Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 28 marca 2007 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Deklaracja Prezydencji (Zimbabwe)
 4.Misja powierzona posłowi
 5.Powitanie
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 9.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 10.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu: Patrz protokól
 11.Porządek dzienny: patrz protokół
 12.Następstwa deklaracji berlińskiej (debata)
 13.Wzmocnienie konwergencji praktyk nadzorczych na poziomie UE (debata)
 14.Przyszłość Kosowa i rola UE (debata)
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych (debata)
 17.Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (debata)
 18.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 - Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX
 19.Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie - Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej (debata)
 20.Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery - Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów (debata)
 21.Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (debata)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (608 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1006 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności