Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0278(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0061/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0061/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

8.8. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (ψηφοφορία)
PV
  

- Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 111:

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το άρθρο 155, εφόσον η τροπολογία 167 που κατατέθηκε από την Ομάδα μου περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στην τροπολογία 171 της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθώς πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ψήφων, προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία μόλυνση των βιολογικών προϊόντων από ΓΤΟ, θα ήθελα εξ ονόματος της Ομάδας μου να αποσύρω την τροπολογία μας, αν μπορούμε να συνυπογράψουμε την τροπολογία 171 της Σοσιαλιστικής Ομάδας.

 
  
  

(Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί να συμπεριληφθεί η τροπολογία 167 της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών στην τροπολογία της 171)

- Πριν από την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δυνάμει του άρθρου 53 του Κανονισμού, ζητώ την αναπομπή της έκθεσης στην επιτροπή.

Πράγματι, η τροπολογία 1, με την οποία ζητείται διπλή νομική βάση –δηλαδή, τα άρθρα 37 και 95– συγκέντρωσε εξαιρετικά μεγάλη στήριξη στο Σώμα, αφού εγκρίθηκε με 585 ψήφους. Ωστόσο, η Επίτροπος απάντησε εχθές ότι δεν δέχεται αυτή την τροπολογία. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, διατηρώντας συγχρόνως την έκθεση –η οποία, είμαι ευτυχής που το λέγω, είναι εποικοδομητική– στην παρούσα μορφή της. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί πρόοδος, και γι’ αυτό ζητώ την αναπομπή της έκθεσης στην επιτροπή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Το Σώμα αποφασίζει την αναπομπή της έκθεσης στην αρμόδια επιτροπή)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου