eux une manière efficace de découvrir l'Europe. Donc je souhaiterais une augmentation de la capacité d'accueil des visiteurs, spécialement à Strasbourg, au siège du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

A votação terá lugar na quinta-feira, às 11 horas.

Declarações escritas (artigo 142º)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE) , in writing. – Last week the Commission held an important and interesting conference on the ecological taxation – eco-taxes. Sustainable development and a proper climate policy need political and administrative rules – strict regulations, directives, laws and by-laws. But, living in a market economy, we have to understand the importance of the financial tools as well. An adequate tax system can decrease the use of the natural resources, pollution and environmental damages, and can encourage the use of renewable energy and energy efficiency. As Commissioner László Kovács said, during the second half of his term he intends to concentrate on taxation promoting the EU’s energy targets and to fight climate change. The European Parliament should call for a solid and environmentally aware European-level taxation, which can contribute to sustainable development and saving energy.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika