Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 28 mars 2007 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalande av talmannen (Zimbabwe)
 4.Uppdrag som anförtotts en ledamot
 5.Välkomsthälsning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 11.Föredragningslista: se protokollet
 12.Uppföljning av Berlinförklaringen (debatt)
 13.Ytterligare harmonisering av tillsynsmetoder på gemenskapsnivå (debatt)
 14.Framtiden för Kosovo och EU:s roll (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (debatt)
 17.Framtiden för EU:s egna medel (debatt)
 18.Budgetriktlinjer för 2008
 19.Framtiden för professionell fotboll i Europa - Säkerhet i samband med fotbollsmatcher (debatt)
 20.Fullgörande av flaggstatsförpliktelser - Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter (debatt)
 21.Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (571 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy