Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2013(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0069/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0069/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0099

Puheenvuorot
Keskiviikko 28. maaliskuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

18. Vuoden 2008 talousarvion suuntaviivat – pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Ville Itälän laatima budjettivaliokunnan mietintö (A6-0069/2007) vuoden 2008 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX varten sekä alustavasta ennakkoarviosta (pääluokka I) Euroopan parlamentin tuloista ja menoista sekä alustavasta ennakkoarviosta (pääluokka I) Euroopan parlamentin tuloista ja menoista

Pääluokka I – Parlamentti

Pääluokka II – Neuvosto

Pääluokka IV – Tuomioistuin

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

Pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea

Pääluokka VII – Alueiden komitea

Pääluokka VIII – Oikeusasiamies

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(2007/2013(BUD))

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE), esittelijä. (FI) Arvoisa puhemies, vuoden 2008 talousarvion osalta pääajatuksena on se, että voisimme huolehtia siitä, että vuosi 2008 on veronmaksajien vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että menojen osalta pitäydytään pitkälti vuoden 2007 tasolla. Inflaatiotaso on lisättävä vuoden 2007 tasoon. Tältä osin on kuitenkin syytä todeta, että tämä ei voi koskea rakennuksia. Rakennuspolitiikka on pidettävä tästä erillään, koska meillä on nyt jo niin paljon rakennuksia koskevia sitoumuksia, että siltä osin menot varmasti kasvavat yli tämän tason, mutta siten asia on tässä ehdotuksessa ja mietinnössä esitettykin. Se, että pidämme huolta veronmaksajien rahoista emmekä välttämättä toteuta kaikkia mukavia hankkeita, joita on esitetty, on kuitenkin tärkeää myös parlamentin maineen kannalta. Kansalaiset eivät voi luottaa parlamenttiin, jos me joka vuosi käytämme rahaa 20 prosentin säännön mukaan, mutta nyt vuonna 2008, jolloin ei ole uusia laajentumisia, ei tule uusia kieliä, meillä on todellinen mahdollisuus pitäytyä vuoden 2007 tasolla ja osoittaa veronmaksajille, että me todella olemme huolissamme siitä, kuinka paljon rahaa täällä kulutetaan.

Muutama hanke on lisättävä. Informaatiopolitiikan osalta on annettava kansalaisille selkeä viesti siitä, mitä täällä tapahtuu, ja tämä voidaan ehkä parhaiten toteuttaa vierailijaryhmien avulla, joka on ollut painopisteenä monta vuotta. Se on varmasti parasta informaatiopolitiikkaa, mutta toinen kysymys on pieni paikallinen media, jolla ei ole varaa itse kustantaa matkoja parlamenttiin. Se pitäisi saada useammin käymään täällä parlamentissa ja pitäisi löytää jollain tavalla keino, jolla me mepit voisimme kutsua tänne enemmän paikallista mediaa, koska ihmiset lukevat ja kuuntelevat juuri tätä pientä paikallista mediaa, ja jos saamme sinne myönteisiä juttuja, sitä kautta parlamentin maine ja koko EU:n maine varmasti paranee.

Meidän on myös pidettävä paremmin huolta siitä, että laadimme parempaa lainsäädäntöä, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla hyvät ja riittävät tekniset välineet. Tässä kohdin on olemassa ehdotus siitä, että esimerkiksi meille jäsenille saadaan toimiva yhteys tietokoneisiin kännykköjen kautta. Se on olemassa jo lähes kaikissa kansallisissa parlamenteissa mutta ei EU:n parlamentissa, ja nämä asiat on syytä saada kuntoon viimeistään vuonna 2008.

Käännöspalvelut puhuttavat meitä joka päivä ja tässä on kyse tietysti pitkälti siitä, miten tasavertaisesti kaikkia jäseniä kohdellaan riippumatta siitä, miltä kielialueelta he tulevat, ja tältä osin tarvitaan varmasti suuria ja ennen kaikkea rakenteellisia muutoksia. Näiden palveluiden on kuitenkin aina oltava kunnossa.

Arvoisa puhemies, korostan edelleen sitä, että voisimme pitäytyä tällä tasolla, ja rakennusten osalta, vaikka osa väittää, että 2008 on viimeinen vuosi, jolloin niihin voidaan käyttää rahaa, luettelo on kuitenkin valtavan pitkä. Meillä on puhuttu ulkopuolisista virastoista Lontooseen, Tukholmaan, Pariisin, meillä on alkamassa KAD-rakennushanke Luxemburgissa samaan aikaan, kun toinen toimielin, tilintarkastustuomioistuin, aloittaa siellä suuren rakennushankkeen. Meillä on täällä Brysselissä uusien rakennusten viimeistelytyöt, tilojen ostaminen tästä läheltä niin sanotusta banaanirakennuksesta, Sport Centerin loppuun saattaminen... Tätä listaa voisi jatkaa vielä pitkään, mutta tämä osoittaa vain, että kaikkia näitä ei ehkä voida aloittaa tai toteuttaa vuonna 2008 vaan rakennustenkin osalta on tehtävä prioriteettilista ja edetä sitten sen mukaisesti.

Uskon, että valmistelussa on vallinnut kuitenkin hyvä henki ja että me kaikki haluamme kertoa veronmaksajille, että vuosi 2008 on nimetty nimenomaan veronmaksajien vuodeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis, PPE-DE-ryhmän puolesta. (LV) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan ensiksi ilmaista Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta tukeni esittelijän lähestymistavalle, jonka mukaan Euroopan parlamentin menotason olisi perustuttava tarkkaan harkintaan. Haluan kuitenkin tässä puheenvuorossani kiinnittää huomiota ehdotukseeni vähentää paperin ja energiavarojen käyttöä Euroopan parlamentissa. EU:n toimielinten olisi toimittava esimerkillisesti ympäristöpolitiikan alalla ja vähennettävä energian käyttöä. Valitettavasti Euroopan parlamentti tuhlaa energiaa useilla aloilla esimerkiksi kuluttamalla paperia tarpeettomasti ja käyttämällä tarpeetonta, energiaa paljon kuluttavaa ilmastointia kesäisin. Paperin käytön vähentäminen ja ilmastoinnin järkeistäminen olisi hyödyllistä ympäristönäkökohtien kannalta, minkä lisäksi se toisi myös huomattavia säästöjä Euroopan parlamentin talousarvioon. Käytännössä kaikkiin Euroopan parlamentin asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti. Ehdotukseni tarkoituksena on vähentää asiakirjojen paperiversioiden kiertoa säätämällä, että monien asiakirjojen paperiversiot olisivat saatavilla pyynnöstä sen sijaan, että ne jaetaan automaattisesti kaikille jäsenille ja virkamiehille. Parlamentin jäsenet ja virkamiehet saavat jokaisena työpäivänä valtavat määrät asiakirjoja paperiversioina. Suurin osa niistä heitetään välittömästi roskiin, koska asiakirjasta on saatavilla myös tarpeellinen sähköinen versio. Olisi huomattavasti järkevämpää antaa parlamentin jäsenten ja virkamiesten päättää, mitä asiakirjoja he haluavat saada vastaisuudessa paperisina ja mitkä asiakirjat he lukevat sähköisessä muodossa. Säästömahdollisuudet ovat merkittävät, kun otetaan huomioon, että Euroopan parlamentti kuluttaa tällä hetkellä lähes 850 tonnia paperia vuodessa eli 3,4 miljoonaa arkkia viikossa. Ilmastoinnin osalta ehdotuksen mukaan Euroopan parlamentin ilman lämpötilaa olisi nostettava parilla asteella kesäaikaan. Tähän saakka lämpötila on pidetty tarpeettoman ja jopa epämiellyttävän alhaisena. Kiitän tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka, PSE-ryhmän puolesta. – (SK) Kaavaillessaan yhdennettyä Eurooppaa perustajaisät eivät osanneet arvata, mitä tapahtuisi 50 vuoden kuluttua, mutta yhdestä asiasta he olivat varmoja: Euroopan rakentamisen oli tapahduttava yhteisvoimin. Olemme siirtäneet nämä Robert Schumanin sanat huomiota herättävästi EU:n sloganiin ja logoon, joihin sisältyy sana "yhdessä".

Vuoden 2008 talousarviossa korostamme niiden välineiden poliittista merkitystä, joita haluamme käyttää parantaaksemme Euroopan unionin kansalaisille suuntaamaa tiedotusta. Yhtenä tavoitteenamme on korjata Euroopan unionin julkisuuskuvaa heikentävät puutteet erityisesti vuoden 2009 vaaleja silmällä pitäen. Hyvät kuulijat, monet teistä katsoivat sunnuntaina miljoonien muiden kanssa televisiosta suurta konserttia, joka järjestettiin Rooman sopimusten allekirjoittamisen 50-vuotispäivän kunniaksi. Yleisvaikutelma ei kuitenkaan viestinyt kunnioitusta vaan pikemminkin hämmennystä. Koko tilaisuus olisi ollut paljon symbolisempi, jos esiintyjiä olisi kutsuttu kaikista jäsenvaltioista.

Jos haluamme ratkaista ongelmat menestyksekkäästi, meidän on tarkasteltava asioita laaja-alaisesti. Euroopan parlamentille ei riitä, että viestintä- ja tiedotuspolitiikassa edistytään. Meidän on yhdessä komission ja jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa laadittava tehokkaita viestintätoimia ja sen jälkeen arvioitava säännöllisesti prosessin tehokkuutta. Kun panostamme laaja-alaiseen lähestymistapaan ja toimielinten väliseen lujitettuun yhteistyöhön, avoimuus lisääntyy ja varojen käyttö tehostuu.

Hyvät kuulijat, parlamentti päätti äskettäin hyväksyä Euroopan parlamentin jäsenten palkkaamia avustajia koskevat tärkeät henkilöstösäännöt. Pyydän teitä näin ollen hyväksymään tarkistuksen, jossa neuvostoa kehotetaan tekemään lopullisen päätöksensä tässä asiassa. Kuten tiedämme, näillä henkilöstösäännöillä parannetaan viime kädessä meidän kaikkien työnlaatua.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, ALDE-ryhmän puolesta. (DA) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Itälää rakentavasta työstä parlamentin vuoden 2008 talousarviota käsittelevän mietinnön parissa. Hän ehdottaa, että seuraavan vuoden menot pysytetään lähtökohtaisesti vuoden 2007 tasolla, mitä Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä voi lähtökohtaisesti ilomielin kannattaa. Laajentumista seuraava vuosi 2008 on luonnollisesti vakauttamisen vuosi, ja toimissa on onnistuttava hyvin, jotta lisätarpeisiin voidaan vastata tapauksissa, joissa sillä on talousarviovaikutuksia. Samanaikaisesti olemme samaa mieltä havainnosta, jonka mukaan vuosi 2008 on luultavasti viimeinen vuosi, jona voimme hyödyntää EU:n hallintomenojen 20 prosentin ylijäämää rakennusten ostoon. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä haluan korostaa asiaa, jonka jäsen Maňka mainitsi, eli nyt kun käyttöön otetaan jäsenten henkilöstösäännöt, niiden tueksi on laadittava myös parlamentin jäsenten avustajien henkilöstösäännöt. Tässä asiassa meillä ei ole neuvoston tukea, ja ilman sitä emme voi saada asioita järjestykseen. Ryhtykäämme toimiin tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FI) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin menot ovat kasvaneet sangen nopeasti. Kasvua voidaan perustella unionin laajentumisella, siitä aiheutuneella tulkkaus-, käännös- ja tilatarpeella. On arvioitu, että 60 prosenttia kuluista perustuu monikielisyyden vaatimukseen ja usean toimipaikan politiikkaan.

Tähän asti kaikki menot on rahoitettu siitä 20 prosentista unionin hallintokuluja, jonka käyttöön saamisesta on sovittu epävirallisesti toisen budjettivallan käyttäjän eli neuvoston kanssa. Vuosi 2008 on parlamentin menokehyksessä eräänlainen välivuosi. Uusien toimitilojen rahoitus on kunnossa, eikä uutta laajenemista ole näköpiirissä. Näin ollen mietinnön laatijan näkemys, jonka mukaan parlamentin ei pidä keksiä itselleen uusia keinotekoisia menoja eikä 20 prosentin tasolle pidä ehdottomasti pyrkiä, on perusteltu. Jos niin toimitaan, vaarana on, että parlamentin isot ryhmät rahoittavat yhteisillä hallintomenoillaan omia poliittisia tavoitteitaan, josta tulee parlamentille taloudellinen painolasti vuoden 2008 jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että toimielinten olisi perustettava arvionsa hyvin määritettyihin tarpeisiin. Näin luultavasti verojen käyttö tehostuisi ja tehtävien päällekkäisyyttä voitaisiin välttää. Odotamme, että alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea laatisivat tästä asiasta ehdotuksen toimielinten sopimukseksi, joka voitaisiin tehdä vuonna 2007 ja jolla varmistettaisiin yhteisten yksikköjen tasavertainen hallinnointi.

Parlamentin vuoden 2007 talousarviotason säilyttämistä koskeva pyyntö vaikuttaa heti aluksi kohtuulliselta. Meidän olisi kuitenkin varmistettava, ettei parlamentin rahoituksellista riippumattomuutta vaaranneta millään tavoin, erityisesti kun otetaan huomioon, että jäseniä koskevat henkilöstösäännöt, joiden määrärahaosuus on yli 100 miljoonaa euroa, tulevat voimaan vuonna 2009.

Otsakkeen viisi 20 prosentin raja olisi säilytettävä talousarvion ylärajana. Tämän rajan on tarkoitus luoda riittävän vakaat ja kurinalaiset olot vuoden 2008 talousarvion laatimiselle.

Lopuksi haluan ilmaista arvostavani jäsen Itälän mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tämä mietintö on hyvin tärkeä paitsi siksi, että siinä käsitellään Euroopan unionin toimielinten toimintaan osoitettuja rahoitusvaroja, myös siksi, että siinä korostetaan parlamentin tehtävää tilinpidon valvojana ja kuvataan käytännönläheisesti Euroopan unionin toimintatapaa. Kuten mietinnössä korostetaan, meidän on vakautettava varainhoitomme, ja vuotta 2008 koskevan talousarviostrategian on oltava maltillinen. Jotta näin voidaan tehdä, etusijalle on asetettava muun muassa yksiköiden toimintakyvyn parantaminen ja henkilöstömme sisäisten siirtojen tehostaminen.

Esitän nopeasti kolme huomautusta. Ensinnäkin vaikka arvostan hyvin laadukasta käännöspalvelua, haluan tuoda esiin kieliversioiden toimitusten viivästykset, joita sattuu yhä useammin ja jotka vaikuttavat kielteisesti työtehoomme.

Toiseksi haluan esittää uudelleen pyyntöni siitä, että eri työpisteissä, sekä Strasbourgissa että Brysselissä, olisi käytettävissä samanlaiset tekniset ja viestintätekniset välineet. Tänä Rooman sopimuksen vuosijuhlan ajankohtana haluan korostaa parlamentin mahdollisuutta soveltaa kunnianhimoista viestintäsuunnitelmaa. Korostan myös tarvetta parantaa kansalaisille tiedottamista esimerkiksi lisäämällä heidän osallistumistaan istuntojaksoille. Kansalaisten vierailut parlamenttiin antavat heille usein tehokkaan mahdollisuuden tutustua Euroopan unioniin. Toivon tämän vuoksi, että valmiuksia vastaanottaa vierailijoita parannetaan erityisesti Strasbourgissa, joka on Euroopan parlamentin toimipaikka.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE) , kirjallinen. (EN) Komissio järjesti viime viikolla tärkeän ja mielenkiintoisen konferenssin ympäristöverotuksesta, niin sanotuista ekoveroista. Kestävä kehitys ja asianmukainen ilmastopolitiikka edellyttävät poliittista ja hallinnollista sääntelyä – tiukkoja asetuksia, direktiivejä, lakeja ja oheissääntelyä. Elämme markkinataloudessa, joten meidän on myös ymmärrettävä rahoitusvälineiden merkitys. Asianmukaisen verotusjärjestelmän avulla voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä, päästöjä ja ympäristövahinkoja sekä kannustaa uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkuuteen. Komission jäsen László Kovács totesi aikovansa keskittyä toimikautensa jälkimmäisellä puoliskolla verotukseen, jolla edistetään EU:n energiatavoitteiden saavuttamista ja torjutaan ilmastonmuutosta. Euroopan parlamentin olisi vaadittava vakaata ja ympäristötietoista Euroopan tason verotusta, jolla voidaan edistää kestävää kehitystä ja energiansäästöä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö