Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 29 maart 2007 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties: zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 5.Vooruitzichten voor het gemeenschappelijk buitenlands beleid van de Europese Unie in 2007, met inbegrip van de uitbouw van raketafweersystemen door de Verenigde Staten in Europa (debat)
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 7.Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe leden van het Europees Parlement
 8.Stemmingen
  8.1.Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (stemming)
  8.2.Deelneming van de Gemeenschap in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (stemming)
  8.3.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Giuseppe Gargani (stemming)
  8.4.Herziening van de richtlijnen inzake medische hulpmiddelen (stemming)
  8.5.Structurele bedrijfsstatistieken (stemming)
  8.6.Naleving van de vlaggenstaatverplichtingen (stemming)
  8.7.Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars (stemming)
  8.8.Biologische productie en etikettering van biologische producten (stemming)
  8.9.Veiligheid bij voetbalwedstrijden (stemming)
  8.10.De toekomst van Kosovo en de rol van de EU (stemming)
  8.11.De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (stemming)
  8.12.Begrotingsrichtsnoeren voor 2008 (stemming)
  8.13.De toekomst van het professionele voetbal in Europa (stemming)
  8.14.De integratie van de nieuwe lidstaten in het GLB (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 12.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 13.Samenstelling Parlement: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Onderbreking van de zitting
Debatten
Uitgave PB (288 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid