Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 29 marca 2007 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 5.Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r. (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego
 8.Głosowanie
  8.1.Mediacja w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)
  8.2.Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (głosowanie)
  8.3.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego (głosowanie)
  8.4.Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych (głosowanie)
  8.5.Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw (głosowanie)
  8.6.Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (głosowanie)
  8.7.Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów (głosowanie)
  8.8.Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych (głosowanie)
  8.9.Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej (głosowanie)
  8.10.Przyszłość Kosowa i rola UE (głosowanie)
  8.11.Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.12.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 - Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX (głosowanie)
  8.13.Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie (głosowanie)
  8.14.Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 12.Skład delegacji międzyparlamentarnych (patrz: protokół)
 13.Skład Parlamentu: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 15.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 16.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (324 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (574 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności