Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0036/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0100

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

19. Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη - Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των εκθέσεων:

- A6-0036/2007 του κ. Belet, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (2006/2130(INI)), και

- A6-0052/2007 του κ. Catania, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Mέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, χαίρομαι ιδιαιτέρως που μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω απόψε την Επιτροπή στη συζήτηση σχετικά με το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη του έντονου ενδιαφέροντος του Κοινοβουλίου για τον αθλητισμό. Η στήριξη που προσφέρετε στις πρωτοβουλίες μας στον τομέα του αθλητισμού είναι, ασφαλώς, ευπρόσδεκτη και αναγκαία.

Θέλω καταρχάς να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές, τους κκ. Belet και Catania, για την ποιότητα των εκθέσεών τους. Οι δύο εκθέσεις προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όμως αποκαλύπτουν με τον ίδιο τρόπο τον χαρακτήρα του αθλητισμού, τις αξίες του και τις ευκαιρίες που προσφέρει για την εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονομία.

Προτού αναφερθώ στις ειδικότερες πτυχές των εκθέσεων, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια σχετικά με τη Λευκή Βίβλο. Το εν λόγω κείμενο πρόκειται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για το μέλλον του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό αναμένεται να εγκριθεί τον προσεχή Ιούλιο. Θα αποτελέσει το αποκορύφωμα μιας μακράς διαδικασίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα ευρύτερων πολιτικών προβληματισμών.

Τα σχέδια για τη Λευκή Βίβλο καθοδηγούνται από τις προσδοκίες των εμπλεκομένων στον αθλητισμό. Επιθυμούν την αντιμετώπιση των θεμάτων που τους απασχολούν τους από τους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ανάγκης για βελτίωση της προώθησης του αθλητισμού και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Η Λευκή Βίβλος θα καλύπτει όλα τα αθλήματα, οπότε η προσέγγισή μας δεν θα εστιάζεται ειδικώς στο ποδόσφαιρο. Απώτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι, πρώτον, η ένταξη του αθλητισμού στις λοιπές ενεργές πολιτικές της Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση του ως εργαλείου πολιτικής της ΕΕ. Δεύτερον, επιθυμούμε να θεσπίσουμε προϋποθέσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Οι βασικές θεματικές ενότητες της Λευκής Βίβλου θα είναι ο κοινωνικός και οικονομικός ρόλος του αθλητισμού, η οργάνωση του αθλητισμού και τα θέματα διακυβέρνησης.

Κατά την εκπόνηση της Λευκής Βίβλου, θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά το έργο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, το οποίο έχει ήδη συμβάλει με πολύ χρήσιμο τρόπο στις προσπάθειές μας.

Όσον αφορά την έκθεση του κ. Belet, η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζονται στην έκθεση. Η Λευκή Βίβλος θα πραγματεύεται πολλά από τα ζητήματα που θίγει ο κ. Belet, όπως η κοινωνική συνοχή, η προστασία των νέων εργαζομένων, ο κοινωνικός διάλογος και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο έκθεσής σας, είναι εξαιρετικά δύσκολη η θέσπιση λεπτομερούς ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αθλητισμού, όμως στην κοινοτική νομολογία αναγνωρίζονται όντως οι ιδιαιτερότητες του αθλητισμού και ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.

Σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, για παράδειγμα, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ο αθλητισμός υπόκειται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου μόνον όταν συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Αυτό καλύπτει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες αθλητές, ενώ το Δικαστήριο έκανε μια εξαίρεση στον γενικό κανόνα της απαγόρευσης των εξαιρέσεων για αγώνες οι οποίοι έχουν αποκλειστικά αθλητικό παρά οικονομικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα οι αναμετρήσεις μεταξύ εθνικών ομάδων.

Ως προς το θέμα των αυτοχθόνων παικτών, η Επιτροπή προσεγγίζει με μεγάλη ευαισθησία τα μέτρα που προτείνει η UEFA. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ιδέα της προώθησης της προπόνησης νέων παικτών, καθώς και της αποστολής στους συλλόγους του μηνύματος ότι πρέπει να επενδύουν στην προπόνηση νέων και όχι μόνο στις μετεγγραφές παικτών. Εξακολουθούμε, πάντως, να εξετάζουμε το θέμα των ποσοστώσεων για τους ημεδαπούς παίκτες, μεταξύ άλλων, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκκληση του Κοινοβουλίου για εντατικό κοινωνικό διάλογο στον τομέα του ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ένας καλός μηχανισμός αντιμετώπισης θεμάτων όπως η κινητικότητα, οι συμβάσεις εργασίας και οι εργασιακές συνθήκες. Στηρίζουμε, άλλωστε, τις προσπάθειες των κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη περισσότερο διαρθρωμένου διαλόγου όπου το ποδόσφαιρο έχει καταλάβει κεντρική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων στο σύνολο του αθλητισμού και θα εξακολουθήσει τον ανοικτό διάλογο που διεξάγει με όλες τις αθλητικές οργανώσεις για το θέμα αυτό.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θα εξετάσει επαρκώς και με ρεαλισμό τις συστάσεις σας σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές αρμοδιότητες. Το αίτημα προς την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης για τον καθορισμό των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν χρήζει προσεκτικής μελέτης.

Όσον αφορά την έκθεση του κ. Catania, θέλω να υπογραμμίσω καταρχάς ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική ένταξη. Τα τελευταία, όμως, χρόνια παρατηρούμε ανησυχητικές και αυξανόμενες ενδείξεις βίας και χουλιγκανισμού κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων. Πριν από δύο εβδομάδες οι υπουργοί Αθλητισμού συζήτησαν το θέμα στη Στουτγάρδη. Υπογράμμισαν την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων πρόληψης, ενθαρρύνοντας ειδικότερα τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, περιλαμβανομένων και των φιλάθλων.

Η Επιτροπή έχει εστιάσει τις προσπάθειές της στην προαγωγή της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να υποστηριχθεί η βελτίωση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Έχουμε αναπτύξει καλές σχέσεις συνεργασίας με την UEFA και άλλες αθλητικές οργανώσεις. Στα θέματα της δημόσιας τάξης και του αστυνομικού ελέγχου, νομίζω ότι όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από τα θαυμάσια αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γερμανία πέρυσι. Αποδεικνύουν ότι η καλή προετοιμασία και ο συντονισμός με άλλα κράτη μέλη είναι πολύ αποτελεσματικά για την πρόληψη του εγκλήματος και ιδιαίτερα του χουλιγκανισμού. Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα επίπεδα εγκληματικότητας δεν αυξήθηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια της εν λόγω διοργάνωσης.

Η απόφαση 2002/348/ΕΚ του Συμβουλίου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά γραφεία πληροφοριών ποδοσφαίρου. Πρόκειται για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και άλλων υπηρεσιών οι οποίες καταπολεμούν τη βία που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Η αυστριακή πρωτοβουλία στην οποία αναφέρεται η έκθεση του κ. Catania αποσκοπεί στην αντικατάσταση του σημερινού δικτύου γραφείων πληροφοριών από ένα ειδικευμένο δίκτυο εθνικών γραφείων πληροφοριών ποδοσφαίρου. Τα εν λόγω γραφεία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χούλιγκαν ή «επικίνδυνων οπαδών» οι οποίοι έχουν εντοπιστεί από τα διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι στην έκθεση υποστηρίζεται αυτή η πρωτοβουλία και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τομείς τους οποίους η Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, θεωρεί εξαιρετικά σημαντικούς.

Εν κατακλείδι, ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα είναι ότι ο αθλητισμός έχει πλέον ενταχθεί πραγματικά στην ημερήσια διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 50ή επέτειος από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης χρωματίζει πολλούς από τους στόχους μας το τρέχον έτος, και ένας θαυμάσιος τρόπος εορτασμού αυτής της επετείου ήταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας που διεξήχθη πριν από δύο εβδομάδες στο Μάντσεστερ. Δεν θα μπορούσε να καταδειχθεί με πιο εμφανή τρόπο το γεγονός ότι ο αθλητισμός και οι αξίες του αθλητισμού εκτιμώνται πραγματικά στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), εισηγητής. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ιδέα και μόνο ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει λόγο σε θέματα που άπτονται του αθλητισμού κάνει ορισμένους ανθρώπους να ανατριχιάζουν. Η αναμενόμενη απάντησή τους θα είναι πάντα ότι η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του θέματος και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να επιχειρήσει να εμπλακεί σε αυτόν τον τομέα.

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, και όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, αυτή η θέση είναι εσφαλμένη. Όπως ανέφερε ήδη ο κ. Επίτροπος, ο αθλητισμός, και οπωσδήποτε ο επαγγελματικός αθλητισμός και οι οικονομικές πτυχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου –οι οποίες είναι το αντικείμενο αυτής της έκθεσης– επηρεάζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία με ποικίλους τρόπους. Υπάρχουν παρεμβάσεις της Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί πολύ εύκολα αν παρατηρήσει κανείς τις εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Είναι περιττό να επισημάνουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι σημαντικός επιχειρηματικός κλάδος. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Ωστόσο, δεν περιορίζεται επ’ ουδενί σε αυτή μόνο τη διάσταση. Καλύπτει σημαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, και γι’ αυτό υπογραμμίζουμε σε αυτήν την έκθεση μια ιδιαιτερότητα την οποία δεν μπορούμε, απλούστατα, να παρακάμψουμε. Η ιδιαιτερότητα του αθλητισμού κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Νίκαιας και στο πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτήν την πραγματικότητα. Έχουμε, λοιπόν, καθήκον να λαμβάνουμε υπόψη αυτήν την πτυχή κατά την εφαρμογή των κανόνων και των διατάξεων της ΕΕ.

Κανείς δεν ζητεί μέτρα απαλλαγής ή τις λεγόμενες ομαδικές απαλλαγές. Εκείνο που ζητούμε, όμως, είναι κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή – όχι οδηγίες, αλλά κατευθυντήριες γραμμές, κυρίως για την άρση της νομικής ανασφάλειας που επικρατεί επί του παρόντος. Επιθυμούμε τον πλήρη σεβασμό της αυτονομίας του επαγγελματικού αθλητισμού. Η αυτορύθμιση είναι η κεντρική ιδέα αυτής της έκθεσης, όμως αυτό δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να γέρνουμε τη ζυγαριά προς μια ορισμένη κατεύθυνση.

Η εικόνα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου επλήγη τους τελευταίους μήνες σε πολλές χώρες της ΕΕ εξαιτίας σκανδάλων κάθε είδους, και ενόψει αυτής της κατάστασης υπάρχει μία μόνο λύση: η χρηστή διακυβέρνηση. Γι’ αυτό, απαιτούμε από τα διοικητικά όργανα της UEFA, από τους ποδοσφαιρικούς ομίλους, καθώς και από τις ομάδες, να επιλέξουν με αποφασιστικότητα τη διαφανή διοίκησή τους.

Τεράστιος αριθμός βουλευτών στο Σώμα επιθυμούν επίσης μεγαλύτερη αλληλεγγύη και ανακατανομή των πόρων στον τομέα του ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω ότι είναι δική μας αρμοδιότητα η ανακατανομή των πόρων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι προς το συμφέρον των επαγγελματικών συλλόγων, των ομίλων και των ομοσπονδιών να λάβουν μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το ποδόσφαιρο απαιτεί ανταγωνιστική ισορροπία, καθόσον αυτό το διακύβευμα είναι τώρα πολύ πιο σημαντικό από κάθε άλλη φορά. Το χάσμα μεταξύ των μεγάλων, όλο και πλουσιότερων συλλόγων και των μικρότερων συλλόγων διευρύνεται διαρκώς. Αυτό είναι απολύτως εμφανές. Η τάση αυτή απειλεί το μέλλον του αθλήματος που τόσο αγαπούμε, και οφείλω να επισημάνω ότι απειλεί επίσης τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και τον ρόλο του ως μέσου κοινωνικής ένταξης.

Γι’ αυτό ακριβώς, όπως ήδη επεσήμανε ο Επίτροπος, και επιθυμώ να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά αυτήν την πτυχή, παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στον κανόνα που θέσπισε η UEFA σχετικά με τους ημεδαπούς παίκτες και τους παίκτες που έχουν εκπαιδευτεί σε τοπικό επίπεδο. Όχι εμείς, αλλά τα ίδια τα αρμόδια όργανα του ποδοσφαίρου πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτικό για τους επαγγελματικούς συλλόγους να επενδύουν στην εκπαίδευση των νέων παικτών τους ως βασικό στοιχείο του κοινωνικού τους ρόλου. Γι’ αυτό, αξίζει την αμέριστη υποστήριξή μας.

Η πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων είναι ευαίσθητο θέμα, καθόσον αφορά τη βασική πηγή εσόδων των επαγγελματικών συλλόγων, αλλά και επειδή, ασφαλώς, είναι θέμα εθνικής σημασίας. Το μόνο που ζητούμε σε αυτήν την έκθεση είναι τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων φορέων του ποδοσφαίρου για την εξεύρεση μιας λύσης η οποία θα εγγυάται την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των μεγάλων και των μικρών συλλόγων. Θεωρώ ότι το αίτημα αυτό είναι λογικό και βάσιμο.

Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αναμένουμε από την Επιτροπή ότι, κατά την κατάρτιση της Λευκής Βίβλου της για τον αθλητισμό, θα λάβει σοβαρά υπόψη το περιεχόμενο της υπό συζήτηση έκθεσης, η οποία ελπίζουμε ότι θα τύχει αύριο της έγκρισης του Σώματος. Έχουμε λάβει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τις αρμοδιότητες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, καθώς δεν έχει νόημα να εθελοτυφλούμε, κυρίως όταν πρόκειται για έναν πολυσύνθετο τομέα όπως το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το οποίο προσελκύει το άμεσο ενδιαφέρον εκατομμυρίων νέων.

Αναμένουμε ένα φιλόδοξο έγγραφο από την Επιτροπή και φρονώ –υποθέτω, δηλαδή, και πρέπει να είστε βέβαιος– ότι μπορείτε να υπολογίζετε στην ακλόνητη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την υποστήριξή του όσον αφορά τις εκθέσεις μας και θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία αυτής της κοινής συζήτησης, καθώς πιστεύω ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου συνδέεται ουσιαστικά με την ασφάλεια των γηπέδων. Για αυτόν τον λόγο, το να εξετάζουμε το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με την ασφάλεια των γηπέδων αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο διεξαγωγής μιας συζήτησης σχετικά με το μέλλον του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου.

Ο Επίτροπος έχει δίκιο όταν λέει ότι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε διαρκώς επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις βίας στις κερκίδες, οι οποίες έχουν μεταμορφώσει την ίδια τη φύση του αθλήματος: ο τεράστιος αριθμός των περιστατικών βίας, οι εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας και οι πράξεις ξενοφοβίας και ρατσισμού αποτελούν σημάδια μιας θεμελιώδους αλλαγής σε ένα άθλημα που είναι ένα από τα περισσότερο αγαπητά και δημοφιλή μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για το αποτέλεσμα μιας γενικής μεταμόρφωσης του ποδοσφαίρου, το οποίο έχει μετατραπεί πλέον σε μια μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα, με αθλητικούς συλλόγους εισηγμένους στο χρηματιστήριο και με αστρονομικές αποδόσεις κεφαλαίου. Πιστεύω ότι αυτός ο παράγοντας έχει συμβάλει σημαντικά στη σταδιακή μεταμόρφωση των αθλητικών διοργανώσεων.

Σήμερα, το ποδόσφαιρο είναι πολύ δημοφιλές και αποτελεί ταυτόχρονα μια μείζονα διοργάνωση, οδηγώντας τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να επενδύουν στην αγορά τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Υποστηρίζω την πρόταση που υπέβαλε ο κ. Belet σχετικά με τη συλλογική πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η οποία μου φαίνεται ότι αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο, προκειμένου να αποτρέψουμε το να «γεμίζουν» οι μεγάλες ομάδες με χρήματα σε βάρος των μικρών εταιρειών.

Υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που είναι ζωτικής σημασίας για το ποδόσφαιρο, ο οποίος αφορά όχι μόνο την τέχνη του αθλήματος αλλά, προπάντων, την παρουσία του κοινού. Θα ήταν αδιανόητο να διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες χωρίς θεατές: σε ορισμένες περιπτώσεις ελήφθησαν ακραία μέτρα που, κατά την άποψή μου, ζημίωσαν τη θεαματική φύση του αθλήματος. Καθώς η παρουσία θεατών στα γήπεδα είναι ζωτικής σημασίας, οφείλουμε να επιμείνουμε ώστε οι ποδοσφαιρικοί αγώνες να διεξάγονται πάντοτε παρουσία κοινού, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι αγώνες διεξάγονται με απόλυτη ηρεμία, χωρίς εκδηλώσεις βίας και ρατσισμού.

Τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του αγώνα της πρώτης εθνικής κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μεταξύ Κατάνιας και Παλέρμο, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού, αποτελούν, κατά την άποψή μου, το σοβαρότερο παράδειγμα για όσα μπορούν να συμβούν στο εσωτερικό των γηπέδων, καθώς και για το πώς μια ακραία ομάδα βίαιων οπαδών συγκρούεται συχνά όχι μόνο με οπαδούς της αντίπαλης ομάδας αλλά και με τις δυνάμεις του νόμου και της τάξης. Πρόσφατα υπήρξαμε επίσης μάρτυρες αξιοθρήνητων γεγονότων, στα οποία δεν συμμετείχαν μόνο οπαδοί αλλά και ποδοσφαιριστές: συχνά, οι συμπλοκές μεταξύ των ίδιων των παικτών αποτελούν τη χειρότερη μορφή παιδείας και πολιτισμού που μπορεί να δει κανείς στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πρέπει, επομένως, να προβούμε στην ανάληψη προληπτικής δράσης, ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη παρόμοιων πράξεων βίας στα γήπεδα. Κατά τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προληπτική δράση έναντι των δράσεων καταστολής και της στρατικοποίησης των γηπέδων.

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση αυτή το 2002, συστήνοντας ένα εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου, το οποίο λειτουργεί ως σημείο επαφής για την ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών σε σχέση με τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τα αποτελέσματα του εν λόγω μέτρου υπήρξαν πολύ θετικά, όπως καταδεικνύεται και από την εμπειρία στα γήπεδα και τις σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των οπαδών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες αυξάνεται διαρκώς και, για αυτόν τον λόγο, το Συμβούλιο πιστεύει ότι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο: οι οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της παρουσίας των οπαδών στα γήπεδα και με τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τη φύση των οργανωμένων ομάδων οπαδών αποτελούν αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο μέσο, το οποίο πρέπει όμως να λειτουργεί αποκλειστικά κατ’ εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών και σε συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς συμφωνίες που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μεγάλος όγκος των συγκεντρωθέντων δεδομένων δεν θα χρησιμοποιείται για δικαστικές έρευνες ή για άλλες έρευνες που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, και οπωσδήποτε όχι ως μέσο ποινικής αντιμετώπισης όλων των οπαδών. Πρέπει, επομένως, να δίνεται προσοχή στη συγκέντρωση των δεδομένων: διαφορετικά, νομίζω ότι οι εθνικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να μετατραπούν από μέσα πρόληψης των πράξεων βίας στα γήπεδα σε εργαλεία κοινωνικού ελέγχου, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. Εγκρίνω, επομένως, την πρόταση που διατύπωσε το Συμβούλιο να τροποποιηθεί η απόφαση που συζητούμε.

Θέλουμε επιτακτικά να διασφαλίσουμε ότι η εν λόγω απόφαση θα εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα γήπεδα δεν θα θεωρούνται ως έδαφος εκτός νόμου, ως ένα είδος ελεύθερης ζώνης. Οι εθνικοί και διεθνείς νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα γήπεδα, προκειμένου ακριβώς να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις αδιάκριτης βίας και οι εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν θα επαναληφθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(FR) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε μολαταύτα σε μια κατάσταση που προκαλεί μάλλον έκπληξη. Εορτάζουμε την 50ή επέτειο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αν εξηγούσαμε στους συμπολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται πλέον ούτε ένα δευτερόλεπτο με τον αθλητισμό, θα έμεναν έκπληκτοι. Ήταν, επομένως, καιρός να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το θέμα, και μάλιστα αυτό έπρεπε να γίνει, όπως και έγινε, πιστεύω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον βασικό εισηγητή, κ. Belet, για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε επί έξι μήνες για την έκθεση αυτή, ένα συλλογικό πόνημα που προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και μεταξύ των διαφόρων δημοκρατικών πολιτικών ομάδων αυτού του Κοινοβουλίου.

Ασχοληθήκαμε, συνεπώς, με το ζήτημα αυτό με στόχο –τον οποίο πιστεύω ότι συμμερίζεται και το Κοινοβούλιο– να σεβαστούμε τόσο την ευρωπαϊκή «εξαίρεση» όσον αφορά τον αθλητισμό, ιδίως σε σύγκριση με τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται τον επαγγελματικό αθλητισμό, όσο και τους φορείς και τις οργανώσεις που ασχολούνται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο: ομοσπονδίες, επαγγελματικά πρωταθλήματα, ενώσεις παικτών, ομάδες μάνατζερ των παικτών και ούτω καθ’ εξής. Πιστεύω ότι, σε αυτό το επίπεδο, η παρούσα έκθεση είναι χρήσιμη αν καταφέρουμε να κερδίσουμε υποστήριξη για αυτές τις θέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων, επιτρέποντας τους κατ’ αυτόν τον τρόπο να κάνουν δική τους την έκθεση αυτή επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο. Πιστεύω ότι οι επαφές που πραγματοποιήσαμε με αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες αντιμετώπισαν με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή το θέμα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και μας επέτρεψαν να παρουσιάσουμε μια σειρά προτάσεων.

Χαιρετίζουμε, ως εκ τούτου, και πιστεύω ότι όλοι θα πράξουν το ίδιο, τις διάφορες συστάσεις και προτάσεις που αφορούν την κατάρτιση των παικτών, την κατάρτιση των νέων παικτών και τις προσπάθειες της UEFA σχετικά με αυτό, ώστε να αποτραπεί η άμεση πώληση των νέων παικτών και να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στους συλλόγους που τους εκπαίδευσαν. Χαιρετίζουμε τη σύσταση που αφορά αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «εμπορία νέων παικτών», όπου εκατοντάδες νέοι αφρικανοί παίκτες χρησιμοποιούνται χωρίς να υπάρχουν σχέδια για το τι θα απογίνουν στη συνέχεια. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση επισημαίνει ότι η νομοθεσία για τη μετανάστευση θα πρέπει να τηρείται, ακόμη και στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, ακόμη και στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Χαιρετίζουμε επίσης, όπως είπε ο Επίτροπος, το επαναλαμβανόμενο αίτημα για ουσιώδη κοινωνικό διάλογο. Όπως επεσήμανε ο κ. Belet, τα οικονομικά ποσά που διακυβεύονται, σήμερα, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είναι εκθετικά –τεράστια– και υπάρχει ανάγκη, εν προκειμένω, για κοινωνικό διάλογο, και προφανώς για ρύθμιση και ανακατανομή.

Σήμερα, ωστόσο, εκφράστηκε μια επίκριση που μου προξένησε έκπληξη. Όλοι, περιλαμβανομένων όλων των επιτροπών, μιλάνε για οικονομική διαφάνεια. Σήμερα, άκουσα κάποιους από τους συναδέλφους μου να διατυπώνουν την ιδέα ότι αρκεί μόνο να το πούμε. Όχι, η πρόταση δημιουργίας ενός ανεξάρτητου οργανισμού –υπό την αιγίδα της UEFA, ίσως, αλλά ανεξάρτητου– θα μας επέτρεπε να κινηθούμε πραγματικά προς την κατεύθυνση του οικονομικού ελέγχου και της οικονομικής διαφάνειας. Αυτή είναι η μόνη λύση. Το να το επαναλαμβάνουμε δεν είναι αρκετό. Είναι σαν να λέμε, για το θέμα του ντόπινγκ, ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το ντόπινγκ, αλλά χωρίς να δημιουργούμε κάποιον εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα που θα το κάνει. Δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές: χρειαζόμαστε έναν τέτοιο φορέα.

Βλέπω ότι ο χρόνος ομιλίας μου τελειώνει. Ήθελα να πω ακόμη πολλά. Χαιρετίζω επίσης, φυσικά, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού, θέματα με τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ασχολούνται τακτικά, όπως και ο κόσμος του ποδοσφαίρου στο σύνολό του.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, είμαι σκιώδης εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, όμως θέλω να επισημάνω ότι ξεκινήσαμε την ενασχόλησή μας με αυτό το θέμα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς προκειμένου να εμποδίσουμε την υπονόμευση του ποδοσφαίρου –η οποία αποτελούσε πραγματικό κίνδυνο εκείνη την περίοδο– από μια πιθανή δεύτερη υπόθεση Bosman, συγκεκριμένα ενόψει της υπόθεσης Charleroi.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας, και ειδικότερα τον κ. Belet, για την καλή συνεργασία τους, η οποία μας εξασφάλισε μια πρόταση η οποία θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη, καλύπτει όλες τις πτυχές του επαγγελματικού αθλητισμού και απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις από το Κοινοβούλιο προς όλους τους ενδιαφερόμενους, καλώντας τους να επιληφθούν της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί με την πάροδο των ετών και η οποία δημιουργεί την εντύπωση ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι υπεράνω του νόμου, μέχρις ότου παρουσιαστεί κάποια υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οπότε μιλάμε για οικονομικές οντότητες με κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει, ωστόσο, να τηρούνται.

Θέλω, συνεπώς, να ρωτήσω την Επιτροπή αν συμμερίζεται την άποψή μου ότι πρέπει να αφήσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό εκτός της εξισώσεως, ενώ ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι μέρος της βιομηχανίας του θεάματος, οπότε θα έπρεπε ίσως να υπάγεται ακόμη και στις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και ότι πρέπει ενδεχομένως να δημιουργηθεί εν καιρώ μια εσωτερική αγορά για τις εν λόγω υπηρεσίες, για αυτήν τη βιομηχανία του θεάματος.

Εξάλλου, το θέμα της συζήτησής μας δεν είναι τα όσα διαδραματίζονται εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά εκτός, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες των οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ο ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκαλύπτει πολυάριθμες ανισότητες, καθόσον υπάρχουν διαφορές ερμηνείας. Πού οφείλεται αυτό; Γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη μια εσωτερική αγορά και γιατί οι σύλλογοι υποχρεώνονται να λειτουργούν εντός της εγχώριας αγοράς προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Κατά τη γνώμη μου, πάντως, αν οι εμπλεκόμενοι φορείς αρνηθούν να προβούν σε αυτορύθμιση, οι πολιτικοί οφείλουν να παρέμβουν.

Σήμερα απευθύνουμε μια προειδοποίηση χωρίς να ζητούμε νέα νομοθετικά μέτρα –και οπωσδήποτε όχι κάποιο είδος απαλλαγής– αλλά μια ένδειξη ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα επιδιώξουν την επίλυση των προβλημάτων τους· διαφορετικά, ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα παρέμβει και θα υπαγορεύσει η ίδια τις λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υπενθυμίζει στους συναδέλφους ότι μια αρχή στην οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου μας προσέφερε την κοινή αγορά, με όλα τα πλεονεκτήματά της και τα όποια μειονεκτήματα μπορεί να παρουσιάζει, λαμβάνοντας, ασφαλώς, υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα αμιγώς αθλητικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν σχετίζονται καθόλου με οικονομικά συμφέροντα και τα οποία υπάγονται στις αθλητικές ενώσεις. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι είναι δύσκολο να βρεθεί μια σαφής διαχωριστική γραμμή, και γι’ αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για την εκπόνηση της ανεξάρτητης μελέτης.

Υπενθυμίζουμε, όμως, στους συναδέλφους ότι υπάρχει ευρύ φάσμα μέσων στις συνθήκες της ΕΕ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των νέων παικτών, για την αντιμετώπιση των πρακτόρων των παικτών, για τη θέσπιση ομαδικών απαλλαγών σε σχέση με διάφορες πτυχές του δικαίου του ανταγωνισμού και για την ερμηνεία του κατά πόσον οι διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος υπό την έννοια του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ. Έχουμε, λοιπόν, πολλές δυνατότητες ανάληψης δράσης.

Είναι σαφές ότι όλοι επιθυμούμε την επιτυχία του ποδοσφαίρου και την ευημερία των ομάδων –υποστηρίζουμε την επιτυχία– ενώ θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για συλλόγους όπως η Accrington Stanley και ότι οι οπαδοί τους θα μπορούν να τους στηρίξουν. Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι αυτή η ανεξάρτητη μελέτη θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια λογική και συνεκτική λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφός μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κ. Belet έκανε εξαίρετη εργασία. Η έκθεσή του επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής και της οικονομικής διάστασης του ποδοσφαίρου. Μίλησα με διοικήσεις σωματείων, παίκτες και οπαδούς και υπέβαλα στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τροπολογίες που έτυχαν ευρείας υποστήριξης.

Οι νέοι παίκτες πρέπει να προωθούνται νωρίς μέσω κέντρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης πρακτικής εξάσκησης. Γι’ αυτό, υποστηρίζω την πρόταση της UEFA να υπάρχει πάντα ένας ελάχιστος αριθμός γηγενών παικτών στην ομάδα. Θα έπρεπε να είναι δυνατό, κύριε Figel’, να θεσπιστεί αυτή η αρχή και διά νόμου. Είμαι υπέρ του να αποδεσμεύουν οι σύλλογοι τους παίκτες τους για τα καθήκοντά τους στις εθνικές ομάδες και να δικαιούνται αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμού ή απουσίας πολλών εβδομάδων. Είναι καιρός να αποκτήσουν η UEFA και η FIFA ένα νέο, κοινό ασφαλιστικό σύστημα. Η επιλογή στην εθνική ομάδα είναι μεγάλο κίνητρο για τους παίκτες και είναι θετικό για τα σωματεία. Μόλις προ ολίγου ήταν εδώ στο Σώμα ο Karlheinz Rumenigge.

Είμαι μέλος ενός συλλόγου της γερμανικής Bundesliga και της ομάδας «Φίλοι του Ποδοσφαίρου» εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι εδώ ο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Σήμερα πολλά σωματεία έχουν μεγάλα χρέη και, παρόλα αυτά, είναι εγκεκριμένα. Άλλα πάλι έχουν υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, αλλά δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τη δύναμή τους εξαιτίας της περιορισμένης χρηματοδότησης. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί κατά του ρατσισμού. Πέρυσι, το ψήφισμά μας έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά τα παραπτώματα, με τη διεξαγωγή των παιχνιδιών με άδειες κερκίδες, με μείωση της βαθμολογίας και αποκλεισμό των σωματείων που δεν είναι διατεθειμένα να αναλάβουν δράση. Επίσης, δεν πρέπει να γίνονται συμβιβασμοί ως προς την πρόληψη και εξάλειψη του ντόπινγκ.

Δεν χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εποπτικό όργανο για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των ανεξάρτητων ποδοσφαιρικών σωματείων. Μακροπρόθεσμα, αποτελεσματική είναι μόνο η συνεργασία. Γι’ αυτό, πρέπει να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των σωματείων μας και την επικουρικότητα. Πιστεύω στη νομιμότητα των αποφάσεων των αθλητικών δικαστηρίων και στη δύναμη της αυτορύθμισης στην UEFA, στη FIFA και στους εθνικούς μας συνδέσμους.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Belet, που προσπάθησε να επιτύχει έναν συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου μας.

Ωστόσο, θα ήθελα ευθύς αμέσως να πω πόσο οικτρά απογοητευμένος είμαι. Καταλήξαμε σε συμβιβασμό μεταξύ των Ομάδων, ιδίως μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Ο συμβιβασμός αυτός ψηφίστηκε στην επιτροπή, και εδώ διαπιστώνουμε σήμερα ότι κρίσιμα στοιχεία έχουν τροποποιηθεί, δηλαδή ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας και το νομικό καθεστώς των αθλητικών εταιρειών. Η έκθεση αυτή δεν θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, και λυπούμαι βαθιά για αυτό. Μολαταύτα, ελπίζω ότι μπορεί να θεσπίσει μια μορφή συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυγίανση του κόσμου του ποδοσφαίρου, διότι, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, το ποδόσφαιρο είναι πρώτα από όλα παιχνίδι και μετά προϊόν, είναι άθλημα και μετά αγορά, είναι μορφή ψυχαγωγίας και μετά επιχείρηση.

Κυρίες και κύριοι, η απορρύθμιση που προέκυψε από την απόφαση Bosman πρέπει να αντισταθμιστεί σήμερα με σαφείς κανόνες, σε μια προσπάθεια να ξαναδώσουμε στο κορυφαίο άθλημα της ΕΕ τις αληθινές αξίες του. Οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αρχές δεν διαθέτουν όλα τα αναγκαία εχέγγυα για να μπορούν να ρυθμίζουν με πραγματικά ικανοποιητικό τρόπο. Πέρα από τα περιορισμένα νομικά δικαιώματά τους, είναι ταυτόχρονα κριτές και κρινόμενοι. Λειτουργούν τόσο ως εμπορικός φορέας εκμετάλλευσης όσο και ως ρυθμιστής, ρόλοι που είναι δύσκολο να συνδυαστούν.

Όσον αφορά αυτό το σημείο, όπως δήλωσα στην αρχή της ομιλίας μου, είναι θλιβερό ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δεν ενέκριναν τη διπλή πρότασή μου, ήτοι τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καταστατικού για τις αθλητικές εταιρείες και τη σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα για τον έλεγχο των μεγάλων συλλόγων, κύριο καθήκον του οποίου θα ήταν να διασφαλίζει την τήρηση της χρηματοοικονομικής, οικονομικής και αθλητικής ισορροπίας του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Ελπίζω, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη αυτές τις προτάσεις, οι οποίες προορίζονται όχι μόνο ως μέσο άμυνας έναντι των σημερινών υπερβολών, αλλά επίσης ως μέσο για την προαγωγή ενός δίκαιου και αλληλέγγυου ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία εορτάζουμε την 50ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης, η Ευρώπη πρέπει να δείξει στους πολίτες της ότι παραμένει για εκείνους όχι μόνο φορέας ειρήνης και δημοκρατίας, αλλά πάνω από όλα ένα μέσο για την προστασία τους από τις υπερβολές του ολοκληρωτικού φιλελευθερισμού. Υπό αυτήν την προϋπόθεση και μόνο οι Ευρωπαίοι είναι υπερήφανοι που συμμετέχουν σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα που αποτελεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Belet, θα αρχίσω με αυτό που συνέβαλε περισσότερο στην αλλαγή του επαγγελματικού αθλητισμού τα τελευταία χρόνια: το χρήμα. Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων ενός επαγγελματικού σωματείου είναι η εμπορία τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η εθνική τηλεοπτική αγορά, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα έσοδα, ο προϋπολογισμός και η αγοραστική δύναμη των σωματείων. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στην ομαδική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών προέρχονται από μεγάλα κράτη μέλη. Όπως και σε άλλους τομείς της ανεξέλεγκτης οικονομίας της αγοράς, η ανισορροπία αυτή προκαλεί ραγδαία διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Από τη μία, υπάρχουν επιχειρήσεις που αξίζουν πολλά δισεκατομμύρια, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, και από την άλλη χρεωκοπημένα σωματεία όπως η Στουρμ Γκρατς. Αυτό δεν συμφωνεί με το αθλητικό πνεύμα και είναι άδικο.

Τι μπορούν να κάνουν τα μικρά κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανισορροπία; Χρειαζόμαστε νέα πρωταθλήματα και πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε από τη στενή προοπτική των εθνικών κρατών. Πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι και στο ποδόσφαιρο. Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πουλάμε και να εμπορευόμαστε ταλέντα της χώρας μας, αλλά οι ταλαντούχοι παίκτες πρέπει να κατανέμονται στα σωματεία με κλήρωση, όπως συνηθίζεται στις ΗΠΑ. Τα μικρότερα σωματεία έχουν περισσότερους κλήρους και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερες πιθανότητες από τους κορυφαίους συλλόγους. Εάν το μόνο καθοριστικό στο ποδόσφαιρο είναι το χρήμα, τότε το δημοφιλέστερο πολιτιστικό αγαθό της Ευρώπης θα χάσει το κυριότερο χαρακτηριστικό του: το αθλητικό πνεύμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ποδόσφαιρο έχει πάψει να είναι απλό άθλημα και μέσο ψυχαγωγίας, και είναι πλέον μηχανή παραγωγής κερδών και τρόπος συγκέντρωσης ισχύος. Έχει πρακτικά μετατραπεί σε νέο είδος θρησκείας. Αν δεν επιθυμούμε τη μετατροπή του ποδοσφαίρου σε όργανο παρανομίας και βίας, πρέπει να αλλάξουμε το περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί –όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης– γρήγορα και δραστικά. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον συντάκτη της έκθεσης, τον κ. Ivo Beleta, διότι έθιξε αυτό το σοβαρό θέμα, επεσήμανε το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων και παρουσίασε τρόπους επίλυσής τους. Κατά τη γνώμη μου, απαιτείται η λήψη δραστικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση της μονοπώλησης του ποδοσφαίρου από πάμπλουτες επιχειρήσεις.

Καταρχάς, απαιτείται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες όλων των συλλόγων, καθώς και επιβολή υψηλών προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Δεύτερον, πρέπει να τεθούν όρια ή περιορισμοί ως προς την αύξηση των δαπανών των πλουσιότερων συλλόγων τα επόμενα χρόνια.

Τρίτον, πρέπει να παρέχονται οικονομικές και άλλες ενισχύσεις σε χώρες, οργανώσεις και συλλόγους που επενδύουν στους νέους και στη δημιουργία αθλητικών υποδομών.

Τέταρτον, απαιτείται συμφωνία με τη FIFA για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η Πολωνία επιθυμεί να φιλοξενήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2012, στο οποίο θα θριαμβεύσουν οι αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Belet ανέφερε ότι πιστεύει στην αυτονομία του αθλητισμού. Συμφωνώ. Η έκθεση εφιστά την προσοχή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται ή να ενδείκνυται η ενίσχυση της συνεργασίας ή ακόμη και η λήψη ρυθμιστικών μέτρων, όμως πιστεύω ότι η διάρθρωση και η οργάνωση του ποδοσφαίρου ως αθλήματος δεν είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Οι τοπικές, εθνικές και διεθνείς ομοσπονδίες και διοργανώσεις είναι καλύτερο να παραμείνουν υπό τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών αρχών.

Σε αυτό το Σώμα, όταν αναφερόμαστε στη λέξη «εθνικός» τείνουμε να εννοούμε «αυτός που αφορά το κράτος μέλος». Το κράτος μέλος είναι, βεβαίως, το δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αυτό δεν ισχύει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Εγώ και η ουαλή συνάδελφός μου, Jill Evans, καταθέσαμε τις τροπολογίες 28 και 29, οι οποίες ευελπιστώ ότι θα εγκριθούν αύριο. Άλλωστε, μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση η οποία πραγματοποιείται απόψε αποδεικνύει γιατί είναι σημαντικές αυτές οι τροπολογίες. Η εθνική μου ομάδα ποδοσφαίρου, η Σκωτία, αγωνίζεται εναντίον της Ιταλίας, η οποία είναι πρωταθλήτρια κόσμου. Οι τροπολογίες μας καθιστούν απλώς σαφές ότι «εθνικός» στο ποδόσφαιρο δεν σημαίνει αναγκαστικά «κράτος μέλος», και τίποτε σε αυτήν την έκθεση ή στην ορολογία που χρησιμοποιεί δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση ή να υπονομεύει το καθεστώς των ιστορικών εθνικών ομάδων της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Αγγλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρίες και κύριοι, το ποδόσφαιρο είναι μακράν το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ευρώπη, και γι’ αυτό το περιβάλλον και το κλίμα που διαμορφώνεται σε σχέση με το ποδόσφαιρο επηρεάζει σημαντικά τους νέους. Αυτή η επιρροή είναι ακόμη πιο ισχυρή όσο παραμένει αυθόρμητη και δεν επιβάλλεται από την κορυφή.

Είναι, συνεπώς, σημαντικό να μην αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο αποκλειστικά ως ένα περιβάλλον στο οποίο διακινούνται τεράστια χρηματικά ποσά, ως ένα περιβάλλον επιρρεπές σε παρανομίες και πράξεις βίας ή ως ένα περιβάλλον τα ανώτατα στρώματα του οποίου είναι εντελώς απομονωμένα από τους ερασιτεχνικούς ομίλους που αποτελούν τη βάση του εν λόγω αθλήματος. Συγχρόνως, τολμώ να πω ότι οι ερασιτεχνικοί όμιλοι είναι πολύ επωφελέστεροι κοινωνικά από ό,τι το ελιτίστικο περιβάλλον του επαγγελματικού αθλητισμού, στο οποίο οι επιχειρήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό υποσκάψει την ικανοποίηση που προσέφερε αρχικά το άθλημα.

Όπως και ο εισηγητής, κ. Belet, καλώ την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα ήθη και η νοοτροπία του επαγγελματικού αθλητισμού δεν θα επηρεάσουν το σχολικό και νεανικό ποδόσφαιρο και ότι δεν θα γίνεται εμπορία παιδιών με βάση το ταλέντο και τις επιδόσεις τους, σαν να επρόκειτο για νέους μονομάχους. Αυτή η πρακτική επηρεάζει το δικαίωμα των παιδιών να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους σε ανοικτό περιβάλλον, με ευρύ φάσμα γνώσεων, και τα εισάγει στον ανελέητο κόσμο των ενηλίκων κατά την ανατροφή τους. Συγχρόνως, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια ώστε να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι τους νέους παίκτες τους. Αυτό έχει με τη σειρά του ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ευρείας συμμετοχής των παιδιών σε δημοφιλή αθλήματα και την ενίσχυση της επιλογής, πράγμα που σημαίνει ότι μια μικρή μειονότητα ταλαντούχων παιδιών μετατρέπεται σε εμπόρευμα ενώ η πλειονότητα περιθωριοποιείται.

Το ποδόσφαιρο των μεγαλύτερων κατηγοριών δεν επηρεάζει μόνο τους παίκτες και τους οπαδούς του· αποτελεί επίσης έναν κόσμο στον οποίο τα παιδιά και οι νέοι ιδιαίτερα αναζητούν πρότυπα. Πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίσουμε ότι τα ποδοσφαιρικά στάδια θα πάψουν να είναι χώροι εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών, ότι η ξενοφοβία και ο ρατσισμός θα εκλείψουν από το ποδόσφαιρο και ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που το περιβάλλουν θα σταματήσουν να συνδέονται –δικαίως ή αδίκως– με τη διαφθορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ δεν διαθέτει και δεν πρέπει να διαθέτει αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού. Το Κύπελλο Πρωταθλητριών και ο όμιλος G14 στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία αντιτίθενται στην παρέμβαση της ΕΕ στα δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Η Μπάγερν Μονάχου τάσσεται υπέρ, ενώ οι αγγλικοί σύλλογοι τάσσονται κατά· εντούτοις, ένα υπουργός Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Richard Caborn, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει τα συμφέροντα των Γερμανών. Θαυμάσια υποστηρίζονται τα βρετανικά συμφέροντα!

Η τροπολογία 25, η οποία εν τέλει ευτυχώς αποσύρθηκε, επέβαλλε την ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ στους αγώνες του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έλαβαν μήπως υπόψη την Ελβετία, η οποία θα είναι συνδιοργανωτής του ευρωπαϊκού τελικού το 2008; Το γεγονός μήπως ότι στο Κύπελλο Πρωταθλητριών συμμετέχουν η Ρωσία, η Τουρκία και η Νορβηγία; Καμία από αυτές τις χώρες δεν είναι μέλος της ΕΕ και, επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να εκπροσωπεί όλη την ΕΕ. Με την ίδια τροπολογία απαιτούνταν επίσης η ανάκρουση του ύμνου της ΕΕ σε αυτούς τους αγώνες. Ωστόσο, η «Ωδή στη χαρά» δεν εκφράζει καθόλου τα συναισθήματα του 41% του πληθυσμού – ή του 58% του πληθυσμού στην περίπτωση της Βρετανίας. Όπως ξέρετε, ο Σίλερ έγραψε την «Ωδή στη χαρά» το 1785, και οι φράσεις του «Ω, φίλοι, ας σταματήσουν αυτοί οι ήχοι», μπορεί να ήταν διφορούμενοι τότε, δεδομένου ότι ο Μπετόβεν, δυστυχώς, είχε ήδη χάσει την ακοή του όταν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, είναι όμως πολύ εύστοχες σήμερα. Όσον αφορά δε το «Κλίνετε το γόνυ, εκατομμύρια εσείς;», μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες λένε «όχι».

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης εισηγητής για την πολιτική μου ομάδα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Catania, με τον οποίο συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά και εποικοδομητικά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ο σκοπός των αθλητικών συναντήσεων είναι να προσελκύουν πολυάριθμο κοινό, αποτελούμενο κυρίως από οικογενειάρχες, που επιθυμούν με θεμιτό τρόπο να παρακολουθήσουν αγώνες σε κλίμα ειρήνης και ασφάλειας. Γεγονός είναι ότι, εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα πολύ πρόσφατα, ορισμένα άτομα χρησιμοποιούν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για να επιδοθούν σε βίαιες ή ρατσιστικές πράξεις. Τέτοιου είδους καταχρήσεις είναι απολύτως απαράδεκτες.

Το ποδόσφαιρο είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο. Για να αποφευχθούν αυτού του είδους τα γεγονότα, τα κράτη μέλη θέσπισαν το 2002 ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν ορισμένοι αγώνες, και ειδικότερα σε σχέση με ορισμένους επικίνδυνους οπαδούς. Ένα μοναδικό, άμεσο σημείο επαφής έχει καθοριστεί σε καθένα από τα κράτη μέλη μας. Αυτά τα εθνικά γραφεία πληροφοριών ποδοσφαίρου προετοιμάζουν σχολαστικά τους διεθνείς αγώνες βελτιώνοντας την αστυνομική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Πρέπει, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις ανταλλαγές πληροφοριών τους και να χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, τυποποιημένες φόρμες. Αυτά τα γραφεία επαφής θα μπορέσουν, έτσι, να εργαστούν με πιο οργανωμένο και πιο επαγγελματικό τρόπο.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κ. Belet που συμπεριέλαβε στην περιεκτική έκθεσή του αρκετές παραγράφους για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Αυτό μου φαίνεται ιδιαίτερα καίριο, λόγω της αύξησης όλων των μορφών μη ανεκτικότητας στην κοινωνία μας. Το ποδόσφαιρο μπορεί στην πραγματικότητα να συνεχίσει να διαδραματίζει κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο μόνο αν οι αγώνες διεξάγονται χωρίς βία.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες, ο κ. Belet, ο κ. Bennahmias, η κ. Hazan, ο κ. Bono και ο υποφαινόμενος θα υποβάλουμε μια γραπτή δήλωση για την καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας και εκμετάλλευσης των παιδιών στο ποδόσφαιρο. Σας ζητώ να μας στηρίξετε σε αυτήν την προσπάθεια και να υπογράψετε το κείμενο αυτό το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Catania για την έκθεσή του, καθώς και τον κ. Belet για την εργασία που πραγματοποίησε, την οποία θεωρώ ισορροπημένη, αν και εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι περισσότερο.

Το ποδόσφαιρο έχει αποκτήσει σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και, ενόψει των νέων προκλήσεων που δημιουργούνται, δεν μπορούμε πλέον να φανταστούμε ότι μπορεί να ελέγχεται αποκλειστικά από τους ποδοσφαιρικούς φορείς. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να λάβουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη στον ποδοσφαιρικό τομέα, επιδιώκοντας να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που σημειώνονται με μια επικαιροποιημένη προσέγγιση.

Επιπλέον, όπως ειπώθηκε, η ολοένα και μεγαλύτερη σημασία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συνεπάγεται, όπως μπορούμε να δούμε, ιδιαίτερης σημασίας επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Ας αναλογιστούμε μόνο τις χορηγίες και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, την εμπορευματοποίηση και τον αυξανόμενο αριθμό των διεθνών διοργανώσεων, οι οποίες επηρεάζουν με τη σειρά τους ποικίλους τομείς, καθώς και τα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα που αυτοί δημιουργούν. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή η νέα, ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση του σύγχρονου ποδοσφαίρου περιλαμβάνει τη δημόσια συμπεριφορά, την ηθική, τη χρήση ναρκωτικών, τη βία και τον ρατσισμό, ακόμη και την εκμετάλλευση των νέων παικτών.

Έγινε λόγος για τις μεγάλες ομάδες, αλλά πολύ συχνά μας διαφεύγει η πραγματική διάσταση του προβλήματος, καθώς επιμένουμε ιδιαίτερα στους μεγάλους συλλόγους και δεν πηγαίνουμε πέρα από αυτούς, όταν στην πραγματικότητα είναι στις μικρότερες κατά κύριο λόγο κατηγορίες που πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι κάναμε έως τώρα.

Για αυτόν τον λόγο, είναι σωστή η σύσταση ότι θα πρέπει να επιβληθεί μια μεγαλύτερη ρύθμιση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ότι αυτό θα πρέπει να συνδέεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις δυναμικές της εσωτερικής αγοράς. Είναι σωστό να εφαρμόζουμε μια πιο σύγχρονη μορφή διακυβέρνησης και να προσπαθούμε να εξάρουμε κατά θετικό τρόπο την κοινωνική και πολιτισμική επιρροή του ποδοσφαίρου. Ο στόχος που οφείλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας δεν είναι τόσο το να εισβάλουμε στη σφαίρα αρμοδιότητας της UEFA και να την αντικαταστήσουμε, αλλά το να εφαρμόζουμε πολιτικές που συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση αυτού του τομέα δραστηριότητας. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε σαφείς: τα αιτήματα για αυτονομία που προέρχονται από τους ποδοσφαιρικούς φορείς δεν θα πρέπει να στρέφονται γύρω από την ιδέα ότι ο καθένας τους μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εκτός του πεδίου του ευρωπαϊκού δικαίου.

Αν θέλουμε, όπως είναι καθήκον μας, να καταπολεμήσουμε τα σφάλματα και την υποβάθμιση στον κόσμο του ποδοσφαίρου, είναι σημαντικό να επιτελέσουμε αυτό το έργο μέσω της συνεργασίας μεταξύ, αφενός, των πολιτικών και κοινοβουλευτικών φορέων και, αφετέρου, των αθλητικών φορέων. Πρέπει όλοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου την ικανοποίησή μου για τις δύο εκθέσεις.

Ειπώθηκε ότι, σήμερα, το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη είναι μόνο μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι οφείλει να είναι και κάτι άλλο. Ωστόσο, οι αμοιβές εκατομμυρίων, η έλλειψη διαφάνειας, η βία που προκύπτει ως αποτέλεσμα ή ως απάντηση και ο ρατσισμός συνιστούν ένα θέαμα στο οποίο συχνά συνηθίζουμε σε έναν ορισμένο βαθμό. Το γεγονός αυτό διακυβεύει τον παιδαγωγικό ρόλο του αθλητισμού – στην παρούσα περίπτωση του ποδοσφαίρου. Αυτό που στην πραγματικότητα οφείλουμε να κάνουμε είναι να αναλογιστούμε εις βάθος σχετικά με αυτόν τον ρόλο, ξεκινώντας από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και άθλημα, όπως παίζεται στα σχολεία, όπου οι θετικές αξίες της άμιλλας συμβαδίζουν πάντοτε με τον σεβασμό προς τους κανόνες.

Αν και η ΕΕ δεν διαθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα, όπως ειπώθηκε ήδη, η σχέση μεταξύ ποδοσφαίρου και βίας, η οποία ξεσπά σε όλο τον παραλογισμό της και στην οποία εμπλέκονται συχνά οι ίδιοι οι παίκτες, σημαίνει ότι όλοι πρέπει να επέμβουμε. Είναι καθήκον μας να θεσπίσουμε, όπως επιχειρήσαμε να κάνουμε, κοινά μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή των βανδαλισμών, σε συνεργασία με τις ποδοσφαιρικές ενώσεις, την UEFA και τις αστυνομικές δυνάμεις, για την ασφάλεια όλων των πολιτών.

Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι πρέπει να εξετάσουμε και τα βαθύτερα αίτια, ή τα δευτερεύοντα αίτια, τα οποία εκφεύγουν έως σήμερα της ευθύνης των εν λόγω φορέων και τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν και να αντιμετωπισθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Belet για τη μέθοδο που ακολούθησε κατά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Συμφωνώ ριζικά μαζί του σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά τον τεράστιο σφετερισμό εξουσιών που ζητείται στις αιτιολογικές της σκέψεις, όμως επικροτώ τον επαγγελματισμό του κατά την εκπόνηση της έκθεσης.

Πράγματι, υπάρχουν προβλήματα στο ποδόσφαιρο· όλες, όμως, οι παρεμβάσεις των ευρωπαίων πολιτικών δεν θα μπορούσαν παρά να τα επιδεινώσουν. Πράγματι, υπάρχουν μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες ως δικαιολογία προκειμένου να προβούν σε βίαιες ενέργειες, και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συλλαμβάνονται και να μην επιτρέπεται η είσοδός τους στα γήπεδα. Όμως, όπως θα σας εξηγήσουν πολλοί οπαδοί των Ρέιντζερ της Γλασκόβης στη Σκωτία, η αστυνόμευση σε διεθνείς διοργανώσεις πρέπει να είναι φιλική και λογική, και όχι εχθρική ή υπερβολική. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΕΕ σε αυτό το θέμα δεν πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, να θέσει τέρμα στη βία, και δεν την θεωρούμε άλλωστε απαραίτητη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η έκθεση αυτή προσφέρει ένα θαυμάσιο παράδειγμα των θεμάτων τα οποία πρέπει να προσεγγίζουμε με νηφαλιότητα και λογική. Η διαχείριση του αθλητισμού είναι καλύτερο να βρίσκεται στα χέρια όσων μετέχουν σε αυτόν. Πολλές από τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι πολύ λογικές, όμως είμαστε πολιτικοί και συνήθως δεν μπορούμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να αναμειχθούμε σε θέματα στα οποία δεν έχουμε δικαίωμα ανάμιξης. Διαβάστε, για παράδειγμα, την τροπολογία 25, η οποία έχει πλέον αποσυρθεί· ακούστε πολλές από τις παρεμβάσεις σε αυτήν τη συζήτηση και θα καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να αναμιχθούμε.

Υποψιάζομαι ότι, απαιτώντας αυτές τις νέες αρμοδιότητες, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε προβλήματα τα οποία είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτα, ενώ θα επιχειρήσουμε συγχρόνως να αλλάξουμε και να εναρμονίσουμε τα πολύ διαφορετικά αθλητικά πρότυπα που ισχύουν επί του παρόντος για το ποδόσφαιρο σε διάφορες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Έχοντας διαιτητεύσει στην τελευταία κατηγορία του ποδοσφαίρου επί 25 χρόνια και έχοντας ακούσει πολλές από τις συζητήσεις επί του θέματος αυτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φρονώ ότι διατρέχουμε εν προκειμένω τον τεράστιο κίνδυνο να λησμονήσουμε ότι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι –για τους οποίους συζητούμε απόψε– έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τα εκατομμύρια των ερασιτεχνών που συρρέουν κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα όλης της Ευρώπης, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βλάψουμε την αλληλεγγύη που προσπαθούν ορισμένοι εδώ να προωθήσουν και να προστατεύσουν με τη μάλλον αφελή έκκλησή μας για παρέμβαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κ. Belet για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία του. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον συμβιβασμό που επεξεργαστήκαμε, ότι δεν θα αλλάξουμε πολλά την τελευταία στιγμή και δεν θα αναγκαστούμε να πέσουμε μετά και στα γόνατα μπροστά σε κάποιους.

Στην έκθεση αυτή εξετάσαμε και αναλύσαμε σωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ποδόσφαιρο. Αυτό που δεν θέλουμε είναι περισσότεροι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Αντίθετα, θέλουμε νομική διασαφήνιση των σημερινών κανόνων, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάργηση των λογικών ποδοσφαιρικών διατάξεων. Η ιδέα ότι στο εξής η μόνη δυνατότητα διευθέτησης προβλημάτων θα είναι, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι παράλογη. Επίσης, δεν θέλαμε να στραφούμε εναντίον των μεγάλων σωματείων ή να επιτεθούμε στους παραδοσιακούς συλλόγους, αλλά να αγωνιστούμε για μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών συλλόγων. Ένα σχετικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η χορήγηση αδειών. Επίσης, πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στους νέους παίκτες από ό,τι μέχρι σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Belet δεν αποσκοπεί στον έλεγχο του ποδοσφαίρου από την ΕΕ, και η Ομάδα των Φιλελευθέρων στάθηκε στην πρωτοπορία της κατάθεσης τροπολογιών προκειμένου αυτό να καταστεί σαφέστερο. Ωστόσο, δεν είναι κακό να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Υπάρχουν πτυχές, όπως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το ποδόσφαιρο και καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι οποίες διευθετούνται στο πλαίσιο της αντίστοιχης βιομηχανίας ή μέσω άλλων νομοθετικών κειμένων, οπότε δεν χρειάζονται τη θέσπιση ειδικών διατάξεων.

Το ποδόσφαιρο έχει επίσης μια κοινωνική ή πολιτισμική διάσταση. Ωστόσο, οι στενότερες σχέσεις είναι αυτές που σφυρηλατούνται στους κόλπους των τοπικών κοινοτήτων. Εκεί πηγαίνουν οι φίλαθλοι κάθε εβδομάδα για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες, και σε αυτόν τον χώρο πολλοί σύλλογοι, όπως ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του Reading στην περιφέρειά μου, επενδύουν στο ποδόσφαιρο στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων. Αυτοί ακριβώς οι τοπικοί σύνδεσμοι επιτρέπουν στους εθνικούς ομίλους, συλλόγους και ομάδες να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, και νομίζω ότι, με τις κατάλληλες τροπολογίες, αυτό υποστηρίζεται και στην υπό εξέταση έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ως είθισται, αν και αυτήν τη φορά το αξίζει, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, κ. Belet, για την ικανότητά του να διεξάγει διάλογο με όλες τις Ομάδες και όλους τους βουλευτές.

Ο ίδιος μας υπενθύμισε στην αρχή αυτής της συζήτησης ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, προσθέτοντας έτσι ένα στοιχείο που πιστεύω ότι είναι καίριο· θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι πρόκειται για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζει στο ποδόσφαιρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δείχνει ενδιαφέρον για το φαινόμενο του ποδοσφαίρου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστήσουμε πολύ σαφείς τους κύριους λόγους ανησυχίας μας.

Όσον αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πρέπει βασικά να μιλήσουμε για τους επαγγελματικούς συλλόγους ποδοσφαίρου και τους φιλάθλους. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία, το πρόβλημα που επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε δεν θα υπήρχε. Επομένως, συμφωνώ απόλυτα με το τελευταίο σχόλιο του κ. Heaton-Harris: δεν υπάρχει περιθώριο για υποθέσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τον κρίσιμο ρόλο των πραγματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Αν στείλουμε στους φιλάθλους το μήνυμα, «Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ανακατευτεί στον κόσμο του ποδοσφαίρου για να κάνει το θέαμα του ποδοσφαίρου λιγότερο θεαματικό»· αν σκοπεύουμε να πούμε στους μεγάλους συλλόγους, σε εκείνους που έχουν αληθινούς πελάτες, αληθινή κοινωνική ζήτηση: «Κοιτάξτε, χάριν της αρχής της αλληλεγγύης, τα έσοδά σας θα μειωθούν, δεν θα είστε σε θέση να εξασφαλίσετε τους μεγάλους παίκτες και δεν θα είστε σε θέση να έχετε αυτές τις δομές. Θα κάνουμε το ποδόσφαιρο λιγότερο θεαματικό», μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι, ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου –και υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας– θα μείνουν κατάπληκτοι.

Θα μας έλεγαν, «ώστε λοιπόν ανησυχείτε για το ποδόσφαιρο και στέλνετε το μήνυμα ότι θα κάνετε το θέαμα λιγότερο ελκυστικό πηγαίνοντας ενάντια στους μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους». Αυτό είναι παράλογο. Επομένως, κυρίες και κύριοι, ζητώ να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη ως προς την ορθή διαπραγμάτευση των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών συλλόγων.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η Ευρώπη δεν πρέπει, στην περίπτωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να κάνει τον διαιτητή, δεν πρέπει συγχρόνως να περιορίζεται σε ρόλο απλού θεατή. Ενώ δεν πρέπει να διεκδικούμε αρμοδιότητες σε τομείς στους οποίους δεν τις διαθέτουμε, θέματα όπως οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της διασυνοριακής απάτης ανήκουν όντως στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της παραγράφου 8, ενώ διαφωνώ με τη σύσταση ανεξαρτήτου εποπτικού σώματος. Η Ευρώπη δεν είναι διαιτητής και δεν πρέπει να χώνει τη μύτη της σε θέματα τα οποία ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι σε θέση να χειριστεί μόνος του.

Είμαι ευγνώμων στον κ. Belet για την τεράστια στήριξη που προσφέρει με την έκθεσή του στον αγώνα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο. Πέρυσι, ανέλαβα την πρωτοβουλία για την εκπόνηση γραπτής δήλωσης επί του θέματος αυτού, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στο κείμενο της έκθεσης. Καθώς έτυχε πρωτόγνωρης στήριξης, η εν λόγω δήλωση μετατράπηκε σε επίσημο ψήφισμα, τα μέτρα του οποίου υιοθετήθηκαν ως αυστηρότερες κυρώσεις από την UEFA και τη FIFA. Αυτός ο θαυμάσιος τρόπος συνεργασίας πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, εκτός του ποδοσφαίρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ το συνάδελφο Ivo Belet καθώς και τον Giusto Catania για το σπουδαίο αποτέλεσμα της σύνταξης των εκθέσεών τους σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως όμως θέλω να συγχαρώ τον Ivo Belet για τη συνολική προσπάθεια να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 5 επιτροπών και μεγάλο αριθμό φορέων και προσωπικοτήτων του αθλητισμού και της οικονομίας. Δείγμα της σημασίας και της δυναμικής που ασκεί και μαγνητίζει εκατομμύρια φιλάθλων πολιτών, και όχι μόνο, το ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όταν το 1995 η υπόθεση Bosman ήρθε στην επικαιρότητα, κανείς δεν περίμενε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σημείωνε την πρώτη μεγάλη διείσδυση στον αθλητισμό προς όφελος των εργαζομένων και πρώτα απ' όλα των ποδοσφαιριστών. Έρχεται έτσι μετά από 12 χρόνια μια έκθεση πρωτοβουλίας να χαράξει νέους δρόμους με προοπτικές ανάλογες των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πιο δημοφιλούς αθλήματος, με άλλα λόγια του ποδοσφαίρου.

Με τις τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν από όλες τις επιτροπές, τις προτάσεις προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθλητισμού και Πολυγλωσσίας και το Συμβούλιο, ανοίγεται ο δρόμος για μια ταχεία πρόταση δημιουργίας νομικού πλαισίου, κύριε Επίτροπε, για τον αθλητισμό ανεξάρτητα από το πότε και αν ψηφιστεί η Συνταγματική Συνθήκη που προβλέπει κάτι ανάλογο.

Αυτοί είναι οι λόγοι που επιβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την έκθεση για το ποδόσφαιρο, διότι καθολική είναι η εκτίμηση ότι κάτι τέτοιο θα σημάνει την αλλαγή θέσεων και κατεστημένου με κύριους άξονες την προστασία του αθλήματος από το χουλιγκανισμό, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, το ντόπινγκ, την ισότιμη μεταχείριση μεγάλων και μικρών συλλόγων στη διαχείριση των κοινοτικών δικαιωμάτων και την ανάδειξη ταλέντων μακριά από το εμπόριο εισαγωγής ανηλίκων από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς, όπως και προηγούμενοι συνάδελφοί μου, να συγχαρώ τον κ. Belet για το εξαίρετο έργο που έχει επιτελέσει. Προφανώς, όλοι διατηρούμε τις μικρότερες ή σοβαρότερες επιφυλάξεις μας για το υπό εξέταση κείμενο, όμως ο εν λόγω εισηγητής συντόνισε με θαυμάσιο τρόπο τις προσπάθειες όλων των επιτροπών.

Θέλω επίσης να τονίσω μια άλλη πτυχή: σε αυτόν τον τομέα έχουμε την τύχη να διαθέτουμε έναν αξιόπιστο εταίρο, την UEFA. Ο τρόπος με τον οποίο έχει λειτουργήσει κατά το παρελθόν η εν λόγω οργάνωση καταδεικνύει ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε την ικανότητά της να υλοποιεί τα αποτελέσματα που υπόσχεται τακτικά. Έχουμε, λοιπόν, έναν εταίρο στον οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε.

Θα επικεντρώσω την προσοχή μου μόνο σε έναν επιμέρους τομέα, στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η ψηφιακή εποχή πρέπει να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Δυστυχώς, οι τηλεθεατές σε πολλά από τα κράτη μέλη μας διαθέτουν λιγότερες επιλογές και υποχρεώνονται να πληρώνουν για υπηρεσίες τις οποίες στο παρελθόν είχαν στη διάθεσή τους δωρεάν. Με την έκθεσή μας, στέλνουμε στις αρχές το σαφές μήνυμα ότι πρέπει να επιδιώξουμε την εξισορρόπηση μεταξύ της συνδρομητικής και της ελεύθερης τηλεόρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Castiglione (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κ. Catania και τον κ. Belet για την έκθεση που υπέβαλαν στο Κοινοβούλιο.

Ο αθλητισμός, και ειδικότερα το ποδόσφαιρο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας, έχει μια αδιαμφισβήτητη κοινωνική λειτουργία και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της βίας. Ωστόσο, αυτή η θετική λειτουργία και αυτός ο ρόλος σήμερα διακυβεύονται ολοένα και περισσότερο από όσους θέλουν να μετατρέψουν τους αγώνες στα γήπεδα σε ένα ακόμη σκηνικό βίας και τρόμου. Η ασφάλεια των γηπέδων θα πρέπει, επομένως, να αποτελέσει προτεραιότητά μας και η λέξη κλειδί πρέπει να είναι η πρόληψη.

Για αυτόν τον λόγο, συμφωνώ απόλυτα με την έκκληση που απευθύνει η έκθεση Belet σε όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων, των οργανώσεων των φιλάθλων και της αστυνομίας, με στόχο την καταπολέμηση της βίας, του χουλιγκανισμού και της παραβατικής συμπεριφοράς, τα οποία βλέπουμε ολοένα και συχνότερα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Συμφωνώ, επίσης, με την ανάγκη να αυξήσουμε τις κυρώσεις για οποιαδήποτε εκδήλωση ρατσισμού ή ξενοφοβίας στα γήπεδα, καθώς και να εφαρμοστούν, εκ μέρους της UEFA και άλλων φορέων, κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος όσων ευθύνονται για τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Ωστόσο, ένα εξίσου ουσιώδες προληπτικό μέτρο είναι και η ενίσχυση και επαγγελματοποίηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων κατά τη διάρκεια διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείται στα γήπεδα η παρουσία όσων οπαδών μπορεί να αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη και να συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με τη φύση των συλλόγων οπαδών, ένα στοιχείο που είναι ουσιώδες για τη φιλοξενούσα χώρα, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αποτελεσματικά τους κινδύνους που συνδέονται με την αθλητική διοργάνωση και να αποτρέπει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις αναταραχές στην κοινή γνώμη.

Είναι βεβαίως απαραίτητο να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις, με το να παρακολουθούμε όλους τους πολίτες και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, δεν πρέπει όμως να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα ορισμένων εις βάρος της ασφάλειας όλων. Ούτε μπορεί αυτό να αποτελέσει πρόσχημα ώστε να επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος πραγματικών εγκληματιών, έτσι ώστε να αποποινικοποιούνται ορισμένα πραγματικά αδικήματα, απλώς και μόνο επειδή διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας αθλητικής διοργάνωσης.

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια σωστή ισορροπία, αντισταθμίζοντας τις αντιτιθέμενες απαιτήσεις. Η ισορροπία, όμως, αυτή δεν βρίσκεται παρά μόνο στον σεβασμό της ατομικής ελευθερίας και στην προστασία των δικαιωμάτων όλων, και προπαντός του δικαιώματος στην ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του να πηγαίνει κανείς στο γήπεδο και να παρακολουθεί ήρεμα το άθλημα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές, και κυρίως τον κ. Belet, με τον οποίο συνεργάστηκα στο πλαίσιο της ανεξάρτητης μελέτης για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την οποία ζήτησε πέρυσι το Συμβούλιο.

Το ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι η σχέση μεταξύ πλούτου και αθλητικών επιτυχιών και η συγκέντρωση και των δύο στα χέρια όλο και μικρότερου αριθμού ποδοσφαιρικών συλλόγων σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, τα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της τάσεις που λαμβάνονται από τις ποδοσφαιρικές αρχές –όπως το πρόγραμμα για τους αυτόχθονες παίκτες ή η υποχρέωση συλλογικής πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με διανομή των κερδών σε όλους τους συλλόγους– κινδυνεύουν ενδεχομένως να θεωρηθούν ασύμβατα με την κοινοτική νομοθεσία. Άκουσα με ανησυχία τη δήλωση του Επιτρόπου Figeľ ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μελετά αυτό το θέμα και ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε απόφαση. Γι’ αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να αναγνωρίζει η Λευκή Βίβλος, αν όχι αποκλίσεις, τουλάχιστον ευέλικτες ερμηνείες του κοινοτικού δικαίου με τις οποίες θα αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του αθλητισμού. Γι’ αυτό, οι παρεμβάσεις του κ. Titford και του κ. Heaton-Harris είναι τόσο άστοχες: έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ανησυχία στον βρετανικό λαϊκό Τύπο. Είναι ανόητο να υποστηρίζουμε ότι πρόκειται για απόπειρα σφετερισμού αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: πρόκειται για χαλάρωση υφιστάμενων κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων οι οποίες προορίζονταν αρχικά για άλλους σκοπούς. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Είναι εξαιρετικά ανειλικρινές να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντελώς αντίθετη εικόνα από ό,τι πραγματικά ισχύει ως προς αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz, (PPE-DE) . (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους δύο εισηγητές, κυρίως όμως τον Ivo Beleta, για τα αποτελέσματα που πέτυχαν μέσω του έργου τους. Η έκθεση την οποία εκπόνησε ο κ. Beleta καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, από το νομικό πλαίσιο, τη διοίκηση, τον ανταγωνισμό, τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα που άπτονται της εσωτερικής αγοράς έως την καταπολέμηση εγκληματικών συμπεριφορών όπως ο ρατσισμός ή το ντόπινγκ, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Εκ πρώτης όψεως, το θέμα αυτό μοιάζει εύκολο, δεδομένου ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο διεγείρει τα πάθη. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μένει ανεπηρέαστο από τέτοια έντονα συναισθήματα γίνεται αντιληπτό από τον αριθμό των τροπολογιών τις οποίες κλήθηκε να εξετάσει ο εισηγητής. Μία εξ αυτών αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντική, καθόσον αφορούσε την πώληση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων. Σε προηγούμενες συζητήσεις είχα υποστηρίξει ένα συλλογικό σύστημα, το οποίο θα διασφάλιζε την ισότιμη κατανομή των εσόδων από τις αναμεταδόσεις, ενώ θα προσέφερε μεγαλύτερη ανταγωνιστική ισορροπία και την άμιλλα που έχει ανάγκη το άθλημα. Τώρα, στηρίζω ρητώς την προφορική τροπολογία την οποία πρότεινε ο εισηγητής.

Ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι στην έκθεση περιλαμβάνονται και θέματα απασχόλησης τα οποία αφορούν τα συμβόλαια συνεργασίας που υπογράφουν επαγγελματίες παίκτες με συλλόγους, τη νομική ρύθμιση των εκπροσώπων των ποδοσφαιριστών και τις συναλλαγές τους, καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας, με εγγυήσεις ότι οι καλύτεροι θα εξασφαλίσουν θέσεις στις ομάδες των συλλόγων τους.

Έχω τη βεβαιότητα ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει τη βάση εξέλιξης και ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, και γι’ αυτό εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις πτυχές που περιλαμβάνονται στην υπό συζήτηση έκθεση στις οποίες γίνεται λόγος για την ανάγκη στήριξης των συλλόγων οι οποίοι προσφέρουν στους νέους τις ενδεδειγμένες συνθήκες προπόνησης και εκπαίδευσής τους.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι ο χώρος του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου περιλαμβανομένου, έχει μετατραπεί σε χώρο στον οποίο η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων γίνεται πραγματικότητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ευελπιστώ ότι αυτό θα ισχύσει σύντομα και σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Και εγώ επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, πάνω από όλα, για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης, μιας έκθεσης σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η οποία δεν είναι σημαντική μόνο για το ποδόσφαιρο, καθώς εξετάζει προβλήματα που έχουν αυξηθεί πρόσφατα σε όλον τον κόσμο του αθλητισμού: βία σε αθλητικούς χώρους, ρατσιστικές πράξεις, ντόπινγκ, έλλειψη οικονομικής διαφάνειας κλπ.

Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο θέματα: καταρχάς, στην αυξανόμενη οικονομική σημασία του ποδοσφαίρου, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό ότι η έκθεση έχει συμπεριλάβει την ανησυχία για το σύστημα εσόδων που απορρέουν από τις πωλήσεις αυτών των δικαιωμάτων, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανταγωνιστική ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων συλλόγων, αν και λυπάμαι –και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι λείπει από την έκθεση– για το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι αυτά τα έσοδα εξαρτώνται και από τον αντίκτυπο του συλλόγου στο παγκόσμιο κοινό, όχι μόνο στην εθνική αγορά μεταδόσεων, και επίσης ότι υπάρχει αναδιανομή των πόρων από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης των εθνικών πρωταθλημάτων μεταξύ των συλλόγων.

Επίσης, χαίρομαι που η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές εθνικές ποδοσφαιρικές ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν μέρος κυβερνητικών αθλητικών δομών και ομοσπονδιών που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη.

Τέλος, ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτές τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση της Λευκής Βίβλου της σχετικά με τον αθλητισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αντικατοπτρίζοντας το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με όλα τα συντάγματα των κρατών μελών, το άρθρο 47 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνει αυτό το δικαίωμα για τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν πέσει θύματα παραβίασης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που τους εγγυάται το κοινοτικό δίκαιο.

Η σημασία αυτών των αρχών είναι προφανής: καμία δικαιοδοσία και κανένα νομικό σύμφωνο δεν μπορεί να στερήσει από οιονδήποτε το θεμελιώδες δικαίωμά του όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, παρότι η άσκηση αυτών των αρχών μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οι οποίες είναι γνωστές στη δικανική επιστήμη ως «άρση της δικαιοπρακτικής ικανότητας». Εντούτοις, οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως, όπως ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο 47, καθώς αυτό αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την άσκηση της δικαιοδοσίας του. Συνεπώς, η πρόσβαση ενός φυσικού ή νομικού προσώπου στη δικαιοσύνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επισύρει πειθαρχικές διώξεις.

Η άσκηση ενός δικαιώματος το οποίο αναγνωρίζεται από όλα τα εθνικά συντάγματα και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη δεν πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά κανενός είδους αδίκημα. Ως εκ τούτου, στην έκθεση Belet υποστηρίζεται ορθώς η αρχή ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ακόμη και όταν δεν είναι δικαιολογημένη από αθλητική άποψη, δεν πρέπει να τιμωρείται μέσω πειθαρχικών μέτρων. Για τον λόγο αυτόν, καταδικάζω τις αυθαίρετες αποφάσεις της FIFA.

Η ψηφοφορία επί της αρχής αυτής δεν θα συμβάλει απλώς στην ενίσχυση της διαφάνειας του αθλητισμού, αλλά θα ενισχύσει επίσης τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται το κράτος δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Belet, για τη συμβολή του στην έκθεση σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη.

Κατά την άποψή μου, η Ευρώπη διανύει μια περίοδο ιδιαίτερης αβεβαιότητας και βιώνει μια περίοδο προβληματισμού. Αυτό καθίσταται εμφανές και σε μια ανθρώπινη διάσταση, η οποία είναι πολύ σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες και η οποία αντιπροσωπεύεται από τον αθλητισμό γενικά και από το ποδόσφαιρο ειδικότερα, εξαιτίας της παιδαγωγικής τους λειτουργίας και του ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Αυτή η διαδικασία ενσωμάτωσης οφείλεται εν μέρει και στα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την απόφαση Bosman, η οποία το 1995 προσπάθησε να επιτύχει την ελεύθερη κυκλοφορία των ποδοσφαιριστών. Σε αυτό όμως το πλαίσιο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, η οποία αναγνωρίζεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σε οικονομικό επίπεδο, η προαναφερθείσα ενσωμάτωση δεν βρίσκει πλήρη εφαρμογή, εν μέρει εξαιτίας των στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό της ποδοσφαιρικής αγοράς, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω των διαφορετικών φορολογικών συστημάτων στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Επομένως, σε ορισμένες χώρες η φορολογία είναι ευνοϊκή, επιτρέποντας στους συλλόγους τους να καταβάλλουν στους ποδοσφαιριστές πολύ υψηλότερες αμοιβές από αυτές που μπορούν να αντέξουν οι προϋπολογισμοί άλλων συλλόγων.

Τέλος, ας μην αμελήσουμε να επισημάνουμε, και πάλι σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ότι η πρόταση για κοινοτική εναρμόνιση όσον αφορά τη διανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί πραγματική προτεραιότητα. Αυτό οφείλεται στις ιστορικές και πολιτισμικές διαφορές και, προπάντων, στις διαφορές της αγοράς μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη σύγκρουση με την αρχή της επικουρικότητας ως βασικής αρχής, η οποία οφείλει να γίνεται σεβαστή.

Κύριε Πρόεδρε, πριν από πέντε χρόνια πρότεινα σε αυτήν την Αίθουσα την ανάγκη σύστασης ενός ευρωπαϊκού αθλητικού οργανισμού. Πιστεύω ότι σήμερα ο οργανισμός αυτός είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους δύο εισηγητές, καθώς και όλους τους βουλευτές που έλαβαν τον λόγο, διότι εθίγησαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Αύριο θα κληθείτε να αποφασίσετε σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της έκθεσης, όμως πολλές από τις επισημάνσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ερεθίσματα όχι μόνο για περαιτέρω συζητήσεις αλλά και για συγκεκριμένες ενέργειες υπέρ του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και της Ευρώπης ως Κοινότητας.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι, όπως ανέφερε ο κ. Belet, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές να καθίσουν γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αναζητήσουν λύσεις. Ένα από τα μηνύματα που εστάλησαν είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Διεξάγουμε τακτικό και εις βάθος διάλογο επί σειρά ετών με οργανώσεις όπως η UEFA και η FIFA. Η μελέτη για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό έχει συζητηθεί, και εξακολουθεί να συζητείται, όπως συνέβη σήμερα.

Ανέφερα στο τέλος της εισαγωγικής μου ομιλίας την πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη διοργάνωση στο Μάντσεστερ. Άκουσα τις αποκλίνουσες απόψεις των βρετανών συναδέλφων. Το ποδόσφαιρο είναι συνώνυμο του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορούμε να στείλουμε πολλά μηνύματα σχετικά με τη σπουδαιότητα της συνεργασίας προς όφελος του ποδοσφαίρου και της εξυγίανσής του.

Στον τομέα του ποδοσφαίρου, η Ευρώπη είναι υπερδύναμη. Δεν θέλω να μιλήσω για γεωπολιτική, όμως έχω παρακολουθήσει διεθνείς συζητήσεις στις οποίες υποστηρίζεται συχνά, κυρίως από αφρικανικές χώρες, ότι αυτή η κυριαρχία βλάπτει τις διεθνείς σχέσεις και τον αθλητισμό. Οι Αφρικανοί έχουν εκφραστεί πολύ επικριτικά για τους Ευρωπαίους. Η απάντησή μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και αξιοπιστία.

Υπάρχει ένα επαγγελματικό, καθώς επίσης ένα ερασιτεχνικό στοιχείο. Αυτή η πυραμίδα είναι πολύ σημαντική για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα, καθώς τα δύο αυτά στοιχεία αλλά και η πυραμίδα συνολικά έχουν μεγάλη σημασία. Το χρήμα δεν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, διότι, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η όλη πυραμίδα θα ήταν αντιστραμμένη, πράγμα που θα ήταν καταστροφικό.

Για παράδειγμα, πέρυσι συμφωνήσαμε με τη FIFA να στηρίξουμε τη συμμετοχή της Αφρικής, μέσω του παιδικού ποδοσφαίρου, για την προαγωγή του αθλητισμού και της ενσωμάτωσης. Αυτό είναι τμήμα των προετοιμασιών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Νότια Αφρική το 2010.

Πριν από δύο εβδομάδες, συναντηθήκαμε με τους υπουργούς Αθλητισμού στη Στουτγάρδη. Η συζήτηση περιελάμβανε δύο αρνητικά θέματα: τη βία και το ντόπινγκ. Τα θέματα αυτά θίγονται επίσης στην έκθεσή σας. Οι υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών αντιντόπινγκ, και αυτός είναι ένας από τους τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των παρεμβάσεών μας. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της βίας. Τον Νοέμβριο μάλιστα θα διοργανώσουμε διάσκεψη για τον αθλητισμό και τον χουλιγκανισμό σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συζητήσαμε επίσης για την οικονομία και τον αθλητισμό, καθώς και για την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού. Για παράδειγμα, συμφωνήσαμε να συλλέξουμε πιο συγκεκριμένα και πιο αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές παραμέτρους του αθλητισμού, προκειμένου να διαπιστώσουμε πώς συμβάλλει στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη των χωρών μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Τα εναπομένοντα θέματα για την Επιτροπή και για την επικείμενη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό συνοψίζονται στους ακόλουθους όρους, οι οποίοι συγκροτούν ένα είδος μωσαϊκού για τις σχέσεις μας στον τομέα του αθλητισμού: εξειδίκευση, επικουρικότητα, αυτονομία και, ασφαλώς, πολυμορφία – η οποία είναι ιδιαιτέρως ορατή και σημαντική όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά και στον αθλητισμό, τη διαφάνεια και τις δραστηριότητες και σχέσεις που στηρίζονται σε κανόνες. Όλα αυτά, όμως, πρέπει να υλοποιηθούν εντός των ορίων του κοινοτικού νομικού πλαισίου, και όχι εκτός, άποψη την οποία υποστηρίζετε με θέρμη.

Εν κατακλείδι, επί του παρόντος διεξάγουμε διαβουλεύσεις σχετικά με τη Λευκή Βίβλο. Όπως ανέφερα, αφ’ ης στιγμής εγκριθούν αυτές οι εκθέσεις αύριο, θα συμβάλουν σε αυτό το προπαρασκευαστικό έργο. Έχουμε ήδη λάβει 670 συνεισφορές, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 200 προέρχονται από συλλογικά όργανα, όπως αθλητικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες. Συνεπώς, πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε τις σωστές λύσεις προς όφελος της αξιοπιστίας μας αλλά και της ίδιας της Ευρώπης, η οποία είναι επιφορτισμένη με ευρύτερες ευθύνες στο διεθνές πεδίο του αθλητισμού.

Η Ευρώπη είναι λίκνο πολλών ιδεών, περιλαμβανομένων του ποδοσφαίρου και του ολυμπιακού ιδεώδους με τις αξίες που το συνοδεύουν· πρέπει, λοιπόν, να προωθήσουμε τις αξίες αυτών των παραδόσεων και δραστηριοτήτων σε έναν ευρύτερο χώρο ευρωπαϊκής συνεργασίας, αλλά και διεθνώς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI) , γραπτώς. – (IT) Το ποδόσφαιρο είναι βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για τους νέους, το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας μέσο για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, άτυπης παιδείας, καθώς και οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τελευταία, όμως, τα νομικά σκάνδαλα, τα «στημένα» πρωταθλήματα, η βία, ο ρατσισμός, οι πολλών εκατομμυρίων μεταγραφικές αμοιβές και ο τρόπος με τον οποίο τα οικονομικά συμφέροντα έχουν επικρατήσει της αθλητικής συμπεριφοράς δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να απομακρύνουν το ποδόσφαιρο από το αρχικό του πνεύμα, καθώς και να αποξενώσουν τους ανθρώπους από το ποδόσφαιρο.

Επομένως, επιβάλλεται να αναλάβει η ΕΕ δράση, προκειμένου να διευθετήσει έναν τομέα στον οποίο αποτελούμε παγκόσμιους ηγέτες. Εκτός από μορφή πολιτισμικής έκφρασης, ο τομέας αυτός μπορεί επίσης να εξακολουθήσει να είναι μια πηγή οικονομικής ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής. Ελπίζω, επομένως, ότι το ποδόσφαιρο, και ο αθλητισμός γενικά, θα λάβουν στο μέλλον την αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να διευθετηθούν τα πολλά συμφέροντα που διακυβεύονται. Προπάντων ελπίζω ότι, υποστηρίζοντας δραστηριότητες, συναντήσεις και διοργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (προωθώντας κυρίως την πρόσβαση των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των μειονεκτούντων νέων), θα καταστεί δυνατό να αναπτύξουμε και να προστατεύσουμε τα μικρότερα αθλήματα και τους συλλόγους οι οποίοι αποτελούν σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα σημαντικό μέσο πολιτικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE) , γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη μου με την εργασία που πραγματοποίησε ο εισηγητής. Το ζήτημα του ποδοσφαίρου, και του αθλητισμού γενικά, αποτελεί έκφραση ενός ομαδικού πνεύματος και μιας αθλητικής κουλτούρας που είναι αντιπροσωπευτική του δυτικού πολιτισμού. Πιστεύω, επομένως, ότι η σωστή προσέγγιση δεν έγκειται στη θέσπιση νέων νόμων αλλά στην ώθηση του κόσμου του ποδοσφαίρου προς μορφές αυτορύθμισης ικανές να συμπεριλάβουν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους – όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων και των οπαδών.

Θα πρέπει να επιδιώξουμε την ασφάλεια δικαίου μέσω κατευθυντήριων γραμμών που θα κατοχυρώνουν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αθλητικές διοργανώσεις. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την ανάγκη ενθάρρυνσης της εκπαίδευσης των νέων, την εφαρμογή αυστηρών πειθαρχικών μέτρων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας στα γήπεδα, τη συμμετοχή οπαδών στη διαχείριση του ποδοσφαίρου, καθώς και τη θέσπιση ενός διαφανούς συστήματος για τον έλεγχο των δαπανών, τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των συλλόγων και την ασφαλιστική προστασία των ποδοσφαιριστών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αναμένουμε με ανυπομονησία την έγκριση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Λευκής Βίβλου σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στην Ευρώπη και θα ήταν ιδιαίτερα καλοδεχούμενη η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης σχετικά με τον ευρωπαϊκό αθλητισμό εν γένει και το ποδόσφαιρο ειδικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. – (EN) Ενόψει της αυξανόμενης εμφάνισης σχετικά σοβαρών περιστατικών στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων, δεν μπορεί κανείς παρά να επικροτήσει την αυστριακή πρωτοβουλία για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων. Η αξιολόγηση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 κατέδειξε με σαφήνεια την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνους οπαδούς. Ωστόσο, είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι, όπως υπογραμμίστηκε από τον εισηγητή μας, Giusto Catania, η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Λόγω του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των οπαδών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για την παρακολούθηση αγώνων, απαιτούνται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών γραφείων πληροφοριών ποδοσφαίρου, καθώς και να δοθεί πραγματικά διεθνής διάσταση στο όλο εγχείρημα. Μέσω της πρόληψης και του περιορισμού της βίας και των αναταραχών στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων, μέσω της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών η οποία θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε αποτελεσματικές εκτιμήσεις κινδύνων, στόχος μας πρέπει να είναι να συμβάλουμε στην αποκατάσταση των ηθικών και εκπαιδευτικών αξιών του ποδοσφαίρου, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Η έκθεση του Ivo Belet σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη αποτελεί μια πολύ σημαντική δήλωση αρχών. Είναι σαφές σε όλους μας ότι το ποδόσφαιρο διαδραματίζει διάφορους ρόλους στην Ευρώπη, ενώ επιτελεί σημαντική κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία· το εν λόγω δημοφιλές άθλημα επιτρέπει σε ανθρώπους να έρχονται σε επαφή και να ανταλλάσσουν απόψεις, ενώ προάγει συγχρόνως την κοινωνική συμμετοχή.

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι κοινωνικά προβλήματα τα οποία εκδηλώνονται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση όχι μόνο στην καθημερινή μας ζωή αλλά και στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Κάθε εβδομάδα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ρατσιστικών περιστατικών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη εντείνονται τα αισθήματα κατά των Ρόμα. Το άθλημα αυτό, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές, είναι σήμερα στενά συνδεδεμένο με τον χουλιγκανισμό και με τη φρασεολογία του ρατσιστικού μίσους.

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, στους αγωνιστικούς χώρους αντηχούν συνθήματα κατά των Ρόμα, ανεξαρτήτως του εάν μετέχουν ομάδες με οπαδούς ή χρηματοδότες οι οποίοι ανήκουν στην κοινότητα των Ρόμα.

Η δημοτικότητα του αθλήματος πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για την προώθηση της καταπολέμησης του ρατσισμού, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την προσφορά παραδειγμάτων προς μίμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να μετέχουν, μαζί με τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, στον αγώνα κατά του ρατσιστικού μίσους που εκδηλώνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Πρέπει να επιβάλλονται σοβαρότερες κυρώσεις από ό,τι αυτές που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής για κάθε ρατσιστικό περιστατικό στο ποδόσφαιρο· επιπλέον, τόσο η UEFA όσο και οι εθνικές ενώσεις επιβάλλεται να εφαρμόζουν τους πειθαρχικούς κανόνες κατά τρόπο αυστηρό και συστηματικό.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου