Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 29. märts 2007 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis (vaata protokolli)
 3.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 4.Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vaata protokolli)
 5.Euroopa Liidu ühise välispoliitika perspektiivid 2007, sealhulgas raketitõrjekilbi rajamine Ameerika Ühendriikide poolt Euroopasse (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 7.Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine
 8.Hääletused
  8.1.Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades (hääletus)
  8.2.Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises (hääletus)
  8.3.Giuseppe Gargani puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  8.4.Meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamine (hääletus)
  8.5.Struktuuriline ettevõtlusstatistika (hääletus)
  8.6.Lipuriigi nõuete täitmine (hääletus)
  8.7.Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised (hääletus)
  8.8.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine (hääletus)
  8.9.Jalgpallivõistluste turvalisus (hääletus)
  8.10.Kosovo tulevik ja ELi roll (hääletus)
  8.11.Euroopa Liidu omavahendite tulevik (hääletus)
  8.12.2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu (hääletus)
  8.13.Profijalgpalli tulevik Euroopas (hääletus)
  8.14.Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 11.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vaata protokolli)
 12.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 13.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 14.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 16.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (324 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (574 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika