Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0278(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0061/2007

Ingivna texter :

A6-0061/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Röstförklaringar
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Debatter
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel EUT-utgåva

8.8. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (omröstning)
PV
  

- Efter omröstningen om ändringsförslag 111:

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! I enlighet med artikel 155 och med tanke på att hela ändringsförslag 167 från min egen grupp ingår i ändringsförslag 171 från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, och eftersom jag tycker det är viktigt att vi samlar största möjliga antal röster för att undanröja oavsiktlig kontaminering av GMO på organiska grödor skulle jag för min grupps räkning vilja återkalla vårt ändringsförslag om vi kan underteckna ändringsförslag 171 tillsammans med den socialdemokratiska gruppen.

 
  
  

(Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet samtyckte till att ändringsförslag 167 från Gruppen Unionen för nationernas Europa infogades i ändringsförslag 171 från den socialdemokratiska gruppen.)

- Före slutomröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), föredragande. – (FR) Herr talman! Jag skulle vilja att betänkandet återförvisades till utskottet i enlighet med artikel 53 i arbetsordningen.

Ändringsförslag 1 med begäran om en dubbel rättslig grund, det vill säga artiklarna 37 och 95, fick ett väldigt brett stöd i kammaren och antogs med 585 röster. Kommissionsledamoten svarade i går att hon inte godkände ändringsförslaget och jag anser därför att vi måste gå vidare i förhandlingarna med kommissionen och behålla det här betänkandet som är konstruktivt i dess nuvarande form. Men vi måste gå vidare och jag begär därför att betänkandet återförvisas till utskottet.

(Applåder.)

 
  
  

(Parlamentet beslutade att betänkandet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy