Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0332/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0091

Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Έκθεση Ulmer (A6-0332/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Ulmer σχετικά με την τροποποίηση διαφόρων οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Ο όρος «ιατροτεχνολογικά προϊόντα» καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σύριγγες, γυαλιά, εξοπλισμός εξέτασης και διάγνωσης, μικρά εμφυτεύσιμα προϊόντα, διαγνωστική απεικονιστική τεχνολογία κλπ., και κατέστη απόλυτη αναγκαιότητα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ιατρικής ασφάλειας στον τομέα αυτόν. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τρεις οδηγίες που καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις προς τις οποίες ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται, έχρηζε βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την κλινική αξιολόγηση, τη διαφάνεια, την παρακολούθηση των αγορών, τα επί παραγγελία προϊόντα, τη χρήση ανθρωπίνου ιστού και τον συντονισμό μεταξύ ανεξαρτήτων φορέων.

Οι πρακτικές διατάξεις που εγκρίναμε σε αυτό το έγγραφο θα βελτιώσουν την εναρμόνιση αυτού του εξαιρετικά σύνθετου και ανομοιογενούς τομέα, καθιστώντας τους κανόνες που ισχύουν σε αυτόν σαφέστερους και απλούστερους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές βιομηχανικές εταιρείες του τομέα δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά και για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες ενθάρρυνσης της διαδικασίας της διεθνούς συνεργασίας, κυρίως μέσω της εναρμόνισης των προτύπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Με τη σημερινή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για την απαγόρευση εξαιρετικά επικίνδυνων ουσιών σε τέτοια προϊόντα. Το γεγονός ότι εξαιτίας της αντίδρασης των κρατών μελών της ΕΕ θα εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών (ουσιών CMR), μολονότι υπάρχουν εδώ και καιρό ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, είναι θλιβερό.

Είναι επειγόντως απαραίτητα τα σαφή όρια για τη χρησιμοποίηση επικίνδυνου μαλακού PVC σε αναπνευστικούς σωλήνες, γαστρικούς καθετήρες και συσκευές έγχυσης, διότι περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις του πλαστικοποιητή φθαλικού δισαιθυλεξυλίου που είναι επικίνδυνος ιδίως για βρέφη, παιδιά και ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση. Από τους σωλήνες και μόνο, τα πρόωρα νεογνά προσλαμβάνουν ποσότητα φθαλικού δισαιθυλεξυλίου που είναι μέχρι και 200 φορές μεγαλύτερη της συνήθους.

Μια αμυδρή ελπίδα δίνει η απόφαση για υποχρεωτική σήμανση των επικίνδυνων πλαστικοποιητών, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να αποφασίζει συνειδητά να χρησιμοποιεί προϊόντα χωρίς πλαστικοποιημένο PVC, και οι καταναλωτές μπορούν τώρα να ζητήσουν το ίδιο. Επίσης, οι παραγωγοί υπόκεινται τώρα σε αυστηρότερους κανόνες προκειμένου να τεκμηριώσουν γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα με πλαστικοποιημένο PVC σε παιδιά και εγκύους.

Οπωσδήποτε, αυτό δεν είναι παρά μόνο μία μεταβατική λύση, γιατί αυτήν την εβδομάδα η Επιτροπή συνέστησε επιτέλους, βάσει μίας εκτίμησης επιπτώσεων που χρονολογείται από το 2001, να απαγορευτεί η χρησιμοποίηση φθαλικού δισαιθυλεξυλίου σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για ορισμένες ομάδες κινδύνου. Η απαγόρευση αυτή έπρεπε βέβαια να έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει νομοθετική πρόταση το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της αναθεώρησης.

Παρότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι απορρίφθηκε η πρόταση για την απαγόρευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, αυτός ο συμβιβασμός αποτελεί ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα, ένα βήμα το οποίο θα βοηθήσει να εξαλειφθεί η χρήση στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τοξικών χημικών ουσιών τις οποίες στη συνέχεια βρίσκουμε στο σώμα των ασθενών. Η νομοθεσία θα απαιτεί οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού να τον συνοδεύουν με επισήμανση όταν ένας τέτοιος εξοπλισμός περιέχει φθαλάτες, οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για το μαλάκωμα των πλαστικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταξινομήσει τους φθαλάτες DEHP στις ουσίες που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή του ανθρώπου, ενώ υπάρχει σοβαρή ανησυχία σχετικά με την πιθανότητα να μεταφέρονται από τις συσκευές στους ασθενείς, ιδιαίτερα δε σε βρέφη και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Η σήμανση των προϊόντων θα προειδοποιεί τους γιατρούς για τον κίνδυνο έκθεσης των ασθενών τους σε τέτοιες ουσίες, ενώ οι αρμόδιοι για την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα εκείνα τα προϊόντα που δεν περιέχουν DEHP και τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά. Οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν εξηγήσεις για τους κινδύνους που υπάρχουν για ευπαθή άτομα τα οποία εμπλέκονται στη χρήση εξοπλισμού που περιέχει τοξικές χημικές ουσίες και να προτείνουν μέτρα προφύλαξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Επ’ ευκαιρία της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα επιδοκιμάζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ ενός λογικού διαχωρισμού της ρύθμισης και έτσι το θέμα της επανεπεξεργασίας θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής οδηγίας. Ως εκπρόσωποι των πολιτών πρέπει να αγωνιστούμε περισσότερο για πιο εύλογες και κατανοητές ρυθμίσεις. Πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να συμπεριλάβουμε υπό ένα και τον αυτό τίτλο διαφορετικούς κανονισμούς. Τώρα η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει πρόταση για χωριστή οδηγία το συντομότερο, κι όχι μετά από τρία χρόνια.

Ο εισηγητής μας κ. Ulmer, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την εξαίρετη εργασία του, κατάφερε να επιτύχει έναν καλό και ισορροπημένο συμβιβασμό για τα επικίνδυνα χημικά σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουν πως τα ιατρικά προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν καθόλου ή έστω να περιέχουν λίγες μόνο βλαβερές ουσίες και γι’ αυτό, στόχος πρέπει να είναι μία αποτελεσματική σταδιακή κατάργηση όλων των ουσιών CMR.

Ειδικά σε συνάρτηση με αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι η κατάλληλη σήμανση των προϊόντων είναι απαραίτητη. Δεν θεωρώ σωστή τη σήμανση της διεθνούς ονοματολογίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που επέλεξε η Επιτροπή. Ο κώδικας δημιουργεί αναπόφευκτα δαπάνες που επωμίζονται κυρίως οι ευρωπαίοι παραγωγοί και το κοινό. Αυτό είναι επιζήμιο για τον ανταγωνισμό, ενώ δεν βοηθάει ούτε τους ασθενείς.

 
  
  

Έκθεση Vincenzi (A6-0058/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κ. Vicenzi στοχεύει στην εναρμόνιση των κανόνων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τις εξαιρέσεις τις οποίες τα κράτη σημαίας της ΕΕ μπορούν να επιτρέπουν από την εφαρμογή προτύπων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Αν και ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά επαινετός, γεγονός είναι ότι δεν επιλύει όλα τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλοι γνωρίζουν ότι το μείζον πρόβλημα της εμπορικής ναυτιλίας είναι οι σημαίες ευκαιρίας· σκέπτεται κανείς ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος όπως η Λιβερία, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αναρχίας, είναι σε θέση να κατέχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο, επί του οποίου προφανώς είναι ανίκανο να ασκήσει οιουδήποτε είδους πραγματικό έλεγχο.

Πρέπει να τεθεί τέρμα σε αυτή την εντελώς παράλογη κατάσταση, η οποία είναι αιτία κοινωνικού ντάμπινγκ, ενώ πρέπει να εξεταστούν οι όροι ασφαλείας που ισχύουν πραγματικά. Βεβαίως, το εν λόγω κράτος εξακολουθεί να προσδιορίζει τους όρους βάσει των οποίων χορηγεί ή αρνείται τη χρήση της σημαίας του, και τους κανόνες που εφαρμόζει σε εκείνα τα σκάφη που υψώνουν τη σημαία του, καθώς και στα πληρώματά τους, όμως αυτή η ελευθερία δεν είναι τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από το δικαίωμα των κρατών να αρνούνται την πρόσβαση στα χωρικά τους ύδατα, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους και στα εσωτερικά ύδατά τους σε σκάφη τα οποία καταφανώς παραβιάζουν τους ελάχιστους κανόνες και τα οποία ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια παρόχθιων κρατών.

Προς αυτή την κατεύθυνση επιθυμούμε να προσανατολιστεί το Κοινοβούλιό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την οδηγία σχετικά με την ευθύνη των κρατών σημαίας διότι απλώς προσθέτει περισσότερο βάρος στον κοινοτικό κανονισμό για τη ναυσιπλοΐα, αλλά χωρίς να αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο έγκειται στην απόδοση των μη κοινοτικών σημαιών σε μεγάλους στόλους. Τα κράτη της ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του ΔΝΟ και δεν αποτελούν πρόβλημα.

Απορρίπτω επίσης αυτή την οδηγία διότι υπονομεύει την κυριαρχία των κρατών μελών μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα στην Κοινότητα. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται ήδη να συμμετάσχει στις Συμβάσεις του ΔΝΟ· αυτό είναι αρκετό και έτσι πρέπει να παραμείνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος του τρίτου πακέτου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, το οποίο αποσκοπεί γενικά στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην καταπολέμηση των συνεπειών αυτών των ατυχημάτων.

Τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα πλοία στα εθνικά νηολόγιά τους συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα. Όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο για την προώθηση της πρόληψης των ατυχημάτων στη ναυσιπλοΐα δεν πρέπει να υπονομεύει αυτή την υποχρέωση.

Βάσει αυτής της προϋπόθεσης, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τα προτεινόμενα μέτρα. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα όταν καταχωρούν πλοία στα μητρώα τους μέσω εγγράφων δικαιολογητικών. Πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα εποπτείας και ελέγχου για τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους και πρέπει να διασφαλίσουν την κατάρτιση και τον έλεγχο των επιθεωρητών και των ερευνητών.

Η Κοινότητα, ωστόσο, πρέπει να συμβάλει στους δημοσιονομικούς πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση και την επιβολή αυτών των μέτρων, κάτι που δεν καθίσταται σαφές σε αυτή την πρόταση.

Έχοντας ακόμα στη μνήμη μας τα πρόσφατα ατυχήματα του Erika και του Prestige, εκτιμούμε ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με αυτόν τον τομέα πρέπει να τεθούν υπό σοβαρή συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στον τομέα και το κοινό εν γένει.

 
  
  

Έκθεση Savary (A6-0055/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. (PT) Μετά τα ατυχήματα του Erika και του Prestige, με το δεύτερο το 2002 κοντά στα όρια της αποκλειστικής θαλάσσιας ζώνης της Πορτογαλίας, η ΕΕ εκπόνησε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων με στόχο την πρόληψη αυτών των καταστροφών, ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους, και την ανακάλυψη του τι συνέβη και ποιος ήταν υπεύθυνος.

Αυτή η εξαιρετική έκθεση του κ. Savary, την οποία υπερψήφισα, αφορά μία από αυτές τις προτάσεις. Εκτιμώ ότι είναι σημαντική, καθώς καθιερώνει ένα ελάχιστο επίπεδο κοινών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την αστική ευθύνη των πλοιοκτητών και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις (οι οποίες μπορούν να επεκταθούν σε κάθε υπεύθυνο) και άλλους που σκοπό έχουν την πρόληψη ατυχημάτων και την επικύρωση ορισμένων διεθνών συμβάσεων, όπως η Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, η Διεθνής σύμβαση για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών και η Διεθνής Σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης.

Χαιρετίζω επίσης την πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης με στόχο τη διασφάλιση ότι ακόμα και τα πλοία που δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης προσφέρουν επαρκή προστασία και οικονομική αποζημίωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος του γνωστού τρίτου πακέτου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μιας σειράς νομοθετικών μέτρων με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων και της ρύπανσης και την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών των ατυχημάτων.

Ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι να καθιερωθεί ένα σύστημα αστικής ευθύνης των πλοιοκτητών σε περίπτωση βλάβης σε τρίτους και να καθοριστούν κανόνες για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ζητά από όλα τα κράτη μέλη να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη στις διάφορες διεθνείς συμβάσεις και να βελτιώσουν την αποζημίωση για τα θύματα των ατυχημάτων και το πλήρωμα του πλοίου. Η έκθεση προτείνει επίσης να συσταθεί ένα ταμείο αλληλεγγύης για την αποζημίωση των θυμάτων βλάβης που προκαλείται από πλοία που δεν καλύπτονται από πιστοποιητικό οικονομικής εγγύησης, με δεδομένο ότι αυτή η αποζημίωση δεν χρειάζεται να παρέχεται από το κράτος μέλος στο οποίο έγινε το ατύχημα. Αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.

Πρόκειται για θεμελιωδώς θετικά μέτρα, τα οποία υποστηρίζουμε. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο, στο μέλλον, η ευθύνη του ελέγχου να ανήκει σε ένα κοινοτικό όργανο που προτείνεται σε αυτή την έκθεση –το γραφείο της Κοινότητας– αντί στα κράτη μέλη και έχουμε σοβαρές αμφιβολίες γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Αν και μπορεί κανείς να συμφωνήσει με την πρόταση να καταστεί η αστική ευθύνη τρίτων τυπική προσέγγιση, υπάρχουν εμφανείς ανακολουθίες που πρέπει να επιλυθούν πριν προχωρήσουμε περαιτέρω.

Κύρια ανακολουθία αποτελεί το γεγονός ότι η Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις δεν επικυρώθηκε από τα κράτη μέλη, γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να δράσει η ΕΕ. Το Συμβούλιο πρέπει να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του προς τη Σύμβαση σε επίπεδο κρατών μελών επικυρώνοντάς τη πριν προχωρήσει σε επικρίσεις για την αρμοδιότητα της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα που αμφισβητεί.

 
  
  

Έκθεση Aubert (A6-0061/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στη βιολογική γεωργία οι καταναλωτές εμπιστεύονται ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ουσιών αντί για συνθετικές. Τα συνθετικά αζωτούχα λιπάσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να απαγορευτούν τα φυσικά ορυκτά λιπάσματα ή οποιοδήποτε άλλο είδος φυσικού ορυκτού λιπάσματος, όπως τα αζωτούχα λιπάσματα. Γι’ αυτό λυπάμαι που δεν εγκρίθηκαν οι τροπολογίες 168 και 169 σε αυτή την έκθεση, τις οποίες κατέθεσε ο κ. Tarabella. Αποδυναμώνεται σοβαρά το σκεπτικό της θέσης που εγκρίναμε και ελπίζω ότι, με την αναπομπή του θέματος στην επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα το εξετάσει ξανά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson και Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε ορισμένες τροπολογίες σχετικά με τα μειωμένα ποσοστά για την επισήμανση ΓΤΟ των βιολογικών προϊόντων. Αν και ουσιαστικά πιστεύουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ΓΤΟ ανησυχούμε για το γεγονός ότι τα διαφορετικά όρια για τα βιολογικά και άλλα τρόφιμα ενδέχεται να θέσουν σε μειονεκτική θέση τη βιολογική παραγωγή.

Πιστεύουμε ότι οι ΓΤΟ πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου της τυχαίας μόλυνσης. Δεν θέλουμε, ωστόσο, να δημιουργήσουμε ένα περιττό βάρος απόδειξης το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της βιολογικής καλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira και Manuel António dos Santos (PSE), γραπτώς. (PT) Αν και η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής και η έκθεση που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αποτελούν θετική συνδρομή στον καθορισμό των κοινών αρχών και κανόνων που θα ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή, οι οποίοι αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, υπάρχουν ακόμα πολλές ελλείψεις, κατά τη γνώμη μας.

Εντούτοις, καθώς πιστεύουμε ότι το θέμα της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι κρίσιμο και δεδομένου ότι η τροπολογία που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –μια λογική, ρεαλιστική πρόταση για τον καθορισμό ενός μέγιστου ορίου 0,1% μόνο αν περιλαμβάνεται τυχαία– εγκρίθηκε, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης αναπομπής της έκθεσης Aubert για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Είναι απαραίτητο το όριο για τυχαία μόλυνση από ΓΤΟ να μην είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τη συμβατική γεωργία, δηλαδή περίπου 0,9%, διότι έτσι θα μπορούσε κανείς να προβεί στην de facto παραδοχή ότι η μόλυνση δεν μπορεί πλέον να αποτραπεί και ότι δεν μπορεί να υπάρχει εγγύηση ότι ένα προϊόν είναι απαλλαγμένο από ΓΤΟ ακόμη και αν είναι πιστοποιημένο ως βιολογικό.

Στήριξα ως προς τούτο την πρόταση της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία η παρουσία ΓΤΟ σε βιολογικά προϊόντα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες και τεχνικώς αναπόφευκτες ποσότητες κατά μέγιστο σε 0,1% και ότι ο όρος «βιολογικό» δεν θα χρησιμοποιείται για να περιγράφει προϊόντα μολυσμένα τυχαία με ΓΤΟ πέραν του ανιχνεύσιμου ορίου του 0,1%.

Τέλος, συμφωνώ με την πρόταση ψηφίσματος για εξεύρεση νομικής βάσης γι’ αυτό το θέμα που αφορά τη βιολογική καλλιέργεια. Έχοντας υπάρξει μέχρι τούδε «σύμβουλος», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να καταστεί «συναποφασίζων» όσον αφορά θέματα όπως αυτό, γεγονός που συνιστά πρόοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το 70% των ευρωπαίων καταναλωτών είναι γνωστό ότι δεν θέλουν να καταναλώνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Το γεγονός ότι αυτός ο κανονισμός επιτρέπει την παρουσία έως και 0,9% ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα είναι απαράδεκτο και απογοητευτικό για τη βιολογική γεωργία. Η ανοχή της μόλυνσης με ΓΤΟ σε ποσοστό 0,9% όπως προτείνει η έκθεση (ή 0,1% που πρότειναν ορισμένοι, το οποίο έγινε δεκτό στην Ολομέλεια) σημαίνει αποδοχή της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων με ΓΤΟ και αυτό συνιστά σοβαρή, απαράδεκτη απειλή στη βιομηχανία βιολογικής παραγωγής.

Οι καταναλωτές επιλέγουν τα βιολογικά προϊόντα διότι παράγονται με πιο βιώσιμο τρόπο, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και απαλλαγμένα από ΓΤΟ. Η αποδοχή της εισαγωγής ΓΤΟ, ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες, ισοδυναμεί με εξαπάτηση των καταναλωτών και θα έχει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων εν γένει.

Σε αντίθεση με την οδό που προτείνει αυτή η έκθεση, και το «παραγωγικό» της μοντέλο, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο βιώσιμες μορφές γεωργικής παραγωγής, με βάση τη διαφοροποίηση της παραγωγής κάθε χώρας και κάθε περιφέρειας και δίνοντας περισσότερη αξία στους μικρούς και μεσαίους αγρότες και στην οικογενειακή γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως «βιολογικά» δεν πρέπει να περιέχουν κανένα ποσοστό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε αυτή την εγγύηση όταν αγοράζουν ένα προϊόν που φέρει την επισήμανση «βιολογικό».

Το σημαντικότερο είναι ότι, αν τα προϊόντα με ποσοστό ΓΤΟ 0,9% επισημαίνονταν ως βιολογικά, θα υπήρχε ο κίνδυνος ύπαρξης μιας άλλης επισήμανσης, χωρίς ΓΤΟ, και αυτό θα υπονόμευε το κύρος της βιολογικής γεωργίας.

Συνεπώς, ψήφισα υπέρ των τροπολογιών που αποσκοπούν στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ΓΤΟ στη βιολογική γεωργία και στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Επίσης ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που ενσωματώνει προϊόντα όπως το αλάτι, το μαλλί, τα κατεψυγμένα ψάρια, τα καλλυντικά, τα συμπληρώματα διατροφής και τα αιθέρια έλαια σε αυτόν τον κανονισμό, δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον σε τουλάχιστον ένα στάδιο της επεξεργασίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει τον κανονισμό αριθ. 2092/91/ΕΟΚ σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Η κύρια αιτία ανησυχίας εξακολουθεί να είναι η παρουσία ΓΤΟ σε προϊόντα τα οποία φέρουν τη σήμανση «βιολογικά»· η Επιτροπή έχει προβλέψει ανοχή, ως προς την παρουσία ΓΤΟ, της τάξης του 0,9%, παρότι ποσότητες αυτών μπορούν να ανιχνευθούν από 0,1% και άνω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τους ΓΤΟ γενικά, και είναι προπαντός απαραίτητο οι καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι για το τι καταναλώνουν και τι χρησιμοποιούν. Είναι, επομένως, απολύτως ζωτικής σημασίας να ληφθούν δεόντως υπόψη οι προσδοκίες εκείνων των καταναλωτών που επιλέγουν βιολογικά προϊόντα, με άλλα λόγια, ότι οι τελευταίοι πρέπει να είναι σε θέση να είναι βέβαιοι ότι το προϊόν τους δεν περιέχει ΓΤΟ.

Κατά συνέπεια, είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Σώμα, με την έκθεση Aubert, εισήγαγε το όριο του 0,1%, και καλώ τους Υπουργούς Γεωργίας στο Συμβούλιο να ανταποκριθούν στο αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας προχωρώντας στην εις βάθος επανεξέταση του κανονισμού.

Επιθυμώ να προσθέσω ότι υιοθετώ επίσης το αίτημα του Κοινοβουλίου για έγκριση του κανονισμού με συναπόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, το οποίο αναμένω να υιοθετήσει η Επιτροπή, δεδομένου ότι η γνώμη των εκλεγμένων αντιπροσώπων πρέπει να υπολογίζεται περισσότερο από ό,τι η γνώμη των δημοσίων λειτουργών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η βιολογική παραγωγή είναι πολύ σημαντική τόσο από περιβαλλοντικής πλευράς όσο και πλευράς υγείας. Ωστόσο, καταψηφίσαμε την έκθεση διότι πιστεύουμε ότι τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να πωλούνται σε μια ελεύθερη αγορά χωρίς παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, με επικεφαλής τους ενημερωμένους ευρωπαίους καταναλωτές, θα διαχειριστούν από μόνες τους επιτυχώς την άμεσα αναγκαία μετάβαση στη βιολογική γεωργία που είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Πιστεύουμε επίσης ότι αυτή η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί και ότι θα έχει μεγαλύτερη επίδραση αν η επισήμανση των βιολογικών προϊόντων αφεθεί στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης καθώς θα ενισχύσει τις διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής για την επισήμανση και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Υποστηρίζω τη χρήση του κοινοτικού λογοτύπου βιολογικής παραγωγής για τα προϊόντα που περιέχουν κατά 95% βιολογικά συστατικά και την απαίτηση προς τους φορείς τρίτων χωρών να παρέχουν στις εθνικές αρχές τους πιστοποιητικό που εκδίδεται από ένα αρμόδιο κοινοτικό ελεγκτικό όργανο.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η πλειονότητα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης (58%) εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με καχυποψία τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Ο σκεπτικισμός των Ευρωπαίων σχετικά με την παρουσία ΓΤΟ στη συμβατική γεωργία μπορεί να εκληφθεί ως επιδοκιμασία της βιολογικής γεωργίας.

Είναι λοιπόν ουσιώδες να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη βιολογική γεωργία ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών, διότι αποτελεί επίσης ένα βήμα προόδου προς τη δραστική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ προς την κατεύθυνση της αληθινά αειφόρου ανάπτυξης.

Αυτό που μας υπενθυμίζει η έκθεση της κ. Aubert είναι ότι, εφόσον επιθυμούμε να προωθήσουμε τα βιολογικά προϊόντα, τότε πρέπει να επικρατούν ορισμένοι κανόνες κοινής λογικής. Καταρχάς, πρέπει να αντιταχθούμε στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το ίδιο επίπεδο τυχαίας μόλυνσης –0,9%– θα ισχύει εξίσου στους διάφορους τομείς.

Έπειτα, και ως μέτρο αντιστάθμισης –ένα μέτρο που ζήτησε ο βιολογικός τομέας της γεωργίας και έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και περιφέρειες– το επίπεδο για την τυχαία παρουσία ΓΤΟ πρέπει να καθορίζεται όσο το δυνατόν χαμηλότερα, δηλαδή στο 0,1%, που είναι το σημείο στο οποίο η επιστημονική ανίχνευσή τους καθίσταται δυνατή.

Τέλος, πρέπει να ισχύσει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθόσον αποκλείεται να υποχρεωθούν οι γεωργοί βιολογικής καλλιέργειας να πληρώσουν το λογαριασμό για τους κινδύνους που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη των δύο μορφών γεωργίας.

 
  
  

Έκθεση Catania (A6-0052/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα την έκθεση Catania έχοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της UEFA θα γίνει το 2008 στην Αυστρία. Κατά τη γνώμη μου, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχουν ορισμένες λυπηρές εξελίξεις. Από τη μια υπάρχουν περιπτώσεις απάτης, ύποπτων οικονομικών πρακτικών και άδικος ανταγωνισμός, που πρέπει τώρα να καταπολεμήσουμε στοχοθετημένα σε επίπεδο ΕΕ. Επιπροσθέτως, η ετοιμότητα για πράξεις βίας σε συνάρτηση με το ποδόσφαιρο έχει αυξηθεί υπέρμετρα, και λίγοι από τους επονομαζόμενους οπαδούς κρατούν σε αγωνία εκατοντάδες αστυνομικών, που μπορεί να χρειάζονται σε άλλα σημεία και που κοστίζουν πολλά χρήματα.

Το λογικό θα ήταν να σταματούν τους χούλιγκαν στα σύνορα. Επίσης, τα γήπεδα πρέπει να έχουν χωριστές εισόδους και εξόδους για τις διάφορες ομάδες. Δεν πρέπει μόνο να απαγορευτούν τα λάβαρα και οι αφίσες που παρακινούν σε βία, αλλά και να γίνουν πολύ αυστηρότερες οι ποινές για τη διατάραξη της ειρήνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Δυστυχώς, οι βίαιες ενέργειες που διαπράττονται στους ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μάλλον ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2006 στη Γερμανία και τα πρόσφατα περιστατικά στις εθνικές λίγκες της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κροατίας και της Αγγλίας.

Είναι λοιπόν αναγκαίο να εγκριθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα αθλητικά γεγονότα μπορούν να διεξάγονται όσο τον δυνατόν πιο ειρηνικά, χωρίς περιττή βία και ρατσισμό.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία από τη Δημοκρατία της Αυστρίας να επικαιροποιηθεί η απόφαση που προβλέπει τη δημιουργία σε κάθε κράτος μέλος ενός εθνικού γραφείου ποδοσφαιρικών πληροφοριών που θα αποτελεί το σημείο επαφής για την ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Είναι σημαντικό τα αρμόδια όργανα να εργαστούν πιο στενά μεταξύ τους και να δώσουν επαγγελματικό χαρακτήρα στην ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να διεξάγει μια αποτελεσματική εκτίμηση κινδύνου.

Προτεραιότητα πρέπει να είναι η πρόληψη και όχι η προσέγγιση επιβολής και η χρήση αστυνομικών δυνάμεων στα στάδια που έχει γίνει η πιο συχνή μέθοδος καταπολέμησης της ποδοσφαιρικής βίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE), γραπτώς. (EN) Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης Giusto Catania (A6-0052/2007), ελπίζω ότι θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Αθώοι φίλαθλοι και οικογένειες από το Middlesbrough βρέθηκαν εν μέσω βίαιων επεισοδίων στη Ρώμη τον Μάρτιο του 2006 με αφορμή τον ποδοσφαιρικό αγώνα Μίντλεσμπρο-Ρόμα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Τρεις φίλαθλοι μαχαιρώθηκαν κατά τη διάρκεια απρόκλητων επιθέσεων από οπαδούς της Ρόμα. Η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου εξέτασε μια αναφορά από φιλάθλους της Μίντλεσμπρο το περασμένο φθινόπωρο. Λυπάμαι πολύ για το γεγονός ότι, ένα έτος μετά τη βία στη Ρώμη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση σε μια επιστολή που απέστειλε στον ιταλό Υπουργό Εσωτερικών ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι τα λάθη που επέτρεψαν την πρόκληση βίαιων επεισοδίων θα αποφευχθούν στο μέλλον.

Ελπίζω ότι, ακόμα και σε αυτό το όψιμο στάδιο, ο Υπουργός θα αδράξει την ευκαιρία για να απαντήσει και να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες του Middlesbrough.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Catania για τη βελτίωση της αστυνομικής ασφάλειας στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Υποστηρίζω την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών γραφείων πληροφοριών ως σημείο επαφής για την ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών όσον αφορά τη βία σε διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πιστεύω ακράδαντα, ωστόσο, ότι η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να προστατευθεί από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ για άλλους σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Το σύγχρονο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων, και είναι γεγονός ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της βίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, ιδίως όταν διεξάγονται ευρωπαϊκοί ή διεθνείς ποδοσφαιρικοί αγώνες. Προκειμένου να αποφευχθούν τραγωδίες, ή μάχες μεταξύ χούλιγκαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου πληροφοριών για τους πιθανούς κινδύνους βίαιων επεισοδίων αυτού του είδους, και έτσι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και διορατικότητα θα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εκείνων των μελών του ευρωπαϊκού κοινού που παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε δήθεν οπαδούς να αμαυρώνουν τις αξίες του ποδοσφαίρου, και αυτή η έκθεση διευκολύνει τη δημιουργία εθνικών γραφείων πληροφοριών ποδοσφαίρου ως σημείων στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με σκοπό την προετοιμασία και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την τήρηση της τάξης σε ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Αυτά τα δεδομένα θα αφορούν άτομα τα οποία αντιπροσωπεύουν, ή ενδέχεται να αντιπροσωπεύσουν, κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Πολλές εκρήξεις επαναλαμβανόμενης και επίμονης βίας σε ποδοσφαιρικούς αγώνες έχουν μεταβάλει τον ψυχαγωγικό ρόλο που είχαν αυτές οι αθλητικές συναντήσεις· η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει να συνεχίζεται ανεξέλεγκτα μια τέτοια κατάσταση.

 
  
  

Έκθεση Lagendijk (A6-0067/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Mihăescu (ITS). – Marele Napoleon spunea: “Dacă este posibil, este ca şi făcut, iar dacă este imposibil, se va face oricum.” Aşa este şi cu Serbia, şi cu Kosovo. Sunt naţionalist şi mă interesează Serbia mai mult decât politica. Kosovo este inima naţiunii şi nu poate fi smulsă din pieptul Serbiei decât cu riscuri nebănuite.

Filozoful francez Régis Debray a vorbit primul, fiind martor la tragedia Serbiei în momentul atacului de către forţele care erau împotriva ei. Europa nu poate să rişte o instabilitate în Balcani. Monsieur Athisaari nu ne spune adevărul. După cel de-al doilea război mondial, în Kosovo erau 15% albanezi şi 85% (majoritatea) erau sârbi. Albanezii erau veniţi de peste munţi, din Albania. Thaçi şi ai lui, maoişti crescuţi de Enver Hoxha şi Mehmet Shehu, se folosesc de doctrina divide et impera. Este paradoxal, pentru că vor să întemeieze o Albanie compusă din bucăţi rupte din teritoriul Serbiei, Macedoniei şi Greciei. Americanii care învaţă geografia făcând războaie ştiu mai bine unde se găseşte America, dar nu ştiu unde se găseşte Kosovo. Din fericire, trecutul nu vrea să treacă.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). – Гласувах против доклада относно бъдещето на Косово, защото ми омръзна да слушам колко зле и дискриминирани са албанците. Никой не е пресметнал колко много сърби бяха избити и изхвърлени от Косово от албанските главорези. Колко православни църкви бяха унищожени и превърнати в складове и в конюшни от тези наркотрафиканти, които това е основното нещо, с което се занимават, трафик на наркотици.

Аз искам да ви припомня `99 година, защото в момента сме пред най-светлия християнски празник за православните християни, Великден. `99 година натовските бомбардировачи потъпкаха и се погавриха с този християнски празник, като не спряха своите бомбардировки, а продължиха да хвърлят своите клъстерни бомби, предназначени не срещу инфраструктурата, а да убиват хора и при това ги надписаха с обидни надписи спрямо православното християнство.

Европа трябва да спре да се меси на Балканите, защото предизвиква само по-лоши неща. Оставете Балканите на мира.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Υποστήριξα την έκθεση του Joost Lagendijk σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι ενοποιημένη και σαφής, όπως είναι και τα μελλοντικά σύνορα και τα εδάφη της ΕΕ που διακυβεύονται. Όλοι κατανοούν ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ασταθής και ότι απαιτούνται περαιτέρω διακριτικές και υπομονετικές διαπραγματεύσεις, καθώς και ένας μεγάλος βαθμός ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Θεωρώ το έγγραφο Ahtisaari ως αρχική βάση για συζητήσεις και προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια θέση που θα οδηγεί αναμφίβολα σε συμφωνία. Πιστεύω ακράδαντα ότι η τελική λύση δεν πρέπει να επιβληθεί υπό την απειλή ριζοσπαστικής δράσης στο Κοσσυφοπέδιο ή στη Σερβία, αλλά ότι πρέπει να αντανακλά τα συμφέροντα του λαού της Σερβίας καθώς και των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου.

Οι δύο λαοί δεν πρέπει να ζουν με μίσος, καθώς το μίσος θρέφει τη βία και αποτελεί εμπόδιο στη σταθερότητα και στην ασφάλεια της περιοχής. Πιστεύω ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, προσφέροντας στα Δυτικά Βαλκάνια ευρωπαϊκή προοπτική και οδηγώντας σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό βασισμένο στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών. Εμείς οι βουλευτές του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό κίνητρο ήταν η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ για τις χώρες μας στην πραγματοποίηση πολλών πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει επιστροφή στην περίοδο πριν από τον Μάρτιο του 1999 και, ως εκ τούτου, πιστεύω σε μια μελλοντική συμφωνία που θα διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(SK) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου για το Κοσσυφοπέδιο για πολλούς λόγους. Η πρόταση για ελεγχόμενη κυριαρχία, υποστηριζόμενη από μια μόνιμη διεθνή παρουσία μόλις ληφθεί η τελική απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική λύση. Παράλληλα, η δημιουργία μιας κοινωνίας που αποτελείται από πολίτες οι οποίοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα είναι η μόνη σωστή οδός.

Υποστηρίζω πλήρως την ιδέα να έχουν οι εθνοτικές μειονότητες και κοινότητες ίσα δικαιώματα, καθώς και σαφώς καθορισμένα δικαιώματα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της ταυτότητάς τους και της δημόσιας διοίκησής τους. Παράλληλα, υποστηρίζω θερμά την ιδέα της διασφάλισης μέγιστων δικαιωμάτων και ασφάλειας, δηλαδή, εκτεταμένη αυτονομία για τη σερβική κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην πρόοδο και συνεπώς είναι απαραίτητο να εκπονήσει ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο δράσης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην προοπτική ενός μέλλοντος για τα Βαλκάνια, ή τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή. Πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες των Βαλκανίων θα γίνουν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αποτύχουμε σε αυτό, η Κοινότητά μας θα παραμείνει ατελής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ καταψήφισα την έκθεση Lagendijk, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος ο ισχυρισμός ότι τώρα πια έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διαπραγματεύσεων και πρέπει να προταθεί η ανεξαρτησία της επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου. Θεωρώ πως πρόκειται για ένα επικίνδυνο πείραμα.

Η σημερινή κατάσταση μου θυμίζει πολύ έντονα την αρχή του πολέμου στην Κροατία, που άρχισε ως γνωστόν κι αυτή με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κροατίας. Αν δεν προχωρήσουμε εδώ με πολύ μεγάλη προσοχή και, κυρίως, αν δεν έχουμε ήδη έτοιμες πραγματικές λύσεις πριν να δημιουργηθεί κενό εξουσίας με την ενδεχόμενη αποχώρηση της διοίκησης του ΟΗΕ, τότε είτε οι Σέρβοι θα θελήσουν να προστατεύσουν τους συμπατριώτες τους είτε οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου θα διεκδικήσουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσής τους. Τότε δεν θα έχουμε μόνο καταστρέψει σε ελάχιστο διάστημα κάθε πρόοδο και κάθε προσέγγιση, αλλά ενδέχεται να αποσταθεροποιηθεί και πάλι ολόκληρη η περιοχή. Γι’ αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson και Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο και το έργο του Μάρτι Αχτισάαρι. Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε τη διατύπωση που αναφέρει ότι η κυριαρχία για το Κοσσυφοπέδιο είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη σταθερότητας και πολιτικής λύσης στο Κοσσυφοπέδιο. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή έκθεση για να διαπραγματευτεί αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο να δεσμευτούμε με την εν λόγω διατύπωση σε αυτή την περίπτωση, αν και εκφράζει έναν επιθυμητό στόχο για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι το θέμα του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να επιλυθεί μέσω του ΟΗΕ, μια διαδικασία που έχει ήδη δρομολογηθεί. Αν λοιπόν ο ΟΗΕ ζητήσει από την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο θέμα, είμαστε θετικά διατεθειμένοι στην ιδέα.

Αυτή η έκθεση περιέχει αρκετές εποικοδομητικές διατυπώσεις, αλλά και πολλές κακές. Διαφωνούμε, για παράδειγμα, με τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει ελεγκτική ευθύνη όσον αφορά το θέμα της εδραίωσης του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό δεν είναι θέμα της ΕΕ.

Εκφράζεται επίσης η ελπίδα του σχηματισμού μιας φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης στη Σερβία. Αυτό μπορεί να είναι επιθυμητό, αλλά ο σερβικός λαός είναι εκείνος που επιλέγει την κυβέρνησή του και αυτό το γεγονός πρέπει, στο όνομα της δημοκρατίας, να γίνει σεβαστό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Επίσης, δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει άποψη για τη στάση των κρατών μελών στο Συμβούλιο των Υπουργών ή για το πώς πρέπει να ενεργούν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επειδή θεωρήσαμε ότι υπάρχουν πολλές κακές πτυχές στην έκθεση, καταψηφίσαμε την έκθεση στο σύνολό της στη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στα Βαλκάνια, και ειδικά στη σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας παρεμβατισμού, επιθετικότητας και στρατιωτικής κατοχής που προωθείται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, οι οποίες επέβαλαν την κυριαρχία τους στην περιοχή εκμεταλλευόμενες τις συγκρούσεις και τις δυσκολίες.

Η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μετά τη στρατιωτική επιθετικότητα του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δημιούργησαν ένα προτεκτοράτο και εγκατέστησαν στρατηγικές στρατιωτικές βάσεις σε αυτή τη σερβική επαρχία, παραβιάζοντας κατάφωρα το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η λύση για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου που επέβαλε ο Μάρτι Αχτισάαρι, ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κινείται στα ίδια πλαίσια. Προτείνει το τέλος της σερβικής κυριαρχίας σε ένα μέρος της επικράτειάς της και την (ψευδο-) «ανεξαρτησία» του Κοσσυφοπεδίου υπό κατοχή της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αποκαλούμενης «πολιτικής» παρουσίας της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία ενισχύεται από στρατεύματα του ΝΑΤΟ και ενός «διεθνούς πολιτικού αντιπροσώπου» με πλήρεις αρμοδιότητες.

Εκτιμούμε ότι η επίλυση της κατάστασης του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία της Σερβίας, η οποία, ας μην ξεχνάμε ότι, διασφαλίζεται στο πλαίσιο του ψηφίσματος 1244. Οποιαδήποτε άλλη (εσφαλμένη) λύση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες σε αυτή τη στρατηγική περιοχή.

Εξ ου και η ψήφος μας κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτό το ψήφισμα, ειδικά την έντονη υποστήριξη που παρέχεται στη διαδικασία του ΟΗΕ και στην υποστήριξη του ειδικού απεσταλμένου για το Κοσσυφοπέδιο, Μάρτι Αχτισάαρι, και της γενικής πρότασής του για τη διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου. Απείχαμε από την τροπολογία 13, ωστόσο, διότι η διατύπωσή της δεν συνάδει με το σχέδιο Ahtisaari και, συνεπώς, δεν είναι χρήσιμη ενώ οι συζητήσεις διεξάγονται ακόμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και τον ρόλο της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι στόχοι ενός ειρηνικού, αυτοσυντηρούμενου Κοσσυφοπεδίου, η ΕΕ πρέπει να έχει έναν ρόλο στις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζω την προσπάθεια του ΟΗΕ για τον καθορισμό του τελικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου και ειδικά την πρόταση Αχτισάαρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Το θέμα του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να διχάζει τα πολιτικά κόμματα, αλλά η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, στην οποία ανήκω, και τα συναφή κόμματα διαφώνησαν ομόφωνα με τον πόλεμο που εξαπέλυσε το ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999, διότι ο στόχος αυτού του πολέμου δεν ήταν να ελευθερωθεί το Κοσσυφοπέδιο, αλλά να επεκτείνει ο έξω κόσμος την επιρροή του στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο. Ακόμα και τώρα, ορισμένοι συνάδελφοί μου φοβούνται ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου για να διασπάσουν τις ευρωπαϊκές χώρες σε μικρά στρατιωτικά προτεκτοράτα και επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ορίζει ότι χωρίς προηγούμενη έγκριση του κράτους που χάνει τα εδάφη του, κανένα νέο κράτος δεν μπορεί να δημιουργηθεί, κατά τη διαδικασία.

Αν ακολουθήσουμε αυτόν τον συλλογισμό, τότε πολλά από τα σημερινά ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβενίας, είναι επίσης παράνομα. Θα έκανα μάλλον μια σύγκριση με την απόκτηση ανεξαρτησίας από πρώην ευρωπαϊκές αποικίες όπως η Ινδονησία, η Αλγερία ή η Αγκόλα, οι οποίες, στον αγώνα τους γι’ αυτόν τον σκοπό, υποστηρίχθηκαν από την ευρωπαϊκή Αριστερά. Αν η δημοκρατία και τα ίσα δικαιώματα για τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου καθιστούν αναγκαία την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους, τότε η Αριστερά πρέπει να είναι επικεφαλής και όχι ουραγός. Επίσης αναγνωρίζω το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης από την πλευρά των σέρβων κατοίκων, οι οποίοι είναι πλειοψηφία στην Kosovska Mitrovica και στο βόρειο άκρο του Κοσσυφοπεδίου, και θα ήθελαν να επιστρέψουν στη Σερβία μόνιμα.

 
  
  

Έκθεση Ville Itälä (A6-0069/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά αυτής της έκθεσης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού, διότι, όπως και οι προκάτοχοί της για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, περιλαμβάνει παρατηρήσεις με τις οποίες δεν συμφωνώ ως προς το θέμα των τόπων εργασίας μας, οι οποίοι, υπενθυμίζω στο Σώμα, ορίζονται από την ίδια τη Συνθήκη. Δεν συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων οι οποίοι, όπως με υπερβολικό τρόπο διατυπώνεται σε αυτή την έκθεση, «εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον γεωγραφικό κατακερματισμό» της διοίκησής μας μεταξύ των τριών τόπων εργασίας μας. Δεν θεωρώ ότι οι γεωγραφικός εντοπισμός των δραστηριοτήτων του Σώματος έχει οιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες· στην πραγματικότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Αντιτίθεμαι στην παράγραφο 33, και ιδίως στην πρόταση σχετικά με τον αριθμό των αποστολών που θα αναλαμβάνει το προσωπικό μας στους τρεις τόπους εργασίας. Γνωρίζω ότι η διοίκηση είναι πολύ προσεκτική σχετικά με τα χρήματα που δαπανά σε αυτόν τον τομέα. Δεν συμφωνώ με την πρόσκληση προς τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει έως την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους έκθεση σχετικά με τις αποστολές που αναλαμβάνει το προσωπικό στους τρεις τόπους εργασίας· ο Γενικός Γραμματέας έχει, όπως έχουμε και εμείς, άλλα πράγματα να κάνει, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.

Η υποκείμενη πρόθεση έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται ως απόπειρα εξορθολογισμού, με σκοπό να αφαιρεθεί από το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο η σημασία τους ως τόπων εργασίας. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω τη διαφωνία μου με την παράλογη πρόταση που αναφέρεται στην παράγραφο 40 για διακοπή της περαιτέρω αύξησης της ακίνητης περιουσίας μας, καθώς και για αποφυγή οιασδήποτε επέκτασης των κτιρίων του Κοινοβουλίου. Η πολιτική όσον αφορά την ακίνητη περιουσία μας, η οποία συνεπάγεται την αγορά των κτιρίων που έχουμε ανάγκη προκειμένου να λειτουργούμε με τον αρμόζοντα τρόπο αντί να τα μισθώνουμε, έχει εξοικονομήσει στους φορολογούμενους σημαντικά χρηματικά ποσά –χιλιάδες ευρώ– και μπορώ μόνον να πω ότι έχω μείνει κατάπληκτη με το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται, ή δεν θέλουν να αντιληφθούν, ότι το 2008 πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια ελιγμών γύρω από το ανώτατο όριο του 20% προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για αγορές ακινήτων. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε, και είναι σημαντικό να ειπωθεί αυτό, ότι αυτή η πρακτική με τις δαπάνες για την αγορά ακινήτων καθιστά δυνατές σημαντικές εξοικονομήσεις, και εκείνοι που θα επωφεληθούν από αυτές είναι οι φορολογούμενοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και των τροπολογιών σχετικά με ένα καθεστώς των βοηθών των βουλευτών και των τροπολογιών που απευθύνουν έκκληση για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για, μεταξύ άλλων, τον στόλο των αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, απορρίφθηκε. Θα ήθελα να δω αν όσοι ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας οι οποίοι έχουν τον έλεγχο της επιλογής του οχήματος που χρησιμοποιούν, δηλαδή οι ηγέτες των Ομάδων, θα εφαρμόσουν τα ιδανικά τους ή αν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα σημερινά οχήματά τους που καταναλώνουν πολλή βενζίνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και δεν πρόκειται για τις κατευθυντήριες γραμμές γι’ αυτό που θα χαρακτηρίζαμε ως βασικό προϋπολογισμό της ΕΕ –τον προϋπολογισμό της Επιτροπής– εξακολουθούν να αποτελούν δείκτη των προτεραιοτήτων και των προοπτικών για το προσεχές έτος.

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό των θεσμικών οργάνων για το 2008, προβλέπεται ότι πρέπει να παραμείνει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων ετών ως προς την πολιτική για τη διαχείριση προσωπικού.

Αν και το Κοινοβούλιο ζήτησε μια σειρά εκθέσεων για την ανάπτυξη της πολιτικής προσλήψεων και του καθεστώτος του προσληφθέντος προσωπικού, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Με μεγάλη ανησυχία βλέπουμε την αυξανόμενη αντικατάσταση των μόνιμων συμβάσεων με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενους που δεν έχουν μόνιμες συμβάσεις εργασίας μετά από δεκάδες χρόνια υπηρεσίας και τη «μεταφορά» πολλών εργαζομένων σε επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό που προωθείται είναι οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις με την καταστροφή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η διατυμπανισμένη (και ψευδής) «Νέα Κοινωνική Ευρώπη» να εφαρμόζεται στους εργαζόμενους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο …, η τελείως απαράδεκτη «flexicurity».

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008, η οποία εστίασε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ. Συγκεκριμένα υποστηρίζω την ειδική εστίαση στην ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Μια άλλη βασική πτυχή αυτής της έκθεσης ήταν η έγκριση ενός πραγματικού και ουσιαστικού καθεστώτος για τους βοηθούς των βουλευτών. Πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων των βουλευτών.

 
  
  

- Έκθεση Lamassoure (A6-0066/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ψηφοφορία ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών για τη διασφάλιση του μέλλοντος των ιδίων πόρων μας. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και, μολονότι δεν συμμερίζομαι πολλές από τις απόψεις που εκφράστηκαν, δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης, καθώς πιστεύω ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία.

Το προτεινόμενο σύστημα ιδίων πόρων πρέπει να είναι διαφανές και δίκαιο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά τα μαθήματα που θα διδαχθούμε από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2008 και 2009 και τις προτεραιότητες που θα καθοριστούν για την Ένωση για το 2013 κι έπειτα. Τέλος, πρέπει να τηρήσουμε τη θεμελιώδη αρχή της Ένωσης, δηλαδή τη συνοχή, και επομένως να αυξήσουμε τα επίπεδα ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σύστημα για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας τροφίμων και της ενεργειακής ασφάλειας και στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την έκθεση Lamassoure σχετικά με τους ίδιους πόρους διότι προσπαθεί να προάγει την ιδέα της κρατικής υπόστασης για την ΕΕ θέτοντας σε λειτουργία μια διαδικασία ανεξάρτητης χρηματοδότησης που οδηγεί στον απόλυτο παραλογισμό της κοινοτικής φορολόγησης. Επιπλέον, η επίθεσή της στην απολύτως αιτιολογημένη «βρετανική επιστροφή» αξιώνει από τα μέλη της περιφέρειάς μου να γίνουν ακόμα πιο γενναιόδωροι ευεργέτες της άπληστης ΕΕ, με όλες τις σπατάλες της. Με δεδομένο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη χάνει πάνω από 4 δισ. στερλίνες ετησίως για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, δεν έχουμε άλλα να δώσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson και Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Πιστεύουμε ότι η έκθεση είναι γενικά καλή. Επιλέξαμε, ωστόσο, να καταψηφίσουμε όλες τις διατυπώσεις σχετικά με έναν κοινοτικό φόρο. Επίσης επιλέγουμε να υποστηρίξουμε τη συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain και Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. (EN) Εμείς, η αντιπροσωπεία του Fianna Fáil, απορρίψαμε την έκθεση Lamassoure για τους εξής λόγους:

Το σημαντικότερο είναι ότι η μεταρρύθμιση που πραγματεύεται ο εισηγητής αποτελεί σαφές βήμα προς τον εναρμονισμένο κοινοτικό φόρο, στον οποίο η ιρλανδική κυβέρνηση είναι απολύτως αντίθετη.

Μάλιστα, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε σήμερα υπέρ της εξουσιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστείλει τη φορολογική κυριαρχία κάθε κράτους μέλους που ορίζεται στις Συνθήκες για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό. Αντιθέτως, η αντιπροσωπεία του Fianna Fáil ψήφισε με άλλους 153 βουλευτές τονίζοντας το απαραβίαστο δικαίωμα κάθε κράτους μέλους στην αυτοδιάθεση όσον αφορά τους φόρους, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να εισαχθεί οποιοδήποτε είδους ευρωπαϊκού φόρου και τονίζοντας ότι κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας σε αυτό το θέμα.

Επιπροσθέτως, η τρέχουσα δημοσιονομική δέσμη αποτέλεσε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από σκληρό αγώνα και ήταν επωφελής για την Ιρλανδία και αυτή η έκθεση θα επεδίωκε στο μέλλον να μεταρρυθμίσει αυτού του είδους τη χρηματοδότηση. Η Ιρλανδία ωφελήθηκε μόνο από προηγούμενες συμφωνίες δημοσιονομικών προοπτικών. Επιπλέον, οι φτωχότερες χώρες θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση και κατά τη γνώμη μας, ένας άμεσος κοινοτικός φόρος από τις τσέπες των πολιτών θα αποδοκιμαζόταν από τους ιρλανδούς και τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira και Manuel António dos Santos (PSE), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε το τρίτο μέρος του σημείου 25 της έκθεσης Lamassoure για δύο κύριους λόγους:

Πρώτον, ως πορτογάλοι σοσιαλιστές, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σημασία της πιο κοινής από όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αυτό που προτείνεται ισοδυναμεί με επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ.

Η πρόταση συγχρηματοδότησης, δηλαδή η μερική χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη του προϋπολογισμού για τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ, είναι αδικαιολόγητη, διότι υπάρχουν άλλες λύσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσαν να τιμηθούν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2000 χωρίς να χρειαστεί συνδρομή από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των 15 κρατών μελών πριν από τη διεύρυνση του 2004.

Ως εναλλακτική λύση στη συγχρηματοδότηση, θα μπορούσαν να καθιερωθούν ανώτατα όρια για ενίσχυση αποδιδόμενη σε μεμονωμένη βάση στους αγρότες –σύμφωνα με το μοντέλο των ΗΠΑ, στο οποίο το όριο ορίζεται στα 250 000 δολάρια– μαζί με «υποχρεωτική διαφοροποίηση», βάσει της οποίας υπάρχει μια ποσοστιαία μείωση της ενίσχυσης στους μεγαλύτερους δικαιούχους άμεσης βοήθειας από την ΚΓΠ, δημιουργώντας έτσι τις αποταμιεύσεις που απαιτούνται για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

Δεύτερον, διότι υπάρχει ανεπανόρθωτη αντίφαση στη διατύπωση αυτού του σημείου. Ενώ αναλαμβάνει επίσημη δέσμευση να μην επανεθνικοποιήσει την ΚΓΠ, ταυτόχρονα προτείνει επίσης ένα τέλος στο ισχύον σύστημα πλήρους κοινοτικής χρηματοδότησης εισάγοντας την εθνική συγχρηματοδότηση, η οποία είναι ακριβώς το κύριο μέσο για την επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, δεδομένου ότι οι αγρότες από τα κράτη μέλη με τους υψηλότερους προϋπολογισμούς θα έχουν πλεονέκτημα έναντι των αγροτών από κράτη μέλη με τον χαμηλότερο προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lamassoure σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ισχύον σύστημα είχε ως συνέπεια να καταστεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ υπερβολικά εξαρτημένος από αυτό τις επιθυμίες των εθνικών κρατών, και συμφωνώ με την ανάλυση του εισηγητή σύμφωνα με την οποία αυτό το σύστημα έχει, με την πάροδο του χρόνου, καταστεί υπερβολικά πολύπλοκο και, προπαντός, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, καθιστώντας έτσι αναγκαία την επιστροφή σε ένα πραγματικό σύστημα ιδίων πόρων, όπως προβλέπεται στις ιδρυτικές συνθήκες.

Χαιρετίζω την πρόταση για κατάργηση, ως πρώτο βήμα προς αυτόν τον σκοπό, των επιστροφών και των αποζημιώσεων πάσης φύσεως που παρέχονται στα κράτη μέλη και για απευθείας χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ με την προσωρινή χρήση ενός φόρου που ήδη ισχύει στα κράτη μέλη, ο οποίος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ χρηματοδοτείται με βιώσιμο τρόπο και ο οποίος θα είναι επίσης αποδεκτός από τα εθνικά κοινοβούλια.

Ψήφισα ωστόσο, κατά της παραγράφου 25, η οποία απορρίφθηκε με μικρή πλειοψηφία. Παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν επιθυμώ να ξαναρχίσει μια συζήτηση για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος χρηματοδότησης, αντιτίθεμαι στην ιδέα ότι θα μπορούσε κανείς να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει σε κίνηση, στην ΕΕ των 15, μια διαδικασία υποχρεωτικής συγχρηματοδότησης της ΚΓΠ, η οποία θα κατέληγε στην εκ νέου υπαγωγή της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα την έκθεση Lamassoure σχετικά με το μέλλον των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πιστεύω ότι συμβάλει θετικά στην απαραίτητη ευρύτερη συζήτηση για τις κοινοτικές δαπάνες. Ο προϋπολογισμός του 1% του ΑΕγχΠ είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις πολιτικές προκλήσεις της Ευρώπης, όπως την προώθηση μιας ισχυρής κοινωνικής και ερευνητικής διάστασης. Απαιτείται ένα ελάχιστο 3%. Αυτά τα θέματα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι θεωρώ ότι το ισχύον σύστημα ίδιων πόρων της ΕΕ στερείται διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης, βασιζόμενο σχεδόν αποκλειστικά σε συνεισφορές από τα κράτη μέλη. Απαιτείται επειγόντως μεταρρύθμιση. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος επιδείνωσης της δημοσιονομικής ισορροπίας και δημιουργίας ανισότητας λόγω της μη αναγνώρισης ότι μια καλύτερη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω περισσότερων και καλύτερων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιονομικού επιπέδου, συνοδευόμενων από επαρκείς πόρους.

Έχοντας μιλήσει γι’ αυτό το θέμα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία υπέβαλε τη γνωμοδότησή της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατέθεσα ορισμένες τροπολογίες που στη συνέχεια εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτές οι τροπολογίες αποσκοπούσαν στην καθιέρωση ενός άμεσου δεσμού μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της μέσω της πληρωμής μέρους ενός ισχύοντος φόρου ώστε να μην αυξηθεί το επαχθές φορολογικό βάρος του ευρωπαίου φορολογούμενου και δεύτερον στην κατάργηση των δημοσιονομικών διορθώσεων για ορισμένες χώρες, πολλές εκ των οποίων απολαμβάνουν επίπεδα ευημερίας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, πρότεινα επίσης η μελλοντική εξέταση των ίδιων πόρων της ΕΕ να λάβει υπόψη τις διατάξεις ειδικού φόρου στις Συνθήκες που αφορούν τις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκαινιάσει τον διάλογο για τους ίδιους πόρους της ΕΕ, προωθώντας τη συζήτηση που έχει προγραμματιστεί για το 2008/9. Αυτό καθίσταται δυνατό με τη ρήτρα αναθεώρησης που ορίζεται στη διοργανική συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013.

Επικρίνοντας το ισχύον σύστημα, το οποίο είχε προηγουμένως εγκρίνει, και αμφισβητώντας τον κανόνα ομοφωνίας του Συμβουλίου που απαιτείται για κάθε αλλαγή, το Κοινοβούλιο προτείνει τελικά να διοχετευτεί μέρος ή όλα τα έσοδα από τους φόρους που ήδη επιβάλλονται στα κράτη μέλη απευθείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής νέων φόρων γι’ αυτόν τον σκοπό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, «βραχυπρόθεσμα είναι ακόμα πολύ νωρίς για έναν πραγματικά καθαρά ευρωπαϊκό φόρο».

Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια εισαγωγής ευρωπαϊκών φόρων, είτε άμεσα είτε συγκαλυμμένα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Πιστεύουμε ότι ένα δίκαιο σύστημα ίδιων πόρων πρέπει να βασίζεται σε εθνικές συνεισφορές ανάλογες με τον σχετικό πλούτο κάθε χώρας (με βάση το ΑΕΕ), με τέτοιον τρόπο ώστε το φορολογικό βάρος να είναι ίδιο για όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός εκτελεί έναν ορθό ρόλο ανακατανομής, δίνοντας προτεραιότητα στην αληθινή σύγκλιση και στην αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen και Karin Riis-Jørgensen (ALDE), γραπτώς. (DA) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης διότι προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο απόδρασης από το σημερινό πολύπλοκο σύστημα που διέπει τα ίδια έσοδα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων και των ειδικών ρυθμίσεων. Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των χωρών στη σφαίρα της φορολογίας πρέπει, φυσικά, να είναι σεβαστό σε κάθε νέο σύστημα. Επίσης, είναι σημαντικό μια νέα πηγή εισοδήματος για την ΕΕ να μην συνεπάγεται υψηλότερους φόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Lamassoure για τον λόγο ότι δεν είμαι υπέρ της συγχρηματοδότησης του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 25, η οποία ανοίγει την πόρτα για την αναπόφευκτη επανεθνικοποίηση μιας εκ των ελαχίστων αληθινά κοινών πολιτικών. Θα προσέθετα δε ότι αυτή η ιδέα έχει ήδη κατατεθεί –αλλά απορρίφθηκε αμέσως– την εποχή της Συμφωνίας του Βερολίνου του 2000.

Δεν κρίνω φρόνιμο να δώσουμε στην ΚΓΠ –η οποία υποτίθεται ότι είναι δικαιότερη και πιο συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη– μια νέα κατεύθυνση με βάση τη συγχρηματοδότησή της από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Με την έκθεση για το μέλλον των ιδίων πόρων της ΕΕ η ΕΕ ετοιμάζει επέκταση της φορομπηχτικής πολιτικής των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Τα βάρη για την προώθηση των αντιλαϊκών πολιτικών της ΕΕ θα πληρώσουν, ακόμα ακριβότερα, οι εργαζόμενοι.

Βασικά προτεινόμενα μέτρα όπως η αύξηση του ΦΠΑ και οι φόροι για την κατανάλωση ενέργειας από το 2014 και μετά θα κάνουν ακόμα δυσμενέστερη την θέση των εργαζομένων. Στην Ελλάδα, η αύξηση του ΦΠΑ κατά μία μονάδα, οι συνεχείς ανατιμήσεις της ενέργειας συντέλεσαν στην μεγέθυνση των αδιεξόδων των λαϊκών οικογενειών.

Οι διορθώσεις των δημοσιονομικών ισορροπιών που αναφέρει η έκθεση έχουν ως συνιστώσα την μείωση των δαπανών στον αγροτικό τομέα, δηλαδή το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών παρουσιάζεται ως δικαιότερη κατανομή των πόρων. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η πολιτική της ΕΕ δήθεν για την τρομοκρατία αλλά στην ουσία η επίθεση στα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες των λαών.

Ιεραρχείται η πολιτική επικοινωνίας της ΕΕ, με στόχο την καλλιέργεια «Ευρωπαϊκής συνείδησης», δηλαδή την υποταγή των εργαζομένων στις αντιλαϊκές πολιτικές.

Η έκθεση μιλά για έμμεσες απολαβές των κρατών μελών μέσα από τις πολιτικές της ΕΕ. Πρόκειται για δώρα της καπιταλιστικής ΕΕ προς το κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι βλέπουν συνεχώς την κατάστασή τους να επιδεινώνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που προτείνει μια μεταρρύθμιση του συστήματος ίδιων πόρων, η οποία θα δώσει έμφαση στην ισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Το ισχύον σύστημα είναι πολύπλοκο και παρουσιάζει έλλειψη διαφάνειας στο κοινό, γι’ αυτό χαίρομαι που θα μεταρρυθμιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), γραπτώς. – (FR) Αντίθετα με την ΕΚΑΧ, η οποία χρηματοδοτείτο από ίδιους πόρους με την αληθινή σημασία της λέξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας πρακτικά παύσει, λόγω του παγκοσμίου ελευθέρου εμπορίου, να εισπράττει δασμούς, οι οποίοι τώρα αναλογούν σε περισσότερο από το 9,8% των πόρων της, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτείται οιοσδήποτε διακυβερνητικός οργανισμός από τα κράτη μέλη του, δηλαδή με εισφορά σε μετρητά με βάση το ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με το 73,8% των κοινοτικών πόρων.

Σήμερα, οι πόροι έχουν αγγίξει το ανώτατο όριο του 1,24% του ΑΕΠ, και εκεί θα παραμείνουν. Προβλέπεται απλώς ότι, μετά το 2014, θα θεσπιστεί ένα νέο σύστημα, ένα σύστημα που θα προέρχεται από την παραδοσιακή ομοσπονδιακή λύση καταμερισμού της απόδοσης ενός φόρου μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κρατών. Έχει προταθεί η επιλογή δώδεκα φόρων οι οποίοι θα κατανέμονται με αυτόν το τρόπο, κυμαινόμενοι από τον ΦΠΑ έως το φόρο Tobin και τον οικολογικό φόρο επί των εταιρειών.

Αυτό είναι το σύστημα που εφαρμόστηκε στη Γαλλία μεταξύ 1791 και 1917, με προσθήκη ποσοστών στους κρατικούς φόρους για τη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αν η ΕΕ επιθυμεί να εφαρμόσει πολιτική επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην υγεία, την έρευνα, τα πανεπιστήμια και τους σιδηροδρόμους ώστε να αντικαταστήσει τη μαλθουσιανή προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 104, παράγραφος 3, της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η υποστήριξη του κοινού σε επίπεδο εθνικών κρατών θα καθιστούσε δυνατή είτε τη χρηματοδότησή τους μέσω δανείων είτε ακόμη και μέσω ενεχυριασμένων φόρων οι οποίοι θα γίνονταν ελκυστικοί χάρη στα οφέλη που θα προσέφεραν στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Lamassoure σχετικά με το μέλλον των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ ότι το σύστημα εσόδων και δαπανών της ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να γίνει πιο διαφανές, αλλά αυτή η έκθεση υπερβαίνει τα όρια. Υποστηρίζω ότι η ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτείται μέσω συνδρομών των μελών και δεν θέλω να δω καμία τάση προς έναν κοινοτικό φόρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Alain Lamassoure σχετικά με το μέλλον των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των προετοιμασιών για μια λεπτομερή αναθεώρηση όλων των πτυχών της χρηματοδότησης και των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το ισχύον σύστημα ίδιων πόρων είναι βαθύτατα προβληματικό.

Αυτό το σύστημα καλύπτει τέσσερις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και μια σειρά μηχανισμών έκπτωσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν το 70% των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προέρχεται από ίδιους πόρους της, αλλά από πόρους που καταβάλλονται απευθείας από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον, υπό το πρίσμα των σημερινών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ειδικά εκείνων των μεγαλύτερων κρατών μελών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαρκείς πόρους για να εφαρμόσει όλες τις στρατηγικές που σχετίζονται με τις πολιτικές της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα αποτελεσματικό και διαφανές χρηματοδοτικό σύστημα. Ο στόχος της μεταρρύθμισης του κοινοτικού εισοδήματος πρέπει να είναι η δημιουργία πραγματικών ίδιων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι πόροι πρέπει να βασίζονται στους υπάρχοντες φόρους που επιβάλλονται στα κράτη μέλη, οι οποίοι θα συνδράμουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός πραγματικού φόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση Belet (A6-0036/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE).(CS) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι άλλοι βουλευτές από το Πολιτικό Δημοκρατικό Κόμμα της Τσεχίας (ODS), καταψήφισα την έκθεση Belet, διότι πιστεύω ότι είναι ένα σχετικά πρόωρο βήμα προς μια συζήτηση για την πιθανή εναρμόνιση του σύνθετου τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στα κράτη μέλη.

Η έκθεση δεσμεύεται να καθιερώσει αυτό που ονομάζει ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο, ωστόσο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σήμερα είναι ένα τεράστιο παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο και η προσπάθεια ρύθμισής του κατά κάποιον τρόπο από ευρωπαϊκή άποψη δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα καλή ιδέα. Το Κοινοβούλιο δεν είναι ένας οργανισμός παγκόσμιας διαχείρισης ικανός να επιλύει τα προβλήματα του κόσμου.

Συμφωνώ απολύτως με τα σημεία της έκθεσης που αφορούν τη σύγκρουση μεταξύ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και των διοικητικών και οικονομικών κανόνων μας. Δεν μπορώ, ωστόσο, να δεχθώ τα τμήματα της έκθεσης που προτείνουν τη ρύθμιση τομέων οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτό αφορά κυρίως την πρόταση για τη δημιουργία ειδικά στοχοθετημένων ελεγκτικών οργάνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρά τις επιφυλάξεις για ένα ή δύο σημεία της, οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος ψήφισαν υπέρ της έκθεσης Belet. Αυτό έγινε διότι σκοπός της έκθεσης είναι να βοηθήσει τις ποδοσφαιρικές αρχές να επιλύσουν ορισμένα πολύ απτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν διασφαλίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι που εγκρίθηκαν για άλλους σκοπούς δεν τις εμποδίζουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Με άλλα λόγια, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Δεν προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τους κανόνες που αφορούν το ποδόσφαιρο ή να ελέγξουμε το ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να δώσουμε στις ποδοσφαιρικές αρχές λίγο επιπλέον χώρο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους μόνες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να προσθέσω ότι με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα πως ο κ. Heaton-Harris κατέθεσε μια τροπολογία που του έδωσε μια ομάδα άσκησης πίεσης της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι συνέπειες του να επιτρέπεται η μεμονωμένη πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από μεμονωμένα σωματεία, αντί συλλογικά από μια λίγκα με ανακατανομή σε όλα τα σωματεία, θα γίνουν τώρα αισθητές μόνο στην Ισπανία από τα 27 κράτη μέλη. Αυτό όχι μόνο καταστρέφει τον αθλητικό ανταγωνισμό στην ισπανική λίγκα–διότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης θα πάρουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ έκαστη για τα επόμενα χρόνια– αλλά και στρεβλώνει τον αθλητικό ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνοντας σε αυτά τα σωματεία αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των σωματείων σε κάθε άλλη λίγκα στην Ευρώπη. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι ο κ. Heaton-Harris κατέθεσε μια τέτοια τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson και Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Υποστηρίξαμε την έκθεση για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Πρόκειται, γενικά, για μια εποικοδομητική έκθεση που πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάγκη των μικρών ποδοσφαιρικών σωματείων για καλύτερους χρηματοδοτικούς όρους για την ανάπτυξη νέων παικτών. Η έκθεση αναφέρεται επίσης στο θέμα της δυνατότητας των εθνικών ομάδων να χρησιμοποιούν παίκτες δωρεάν. Άλλα σημαντικά θέματα που πραγματεύεται η έκθεση είναι οι προσπάθειες καταπολέμησης της βίας, του ρατσισμού, της χρήσης ναρκωτικών, της διαφθοράς και της εκμετάλλευσης των νέων παικτών. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τις διοικούσες ποδοσφαιρικές ενώσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως η UEFA, προκειμένου να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα.

Ωστόσο, δεν μπορούμε επί του παρόντος να δούμε την ανάγκη για νέα νομικά όργανα για την επίλυση των προβλημάτων, με εξαίρεση μια πιθανή οδηγία σχετικά με τους μάνατζερ των παικτών. Ούτε βλέπουμε την ανάγκη να τροποποιήσουν τα κράτη μέλη την κοινωνική και φορολογική νομοθεσία τους επειδή οι διαφορές μεταξύ των χωρών δημιουργούν προβλήματα στις διασυνοριακές μεταγραφές των παικτών. Επίσης, θεωρούμε ότι η έννοια της «καταναγκαστικής πορνείας» στην έκθεση περιλαμβάνει όλες τις μορφές πορνείας, διότι κάθε μορφή πορνείας λαμβάνει χώρα υπό ένα είδος καταναγκασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν δέχεται ότι η ΕΕ έχει δικαιοδοσία στον αθλητισμό και αντιτίθεται σε αυτή την έκθεση στο σύνολό της προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ και των σωματείων και των υποστηρικτών τους και να κρατήσει την πολιτική μακριά από τον αθλητισμό.

Δέχεται ότι τα έσοδα από τα δικαιώματα μετάδοσης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των εθνικών αγορών μετάδοσης.

Απορρίπτει την κυριαρχία των συνδικάτων, της «εμπιστοσύνης των υποστηρικτών» και της ΕΕ στον αθλητισμό. Οι υποστηρικτές στηρίζουν τις ομάδες που κερδίζουν, όχι αυτές που έχουν καλή επιτροπή.

Αντιτίθεται στην παρέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη FIFA και στην UEFA.

Υποστηρίζει την ασφάλιση για τους παίκτες των εθνικών ομάδων.

Αντιτίθεται στην έπαρση της σημαίας της ΕΕ και στην ανάκρουση του ύμνου της ΕΕ στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δεν υπάρχει ομάδα της ΕΕ. Η Ελβετία θα συνδιοργανώσει το Euro 2008.

Αντιτίθεται στη συμμετοχή της ΕΕ στα οικονομικά των σωματείων.

Υποστηρίζει τη βελτίωση της εκπαίδευσης των νεαρών παικτών έξω από τη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Υποστηρίζει την ύπαρξη εθνικών ομάδων εντός των κρατών μελών (π.χ. Σκωτία).

Απορρίπτει την Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αθλητική Επιθεώρηση.

Υποστηρίζει τη συνεργασία των κρατών μελών για την καταπολέμηση της βίας στο ποδόσφαιρο, αλλά απορρίπτει κατηγορηματικά την αρμοδιότητα της ΕΕ διότι η ΕΕ δεν έχει καμία δικαιοδοσία στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση περιέχει αρκετές θετικές πτυχές, αλλά έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την τελική διατύπωση ορισμένων σημείων.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσέγγιση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι λάθος να συνοψίζονται όλα στο πλαίσιο του οργανωμένου ανταγωνισμού, στον οποίο οι πιο σημαντικές πτυχές του ποδοσφαίρου αγνοούνται, δηλαδή το γεγονός ότι είναι ένα άθλημα και το γεγονός ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδιών και νέων ως προς την ικανότητά τους να είναι προνοητικοί, να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, να εργάζονται μαζί με άλλους και να εκφράζονται και ως προς τη γνώση και την επίγνωση του εαυτού τους και των άλλων.

Ο τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλήματος (που ισχύει σε ορισμένα αθλήματα, ακόμα και στα ανταγωνιστικά, στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικά επαγγέλματα) υπονομεύει τα δικαιώματα που έπρεπε κανονικά να απορρέουν από τις ευθύνες που ενυπάρχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με όλα τα σωματεία του, τους οπαδούς, τα διοικητικά συμβούλια, τις αθλητικές ενώσεις και τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις δομές του. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και όσο συνεχίζεται δεν πρέπει να θάβουμε το κεφάλι στην άμμο και να υποκρινόμαστε ότι όλα είναι καλά.

Πρέπει συνεπώς να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, χωρίς πατερναλισμό, στις οποίες οι επαγγελματίες θα μπορούν να προστατέψουν τα δικαιώματά τους σε μια βιομηχανία στην οποία υπάρχουν κίνδυνοι σοβαρής φθοράς του σώματος και πρόωρου κοινωνικού αποκλεισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του κ. Belet, η οποία πιστεύω ότι προστατεύει τα συμφέροντα του αθλήματος στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ευρέως τις απόψεις της UEFA επί του θέματος. Το κάνω αυτό παρά την πρόσφατη καταφανή διάκριση της UEFA εις βάρος της χώρας του Γιβραλτάρ την οποία εκπροσωπώ. Η τελευταία σύσκεψη της UEFA απέρριψε την αίτηση του Γιβραλτάρ να γίνει μέλος παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός του είναι ο ίδιος με του Σαν Μαρίνο –το οποίο είναι μέλος της UEFA εδώ και χρόνια– και των Ολλανδικών Αντιλλών, αποικία που συμμετείχε στον τελικό του τρίτου παγκόσμιου κυπέλλου το 1938.

Υποστηρίζω επίσης την κοινή πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τις εθνικές λίγκες για να μετριαστεί η αύξηση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των σωματείων, αλλά όχι την κοινή αγορά αυτών των δικαιωμάτων η οποία δίνει το μονοπώλιο σε έναν φορέα μετάδοσης που εκμεταλλεύεται αυτό το μονοπώλιο εις βάρος των θεατών.

Επίσης, το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να εξαιρείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν περιορισμένο αριθμό σωματείων να αυξάνουν τα κέρδη τους εις βάρος των υπολοίπων. Η χαλάρωση των κανόνων πρέπει να ωφελεί το κοινό καλό και όχι το ιδιωτικό κέρδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM) , γραπτώς. (SV) Αυτή η έκθεση δεν θα έπρεπε να απασχολήσει καθόλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το εν λόγω θέμα αφορά τις εθνικές ποδοσφαιρικές ενώσεις και τις οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζονται, καθώς και κάθε εθνικό κοινοβούλιο.

Επίσης διαφωνούμε με το γεγονός ότι το σχέδιο έκθεσης αναφέρεται, για παράδειγμα, στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο έχει ήδη απορριφθεί σε δύο δημοψηφίσματα στην Ευρώπη. Διαφωνούμε, επίσης, με τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο για το ποδόσφαιρο και για την εξέταση του ενδεχόμενου εισαγωγής ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος στις αθλητικές εταιρείες.

Η Λίστα του Ιουνίου συνεπώς καταψηφίζει αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς του ποδοσφαίρου και υποστηρίζω τη σύσταση να γίνουν προσπάθειες με σκοπό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ορθή διαχείριση στο ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Για μένα, η ύπαρξη ξεχωριστής ομοσπονδίας για το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο –δηλαδή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σκωτίας– είναι σημαντική και υποστηρίζω τις τροπολογίες της Ομάδας Verts/ALE προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των ανεξάρτητων ομοσπονδιών ως έχουν χωρίς να ενσωματωθούν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω τη στάση του πρώην προέδρου της UEFA, Lars Olsen, ο οποίος σχολίασε ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι οι μάνατζερ των παικτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της πρόσφατης έκθεσης Stevens στο ΗΒ, πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά πρότυπα και κριτήρια για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τους μάνατζερ των παικτών. Το ισχύον σύστημα επιτρέπει τη διπλή εκπροσώπηση και στερείται οικονομικής διαφάνειας, ειδικά για μεταγραφές εκτός Ευρώπης. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι είτε η UEFA πρέπει να ρυθμίσει και να τροποποιήσει την τρέχουσα κατάσταση, είτε η Επιτροπή θα κληθεί να υποβάλει μια οδηγία σχετικά με ένα κοινό σύστημα αδειοδότησης μάνατζερ.

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της έκθεσης είναι να επισημάνει τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικής ισορροπίας στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι η υπόθεση Charleroi που βρίσκεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί του παρόντος, αν είναι επιτυχής, θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των μικρότερων διεθνών ποδοσφαιρικών ενώσεων στην Ευρώπη. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα σωματεία πρέπει να αποδεσμεύουν τους παίκτες τους για εθνικό καθήκον χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογικής ασφάλισης για τους παίκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το ποδόσφαιρο είναι ένα διεθνές πάθος, από τις σύγχρονες μητροπόλεις της Δύσης μέχρι τις απομονωμένες περιοχές της Αυστραλίας, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Ειρηνικού, μέχρι μικρά χωριά στην Κεντρική Ασία ή στην καρδιά της Αφρικής.

Εκτός από πάθος, το ποδόσφαιρο είναι και μία από τις ισχυρές διεθνείς γλώσσες.

Αυτά τα χαρακτηριστικά –το πάθος και η διεθνής γλώσσα– είναι που δίνουν στο ποδόσφαιρο τη δύναμή του και την εξαιρετική ικανότητά του να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

Το ποδόσφαιρο έχει τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες δεν πρέπει να αγνοηθούν, για τη διοχέτευση αυτής της δύναμης όχι μόνο σε ένα θέαμα και στη δική του οικονομία, αλλά και σε κοινωνικούς σκοπούς με εξίσου διεθνή κλίμακα και ανταπόκριση.

Υποστηρίζω αυτή την έκθεση και θέλω να επισημάνω ότι, αν και τα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου μπορεί να έχουν μια εύλογη επιθυμία να προστατέψουν τις αθλητικές διαδικασίες τους, προσφεύγοντας στα αστικά δικαστήρια, ακόμα και όταν αυτό δεν δικαιολογείται με αθλητικούς όρους, δεν μπορούν να ποινικοποιούνται με πειθαρχικούς κανονισμούς.

Ζητώ λοιπόν από τα ποδοσφαιρικά διοικητικά όργανα να αναθεωρήσουν το καταστατικό τους προκειμένου να επιτευχθεί μια ορθή ισορροπία μεταξύ, αφενός, του νόμιμου δικαιώματος όλων των αθλητικών παραγόντων να προσφεύγουν στα αστικά δικαστήρια και, αφετέρου, της κανονικής λειτουργίας του ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατία στις διοικητικές δομές του αθλήματος. Πρέπει να υποστηριχθούν τα συστήματα γηγενών παικτών. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την αυτονομία του αθλήματος και το δικαίωμά του στην αυτοδιοίκηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν δέχεται ότι η ΕΕ έχει αρμοδιότητα στον αθλητισμό και αντιτίθεται σε αυτή την έκθεση στο σύνολό της προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ και των σωματείων και των υποστηρικτών τους και να κρατήσει την πολιτική μακριά από τον αθλητισμό.

Δέχεται ότι τα έσοδα από τα δικαιώματα μετάδοσης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των εθνικών αγορών μετάδοσης.

Απορρίπτει την κυριαρχία των συνδικάτων, της «εμπιστοσύνης των υποστηρικτών» και της ΕΕ στον αθλητισμό. Οι υποστηρικτές στηρίζουν τις ομάδες που κερδίζουν, όχι αυτές που έχουν καλή επιτροπή.

Αντιτίθεται στην παρέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη FIFA και στην UEFA.

Υποστηρίζει την ασφάλεια για τους παίκτες των εθνικών ομάδων.

Αντιτίθεται στην έπαρση της σημαίας της ΕΕ και στην ανάκρουση του ύμνου της ΕΕ στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δεν υπάρχει ομάδα της ΕΕ. Η Ελβετία θα συνδιοργανώσει το Euro 2008.

Αντιτίθεται στη συμμετοχή της ΕΕ στα οικονομικά των σωματείων.

Υποστηρίζει τη βελτίωση της εκπαίδευσης των νεαρών παικτών έξω από τη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Υποστηρίζει την ύπαρξη εθνικών ομάδων εντός των κρατών μελών (π.χ. Σκωτία).

Απορρίπτει την Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αθλητική Επιθεώρηση.

Υποστηρίζει τη συνεργασία των κρατών μελών για την καταπολέμηση της βίας στο ποδόσφαιρο, αλλά απορρίπτει κατηγορηματικά την αρμοδιότητα της ΕΕ διότι η ΕΕ δεν έχει καμία δικαιοδοσία στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

 
  
  

Έκθεση Tabajdi (A6-0037/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Όταν διευρύνθηκε η ΕΕ το 2004 με την ένταξη δέκα νέων κρατών μελών, συμφωνήθηκαν διακριτικοί όροι σε σχέση με την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Εφαρμόστηκε μια μεταβατική περίοδος εννέα ετών για τα νέα κράτη μέλη. Η ενίσχυση του πρώτου έτους αντιστοιχούσε μόνο στο 25% αυτής των παλιών κρατών μελών. Αυτό είχε επιπτώσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των παλαιών και των νέων χωρών της ΕΕ στην αγορά των γεωργικών προϊόντων.

Το ισχυρότερο μήνυμα αυτής της έκθεσης ήταν ότι οι νέες χώρες δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή των παλιών χωρών στην αγορά. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στις νέες χώρες; Μόνο η Πολωνία αναφέρεται – και η Επιτροπή είναι απρόθυμη να ασχοληθεί με τα προβλήματά της.

Η Λιθουανία έχασε την παραδοσιακή αγορά λιναριού της λόγω της ΚΓΠ. Η Λιθουανία υποχρεώθηκε να μειώσει την ενίσχυση προς τους καλλιεργητές λιναριού κατά μιάμιση φορά. Οι καλλιέργειες λιναριού μειώθηκαν δύο φορές.

Τα παλιά κράτη μέλη έλαβαν ευνοϊκούς όρους για πρόσβαση στις αγορές γεωργικών προϊόντων των νέων κρατών μελών. Πιστεύω ότι η έκθεση δεν αντανακλά επαρκώς την πραγματική κατάσταση και, συνεπώς, καταψήφισα την εφαρμογή της ΚΓΠ στα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Πιστεύουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να καταργηθεί. Είναι παράλογο να εισάγονται τα νέα κράτη μέλη σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα και να συνηθίζουν στους κανόνες και στις επιδοτήσεις αυτού του συστήματος. Τούτου λεχθέντος, είμαστε υπέρ της οικονομικής υποστήριξης για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτή, ωστόσο, πρέπει να διοχετευτεί προς τις παραμελημένες περιφέρειες και να κατευθυνθεί στην εκπαίδευση, στην υποδομή και στους νομικούς θεσμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Με την ένταξή τους τα 10 νέα κράτη μέλη κατάργησαν υποχρεωτικά εξαγωγικές επιδοτήσεις και δασμούς στις εισαγωγές από τα κράτη των 15 μελών της ΕΕ, ανοίγοντας τις αγορές τους στους εξαγωγείς και επενδυτές της ΕΕ των 15, έτσι οι εμποροβιομήχανοι της ΕΕ - 15 επεκτείνουν τις αγορές και επενδύσεις τους στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων στα 10 νέα κράτη μέλη.

Οι συνέπειες διατυπώνεται στην έκθεση, με μελλοντική μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που σημαίνει μαζικό ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών των νέων κρατών μελών. Βέβαια, ταυτόχρονα μειώνονται οι πραγματικές επιδοτήσεις στους μικρομεσαίους αγρότες των παλαιών κρατών μελών.

Κερδισμένοι λοιπόν από τη διεύρυνση είναι οι εμποροβιομήχανοι κυρίως των παλαιών κρατών μελών και ζημιωμένοι σε διαφορετικό ίσως βαθμό, οι μικρομεσαίοι αγρότες των νέων αλλά και των παλαιών κρατών μελών της ΕΕ.

Διαπιστώνεται στην έκθεση ανεπάρκεια του αριθμού και του ρόλου των συνεταιρισμών στα νέα κράτη μέλη και ανύπαρκτο μερίδιο των αγροτών στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων. Σκόπιμα αποσιωπάται ότι μια από τις βασικές προϋποθέσεις που έβαλε η ΕΕ στα πρώην σοσιαλιστικά κράτη για την ένταξή τους, ήταν η διάλυση των παραγωγικών συνεταιρισμών που κυριαρχούσαν στην αγροτική οικονομία και η ιδιωτικοποίηση των κρατικοσυνεταιριστικών βιομηχανιών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Προϋπόθεση που εξυπηρετεί άμεσα τα συμφέροντα των εμποροβιομηχάνων σε βάρος των μικρομεσαίων αγροτών και καταναλωτών.

Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των νέων κρατών μελών στις αποφάσεις της για την κοινή γεωργική πολιτική. Οι ανάγκες των νέων κρατών μελών ποικίλουν από τις μεγάλες προσπάθειες συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες υγείας και υγιεινής μέχρι το υψηλότερο κόστος παραγωγής. Πιστεύω ότι το χαμηλό ύψος άμεσης ενίσχυσης που έλαβαν αυτές οι χώρες δημιουργεί άνισες συνθήκες ανταγωνισμού και χαίρομαι που πιέζουμε την Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου