Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0061/2007

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira och Manuel António dos Santos (PSE), skriftlig. (PT) Även om kommissionens förslag till förordning och det betänkande som antagits i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling totalt sett är ett positivt bidrag till fastställandet av de gemensamma principer och regler som ska gälla för ekologisk produktion, vilka främst syftar till att öka konsumenternas förtroende, anser vi fortfarande att det finns en del brister.

Men eftersom vi anser att kontamineringen av ekologiska produkter med genetiskt modifierade organismer är en viktig fråga, och eftersom parlamentet antog ändringsförslaget från den socialdemokratiska gruppen – ett känsligt realistiskt förslag om att fastställa en högsta toleransnivå för oavsiktlig kontaminering på bara 0,1 procent – röstade vi trots detta för betänkandet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy