Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 29. marts 2007 - Bruxelles EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0066/2007

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira og Manuel António dos Santos (PSE), skriftlig. - (PT) Vi har stemt imod tredje del af Lamassoure-betænkningens punkt 25 af to hovedårsager:

For det første kan vi som portugisiske socialister ikke acceptere noget forsøg på at tilbageføre det mest fælles europæiske politikområde. Det foreslåede er ensbetydende med en gennationalisering af den fælles landbrugspolitik.

Forslaget om medfinansiering, der indebærer, at medlemsstaterne delvist skal finansiere budgettet for den fælles landbrugspolitiks første søjle, savner begrundelse, eftersom der er andre løsninger til at sikre, at Rådets finansielle forpligtelser fra oktober 2002 lader sig indfri, uden at der bliver brug for bidrag fra de 15 medlemsstaters budgetter, der udgjorde EU før udvidelsen i 2004.

Som alternativ til medfinansiering kan der indføres maksimumlofter for den individuelle landbrugsstøtte - ligesom det sker i USA, hvor grænsen er 250.000 amerikanske dollars - og en "obligatorisk modulering", altså en procentuel reduktion af støtten til de største modtagere af direkte støtte fra den fælles landbrugspolitik, hvorved der spares tilstrækkeligt til at indfri de indgåede forpligtelser.

For det andet er der en uløselig modsigelse i dette punkts udformning. På den ene side rummer det en højtidelig erklæring imod gennationalisering af den fælles landbrugspolitik, men på den anden foreslås det, at den nuværende fuldstændige fællesskabsfinansiering fjernes ved at indføre national medfinansiering, der netop er det vigtigste redskab til at gennationalisere den fælles landbrugspolitik. Landmænd fra medlemsstater med større budgetter vil således få klare fordele over for landmænd fra medlemsstater med mere beskedne budgetter.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik