Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0332/2006

Ingivna texter :

A6-0332/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0091

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel EUT-utgåva

8.4. Översyn av direktiven om medicintekniska produkter (omröstning)
PV
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), föredragande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som har arbetat så oerhört bra tillsammans – skuggföredragandena, utskottets personal, administrationen, kommissionen och ordförandeländerna Finland och Tyskland. Vi har lyckats åstadkomma de viktiga förbättringar vi hade beslutat att godkänna, det vill säga ett förtydligande i fråga om återvinningen, där kommissionen har lovat oss ett direktiv som ska handla specifikt om detta samt ett förtydligande av ställningen för programvara, databaser, gradvis avveckling och märkning av cancerframkallande och mutagena ämnen.

Jag har två tekniska kommentarer. För det första finns det ett ändringsförslag till punkt 4 där en del av en mening inte har strukits, trots att vi enats om det. På engelska lyder den så här:

(EN) ”och en jämförelsetabell mellan de bestämmelserna och detta direktiv”

(DE) och siffran ”12” som måste bytas till ”15”. För det andra har vi ändringsförslag 87 där jag ber er rösta nej till första halvan eftersom ett fel har smugit sig in här. Innehållet påverkas inte om vi röstar bort den här delen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy